Page 1

BIS Core Team samling

Ny direktør

Statoilkontrakten

HMS-kampanje

Lærlingrekord i BIS Industrier

100% BIS

BIS Industrier

BIS MAGASINET Nr. 2 desember 2010

COMPETENCE CARES


2

Innhold 3.

Leder

4-5.

Statoilkontrakten – en unik mulighet for BIS Industrier

6.

176 ubesvarte anrop

7.

Velkommen til 11 offshoreinstallasjoner og 3 landanlegg

8.

Statoil har store forventninger til samarbeidet

9.

Lærlingrekord i BIS Industrier

11.

Max chill!

12 - 13.

CORE TEAM SAMLINGEN 4. - 5. NOVEMBER 2010

15.

Kutt ut multitaskingen! Vær tilstede!

16.

Se deg i speilet

17.

Intranett - selskapets hjerte

18.

Gud kan ikke være overalt. Derfor skapte han moren

20.

BIS ansatte om HMS-kampanjen

21.

Spennende mulighet!

22.

Kommuniserer med kroppsspråket og SMS

Forside: Element fra BIS Industriers HMS- kampanje

Redaksjon Kirsti Gerhardsen, HMSK direktør, Leif Kåre Valestrand, K-HVO Bjørn Harald Celius, Direktør Marked og salg Tips sendes til Kirsti Gerhardsen, kge@bis-industrier.no Layout Across Tekst Ingveig Tveranger Foto Ingveig Tveranger, Jan Inge Haga, BIS Industrier, Knut Erling Årstad, Anette Guggedal Frækaland, Statoil, Anne Lise Norheim Forsidefoto Fasett Profilfoto Anne Lise Norheim Trykk Kai Hansen Trykkeri


3

Vinnerlaget Gjennom året 2010, har BIS Industrier igjen vist seg å være et sterkt lag med evne til å vinne og levere. Hardt arbeid og riktig kurs, har løftet bedriften vår til nye høyder. Dere har skapt dette i nær samhandling med våre kunder. Det er en viktig suksessfaktor.

300 nye medarbeidere nå ansatt. Vi har for tiden 39 ISO lærlinger i BIS Industrier! Dette er en fantastisk situasjon og jeg har ikke hørt om liknede. Gratulerer til hele vårt lag. BIS Industrier er mer attraktivt enn noen gang og dette skaper store muligheter for oss alle.

Sterke HMS - og Kvalitetsprestasjoner er helt avgjørende for vår fremtid. Null skader er målet. Vi har nå jobbet over 8 millioner arbeidstimer uten fraværskader. Dette er unikt og det er ikke mange ved vår side her. En utrolig prestasjon som anerkjennes i hele vår bransje. Vi gir vår plassledelse og operatører honnør for dette. Vi har allikevel for mange småskader, og vi skal fortsette å planlegge for sikker jobbutførelse. Nå samles vi gjennom vår kreative kampanje ”Mor”. Kampanjen er gjennomgripende og vil bidra til sterkere HMS leveranser både for våre kunder og oss i BIS Industrier. Økt risikoforståelse er målet for første tema.

For et år siden var målet å vinne de største kontraktene. Vår kompetanse, langsiktighet og evne til forbedring, ble honorert med omfattende ISO kontrakter. Kontraktene har opsjoner som vi skal sikre oss gjennom gode leveranser. Vårt strategiske arbeid har medført at vi nå har plantet BIS flagget i Danmark. Bedriften vår har posisjonert seg til å være blant de beste i vårt marked. Dette skjer på et tidspunkt da markedet igjen blomstrer opp. Vi har jobbet oss gjennom finanskrisen og kommet styrket ut. Investeringene i olje- og gassindustrien vil i år bli rekordstor og markedet vil ytterligere akselerere i de neste årene. Vi er i starten av en ny vekstperiode og vi har aldri vært bedre posisjonert. Norge er pr. i dag verdens største offshore olje- og gassprodusent og vi beveger oss med en sterk posisjon i et uhyre interessant marked.

Laget vårt er gode på å bli bedre. Årets omfattende forbedringsprosjekt Effekt 2010 skaper endring. Gjennom dette har vi realisert vårt nye kvalitetssystem ”BIS Standard” og videre optimalisert våre arbeidsprosesser. Større produktivitet og smartere løsninger ligger som en forutsetning i våre planer for 2011. Gjennom læring og kontinuerlig forbedring skal vi være med på å trekke opp veien videre. Forbedringsprosjektet for 2011 er allerede under utarbeidelse, med årets BIS Core Team samling som en kraftfull start. Menneskene og kompetansen er kjernen vår i BIS Industrier. Ja, vi har mye utstyr, men det er vårt håndtverk, våre operatører og ingeniører som sørger for vår produksjon og danner grunnlaget for å vinne nytt arbeid. Vår plan for fremtiden er å bli enda mer kompetent. Hver enkelt av oss skal lære mer og vårt kompetente lag skal bli større. Gjennom ansettelser og tett samarbeid med forretningspartnere skal vi levere enda mer av de gode løsningene. Læring - det er 100 % BIS det. Vi har mottatt 2010 jobb-søknader siden sommeren, og dette uten å ha annonsert annet enn på egen webside. Av disse er mer enn

Gårsdagens effektivitet er ikke god nok i morgen, derfor jobber vi stadig ut nye løsninger og tar dem i bruk. Dette vil skape sunnere resultater. Et av våre nye verktøy er ”BIS Interaction Center” – utvidet samhandling. På forskjellige måter støtter vi alle opp for å realisere vår visjon ”Vår kompetanse sikrer kunden” – Competence cares. Vi vil gjøre en forskjell, gjøre våre kunder enda sterkere og våre verdier Sunn, Direkte og Kompetent hjelper oss med dette. Jeg ønsker å takke deg for gode prestasjoner og vil samtidig benytte anledningen til å ønske deg og dine en riktig god jul & et godt nyttår. I 2011 skal vi sammen realisere BIS Industriers mange spennende muligheter. Hilsen Jens Christian Terjesen


4

Foto: Oseberg Sør, Helge Hansen/Statoil


5

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Helge Hansen/Statoil

Statoilkontrakten – en unik mulighet for BIS Industrier Statoils tildeling av rammekontrakt for ISO tjenester til BIS Industrier har utløst en rekke muligheter for selskapet. Spesielt går dette på videreutvikling av kompetansen og økt ansvar. Med en tillitserklæring til en verdi av vel 500 millioner kroner for hvert av de neste 4 årene, med opsjoner på to + to år videre, gir det rom for utvikling og satsing i BIS Industrier. – For oss er det inspirerende at Statoil gir oss totalansvaret for alle ISO tjenestene, og vi må som bedrift utvikle oss til å håndtere denne måten å levere på, sier Øyvind Naustvik ansvarlig for Statoil porteføljen i BIS Industrier.

- Her ser jeg at vi må tenke nytt og finne løsninger som er kostnadsbesparende og effektive for både Statoil og oss. Lenge før vi vant disse kontraktene har vi vært i prosess for å finne gode løsninger som setter oss bedre i stand til å kunne gjennomføre kontraktene bli slik vi ser for oss at fremtiden blir, forklarer Øyvind Naustvik.

Kontrakten gjelder for 3 områder i Statoilsystemet: 1. Danmark: Kalundborg raffineri, ligger helt vest på Sjælland ut mot Storebælt.

Spennende muligheter - Vi ser også at kontrakten gir oss en ny god anledning, nemlig et sterkt grensesnitt mot vedlikehold og modifikasjoner (V&M), og det gir oss store muligheter til å komme tettere på selskaper som Aibel, Aker, Fabricom, Apply og Reinertsen, sier Naustvik.

2. Norge: Sture og Kollsnesanleggene som ligger i Øygarden vest for Bergen. 3. Offshore: Snorre A/B Sleipner Oseberg FS/C/Ø/S Heimdal Huldra Veslefrikk Brage og videre Heidrun, Norne, Njord A/B i samarbeid med Linjebygg Offshore. Fremtidsrettet Kontraktene får konsekvenser for hvordan BIS Industrier jobber med innkjøp, planlegging, hmsk, utvikling og leveranser.

En million timer i året - Oppstarten på noe av arbeidet er allerede i gang og kunden har fremskyndet oppstarten av en del prosjekter, og resten av porteføljen kommer på nyåret. Vi anslår å bruke en million arbeidstimer i året på alle Statoilprosjektene. Oseberg RS 2011 og HAP På Oseberg feltsenter er det to viktige prosjekter som planlegges for 2011. Det ene er RS 2011 (revisjonsstans) og så skal Statoil gjennomføre HAP prosjektet, Høy-Aktivitets-Periode, hvor det kommer et flotell i april som skal ligge i ca 6 måneder. Det er flere store aktiviteter som skal gjennomføres i denne perioden, blant annet et stort overflateprogram forklarer Naustvik.

BIC: Samhandling er nøkkelen til suksess BIS Industriers nye samhandlingssentre er fremtiden for hvordan selskapet vil administrere og støtte prosjektene. BIS Interaction Centre (BIC) opprettes i alle fem regionene og BIC vil effektivisere veien fra tanke til handling.

- Med de nye Statoilkontraktene blir BIC enda mer aktuelt, vi vil være tett på hele tiden og ha dialogen kontinuerlig gående virtuelt, sier Naustvik.

BIS Industrier er i ferd med å opprette to BIS Interaction Centre, et i Bergen og et i Stavanger. Deretter kommer Hammerfest, Haugesund og Skien. Der blir det tekniske løsninger som gir muligheten for samhandling i reell tid med offshore og land. Fordelene foruten å være tett på prosjektene er kostnadsbesparelser ved at flere slipper å reise så mye som tidligere.


6

Tekst: Ingveig Tveranger foto: Jan Inge Haga

176 ubesvarte anrop En helt vanlig dag i sommerferien lot Rune Erland i BIS Industrier telefonen ligge igjen på hotellet. Da han kom tilbake og så at nesten 180 personer hadde ringt, skjønte han at ferien var over. - Fra Statoil tildelte oss store kontrakter den 1. juli 2010 og frem til nå senhøstes har vi uten å gjøre noe som helst mottatt 2010 søknader om jobb her i BIS Industrier. Vi har et luksusproblem med å håndtere alle henvendelsene vi får, sier leder for BIS Kompetansesenter Rune Erland. Verken han eller kollegene var forberedt på at så mange ønsket jobb i BIS Industrier. Søkerne kommer fra konkurrerende selskaper og andre relevante stillinger i ISO bransjen. - BIS Industrier har et godt omdømme, og det er fint og kjekt at folk har en positiv holdning til å jobbe for oss, sier Erland. Det er fortsatt mange som ikke har fått svar på sin jobbsøknad, men over 300 personer er ansatt siden 1. juli. - Jeg har vært land og strand rundt på rekrutteringsmøter, både i Bergen, Oslo, Trond-

Leder for BIS Kompetansesenter, Rune Erland

heim, Molde og Haugesund. Der har vi gjort intervjuer og møtt mange søkere. Vi regner med å ansette enda flere. Rune Erland har lang erfaring i å vurdere jobbsøkere, og det kommer godt med, for han har aldri hatt det så travelt som nå. - Jeg kjenner konkurranseinstinktet, nå gjelder det å få inn de rette folkene til å jobbe sammen med oss. Vi er et stort lag med dyktige og kvalifiserte medarbeidere. Skikkelig og grundig vurdering av bakgrunn og referanser er viktig, sier han. - Alle som får tilbud om jobb må ha enten fagbrev innen sin disiplin, eller minimum 3 års erfaring. De som ikke har fagbrev må være villige til å ta det, understreker Rune Erland. HR-avdelingen er nå travelt opptatt med å mobilisere personell til prosjektene. Arbeidet for Statoil begynte for alvor i november.


7

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Kollsnes, Helge Hansen/Statoil

Velkommen til 11 offshoreinstallasjoner og 3 landanlegg! Det nærmer seg leveransefasen av ISO tjenestene for BIS Industrier etter å ha signert avtale med Statoil nå i sommer. Nå mobiliserer de første offshoreinstallasjonene på de nye kontraktene. Resterende installasjoner mobiliseres fortløpende ut året. - På vegne av Statoil ønsker jeg BIS Industrier velkommen om bord på våre installasjoner offshore og på våre landanlegg i ISO tjeneste for Statoil. Vel vitende om at dere ikke er ukjent med å jobbe innen ISO fagene for Statoil både direkte og via tidligere V&M kontrakter, sier Trond-Erik Næss, som er Statoil SR (Selskapets Representant) - ISO rammeavtale for UPN (Upstream Production Norway) for BIS Industrier. Han understreker at det er en ressurskrevende fase, både for nøkkelpersonell hos BIS Industrier og Statoil med hektisk møteaktivitet, og mange forberedende planaktiviteter på land. - Når det røyner på som verst får vi minne hverandre om at det er en klar sammenheng mellom grundige forberedelser, planlegging og gode HMS resultater, sier Næss. Større fokus på HMS & K - En viktig forventning til de nye ISO kontraktene er større fokus på HMS & K. Vi ønsker at BIS Industrier vil utfordre oss innen HMS & K, og bidra til å identifisere risiko tilknyttet ISO fagene. Foruten operasjonell risiko forventes det at BIS Industrier også opprettholder fokus på ARS (arbeidsrelatert sykdom) tilknyttet ISO fagene. Vi vil også at BIS Industrier bidrar til å heve kvaliteten på selve utførelsen av ISO fagene ytterligere.

Godt samarbeid Samarbeidet mellom BIS Industrier og Statoil har vært godt på de utgående kontraktene. Næss regner med at dette vil videreføres i de nye. - Daglig praktisering av Statoils og BIS Industriers verdier, som ikke er så ulike, har dannet et godt fundament for et videre godt samarbeid, sier Næss. Samhandling - Det nye for BIS Industrier er at dere i større grad enn før skal planlegge egne aktiviteter og ressurser. Dette vil bety større integrering og samhandling med Statoils operasjonsgrupper i land. God planlegging og samhandling i disse miljøene vil nok bidra til å styrke samarbeidet mellom BIS Industrier og Statoil ytterligere. Måloppnåelse/KPI - Jeg vil og si at de nye ISO kontraktene har med seg et nytt element knyttet til KPI’er. Ved å innføre KPI’er tror vi at ISO leverandørene vil ha ekstra fokus på måloppnåelse innen områder som Statoil betrakter som viktige, sier Trond-Erik Næss. KPI’ene (Key Performance Indicator) er bl.a. knyttet til flerfaglighet og fagbrevsandel. I tillegg vil noen kontrakts-KPI’er være knyttet til måltall innen bl.a. HMS, kvalitet og planoppnåelse. KPI’ene vil synliggjøre hvor hver enkelt ISO leverandør kan forbedre seg, og hvor hver enkelt ISO leverandør er best i forhold til sine konkurrenter. - Jeg regner med at BIS Industrier vil gjøre KPI’ene godt kjent i egen organisasjon for å holde ekstra fokus på målene, påpeker Statoils SR Trond-Erik Næss. Trond Erik Næss


8

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Anne Lise Norheim

Statoil har store forventninger til samarbeidet Både Statoil og BIS Industrier er godt i gang med å forberede samarbeidet etter kontraktstildelingen i sommer. På Sture og Kollsnes er det HMS som er øverst på listen. Jorun Rovde Leirvåg er Selskapets Representant (SR) for de delene av kontrakten som omfatter arbeidet på anleggene i Øygarden vest for Bergen, Sture og Kollsnes. Hun er svært tydelig på hvilke forventninger Statoil har til å jobbe sammen med BIS Industrier. - Vi i Statoil regner med at BIS Industrier er en profesjonell samarbeidspartner, og for oss er det sentralt at vi i fellesskap tar HMS arbeidet på alvor, sier hun. Jorun Rovde Leirvåg syns det er viktig å ha ambisjoner om et godt samarbeid, og forventer at BIS Industrier både har kompetanse og

Jorun Rovde Leirvåg, Statoil foto: Else Synnøve Vestre, Statoil

kapasitet på plass, slik at arbeidsomfanget blir effektivt gjennomført. - Det kan for eksempel være å løse tekniske utfordringer, risikostyring og administrativt arbeid. Leirvåg tror at BIS Industrier vil gjøre sitt for å bidra til god drift på anleggene. - Da må jobben gjøres sikkert og effektivt, og ikke minst med god kostkontroll, sier hun.


9

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Anne Lise Norheim, Jan Inge Haga

Lærlingrekord i BIS Industrier Rekordmange nye lærlinger er på plass i BIS Industrier, nøye valgt ut blant nær 80 søkere. Lærlingene skal jobbe og utdanne seg innen isolasjon-, stillas- og industrimalerfagene og er allerede godt i gang. Det er totalt 39 lærlinger i BIS Industrier, og leder for BIS Kompetansesenter Rune Erland, ser ikke bort fra at de vil ta inn et nytt kull på nyåret. - Vi startet med en fire ukers samling her på BIS Kompetansesenter, der alle fikk bli kjent med bedriften, ledelsen og hvilke forventninger vi har til den enkelte. Og ikke minst var det kjekt sosialt, sier Erland. BIS Industrier har tatt inn lærlinger både når det har vært utfordrende tider i markedet, og når det går godt. - Vi ser at de fleste av våre lærlinger blir i selskapet og mange tar videreutdannelse

og avanserer internt. For eksempel er det mange på stillas som tar Mesterbrev og Teknisk Fagskole ved siden av jobben som leder frem til stillastekniker. Å bygge et stillas, særlig offshore er mye mer komplisert enn folk skulle tro, sier Rune Erland. - I BIS Industrier er vi spesielt opptatt av å bygge kompetente lag der klarhet i roller og ansvar for dokumentasjon av god praksis, er essensielt.


10

Etter 12 timer på jobb er det fint å chille litt på kvelden, før det er på an igjen grytidlig neste morgen. Maria Theresa Lataza Pedersen og Frida Berglund


11

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Ingveig Tveranger, Anne Lise Norheim

Max chill! Brakkeliv, spennende utfordringer, pendling, hjemlengsel og gode kolleger. Det er erfaringene oppsummert fra to av de nye lærlingene i BIS Industrier. - Reisejobb er flott, det er max chill å ha full frihet når jeg ikke er på jobb, sier Maria Theresa Lataza Pedersen (18) fra Åkra på Karmøy. Sammen med Frida Berglund (18) fra Fauske er hun ny overflate/ industrimalerlærling i BIS Industrier. Fra september har de begge jobbet hos Aker Solutions i Egersund. 11 dager på og 10 dager av. Det blir litt reising. I full jobb Med 12 timers skift har det ikke manglet på utfordringer for de to unge kvinnene, de har fått prøve seg på mange vanskelige oppgaver. - I starten var det en del venting og observasjon, men nå gjør vi flere og flere operasjoner, sier Berglund. - Jeg tror jeg har fått prøve nesten alt, sier Pedersen. De forteller om rørtester der de må male på rørene og passe på at de gjør det riktig med sveiseskjøter og pussing. - Det er jo litt nervepirrende når både formann og kunden skal gå over arbeidet og godkjenne, sier Berglund. - Jeg har sprøytemalt og sandblåst, og dette er aktiviteter som krever riktig og mye verneutstyr, som sandblåserdress med spesielle støvler. Vi må skifte glass i maskene hele tiden, sier Pedersen. Ambisjoner Begge drømmer om å jobbe offshore, og regner med at det blir mulig i løpet av læretiden. Pedersen venter på sikkerhetskurset, mens Berglund allerede har gjennomført sikkerhetskurs. Begge har også planer om å avansere etter avlagt fagprøve om to år. - Ambisjonen er å ta flere fagbrev, innen stillas for eksempel, og gjerne klatrekurs, sier Frida, og Theresa nikker.

- Mamma, eg vil bli industrimaler! De ler godt når de tenker på yrkesvalget i forhold til det de drømte om da de var små. - Vi sa ikke akkurat til mamma at jeg drømmer om å bli industrimaler! - Jeg ville bli håndballstjerne, sier Pedersen. Hun er aktiv håndballspiller på Åkra. - I min vennegjeng var planen å bli millionær. Og løsningen på det var enten proff fotballspiller eller å jobbe på oljeplattform, sier Berglund. Omsorgsfulle kolleger Lærlingene trives svært godt på basen til Aker Solutions i Egersund, og føler seg godt mottatt av kollegene der. - Det er bra arbeidsmiljø og folk er greie. Omsorgsfulle medarbeidere har vi også, som passer på at vi kler oss godt nok. Vi må jo ikke bli syke heller, sier de to. Konkurransen var knallhard om lærlingeplassene, og de regner med at det var lavt fravær i tillegg til karakterene fra skolen som gjorde at nettopp de fikk tilbudet. Internasjonalt miljø Brakkelivet er fint, men annerledes enn de hadde trodd. De bestemmer selv hvor sosiale de vil være, og snapper opp litt språk og kultur i det internasjonale miljøet. - Vi savner jo litt å være hjemme, og holder kontakten med venner på nett og telefon. Etter 12 timer på jobb er det fint å chille litt på kvelden, før det er på an igjen grytidlig neste morgen.


12

CORE TEAM SAMLINGEN 4. - 5. NOVEMBER 2010

I tiden fremover vil alle som jobber i BIS Industrier få med seg hva det betyr å være 100 % BIS, for visjonen ble introdusert på Core Team samlingen. Ta en prat om hva det betyr for deg og dine kolleger!


13

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Knut Erling Årstad

Core Team 2010 100% BIS

Lysende fremtid for ISO-bransjen

Årets Core Team samling ble en stor suksess for deltakerne, som nå er tilbake i sin BIS hverdag. Der skal de være ”misjonærer” og dele av den informasjonen og inspirasjonen de fikk med seg på Gardermoen 4. og 5. november! På de neste sidene kan du lese og se bilder fra Core Team 2010, og vær ikke redd for å snakke med de du kjenner på jobb om Core Team hvis du lurer på noe!

- Det er bra markedsutsikter for BIS Industrier. Det var den oppmuntrende og optimistiske meldingen fra Jarand Rystad på Core Team samlingen. Rystad er administrerende partner i det uavhengige oljeanalyseselskapet Rystad Energy. - Det vil være et stort marked fremover, og vi forventer at egne boligmoduler vil bli leid inn enkelte steder for å kunne gjøre plass til arbeidsfolkene som skal utføre disse operasjonene, påpeker Jarand Rystad. Sengeplasser offshore er ofte flaskehalsen som begrenser aktiviteten.

JARAND RYSTAD BEGRUNNER SIN OPTIMISME MED TRE HOVEDPUNKTER: 1. Det er et stort etterslep av vedlikehold som ikke er gjort på norsk sokkel. Det betyr at det er store muligheter for selskaper som BIS Industrier. I tillegg er det stor aktivitet i de eksisterende operasjonene. 2. Det er mye nybygg på gang, dette gjelder både flytere og faste installasjoner. Eksempler på dette er Gudrun, Valemon og Ekofisk. 3. Eksisterende plattformer skal gjennom modifikasjoner, dette gjelder bore-anlegg, tie-in anlegg, gasskompresjon og ombygging.

Jarand Rystad

Avduking av HMS-kampanje

Statoils Hans Jacob Hegge i samtale med Jens Christian Terjesen


14


15

Tekst: Ingveig Tveranger Foto:Knut Erling Årstad

Kutt ut multitaskingen! Vær tilstede! - Tilstedeværelse handler om å innta en aktiv holdning til deg selv og andre, hvor du selv tar ansvar for dine egne følelser og reaksjoner, sier Anne Gerd Samuelsen. Hun er Cand.san., Off.godkjent konfliktmekler, forfatter og daglig leder av Arbeidsglede. Samuelsen snakket til de 150 deltakerne på årets Core Team samling på Gardemoen, for å inspirere til å være tilstede i øyeblikket. - Mange forbinder HMS med sunn mat, trening og antirøykekampanjer. Det er viktig, men det er viktigere hvordan man forholder seg til hverandre på jobben og hvordan arbeidet organiseres og ledes. Store deler av dagen driver vi med såkalt multitasking dvs. at vi gjør flere ting samtidig. Svært mange er tilgjengelig for både arbeidsgiver, familie og venner absolutt hele døgnet ved at vi er på nett gjennom mobiltelefon og PC. Dette fører til at mange opplever hverdagen svært travel og at kvaliteten forringes, forklarte den erfarne sykepleieren. Samuelsen er psykiatrisk sykepleier og helsesøster. I tillegg er hun en anerkjent foredragsholder. Lad batteriene underveis! - Utfordringen ligger i å finne de små rommene mellom aktivitetene og bli bevisst på disse. Vær tilstede i det du holder på med, og vær fullt ut der du er til enhver tid er. Slik registrerer du både tanker, følelser og kroppsreaksjoner uten at du overidentifiserer deg med disse. Dette gir oss litt mer plass til å hvile i situasjonen vi er i, før vi handler. På denne måten gir du deg muligheten til å lade opp batteriene underveis, og ikke vente til helgen eller på neste ferie. Dette setter deg bedre i stand til å mestre opplevelse av stress i hverdagen, sa Samuelsen. Hvordan vil du fremstå? - Økt tilstedeværelse i din egen hverdag vil gi deg muligheten til å komme nærmere den du innerst inne kanskje ønsker å fremstå som. Du vil være i nærmere kontakt med deg selv, og du øver deg på en større aksept, større toleranse og større romslighet av både deg selv og andre. Å møte et annet menneske med et ønske om å forsøke å forstå den andre, fremfor å hevde

din egen oppfatning av situasjonen, vil kunne bidra til at den enkelte opplever å bli mer lyttet til, respektert og verdsatt, påpekte Samuelsen. Helsefremmende arbeidsplasser innebærer å utvikle sosialt støttende arbeidsmiljø hvor vennlighet, raushet og toleranse for hverandres forskjellighet er innarbeidet i kulturen. Samuelsen understreket at å arbeide systematisk med tilstedeværelse både på individ-, gruppe- og avdelingsnivå vil kunne gi både medarbeidere og ledere en ny mulighet til å øke kvaliteten i enhver relasjon. www.arbeidsglede.com

Anne Gerd Samuelsen


16 16 INTEGRASJONSPAKKE TIL ALLE: Verdier skal styre våre holdninger og handlinger. For å hjelpe oss alle med dette har vi blant annet utarbeidet en integrasjonspakke bestående av fem kurs som er tilgjengelig på nettet: % BIS Standard % Grunnleggende HMS % Kvalitet i BIS Industrier % Verdier og etikk % Corporate Compliance Dersom du mangler et eller flere av disse kursene vil du i løpet av de nærmeste ukene få en e-post med invitasjon til å delta, samt påloggingsinformasjon. Fristen for å fullføre kursene er 10. desember 2010.

Tekst: Kurt Harald Aase Foto: Knut Erling Årstad

Se deg i speilet Tenk gjennom det du gjør på jobb. Er alle valg til fordel for BIS Industrier, eller tenker du mest på deg selv? Etikkdiskusjonen går for fullt i BIS Industrier. Innen årets utgang skal alle ansatte i konsernet gjennom en samtale om hvordan de etterlever forretningsetikk slik selskapet ønsker. Korrekt opptreden Opptreden med integritet, ansvarlighet, moralsk riktig, åpen og direkte og prinsippfast. – For mange er dette selvsagt, men ved å være helt tydelige hjelper vi våre folk til å velge rett når de står overfor dilemmaer eller fristelser, sier Kurt Harald Aase, HR-direktør i BIS Industrier. Korrupsjon Motsatt kan korrupsjon, personlig vinning (f.eks. sløsing eller tyveri) og konkurransehindrende avtaler tyde på at noe er galt. Også brudd på forpliktelser mot en ansatt, spesielt hos underleverandører er galt. Mobbing og andre former for diskriminering er også uakseptabelt. – Korrupsjon kan forekomme i alle forretningsområder, og risikoadferd kan være om en av våre ansatte gir en fordel til en tredjepart eller skjermer tredjeparten mot en ulempe, forklarer Aase. Risikogrupper Noen er spesielt utsatt for korrupsjonsrisiko. - Ansatte involvert i kjøp eller salg av varer og tjenester, som forhandler ved anbud, tildeler kontrakter eller sørger for betaling for tjenester er utsatt, påpeker HR-direktøren. Gjennom samtalene med hver ansatt får BIS Industrier en mulighet til å evaluere i hvilken grad forretningsetikk er blitt en integrert del av selskapets forretningsfilosofi.

Forebyggende En medarbeider opptrer etisk korrekt hvis han eller hun ikke bare overholder lover og regler, men i tillegg følger moralske standarder. - Etisk og korrekt adferd har åpenbare fordeler, vi verner selskapet og ansatte mot rettslige skritt ved å øke vår bevissthet i forhold til hva som er rett og feil oppførsel. Styrker omdømmet - Ved å opptre korrekt i alle sammenhenger vil BIS Industrier oppfattes som pålitelig av kunder og leverandører. Opparbeidet tillit kan føre til større etterspørsel etter våre varer og tjenester, sier Kurt Harald Aase. NÅR DU ER I TVIL, STILL DEG SELV FØLGENDE SPØRSMÅL: 1. Er min handling til fordel for bedriften? 2. Er den i henhold til kjerneverdiene til selskapet? 3. Er den lovlig og etisk korrekt? 4. Ville jeg like å bli holdt ansvarlig for mine handlinger i mitt private og profesjonelle miljø? (“speilbildetesten”)

Hvis du kan svare “ja” på disse fire spørsmålene, gjør jobben. Du kan rapportere risikoadferd til din leder. Dersom du ønsker å være anonym, kan du kontakte vår Compliance Hotline (etisk alarmtelefon) Du finner informasjon i etikkprosedyren på BIS intranett, under BIS Standard.


17

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Knut Erling Årstad, Annelise Norheim

Intranett selskapets hjerte - BIS Industrier satser på intranett. Det et sentralt knutepunkt i folks jobbhverdag. Der finnes alt du trenger for å gjøre en god jobb.

Det sier Irene Nielsen-Sjo (tidl Liland) som jobber med materiell som skal ut på web. - På intranett finnes svarene, sier hun. Tanken er at Intranett skal være en portal for all interninformasjon i selskapet. Nyhetstips - Vi legger ut nyheter nesten hver eneste dag, både smått og stort, så har du noe du mener flere må få vite, send tips til meg, sier Nielsen-Sjo. - Intranett er jo en kanal for alle i BIS Industrier. Nøkkelen til suksess - Hvis du lurer på hvor noen jobber, eller hvem som er fagforeningsrepresentant finner du det her. Skal du ta et e-kurs, finner du det under fanen integrasjon. Alt du trenger å vite om det aller meste er der, alle typer skjemaer, og kommunikasjon for og med selskapet, sier Irene Nielsen-Sjo. - Sidene er pene og lekre, og det er jo et pluss sier hun fornøyd. - Husk også at ledige stillinger annonseres på intranett. BIS Standard og HMS BIS Standard er det prosessbaserte styringssystem som alle skal jobbe etter i BIS Industrier, og alle prosedyrene ligger på intranett. - Systemet er kjempeviktig, fordi det beskriver

hvordan vi skal utføre våre arbeidsoppgaver og hvordan de forskjellige områder/avdelinger i selskapet er gjensidig avhengig av hverandre. BIS Standard gir kvalitetsstyring gjennom visuelle prosess-beskrivelser. Prosessbeskrivelsene dekker alle fagområder og alle plikter å sette seg inn i BIS Standard for å utføre sine oppgaver slik vi har beskrevet, forklarer Nielsen-Sjo. - Det samme gjelder HMS, alle må også leve ut topp HMS, og mer info ligger ute på intranett. Verdier Verdihåndboken finnes også på intranett, og ikke minst informasjon om BIS Industriers allsidige tjenester. - Slik kan alle lære mer om hva vi gjør og se hvor store vi egentlig er. Siste versjon av BIS Magasinet og årsrapporten finner du og på intranett. Nettbutikk med store rabatter - Vi har også en egen nettbutikk for våre ansatte. Der tilbyr vi et stort utvalg av trenings- og fritidsutstyr til privat bruk. Ansatte får 40 % rabatt på artikler med BIS logo! Det lønner seg altså å bruke intranett, sier webambassadør Irene Nielsen-Sjo. NY WEB-REDAKTØR Ansvaret for BIS Industriers nettsider overtas nå av Kristin Idsøe.


18

”Hilsen Mor” vil strekke seg over et år og ha et nytt tema for hver periode.

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: BIS Industrier

SVEINUNG BRATH STRANDNÆS, LEDER FOR HMS OG QA VED AKER SOLUTIONS I EGERSUND: - Den nye HMS kampanjen fra BIS Industrier virker nyskapende og spennende. Det skal bli interessant og lærerikt å se hvordan kampanjen blir mottatt blant de ansatte, og om resultatene blir som forventet. Helse, miljø og sikkerhet er en kjerneverdi i Aker Solutions, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre resultater. Kanskje kan vi plukke opp noen tips og råd underveis som vi kan bruke i vårt forbedringsarbeid, sier Sveinung Brath Strandnæs,

BERGLJOT SALVESEN, MOR: Bergljot Salvesen er en av morene i kampanjen, og faktisk mor til Benedicte Salvesen i BIS Industrier. Hun stilte villig opp til å bli fotografert. – Det kom jo litt plutselig på dette her, men jeg er positiv, sier Salvesen. Hun mener at sikkerhet og det å være forsiktig på arbeidsplassen er viktig, så det er helt ok å bli med.

Gud kan ikke være overalt. Derfor skapte han moren. Ordene kommer fra Sigmund Freud, og BIS Industrier tar nå Mor med seg inn på ”siter” og installasjoner der de utfører aktiviteter. ”Hilsen mor” er navnet på en storstilt HMS-kampanje som starter i midten av november. Hvem er det som til alle tider har gitt gode råd, viser omsorg, og alltid bekymrer seg for oss – jo mor. BIS Industrier har gode HMS tall, og å jobbe sikkert er et pågående prosjekt. - Vi så likevel at vi trengte en ny vri på HMS arbeidet vårt. Mange kanaler og forskjellige metoder brukes for å få oppmerksomheten når det gjelder å holde riktig HMS fokus, og budskapet kan fort drukne i all informasjonen våre ansatte blir bombardert med. Derfor måtte vi øke oppmerksomheten og skape begeistring både hos ansatte og kunder med en HMS kampanje, sier Peter Matthiasen, som har det overordnede ansvaret for prosjekter i BIS Industrier. Kreativ utfordring Bestillingen ble gitt til HMS avdelingen i august og sammen med en intern kreativ gruppe og reklamebyrået Fasett, har Benedicte Salvesen ledet arbeidet med å utvikle idé og materiell for distribusjon til alle prosjekter og avdelinger i BIS Industrier. Hilsen mor! - ”Hilsen Mor” vil strekke seg over et år og ha et nytt tema for hver periode. HMS kampanjen vil ha forskjellige effekter og virkemiddel for å få fram budskapet, og alle skal merke omsorgen fra mor,

forteller HMS-K direktør Kirsti Gerhardsen som har det faglige ansvaret for innholdet i kampanjen. Nysgjerrige samarbeidspartnere Materiellet er likt og tilrettelagt for BIS Industriers ledere ute hos forskjellige kunder. - Vi har vist noe av materiellet til våre kunder og flere av dem er veldig nysgjerrig og vil se mer. Det vil de få muligheten til, da kampanjen ble lansert på vår årlige CORE team samling den 5.november. Det er helt klart at denne kampanjen kommer til å stikke seg ut i skogen av informasjon – men det har også vært hele poenget, sier Gerhardsen. Ønsker tilbakemeldinger - Det er lagt opp til at våre operatører og ledere ute i linjen skal komme med tilbakemeldinger underveis for å sikre at kampanjen får riktige tema og at den blir et godt verktøy for forbedring på HMS. Det er en forutsetning for å lykkes at den treffer målgruppen, det var et av kriteriene i bestillingen, sier Matthiasen og føler seg trygg på at kampanjen vil bli brukt aktivt ute i prosjektene.


F A S E T T Foto: Benedikte Ugland Drougge, Anne Lise Norheim


20 ansatte om HMSBIS kampanjen HMS-kampanjen ”Mor” er en stor suksess. Den ble avduket på Core Team samlingen med et stort lerret med bilde av mor som skriver ”Tenk på alt som kan skje”. Mens avdukingen pågikk inne i salen, laget mor kanelboller og saft til deltagerne. Mor sørget også for å sette frem en kommode hvor deltagerne kunne finne forskjellige ting som de eventuelt hadde glemt å ta med seg. Her noen av deltagernes mening om kampanjen. Robert Vilhelmsen, har mor med i kampanjen 1. Hva synes du om morkampanjen? Jeg synes den var knallbra! 2. Hvordan tror du den blir mottatt? Den kommer til å gå rett hjem hos alle. Enkelt og direkte, tydelige beskjeder fra mor. 3. Hvordan var det å ha med sin egen mor? Det er tøft å ha henne med, hun er ikke sjenert. Hun er en typisk mor, får stadig meldinger om at jeg må roe meg ned og ikke stresse. 4. Hva synes du om årets Core Team? Kjekt å bli kjent med andre i bedriften, og ikke minst med de nyansatte.

Stian Helgesen, har bestemor med i kampanjen 1. Hva synes du om morkampanjen? Kampanjen er vågal. Helt nytt konsept og veldig bra. Jeg visste ikke at bestemor var med i kampanjen før i dag, så jeg ble veldig overrasket. 2. Hvordan tror du den blir mottatt? Det kommer uten tvil til å bli suksess. Den skiller seg ut fra andre HMS kampanjer. 3. Har du forslag til fremtidige tema? Det må bli fallende gjenstander, siden det er så stort fokus på det hos Statoil. 4. Hva synes du om årets Core Team? Jeg er kjempefornøyd. Årets Core Team har vært veldig innholdsrikt! Kenneth Erland, har mor med i kampanjen 1. Hva synes du om morkampanjen? Den er genial. Det er stas å ha mor med i kampanjen. Hun har ikke snakket om annet i det siste. 2. Hvordan tror du den blir mottatt? Den blir nok veldig bra motatt. 3. Hva synes du om årets Core Team? Gøy å treffe så masse kjekke folk. Kjempekoselig gjeng, og man kan ikke se en person som ikke smiler.

Det er også utrolig mye nyttig informasjon som blir gitt ut. Espen Lyse, Verneombud 1. Hva synes du om morkampanjen? Fantastisk. Et blinkskudd. Likte den veldig godt da den rører noe i deg. Kampanjen har stort potensial og kan brukes til mer en bare HMS, for eksempel markedsføring. 2. Hvordan tror du den blir mottatt? Positivt. Den er som en god reklame, du får levert budskapet og det er lett å huske. 3. Har du forslag til fremtidige tema? Antimobbing. ”Mor bryr seg”. ”Hva kan du gjøre for mor?” Tom Inge Andreassen 1. Hva synes du om morkampanjen? Kjempebra, ble nesten rørt. Mamma er liksom HMS’ens ”mor”. 2. Hvordan tror du den blir mottatt? Jeg tror den vil bli tatt imot med åpne armer. Lett å forklare når du får mor inn i bildet. 3. Har du forslag til fremtidige tema? Komme deg trygt hjem. Fallende gjenstander. Riktig verneutstyr. Vise respekt til andre sønner og døtre.

Verdiprisen 2010 – vinnerne representerer BIS Industriers verdier! Og våre verdier og visjon er; Vår kompetanse sikrer kunden; Sunn – Direkte – Kompetent Det var flere deltakere som fikk en hyggelig overraskelse på Core Team samlingen denne gangen. Da Verdiprisen 2010 ble delt ut ble disse hedret med følgende begrunnelse: Dag Bekkelund: Har jobbet lenge for å få oss alle 100 % BIS. Har drevet med voksen opplæring i hele 2010. Har hatt et stå på mot for å ferdigstille BIS Standard som skal ta BIS Industrier til nye høyder. Patric Gustavson: Har en utstråling som mange misunner og har en HMS holdning (100 % BIS) som er meget godt likt blant kunder. Utstråler en verdiholdning internt i BIS Industrier, som gjør at vedkommende er ønsket overalt. Blir flyttet fra plass til plass for å hjelpe til. Har i de siste par år vært ønsket av mange – selv hos Peter i Kalundborg. Gjert Tønnessen, Jan Svane Nielsen, Tor Magne Gundersen og Vidar Træet:

HMS runden vår gav et meget godt inntrykk av en ryddig men kompleks arbeidsplass. Det er imponerende å observere at så store og komplekse moduler blir satt sammen mens det er så ryddig på arbeidsplassen. Her var det slått opp bilde av dem som hadde hovedansvar for ryddighet på hver modul. God planlegging og systematikk ligger bak slike prestasjoner. Vi kan sikkert hente noen læringspunkter her som kan overføres til andre plasser. HMS ledelses inspeksjon ble utført hos Aker Egersund, fredag 29.10. Det var god aktivitet i hallene og vi var rundt i modulene Oselver tiein + Ormen Lange. Fra oppsummeringen til Jens Christian Terjesen etter lederinspeksjon.


Tor Minsaas

21

Tekst: Ingveig Tveranger Foto: Jan Inge Haga

Spennende mulighet! - Det er mye god kompetanse i BIS Industrier og det er en svært positiv stemning her, sier BIS’ nye driftsdirektør Tor Minsaas (49). Trønderen med 19 års erfaring fra BP er funnet av hodejegere og ble i høst klar for nye jaktmarker. Han ser mange interessante muligheter i BIS Industrier. – Nå er jeg i ferd med å bli kjent med organisasjonen og ønsker å bygge opp under det gode arbeidet som er gjort her, sier Minsaas. Han peker særlig på det med å være opptatt av sikker gjennomføring av jobbene. Driftsdirektøren er avventende med de store visjonene og erklæringene. – Det er mye kompetanse i selskapet, og nå skal jeg møte nye kollegaer og støtte dem med gjennomføring av aktiviteter og bistå med rapportering. Det skjer så mye spennende på markedssiden og det blir interessant å bli kjent med regionene og folkene i BIS Industrier. Å sikre en god oppstart av Statoilkontrakten er en viktig oppgave, så jeg vil jobbe tett med Øyvind Naustvik og Peter Matthiasen framover.

Tor Minsaas jobbet 19 år i BP før han gikk fra et operatørselskap til et leverandørselskap. Med seg har han mye kompetanse på hva kundene til BIS Industrier ønsker, og ikke minst internasjonal erfaring fra studier i Glasgow til jobb i Storbritannia, Belgia og Tyskland. – Jeg har hatt 13 ulike roller innen marked, planlegging, IT og prosjekt i BP systemet, sier han som dermed må regnes som en tilpasningsdyktig medarbeider. Han har også tidligere erfaring fra Kongsberg Våpenfabrikk og Norsk Data. Hver morgen er det sykkelen som triller Minsaas fra hjemmet på Stokka til kontoret på Forus. Avhengig av vind og vær bruker han mellom 25 og 35 minutter på de 13 kilometerne. På fritiden er det kone og tre barn på 12, 15 og 17 som får gleden av Tor Minsaas, der han med it-kunnskaper utover det vanlige er en viktig brikke for å få nettverket hjemme til å fungere optimalt. I tillegg er han styreleder for International School of Stavanger.


22 22 FAKTA: Arild Michaelsen 27 år fra Vassøy i Stavanger Samboer. Jobber som lagermedarbeider på BIS Industriers stillaslager på Forus i Stavanger. Har vært ansatt i BIS Industrier i 6 år og 3 mnd. Fotballinteressert og heier på Manchester United

Tekst og foto: Ingveig Tveranger

Kommuniserer med kroppsspråket og SMS Arild Michaelsen i BIS Industrier ser helt vanlig ut. Men han er ikke helt som all andre. Han kan ikke høre. Det gir noen ekstra utfordringer i en travel hverdag på stillaslageret på Forus i Stavanger. - Det er veldig travelt for tiden, mye å gjøre, sier Arild. Han og kollegene jobber med å distribuere stillasdeler til mange kanter der BIS Industrier har aktiviteter. På lageret på Forus koordinerer de stillasbyggingen, leverer og sender ut deler, og får inn stillaser der jobber er ferdige. – Det er mye pusling, kontroll av deler og det er spennende å få ting til å fungere, forklarer Arild. Spesiell kommunikasjon Ingen av de Arild jobber med til daglig snakker tegnspråk. – Vi snakker med kroppsspråk og via sms, forklarer han. – De jeg har jobbet sammen med lenge kjenner jeg så godt at jeg som regel skjønner hva de mener. Så det blir få misforståelser, kun av og til når vi er veldig stressa. Trives på jobb 27 åringen er fornøyd med jobben. Det var gjennom sin far som også jobber på lageret at han fikk arbeid i BIS Industrier. – Jeg trives veldig godt. Vi begynner kl. 0800 med en kaffe og røyk, og deretter går vi i gang. Arbeidet er for det meste kontroll på stillaser, kvalitetssjekk og å skaffe nye deler, før vi sender stillasene ut i Nordsjøen. Tøff tid om vinteren - Innimellom er det litt reparasjoner av motorer og lignende, dessuten kjører jeg truck. Jeg har ikke noe ønske om å jobbe i

høyden selv, pakking og klargjøring er min greie, sier Arild. Vinteren er den tøffeste tiden for lagerfolket, som er kledd i mange lag ull fra innerst til ytterst. – Det er klart det går litt opp og ned, spesielt er det hardt når det er kaldt. Vi holder humøret opp, men når det er dårlig vær kan folk være litt irriterte, forklarer han. Mistet hørselen som spedbarn Arild ble døv som spedbarn, da han var 16-17 uker gammel. Det er ikke klart hva som gjorde at han mistet hørselen, men trolig var det et virus på hjernen. – Jeg har dermed alltid vært døv, sier han. Det er utfordrende selvsagt å ikke kunne høre, og han opplever også at hørende ikke alltid skjønner at han er døv. – Folk kan jo ikke se på meg hva som er problemet, men når vi kommuniserer går det greit. På sikt skal kollegene til Arild få tilbud om kurs i tegnspråk, og det håper han de er interessert i. – For litt grunnleggende stillaskommunikasjon kan de lære seg, gliser han.


23

Vi er i starten av en ny vekstperiode og vi har aldri vÌrt bedre posisjonert. Jens Christian Terjesen Administrerende direktør, BIS Industrier


Returadresse: Luramyrveien 51 4313 SANDNES

WWW.A-CROSS.NO

COMPETENCE CARES

BIS Industrier - BIS Magasinet 2010  

BIS Magasinet 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you