Page 1

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg

Fijn voor het brein

TIHH in beeld metingen in Bobbejaanland

Wie? 7

4 2

5

1

1

We begeleiden school leerlingen en ouders met vragen over:

6

7

4

3

4 4

1 8

5

5 8

8 2

Lieke Spruytte, maatschappelijk werker

9

6

Els Dufoort, verpleegkundige Bea Meertens, arts

Waar?

5

op school: elke voormiddag - op kantoor: 011 37 94 90 - via mail: huberte.daemen@vclblimburg.be

5

3

Vormingsdag leerlingenraad Op vrijdag 21 oktober was er een vormingsnamiddag voor de leden van de leerlingenraad van de tweede en de derde graad.

In naam van “alle“ heiligen de alumni 2010-2011

Ped. studiedag in Luik

sportdag in Action Park

Heiligen en heiligheid halen de pers niet meer. Heiligverklaringen kennen we niet, heiligen bekijken we met meewarigheid. Toch belijden we “de gemeenschap der heiligen”. We vieren Allerheiligen, maar wat vieren we eigenlijk? Voor Paulus waren alle christenen ‘heiligen’. Heiligen zijn zeker geen supermensen, die - door hun uitzonderlijke leven – uitsteken boven de gewone stervelingen en wereldvreemd voorkomen. Heiligen zijn geen wilde weldoeners, die hun geld door de grote molen halen of iedere dag feest vieren zoals de rijke brasser in het bekende verhaal. Heiligen zijn geen krachtpatsers, die – dankzij veel inzet – een plaatsje bemachtigen in het Guinness Book of Records. Neen, heiligen zijn gewone mensen. Zij weten wat geven en dienen betekent, want zij dragen het stempel van het Lam. Heiligen zijn mensen zoals wij, mensen van vlees en bloed

De workshop werd verzorgd door de Vlaamse Scholierenkoepel. 13 klasverantwoordelijken namen deel aan de workshop. Ze hebben gewerkt rond het thema "Plannen en organiseren".

Op het programma 2 tot 7 november: HERFSTVAKANTIE 11 november: WAPENSTILSTAND vrije dag 27 november: START ADVENT de aanloop naar Kerstmis

Bij het feest van Allerheiligen herdenken wij ontelbare mensen, bekenden en onbekenden, wegbereiders en groepsgenoten, die Christus’ voorbeeld zijn gevolgd.

brainstormen over bouw

Ÿ 30 november, 19u

grootvader van Manu Maesen

Irma Marteng grootmoeder van Evi Buttiëns

Jef Goyvaerts vader van Robby Goyvaerts

Marcel Moies vader van Nicole Moies

Jaak Maesen

Steven Rennen - Cyberpesten is een echte rage geworden. Cyberpesten is erger dan “gewoon” pesten omdat je niet direct in contact staat met de dader. De pesters verleggen hun grenzen omdat ze zich niet geremd voelen. De impact van het pestgedrag is ook groter dan bij gewoon pesten omdat er meer toeschouwers zijn door het medium internet. Vaak blijven de gegevens gewoon op het internet staan zodat het slachtoffer er jaren nadien nog mee geconfronteerd wordt. Cyberpesten is strafbaar. Bezin dus eerst alvorens je iets over een medeleerling of een vriend post op het net. Voor je het goed en wel beseft mondt het pestgedrag uit in een ernstig feit. De kranten staan bol van jongeren die geen uitweg meer zien! In alle gevallen worden de daders opgespoord! Meer info vind je op www.cyberpesten.be

grootmoeder van Dieter Demey

Valentin (Joe) Lenaerts

Henri Dewaleffe

broer van Martin Lenaerts

schoonvader van Léo Déom

Marcella Baptist

Jef Frederix

grootmoeder van Thomas Appelen

grootvader van Maarten Clijsters

Hélène Hechtermans

Frans Debrier

moeder van Tony Pollaris

grootvader van Niels Debrier

Maria Gaudae

Franca Ales

grootmoeder van Marik Mohinder

grootmoeder van Ruben Vandevorst

Paula Millen

Omer Goorts

grootmoeder van Pieter Labie

Daan van der Zanden

Lieske Geerits

oud-leraar oud-leerling

Lotte Vrancken & Tom Hamers, Hasselt, 30 juli

Lore, 24 juni kleindochter van Ghislaine Hayen

Dorien Macquoi & Michiel Dusart, Tessenderlo, 16 juli

Pallieter, 25 augustus zoon van Tim Panis

Joke Haemhouts & Raf Piccart, Geel, 2 september

Nina ,12 september dochter van Sylvie Martens

als je slachtoffer bent Ben je slachtoffer van pestgedrag (via internet of gewoon pesten), laat het dan zeker aan de school weten via Mario Vandenhove of het CLB. Praat er ook over met je ouders en je klastitularis. Zij kunnen je met raad bijstaan. Als je met een klacht naar het politiekantoor in je gemeente stapt, wordt er een proces-verbaal opgesteld. De inhoud daarvan kan variëren van bedreigingen tot zedenfeiten, naargelang wat er precies is gebeurd.

donderdag 27 oktober 2011 16:29:05

Hiervoor trokken de eerstejaars op maandag 10 oktober naar de Lissevijvers in Geel en de tweedejaars maakten de buurt rondom de sporthal van Kiewit onveilig met al hun kunsten en toeren.

DBSO groeit

Het aanbod waaiert ook breed uit. Snel opgelijst: Logistiek Helper-Zorgkundige-Kapper-Keukenmedewerker-Hulpkok-Metselaar-VoegerTegelzetter-Machinale Houtbewerker-Monteur sanitaire installaties-Monteur verwarmingsinstallaties-Winkelbediende-Administratief Medewerker. Deeltijds onderwijs laat jongeren bijzonder veel keuze en kan tegelijk garant staan voor een degelijke opleiding

als je getuige bent Als je getuige bent van pestgedrag, dan heb je de plicht om dat aan de school te laten weten. Dat kan volledig anoniem bij Mario Vandenhove.

Ÿ 17 april, 19u

Infoavond voor ouder die hun kind graag in onze 2e graad inschrijven Ÿ 6 mei Opendeurdag Ÿ 2-3 juli Infomomenten voor ouders/lln die willen inschrijven

Dopjesactie Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een organisatie die probeert om blinde mensen een blindengeleidehond te geven. Inderdaad, geven, gratis dus. Zo’n hond opleiden kost natuurlijk wél erg veel geld. Het centrum komt aan een deel van werkingsmiddelen door plastic flesdopjes in te zamelen. Ze verkopen die door aan een bedrijf dat die dopjes recycleert. Het TIHH wil het centrum steunen en doet mee aan de Dopjesactie. Hoe meer dopjes, des te meer geld voor de opleiding van blindengeleidehonden. Gooi je flesdopjes dus niet weg, maar drop ze in een van de inzamelpunten op school. Let op: alleen dopjes van PET-flessen brengen geld op, dus geen potdekseltjes, metalen klepjes ... Is het dopje helemaal van plastic en komt het van een drankfles? Dan kan je het laten meetellen om een blinde aan een gids en vriend voor het leven te helpen.

Dag van de jeugdbeweging

periodiek tijdschrift jaargang 35 nr. 1 schooljaar 2011-2012 september-oktober 2011 AFGIFTEKANTOOR:

3500 HASSELT 1 P309549

Beste lezer Dit eerste nummer van het nieuwe schooljaar verschijnt op het moment dat de start al vele weken achter ons ligt. We zijn weer vol energie en enthousiasme in gang geschoten. Het is alweer alsof de tijd voorbij vliegt. En die slechte zomer … Ja, die was erg snel vergeten. We konden vele nieuwe gezichten welkom heten in onze school. We tekenden met hen een contract om er het beste van te maken. Dat gaan we ook doen. Je kan stellen dat wie aan het TIHH studeert vier trajecten kan doormaken. Onafhankelijk van de echte interesse voor hout, bouw, auto … kunnen we bijvoorbeeld van een leerling een student maken. We stomen die leerling dan klaar voor de universiteit of de hogeschool . Met dezelfde ijver maken we van andere leerlingen erg competente professionals. Die stomen we klaar voor onze bedrijven. Tussen die twee trajecten hebben we nog 2 schoolcarrières die onze leerlingen kunnen realiseren. Daar ligt de nadruk op de theoretischwetenschappelijke onderbouw van techniek en technologie. Deze boodschap willen we dan ook aan alle lezers meegeven. Wie bij ons binnenkomt, heeft een waaier aan mogelijkheden: elkeen vindt er zeker zijn goesting. We maken samen met de leerling én op basis van zijn interesse en zijn capaciteiten het traject af. Daar gaan we samen voor. Er zijn dan ook weinig leerlingen die, eens ze de stap naar het TIHH gezet hebben, onze school nog verlaten. Dit nummer geeft een gevarieerd en eigentijds beeld van de rijkdom van het technisch onderwijs. Kiezen voor het technisch onderwijs is een goede keuze. Jef Schoofs, directeur

Katrien Formesyn - Elk jaar kiezen meer jongeren voor een opleiding leren gecombineerd met werken. Ook dit schooljaar is de interesse voor Deeltijds Onderwijs toegenomen. Op 1 oktober 2007 waren er maar 56 leerlingen, op 1 oktober 2008 waren het er al 83. Vandaag, 14 oktober 2011, tellen we 115 leerlingen.

Infodag

Infoavond leerlingen basisonderwijs Ÿ 12 tot 24 januari Week van de techniek: bezoek van leerlingen uit het basisonderwijs Ÿ 26 januari, 19u Infoavond basisonderwijs: ouders & leerlingen Ÿ 23 maart, 15 tot 20u

Post

Wat moet ik doen?

10 27 voor druk

Maar, ondanks al het geklaag en gezaag van de kinderen, kan de school ook wel eens fijn zijn, zeker op een sportdag waar iedereen zich eens echt kan uitleven en waar iedereen zich eens van zijn meest sportieve kant kan laten zien.

Op 22 september maakten we reeds tijd voor een eerste evaluatie van de start van het nieuwe schooljaar. Tijdens voorafgaande portretklassenraden brieften de voormalige titularissen hun opvolgers over de leerlingen en de klasgroep. Zo is elke klastitularis goed op de hoogte over de klassfeer, maar ook over de noden van elke individuele leerling. Op 22 september werd de eerste schoolmaand geëvalueerd door leerkrachten, coördinatoren, TA’s en directieleden. Terwijl onze leerlingen genoten van een vrije dag, werd er in school hard gewerkt. Elke klas werd in kaart gebracht en elke leerling werd besproken. We maakten een balans op van de start van het schooljaar en sturen nu bij waar nodig. We zijn overtuigd van het belang van deze eerste evaluatieklassenraden, want goed begonnen is immers half gewonnen. De volgende evaluerende klassenraad zal plaatsvinden na de toetsperiode in december.

Infomomenten 2011-2012

De TIHH-familie

Pesten is laf. Cyberpesten is laffer! stellingen leren bouwen

25 november: CHRYSOSTOMOS 30 november: INFOAVOND voor ouders v.h. basisonderwijs 23 december RAPPORT & OUDERCONTACT

Van de directeur

Sommigen vinden school maar niks: altijd maar weer luisteren naar de leerkrachten, je best doen om niet in slaap te vallen tijdens de lessen en je mag ook eens nooit iets plezants doen. Dat de school ook nodig en nuttig is, dat is meestal een wijsheid die pas komt als de schooltijd al ver achter je ligt...

8

2

de meisjes op het TIHH

Sportdag eerste graad

Evaluatieklassenraden

Wat?

Huberte Daemen, psychologisch assistent

H ARTSLAG

Op 21 oktober was het Dag van de jeugdbeweging. En dat hebben we geweten! We merkten uniformen van Chiro, JNM, FOS Open Scouting, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, scouts, gidsen en vast nog wel een paar andere groepen die we nu vergeten. Een of twee leerlingen waren zó enthousiast dat ze vergaten om op tijd naar school te gaan: “Ja meneer, ge kent dat, gij zijt ook ooit jong geweest he...“

Leren en werken geeft de jongeren niet alleen de kans om vakcompetenties en werkervaring op de werkvloer te verwerven; ze kunnen ook al wat geld verdienen. Bovendien kan je nu in DBSO ook een getuigschrift en een diploma behalen. Jongeren die niet zo theoretisch gericht zijn en graag de handen uit de mouwen steken, voelen zich in Deeltijds Onderwijs beter thuis.

Nieuwe robot

Roel Biesmans - Met de start van het nieuwe schooljaar begon ook een nieuwe uitdaging voor de afdeling elektriciteit. Onze splinternieuwe robot van ABB met de modernste technologieën werd geleverd. Deze robot zal vooral het lessenpakket van de SenSe-opleiding Industriële Computertechnieken nog aantrekkelijker maken. Om deze zware investering optimaal te kunnen benutten, zullen we ook een intensieve opleiding uitwerken voor de richtingen Industriële wetenschappen, Elektro-Mechanica en Industriële Computer-technieken. Hierdoor kunnen we ook deze leerlingen extra bagage meegeven die nuttig kan zijn bij hun verdere studies of zelfs in het toekomstige beroepsleven. Leerlingen van het zevende beroeps Industriële Elektriciteit staan momenteel voor de uitdaging om de inhoud van de geleverde box op te bouwen tot een werkend geheel. Dit met de nodige veiligheidsvoorzieningen zoals vereist in de industrie. Naast deze indrukwekkende hardware is er ook een simulatiesoftware RobotStudio, zodat de leerlingen zelf hun projectoplossingen kunnen simuleren.

Je kan terecht bij ... Lotte Vrancken opvang nieuwe leraren, Smartschool, praktische regeling projecten eerste graad, infoavonden eerste graad , GOK-beleid @kantoor C103 Steeds welkom!

Etienne Vanhees coördinator, studiekeuzebegeleiding en aanspreekpunt derde graad, lockers Abouw, ontspanningslokaal, rijbewijs op school @kantoor A011 - Kom langs!

Catherine Mulders coördinator tweede graad, GOK-beleid tweede en derde graad, taalbeleid, studieplanning en –begeleiding @kantoor A001 Tot uw dienst! 100

Mario Vandenhove

95

eerstelijnszorg voor leraren, leerlingen en ouders, contactpunt CLB & andere instanties, GONbegeleiding autisme, coördinatie leerstoornissen @kantoor in de studiezaal

75

25

5

0


H ARTSLAG

a²+b²=c² e c= m Iedereen mee Sinds eind september is iedereen altijd “mee“ met alle praktische zaakjes. In de gangen, de polyvalente zaal en de leraarskamer hangen schermen die de schoolbevolking op de hoogte houden van afwezigheden, lokaalwissels, deadlines, activiteiten, vervangingen ... Zo hoeft niemand nog te komen aandraven met “Ja maar, ik wist van niks...“

Vriendschapsdagen 2011 Bobbejaanland

Stefan Minten - De klassen 5 en 6 IW, 5 en 6 EM en 5 en 6 IT gingen op vriendschapsdag naar pretpark Bobbejaanland. Na een busrit van een klein uurtje arriveerden we in Lichtaert. De leerkrachten gingen vlug de inkomtickets kopen, maar daarna moesten we nog even wachten tot de attracties open gingen.

Matexpo Sofie Bruninx - Het schooljaar was nog maar net begonnen en de leerlingen van de derde graad Bouw (5TBT – 5BRB – 6TBT – 6BRB) mochten al op studiedag. Bestemming Kortrijk, meerbepaald MATEXPO. Die tweejaarlijkse beurs geeft hen een zicht op de materialen en machines die in de moderne bouwbedrijven gebruikt worden. De leerlingen vonden deze studiedag heel zinvol.

In de Dreamcatcher waren wij de eerste bezoekers. De leerlingen die vooraan in deze attractie plaatsnamen, hielden er een natte broek aan over, tot grote hilariteit van hen die het ‘droog’ wisten te houden. Daarna gingen we naar de nieuwe attractie van Bobbejaanland: ‘The Dizz’. Jammer genoeg moesten we hier een hele poos aanschuiven, want wij waren blijkbaar niet de enigen die deze ‘nieuwigheid’ wilden uitproberen. Voor we gingen lunchen brachten we ook nog een bezoekje aan de ‘Speedy Bob’ en de ‘Revolution’. ’s Middags hadden we afgesproken bij het reuzenrad om gezamenlijk te eten. Je kon daar uiteraard je meegebrachte boterhammetjes opeten of je laten verwennen door de dure ‘pretparksnacks’ zoals spaghetti, pizza, frietjes… Na het eten zijn we naar de ‘Tyfoon’ geweest om een meting te doen met ons nieuw rekentoestel, de TI-Nspire CX CAS. Hiermee kun je de G-krachten in deze achtbaan meten. Een tweede proef met een emmer water mocht om veiligheidsredenen niet doorgaan van de directie van het park.

Voeren

Blotevoetenpad Zutendaal

Willy Schaeken - Mix van glooiend landschap, prachtige vakwerkhuizen in grillige silexsteen, knoestige hoog-stamfruitbomen tussen taaie meidoornhagen, bonte folklore en oerecht verenigingsleven, prachtige wandelwegen tussen malse weilanden … je bent in de Voerstreek. Omdat de studenten Mechanica tweede graad nog wat plaats overlieten in de bus en de leerkrachten Elektriciteit derde graad Voeren reeds lang op hun verlanglijstje hadden staan, vertrokken we met twee volle autobussen richting Voeren. De zon was van de partij en de sfeer was uiterst aangenaam.

Met de 2de en 3de graad houtbewerking hebben we een fietstocht gemaakt naar het blotevoetenpad in Zutendaal. De 2de graad nam een pauze aan houtzagerij “De Slagmolen “ en kreeg een erg leerrijke rondleiding doorheen het hele bedrijf. De 3de graad maakte een tussenstop in De Maten voor een gidsbeurt door de mooie fauna en flora van onze eigenste Piet Martens.

De organisatie lag in handen van collega’s Jos Geebels, Ghislain Hayen en Danny Tielens. Als volwaardige gids deinsde mijnheer Hayen er niet voor terug om zijn scheidsrechtersfluitje boven te halen en de wandelweg nauwkeurig uit te stippelen. Veel studenten toonden hun sportief karakter, anderen zaten na een uurtje wandelen al op hun tandvlees. Via ’s Gravenvoeren en Sint-Martens-Voeren bereikten we na dertien kilometer Sint-Pieters-Voeren, een typisch straatdorp in de bovenloop van de Voervallei. De studenten hadden toen al veel boterhammen achter de kiezen geslagen, omdat hongerige magen nu eenmaal moeten gevuld worden. Overladen met pittige verhalen en nieuwe contacten keerden we huiswaarts. De leerlingen leerden elkaar goed kennen en de leerkrachten kregen de kans om de leerlingen eens écht te leren kennen. Kortom, vriendschap sluiten is geen zware inspanning. Of zoals een leerling vertelde : “Het is gratis en je komt er heel ver mee …”

Om 16.00 uur vertrokken we opnieuw richting Hasselt. Dat was het einde van een onvergetelijke en plezante vriendschapsdag in ‘het familiepark bij uitstek’, Bobbejaanland.

Eens terug op de fiets kwamen we, door het strakke tempo dat Marcel Neven erop nahield, mooi op tijd aan op de Lietenberg (blote voetenpad). Het was nog wel even wachten op de andere groep (3de graad) omdat enkelen (Johan Vanderstegen) wat technische problemen hadden met hun fiets. Daarna konden we in het zonnetje onze boterhammen opeten en wat bijpraten. Na de maaltijd bezochten we het insectenmuseum. Daarna hebben we onze stoute schoenen ‘uitgetrokken’ om aan het modderige, slijmerige, natte en voor sommigen pijnlijke blotevoetenpad te beginnen! Voor iedereen was dit het hoog(s)te punt van de dag! Bij aankomst nog een ijsje en dan de fiets op richting TIHH

Vissen voor de vriendschap

Afspraken zijn afspraken Het schoolreglement zorgt ervoor dat alle regels en afspraken voor BLIJ DAT JE iedereen duidelijk zijn. Van tijd tot tijd besteden we in ons tijdschrift graag OP TIJD BENT extra aandacht aan een van de onderwerpen van dat reglement. Deze keer in de kijker: op tijd komen. Het is belangrijk dat iedereen op het juiste moment op de juiste plaats is. Als er eentje niet op tijd is, betekent dat voor de leraar en de rest van de klasgroep heel wat gedoe. Daarom willen we jullie nog eens helpen denken aan de regels: Ÿ Je moet ’s morgens en ’s

In de PERS

rling -lee oud i pakt m Nao op WK s n bro

COL

O FON 10 27 voor druk donderdag 27 oktober 2011 16:31:30

middag al bij het eerste belsignaal op school zijn. Ÿ Als je te laat bent, moet je je onmiddellijk aanmelden bij de heer Diricks, vóór je naar de klas of werkplaats gaat. Ÿ Bij de eerste bel ga je naar de rij. Bij de tweede bel staat iedereen waar hij of zij moet staan. Ÿ Als je vijf maal ongewettigd te laat komt, krijg je een sanctie.

oud-leer ling Sven sco ort

rt TA Ba de s is Knut n ma

vaste redactie Lotte Vrancken, Catherine Mulders, Etienne Vanhees, Katrien Formesyn, Joris Van Beckhoven hoofdredacteur Jef Schoofs

houtwerk = handwerk

Veilig = cool met zo’n helm

Om half 9 zijn we met de bus vertrokken naar Waterschei waar we een rondleiding kregen in het stadion van Genk. Daar hebben we alle onderdelen van het stadion bezocht en alle faciliteiten die daar bij horen. Het was zeer interessant en een fijne ervaring. Rond 12 uur zijn we terug vertrokken naar Winterslag om daar de film ‘Hasta La Vista’ te gaan kijken. De film ging over 3 lichamelijk gehandicapte jongeren die samen een reis gingen maken. Voor de film hebben we een half uur pauze gekregen om even iets te eten en te drinken.

3BEI is bij de les.

Om 3 uur zijn we terug vertrokken richting onze school. Het was een fijne vriendschapsdag.

Een nieuwe stijl

Nieuws van Smartschool Ons elektronisch leerplatform raakt ingeburgerd in meer en meer onderdelen van de school. De leraren waren met hun cursussen al eerder aardig de digitale toer op. Nu vormt het leerlingvolgsysteem ook een belangrijk instrument voor de leerlingbegeleiding. De volgende verschuiving zit bij de jaarplannen: die gieten we in een digitale vorm. Nog wat cijfermateriaal als uitsmijter:

directeur Jef Schoofs: Zoals je reeds merkte, beste lezer, is ons ‘nieuwsblad’ van uitzicht veranderd. Je kende ons vele jaren lang van ‘studentenspiegel’ of van het

SenSe MC houdt het proper

‘informatieblad’. Vanaf deze editie mag je heel regelmatig een HARTSLAG van ons TIHH verwachten. Het werd een zoektocht naar een nieuwe naam en een nieuw gezicht.

Ÿ 1.483 gebruikers (837 hoofd-accounts en 646 co-accounts) Ÿ in september waren er in totaal 13.520 aanmeldingen Ÿ maandag 3 oktober was een piekdag met 959 aanmeldingen

We hopen dat het je bevalt. We willen je leesvoer met plezier voorschotelen, we willen je goed blijven informeren. HARTSLAG vertelt kort en kernachtig over het dynamisch leven in onze school. Wij zijn een school met een hart voor hoofd en handen. Ons TIHH-hart slaat!

DBSO-opleiding in de kijker: winkelbediende Wie kiest voor de opleiding ‘Winkelbediende’ gaat echt voor een allround scholing. In de lessen komt alles aan bod wat met verkopen te maken heeft: verkoopsgesprekken, kassa bedienen, cadeautjes inpakken, etalages decoreren, de basis van boekhouding, een klantenkaart gebruiken, diefstalpreventie …

Dwars door Hasselt Een groep leerlingen en leraren nam deel aan Dwars door Hasselt. We geven graag de meest opvallende cijfers mee:

Surf naar YouTube en zoek DBOVlaanderen. Je zal snel een paar bekende gezichten zien!

Na het lekkere eten hebben we dan nog maar wat meer gewandeld tot dat we aan een redelijk klein museum kwamen. Het was een soort toren. We hebben daar een half uurtje rondgelopen en uitein-delijk zijn we dan naar een soort cafeetje gegaan en hebben we daar één drankje op kosten van de school mogen drinken. Als laatste zijn we terug naar het station van Tongeren gewandeld en hebben we de trein terug naar Hasselt genomen.

3T&B in Bokrijk

SenSe IC ziet het licht

De filmpjes zijn gemaakt door de Dienst Beroepsopleiding en KIK-OV (dat staat voor Kansen In KunstoffenOnderwijs in Vlaanderen).

Elias Tirhanimine - Met de afdelingen Auto, Lassen, Mechanische Vormgeving en Kunststoffen zijn we tijdens de vriendschapsdag naar het voetbalstadion in Genk geweest en achteraf naar de film ‘Hasta La Vista’.

Tongeren

Uiteindelijk konden we spaghetti gaan eten in de jeugdherberg. Iedereen had al heel veel honger ondertussen, het was heel erg lekker en je kon ook zoveel gaan halen als jezelf wou.

In mei en juni 2011 speelden een aantal leerlingen van onze school de hoofdrollen in een aantal "beroepenfilms". In die korte filmpjes zie en hoor je hen aan het werk en aan het woord over de opleiding Kunststoffen.

TIHH in beeld

Stadion KRC Genk

Elias Jans - s' Morgens zijn we te voet naar het station van Hasselt gegaan om dan op de trein te stappen naar Tongeren. We kwamen dan aan in Tongeren en daar hebben we een tijdje moeten wandelen om aan het Gallo-Romeins museum te geraken. We kregen een rondleiding met gids voor wat meer informatie. Ik persoonlijk vond dat de rondleiding iets te lang duurde, maar het was wel plezant. Dan hebben we nog even door de stad gewandeld. Na een tijdje wandelen moesten we even wachten en toen hebben een paar leerlingen een wedstrijdje hardlopen tegen de leerkrachten gehouden.

Elektriciteit op het blotevoetenpad

Kunststoffilms

Ÿ leraren op

de 5 km: Paul Hermans, Ÿ Snelste leerling: Ruud Govaers Tim Jo18.50 minuten (5km) rissen, Sara Ÿ Snelste leerling eerste graad: Jason Van Gucht Theunissen, Sarah Mardaga, Sofie Bruninx, 21.27 minuten (5km) Lotte Vrancken Ÿ Snelste leerkracht: Paul Hermans Ÿ Geert Vanmarsenille en Carine Franken op de 25.40 minuten (5km) 10 km & Guy Piccart op de 15 km Ÿ een 30-tal leerlingen eindredactie & lay-out Joris Van Beckhoven correspondenten: Steven Rennen, Willy Schaeken, Jan Camps, Stefan Minten, Geert Vanmarsenille, Elias Jans, Elias Tirhanimine fotograaf: Jos Eerdekens

Van een winkelbediende verwachten we ook gastvriendelijkheid en correct taalgebruik. Een klant verwelkomen in een vreemde taal hoort er ook bij. En natuurlijk heeft een winkelassistent ook kennis van computer- en internetgebruik. Je kan tijdens de opleiding aan de slag in een groot aantal bedrijven, want winkelbediendes staan in voor allerlei taken. Dat kan gaan van een job als receptioniste of kassabediende bij een muziekwinkel over verkoper in een bakkerij tot een job in een magazijn.

Met het certificaat ‘Winkel-bediende’ word je werkelijk multi-inzetbaar. Bovendien kan de jongere zich nadien nog via verscheidene andere opleidingen verder ontplooien, om zich zo van een mooie toekomst te verzekeren.

Nieuwe paneelzaag Jan Camps - Eindelijk is het zover: de nieuwe paneelzaag is geleverd: de Griggio Unica 500. De schuin instelbare zaaggroep en de automatische hoogte-instelling zorgen voor een grote vooruitgang wat betreft nauwkeurig zaagwerk. De machine is ook voorzien van meerdere moderne snufjes: een zwenkbare geleidertafel, een elektronische positionering van de zijgeleider, een digitaal afleesbord met tal van instellingsmogelijkheden enz. Ze beantwoordt tevens aan alle mogelijke veiligheidsvoorschriften! Jammer genoeg staat daar een vrij hoog kostenplaatje tegenover: het prijskaartje bedraagt al vlug een moderne middenklas auto of een middelmatige SUV!

kastjekijken

Rijbewijs op school Ook dit jaar doet T.I.H.H. mee met het project “Rijbewijs Op School” in het kader van de campagne Slimme

Mobiele School (SMS). 53 leerlingen (zesdejaars en 17-jarigen uit het vijfde jaar) hebben zich ingeschreven om deze verkeerslessen te volgen zodat ze goed voorbereid naar het examen kunnen voor het behalen van hun voorlopig rijbewijs B. In november zijn er nog de volgende lesdagen: maandagen 7 november, 14 november, 21 november en vrijdag 18 november, telkens van 15.40 uur tot 17.30 uur. Nadien komt nog een “testexamenles”. Het examen vindt plaats op dinsdag 6 december in de voormiddag. Info wordt telkens meegedeeld via Smartschool!

SenSe op BBQ bij de LKR

100

95

75

25

5

0

Hartslag editie 1  
Hartslag editie 1  

Het schooltijdschrift van het TiHh Hasselt

Advertisement