Page 1

Aanrekeningsnummer 1028936652

Hebt u nog vragen over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport Wist u dat u op www.telenet.be/mijntelenet uw aanrekeningen van de laatste zes maanden kunt raadplegen? Dhr Joris Lowette Casterstraat 7 b: 10 3500 Hasselt België

Aanrekening internet en televisie Klantennummer: 906792372

Accountnummer: 76812671

Referentie: 492526567

5 december 2010

Vermeld in uw communicatie steeds uw klantennummer. Deze aanrekening Te betalen vóór 25/12/2010

39,07 € 39,07 inclusief btw

Vergeet niet stipt te betalen. Gebruik bij voorkeur een domiciliëring. Voor een betalingsherinnering rekenen wij u administratieve kosten aan.

Belangrijke info op keerzijde

03

3 9

B E 1 1 4 0 5 0 5 0 4 6 1 1 4 8 K R E D B E B B T e l e n e t N . V . L i e r s e s t e e n w e g B - 2 8 0 0 M e c h e l e n

4

+ + + 0 4 9 / 2 5 2 6 / 5 6 7 4 6 + + +

0 7


Geïnteresseerd in een domiciliëring? Wilt u uw aanrekeningen automatisch betalen via uw bank? Dan kunt u kiezen voor een domiciliëring.

Hoe vraagt u die aan? Vul onderstaand aanvraagformulier volledig in en ga ermee langs bij uw bank. Die brengt dit dan verder in orde.

Een nieuw rekeningnummer? Als u uw domiciliëring via een ander rekeningnummer wilt laten verlopen, is het nodig om bij uw bank een nieuwe domiciliëring aan te vragen. Dit kan ook via onderstaand formulier. Vergeet uw oude domiciliëring daarna niet op te zeggen .

Belangrijk Zodra de domiciliëring actief is, zult u geen overschrijvingsformulier meer vinden op uw aanrekening. Hou er wel rekening mee dat dit even kan duren. Zolang u dus nog een overschrijvingsformulier ontvangt, is het nodig dat u uw aanrekening via overschrijving betaalt .

Ik ondergetekende (te debiteren rekeninghouder; voor bedrijven de naam van de gevolmachtigde) Naam en voornaam

geef toelating aan Telenet nv, Liersesteenweg 4, B-2800 Mechelen, om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping, de aanrekeningen van Telenet nv met accountnummer

7 6 8 1 2 6 7 1

te innen.

IBAN Datum Handtekening

BIC

Voorbehouden aan de bankinstelling Domiciliëringsnummer

-

Datum

Identificatienummer van de schuldeiser

0 0 4 3 9 8 4 0 8 5 7

Handtekening

De algemene voorwaarden van Telenet zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten tussen de klant en Telenet. Ze kunnen op eenvoudige aanvraag worden bekomen of zijn te raadplegen op www.telenet.be/go/algemenevoorwaarden. Door betaling van deze aanrekening erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze eveneens te hebben aanvaard. Vrijstelling van milieutax - Art.378§1 - Recupel- en Bebatbijdragen zijn inbegrepen in de vermelde prijzen.

Telenet Maatschappelijke zetel: Telenet NV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België | www.telenet.be Tel +32 (0)15/66.66.66 | BTW BE0473.416.418 | IBAN BE11 4050 5046 1148 | BIC KREDBEBB | RPR Mechelen


Detailbijlage Hier vindt u meer uitleg over aanrekening met referentie 492526567

Accountnummer: 76812671

5 december 2010

Shake+ met Internet & Digital TV

Casterstraat 7 b: 10 3500 Hasselt

Abonnement

Periode

BasicNet XL (w698779)

04/12/10 - 03/01/11

40,00

HD XL Pack

04/12/10 - 03/01/11

5,00

Huur HD Digicorder

05/12/10 - 04/01/11

8,00

Shake+ korting

04/12/10 - 03/01/11

-16,30

Shake+ korting (HD XL Pack)

04/12/10 - 03/01/11

-1,70

12 maanden korting op de totaalprijs van uw Shake

05/12/10 - 04/01/11

-8,00

Totaal Shake+ met Internet & Digital TV

€ 27,00

Digitale televisie - DTV1760212 Abonnement

Casterstraat 7 b: 10 3500 Hasselt

Periode

Abonnement kabel-tv

04/12/10 - 03/01/11

9,36

Auteursrechten

04/12/10 - 03/01/11

2,71

Totaal Digitale televisie - DTV1760212

€ 12,07

Totaal detail

€ 39,07

Extra informatie over uw promoties 12 maanden korting op de totaalprijs van uw Shake

tot 04/08/2011

Informatie over uw abonnementsduur Ook na deze abonnementsduur blijft u gewoon genieten van uw Telenet-diensten. U hoeft dus niets te doen. BasicNet XL (w698779)

tot 03/08/2011

Abonnement kabel-tv (TV5201220)

tot 03/08/2011

Auteursrechten (TV5201220)

tot 03/08/2011

Huur HD Digicorder

tot 03/08/2011

Telenet Maatschappelijke zetel: Telenet NV, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België | www.telenet.be BTW BE0473.416.418 | RPR Mechelen |IBAN BE11 4050 5046 1148 | BIC KREDBEBB Klantendienst: Tel +32 (0)15 66 66 66 | Fax +32 (0)15 67 67 67

Detailbijlage pagina 1/ 1

invoice  

Bla bla bla bla

invoice  

Bla bla bla bla

Advertisement