Page 1

www.4ben.dk

WWW.KULTURJAGTKOEGEBUGT.DK

KULTURJAGT KØGE BUGT


ABM samarbejder

www.4ben.dk

• • • • • • •

Greve Museum - Egns- og udviklingsmuseum og Arkiv Solrødbibliotekerne / Solrød Lokalarkiv Køge Arkiverne Stevns Bibliotekerne Vallø Lokalhistoriske Arkiv Stevns Lokalhistoriske Arkiv Østsjællands Museum


www.4ben.dk

Køge Bugt - 4 Kommuner


www.4ben.dk

Mere end 24 lokale kulturmiljøre – over 150 sider


www.4ben.dk

Kulturmiljø Stevnsfort - forside


Tidslinjer

www.4ben.dk

• Som tidslinjer • Som billedserie • Som geografisk rejse


Imagoskoper

www.4ben.dk

• Viser detaljer • Peger


Quizzer

www.4ben.dk

• Forforståelse • Evaluering af tekstforståelse • Evaluering af emnet


Nøgleord og faglig læsning

www.4ben.dk

• Fagudtryk • Del af før-læsning • Bruges til genfortælling


Transskription

www.4ben.dk

Stevns Fyr


www.4ben.dk

Link pĂĽ tvĂŚrs mellem kommuner

Stevns fort - Kold krig


Faktaboks

www.4ben.dk

• Benytter anledningen til at fortælle en generel historie • Går fra det lokale til det almene


www.4ben.dk

Overblik


www.4ben.dk

Personer i Kulturjagt Køge Bugt Abonnenter, Adel, Adelsdamer, Adelsslægt, Ansat, Arkitekt, Arkæolog, Bedstefar, Bestyrelse, Biskop, Bisp, Bondemand, Bygmester, Bønder, Civile, Cæcar, Dekanesse, Embedsmænd, Etatsråd, Fjende, Folketingsmedlem, Fredløs, Fyrværker, Fæstebonde, Fæster, Godsejer, Godsejer, Greve, Grosser, Gårdejer, Herremand, Håndværker, Ingeniør, Iværksætter, Jazzfolk, Journalist, Kammersvend, Kirkesanger, Klasselærer, Korporal, Legekammerater, Lokale, Majestæt, Møller, Ophavsmand, Passager, Portner, Protektrice, Præst, Ridder, Sagnfigur, Selv-ejere, Selvstændig, Skolebørn, Skovridder, Slægt, Soldater, Sportsfisker, Sprogforsker, Statsminister, Stiftsdame, Vejingeniør, Vender, Vender, Værktøjsmager


www.4ben.dk

Begreber i Kulturjagt Køge Bugt 2. Verdenskrig, Antik, Antikken, Arbejdsulykke, Arkitektur, Barok, Berømt, Borgerskab, Bronzealder, Brugsret, Bruskbarok, Byggeboom, Bæredygtig, Demokrati, Den kolde krig, Den Store Nordiske Krig, Design, Ejendomsret, Eklektricisme, Ekspertise, Erhverv, Evakuering, Fallit, Finale, Foreningsliv, Forsvar, Fravær, Fredet, Fæsteafgift, Globalisering, Gotik, Grammatik, Gravøl, Handelsperiode, Hedensk, Helvede, Historicisme, Historie, Hjemmesyet, Holdningsændring, Hoveri, Højdeskræk, Identisk, Imprægnering, Industri, Indviet jord, Istid, Karakteristisk, Klassicisme, Kommunikation, Konfirmation, Krig, Krise, Kristendom, Kvadratmeter, Landbrugsreform, Læsning, Magt, Massedød, Middelalder, Mil, Moralen, Nationalromantik, Naturkatastrofe, Nedrevet, Neutral, Nyklassicismen, Nyrenæssance, Offentlig, Oldtid, Oldtiden, Opdagelse, Overnatningsmulighed, Politik, Politisk, Prestige, Privilegier, Påvirke, Reformation, Regning, Renæssance, Risikabelt, Romersk Jernalder, Rytterdistrikt, Samfundsstruktur, Sammenkomst, Samtaler, Sikkerhedsregler, Sjældne, Skat, Skoleanordning, Skolegang, Skrivning, Skæppe, Slægt, Sodsværtet, Sogn, Stenalder, Stimle sammen, Stråling, Supermagter, Symmetri, Syndsforladelse, Sælfangst, Tidspunkter, Tilfredse, Tilgængelig, Tjenestegørende, Told, Uddannelse, Undervisning, Undervisning, Undervisningspligt, Vanære, Velbevarede, Velstand, Verdenskrig, Vikingetid, Vornedskab, Værdiløs, Våbenkapløb, Warszawapagten, yngste, Ældste, Ætsende, Økonomi, Øst og vest


www.4ben.dk

Natur i Kulturjagt Køge Bugt Agerbrug, Alger, Andefugle, Arter, Brasen, Bryozokalk, Brænde, Bugten, Bøgeskov, Bøgetræ, Dinosaur, EF-habitatområde, Eksplosion, Ekstremrigkær, Energi, Engfugle, Farvand, Fiskekort, Fiskeler, Fiskeri, fiskerihavn, Fiskeyngel, Fjord, Flint, Flint, Foderbrug, Fossiler, Fuglearter, Gnist, Græsarealer, Græsning, Halvø, Hedelandskab, Hestehul, Indlandsis, Iridium, Jærnen, Kalk, Kalkbrud, Kalkgrav, Kalksten, Kampesten, Kanal, Kaniner, Klint, Klitter, Knogler, Korn, Kornmarker, Kridt, Kridtsten, Kridttiden, Kugleflint, Kvæg, Kvæghold, Lagune, Landbrug, Landbrugsafgrøder, Lappedykker, Lyng, Marker, Meteor, Mineraler, Mosdyr, Naturpleje, Næringsstoffer, Nåletræer, Olie, Plantager, Planter, Sandrevle, Sild, Skalle, Skaller, Skeletstumper, Skovbrug, Skovdrift, Smeltevand, Solfanger, Stime, Sæl, Sø, Vadefugle, Vadested, Vandkvalitet, Vegetation, Vulkan, Ynglefugle, Ådal


www.4ben.dk

Søgning på kulturjagt – A-Z


www.4ben.dk

Søgning på kulturjagt

Kulturjagt Køge Bugt  

Præsentation af sitet 'Kulturjagt Køge Bugt'