Page 1

3. UTILIZARE PROGRAM MICROSOFT WORD PENTRU CREARE PRODUSE DE RELAŢII PUBLICE

Obiective specifice: La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea:

să realizezi câteva produse de relaţii publice(pliant, fluturaş, cărţi de vizită) cu ajutorul programului editor de texte Word;

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 3 ore


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

3.1. Realizarea unui pliant Pliantul pe care îţi propun să-l realizezi va fi tipărit pe o foaie format A4, tipul de vedere Landscape. Un pliant are 3 coloane care se pliază conform imaginii din figura 3.1.

Figura 3-1. Plierea unui pliant din 3 coloane

În figură sunt vizibile 3 coloane, numerotate 1, 2 şi 3. Partea 3 se îndoaie peste partea 2, operaţiunea

, urmată de îndoirea părţii 1 peste cele două părţi,

deja suprapuse, operaţiunea . Am făcut aceste precizări, deoarece conţinutul pliantului va trebui aranjat în aşa fel, încât să aibă o modalitate uşoară de citire. Pentru realizarea pliantului vei deschide un fişier nou. Vei seta din Page Layout, Size A4, margini cât mai mici, pentru a avea “spaţiu” suficient conţinutului. Vei seta orientarea Landscape. Vei solicita crearea unui tabel de 3 coloane şi o linie. Cele 3 coloane vor reprezenta părţile 1, 2 şi respectiv 3 din figura 3-1. Deoarece pliantul va trebui să aibă conţinut pe ambele feţe ale hârtiei, fişierul va trebui să aibă două pagini. Se va solicita crearea unui tabel tot de o linie şi 3 coloane şi pe pagina a doua. Conţinutul unui pliant este reprezentat de imagini grafice însoţite de text. Orice pliant are o temă. Atunci imaginile grafice şi textele vor trebui să fie în conformitate cu tema pentru care se construieşte acest pliant. În cursul din sem. I, Editare în limbaje specializate, ai învăţat să creezi tabele, să introduci imagini grafice şi text. Iată este momentul să aplici cele învăţate pentru crearea unui pliant. Ai în vedere modul de pliere pentru a introduce corect, conţinutul celor 3 coloane de pe pagina a doua, aceea care în imaginea 3-1 nu este vizibilă. Salvarea fişierului este deja cunoscută. O problemă mai “complicată” o reprezintă tipărirea conţinutului pliantului. Complicaţia apare datorită faptului că tipărirea va trebui efectuată pe ambele feţe ale hârtiei. Dacă dispunem de o imprimantă cu posibilitatea tipăririi pe ambele feţe, în mod automat, adică întoarce foaia, nu ne rămâne decât să solicităm tipărirea întregului document. Acesta are, conform celor precizate


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

mai sus două pagini, care vor fi tipărite în ordine: întâi pagina 1, apoi foaia va fi întoarsă şi se va tipări pagina 2. Dacă imprimanta nu are posibilitatea să întoarcă foaia automat va trebui să tipărim întâi prima pagină, apoi reintroducem foaia în imprimantă şi să tipărim ce-a de-a doua pagină. Deci, atenţie la comunicarea numărului de pagină. Figura 3-2 precizează modul de efectuare a tipăririi.

Figura 3-2. Tipărirea faţă-verso a conţinutului pliantului

La tipărire mai trebuie avut în vedere modul în care imprimanta realizează această operaţiune. Adică, foaia este cu faţa în sus iar tipărirea se face pe această parte, sau, pe partea opusă. Datorită acestor modalităţi diferite de tipărire, va trebui să testezi înainte cum se face această operaţiune, pentru a tipări corect pe cele două feţe ale pliantului.

3.2. Realizarea unui fluturaş În realizarea unui fluturaş trebuie cunoscută tema şi dimensiunile acestuia. În funcţie de dimensiuni, de imprimantă şi de hârtia pe care o avem la dispoziţie vom încerca o acoperire optimă a suportului hârtie. Prin crearea unui tabel cu linii şi coloane, dimensionate la mărimile dorite se va încerca acoperirea optimă. Nu există soluţie unică, nici „reţetă” universală. Va trebui găsită soluţia optimă prin încercări. După acoperirea cea mai bună se va crea imaginea unui fluturaş, apoi conţinutul va fi transferat prin manevra “copy-paste” şi în celelalte locaţii.

3.3. Realizarea unei cărţi de vizită Poţi întâlni în cursul unei zile oameni pe care nu-i cunoşti şi care nu te cunosc.


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

Nu este întotdeauna posibil să petreci o mare parte din timp vorbind şi încercând să afli mai multe despre persoana pe care o întâlneşti. Când se întâlnesc oamenii de afaceri, aceştia schimbă carţi de vizită. Aceste bucăţi mici de hârtie conţin în mod uzual numele persoanei, numele afacerii sale, un titlu sau o descriere a muncii pe care o desfăşoară şi un mod de a contacta persoana, un număr de telefon sau adresă.

Paşi în realizarea unei cărţi de vizită: 1. Decideţi ceea ce doriţi să transmită cartea voastră de vizită de afaceri. Decideţi asupra cărui aspect doriţi să atrageţi atenţia. Căutaţi cuvinte scurte în locul celor lungi. Utilizaţi un singur cuvânt în loc de 2 sau 3. Experimentaţi abrevieri. 2. Priviţi la cărţile de vizită ale colegilor pentru a identifica acele aspecte pe care doriţi să le imitaţi sau să le împrumutaţi. 3. Schiţaţi ideile brute(neprelucrate) despre cum doriţi să arate cartea voastră de vizită de afaceri, incluzând şi elementele grafice la care vă gândiţi. Vedeţi ce facilităţi grafice oferă softul cu care lucraţi, eventual preluarea de imagini prin scanare. Concluzie “O carte de vizită ...este un fel de extensie a fiecăruia. Este ca şi cum ai da puţin din tine altcuiva.” —Ken Erdman, founder of the Business Card Museum, Erenheim, PA Nu este uşor să te condensezi la mărimea unei cărţi de vizită, dar făcând acest lucru te poate ajuta să te concentrezi asupra celor mai importante aspecte ale tale. Lista de elemente ce pot fi prezente într-o carte de vizită Multe din aceste puncte din listă sunt opţionale. Vei decide care din ele vă sunt utile. 

Name of Individual. Numele individului

Name of Business or Organization. Numele afacerii sau a organizaţiei.

Address. Adresa

Phone Number. Numărul de telefon

Fax Number. Numărul de fax

Email Address. Adresa de e-mail

Web Page Address. Adresa paginii WEB

Job Title of Individual. Titlul slujbei (titulatura serviciului)

 Tagline or description of Business or Organization. Descrierea afacerii sau a organizaţiei 

Logo. Logo-ul (Desen care te reprezintă)

Graphic Image(s) (including purely decorative elements). Imagini


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

grafice incluse doar ca elemente decorative. 

List of services or products. Listă de servicii sau produse.

Punctele din lista următoare sunt de ajutor în proiectarea cărţii de vizită. Unele pot să nu fie aplicabile. 

Dimensiunile orizontală şi verticală.

Accentuarea afacerii sau a organizaţiei(nume şi/sau logo)

Accentuarea pe individ

Accentuarea pe titlul individului

 Accentuarea pe o zonă particulară din informaţiile de contact(telefon, adresă, e-mail, etc.)  Mărimea logo-ului sau a altor elemente grafice- mari(dominante) sau mici, etc. 

Numărul de culori.

Spaţiile albe (spaţiile blank) spre mijloc sau spre marginile laterale.

 Aspect conservator (ca cel utilizat în poveşti şi cărţi cu texte) sau vesel, aspect neceremonios (litere şi forme hazlii, mărimi ciudate sau litere ce seamănă cu scrisul de mână) sau un amestec. Dimensiunile standard ale unei cărţi de vizită sunt 9x5 cm. Se recomandă respectarea acestor dimensiuni şi datorită faptului că acestea sunt depozitate în port-carduri, care sunt fabricate la această dimensiune. Pentru realizarea pe o pagină a cât mai multor cărţi de vizită recomand setarea formatului de pagină A4 cu marginile de sus şi jos de 1 cm. Într-o astfel de pagină introduce un tabel cu 2 coloane şi 5 linii. Pentru linii se va solicita înălţimea de 5 cm, iar pentru coloane lăţimea de 9 cm. Modalitatea de comunicare a acestor dimensiuni este ilustrată în figura 3-3.

Figura 3-3. Setarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor pentru cărţi de vizită

Se va crea imaginea unei cărţi de vizită, apoi prin manevra “copy-paste” se va copia conţinutul în toate celelalte celule ale tabelului generat.


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

Rezumat Programele editoare de texte oferă posibilităţi reduse de creare a unor produse de relaţii publice. Fiind soft-uri utilizate în mod curent în majoritatea organizaţiilor sunt disponibile şi pentru realizarea unor produse de relaţii publice mai puţin sofisticate.

E Exerciţii 1. Proiectează şi realizează un pliant cu oferta educaţională a Universităţii Danubius din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, în formatul precizat la 3.1. Salvează pe un CD şi listează pliantul. 2. Proiectează şi realizează o pagină cu cărţi de vizită cu numele tău. Salvează pe un CD şi listează pagina cu cărţile de vizită.


Panfiloiu Gheorghe

Modul 3

Bibliografie minimală 1. Paul Pocatilu, Dragoş Vespan, Birotică profesională, Editura ASE Bucureşti, 2009, pag.41-47 2. Gheorghe Panfiloiu, Editare în limbaje specializate, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2009, pag.55-57

modul 3  

Obiective specifice: La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea:  să realizezi câteva produse de relaţii publice(pliant, fluturaş, cărţ...