Page 1

Opdrachtenbundel gipproject 6GW

Beste leerling

In deze bundel vind je de verschillende opdrachtfiches voor het gipproject. In het eerste deel vind je de projectopdrachten die door alle groepjes uitgevoerd moeten worden en verdeeld zijn over het schooljaar. Je vindt hier dan ook telkens een deadline terug. Het tweede deel omschrijft de grote jaaropdracht: Buddy Project. Om jullie te helpen bij de planning en uitwerking, is dit grote project ook opgesplitst in verschillende taken. De timing heb je voor deze opdrachten voor een groot deel zelf in de hand. Let wel op: een deel van deze taken moet niet achtereenvolgens maar gelijktijdig uitgevoerd worden! Sommige taken moeten gespreid worden over het schooljaar. Dit vraagt dus een goede planning, taakverdeling en opvolging. Het derde deel van deze bundel omschrijft de opdrachten die doorlopend moeten uitgevoerd worden of die afwisselend door verschillende groepjes uitgevoerd moeten worden. Hier moet je dus zelf voor een degelijke planning en opvolging zorgen. Hou er rekening mee de vorderingen voor deze jaaropdrachten op elk ogenblik van het schooljaar door je leerkrachten kunnen nagekeken en geĂŤvalueerd worden. Naast deze opdrachten zal regelmatig van jullie verwacht worden dat jullie vragenlijstjes invullen die door de andere partnerscholen samengesteld werden. Dit vraag weinig voorbereiding, maar tracht de uitvoering zeker stipt op te volgen. Het gipteam van het VHTI wenst jullie van harte een boeiende gip en een mooi eindresultaat toe!

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


Deel 1 Chronologische opdrachten Overzicht van de opdrachtfiches met puntenverdeling nr

opdracht

1

Ontwerpen Comenius Corner

2

Getuigenissen rond pesten

3

Dagboekpagina

4

Disseminatie-activiteit

5

PoĂŤzie opdracht

6

Volksdansen

7

Jeugdcultuur

8

Logocompetitie

9

Biking Day

10

Tentoonstelling

11

Eindafwerking logboek, website en eindverslag

12

Mondelinge voorstelling aan vijfdes / aan jury

Max. score

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 1 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 17/09/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Ontwerpen Comenius Corner Oriëntering en voorbereiding 1.1

Zoek voorbeelden van Comenius Corners op internet. Som 2 Corners op die je aanspraken. Verantwoord deze keuze in minimum 2 zinnen.

1.2

Stel de 5 belangrijkste doelstellingen op van een dergelijke Corner.

Leg de opdrachten 1.1 en 1.2 voor aan de leerkracht vóór je de volgende fases uitvoert.

2

1.3

Noteer de feedback van de leerkracht op 1.1 en 1.2

1.4

Stel op wat er zeker in de Corner als startinformatie moet komen.

Uitvoering Maak een ontwerp voor de Comenius Corner en voeg dit toe in 3 bijlagen. Deze bevatten:  Bijlage 1: Een schets van het geheel  Bijlage 2: Lijstje met benodigdheden  Bijlage 3: Taakverdeling in de groep met aandacht voor een concrete tijdsplanning

3

Reflectie Noteer de feedback van de leerkrachten.

De keuze en uitvoering van het definitieve ontwerp gebeurt in samenspraak met de leerkrachten door alle groepjes samen.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 2 Verantwoordelijke leerkracht: Deadline: 14/10/2013 25/11/2013

titel:

1

Mevr. Godefrood Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel* *deel zelfreflectie

Getuigenissen rond pesten

Verzamelen Zoek 2 (uitgebreide) getuigenissen over pesten  Gebruik daarvoor 2 verschillende media (krant, internet, tijdschrift, boek,…) Bron vermelden!  Liefst vanuit 2 invalshoeken (de pester, de gepeste, de omgeving, …)  Evt. vanuit 2 verschillende landen

2

Analyseren Geef een (degelijke) definitie van pesten Haal uit beide getuigenissen de betrokken partijen (gepeste, pester, middengroep, ouders, school, …) Geef een objectief profiel van de betrokken partijen Omschrijf de gevolgen voor zowel de pester als de gepeste.

3

Evalueren Werd het pesten aangepakt? Hoe? Pas op beide getuigenissen de ‘No blame-aanpak’ toe.

4

Reflecteren (INDIVIDUEEL) Stel een zelfreflectie samen op basis van onderstaande vragen. Wat leerde je voor jezelf uit deze opdracht? Voelde je empathie – voor wie? Wat vind je van de ‘no blame-aanpak’? Wees kritisch!

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 3 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Ben Sassi / Mevr. Baeten Deadline: Eerste versie + peerevaluatie: 7/10/2013 Definitieve versie: 14/10/2013

titel:

1

Indienen: op papier* / digitaal in groep / individueel *getypt- interlinie 1.5lettergrootte 12 – met hoofding school

Dagboekpagina

Oriëntering en voorbereiding De voorbereiding en oriëntering op deze opdracht gebeurt klassikaal aan de hand van teksten rond pesten. Op die manier kan woordenschat verworven worden rond dit onderwerp.

2

Uitvoering en reflectie 2.1

Eerste versie

Schrijf een dagboekpagina van 1 A4- blad over pesten. Je kan eigen ervaringen of die van anderen gebruiken, je kan een algemene commentaartekst schrijven over pesten of schrijven over de inzichten die je verworven hebt naar aanleiding van de lessen die je kreeg over pesten. Je kan ook een artikel over pesten opzoeken (uit een magazine, krant, online, …) en naar aanleiding daarvan je eigen inzichten over pesten verwerken in een dagboekpagina. Uiteraard mag je ook hierin eigen ervaringen verwerken. Het artikel dien je in samen met je definitieve versie. Kleed je dagboekpagina aan zoals je je eigen dagboek zou versieren. Wees creatief! Je krijgt ook al het peerevaluatieblad dat je later zal moeten gebruiken, zodat je aandacht kan besteden aan de gevraagde criteria.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


2.2

Peerevaluatie

Op maandag 7 oktober breng je je kladversie mee naar de klas. Je wisselt je eerste versie van je dagboekpagina uit met een klasgenoot en evalueert zijn/haar tekst aan de hand van het evaluatieblad dat je kreeg van je leerkracht. Formuleer minstens drie concrete tips tot herwerking.

2.3

Definitieve versie

Op maandag 14 oktober dien je de volgende aan elkaar geniete bladen in in onderstaande volgorde (geen mapjes!): a. Definitieve dagboekpagina b. Peerevaluatie die je van je klasgenoot kreeg c. Eerste versie dagboekpagina d. Eventueel artikel over pesten

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 4 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans Deadline: 12/11/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Disseminatie-activiteit

Geef het project bekendheid bij een ruimer publiek en voer actie tegen pesten. 1

Oriëntering 1.1

Verzamel relevante informatie over je doelgroep aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen:  

1.2

Via welke kanalen kan je deze doelgroep best bereiken? Welke vorm van disseminatie spreekt deze doelgroep specifiek aan?

Geef de drie voornaamste doelstellingen die je wil bereiken met je activiteit.

Fase 1 voorleggen aan je leerkracht en klasgenoten vóór je overgaat naar fase 2. 1.3

2

Stel je plannen voor in de klas en vraag om feedback. Noteer de feedback.

Voorbereiding 2.1

Stel een overzicht op van de participanten. Noteer hierbij wie vooraf verwittigd moet worden, aan wie toestemming gevraagd moet worden, …

2.2

Stel een stappenplan samen voor de concrete uitvoering van je opdracht. Voeg een duidelijke taakverdeling en een tijdsschema toe.

Fase 2 wordt voorgelegd aan de leerkracht vóór je overgaat naar een volgende fase.

3

Uitvoering Voer je activiteit uit, rekening houdend met de vooropgestelde doelen, planning en de gekregen feedback.

4

Reflectie Evalueer je groepswerking. Je krijgt hiervoor een geijkt evaluatieformulier. VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 5 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Ben Sassi / Mevr. Baeten Deadline: Klassikale bespreking: 4/11/2013 Indienen op: 18/11/2013

titel:

Indienen: op papier* / digitaal in groep / individueel *getypt- interlinie 1.5lettergrootte 12 – met hoofding school

Poëzie opdracht + creatieve verwerking leesportfolio

1

Oriëntering en voorbereiding Bespreking gedichten uit ‘Cloud Busting’ van Malorie Blackman in de klas + verduidelijken opdracht

2

Uitvoering

2.1

Maak een creatieve verwerking van de gedichten uit ‘Cloud Busting’ van Malorie Blackman die we besproken hebben in de les. Op welke manier je deze gedichten verwerkt, kies je zelf. Hier zijn een aantal ideeën:

2.2

-

Maak een collage bij één of meerdere van de gedichten

-

Maak een illustratie bij één of meerdere van de gedichten

-

Zoek een andere tekst (gedicht, liedjestekst, proza, …) die aansluit bij de gedichten

-

Breng deze creatieve verwerking mondeling voor de klas. Dit telt ook mee voor je examen Nederlands spreekvaardigheid. Dit zijn de criteria waarmee je rekening moet houden: -

Duur: 3 minuten

-

Breng je creatieve verwerking mee (collage, illustratie, andere tekst of muziek) en bespreek die en leg ook kort uit waarom je deze manier van verwerking hebt gekozen.

-

Leg een duidelijke link naar de geziene gedichten.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 6 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Neukermans (LO) Deadline: 11/02/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Volksdansen

In overleg met de leerkracht worden enkele lessen rond volksdansen georganiseerd. Deze opdracht heeft als doel je kennis te laten maken met traditionele volksdansen in het kader van culturele uitwisseling. Je vult deze opdracht in samenspraak met de leerkracht verder in. Een kort verslag over de werkwijze en ervaringen neem je op in je logboek/website.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 7 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Godefrood Deadline: 01/04/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Jeugdcultuur

Stel een dossier samen over jeugdcultuur met volgende onderdelen: 1

Geef een goed uitgebouwde definitie van jeugdcultuur.

2

Geef de kenmerken van jeugdculturen.

3

Geef de functies van jeugdculturen.

4

Geef de maatschappelijke functies van jeugdculturen.

5

Geef de geschiedenis van de jeugdculturen kort weer. (van de jaren ’50 tot ’00) Werk voor elk decennium één voorbeeld van een jeugdcultuur uit (= 6 voorbeelden dus!) en beantwoord telkens volgende vragen:  Welke oorzaken waren er voor het ontstaan van deze jeugdcultuur en was er sprake van gevolgen voor de maatschappij?  Is die jeugdcultuur kenmerkend voor de tijd waarin ze ontstond?  Wat zijn haar uiterlijke kenmerken? (taal, kleding, lichaamsversiering, muziek)  Zijn er bepaalde normen en waarden die deze jeugdcultuur kenmerken? Welke?

6

Bestaat ‘de jeugd van tegenwoordig’? Leg uit. Argumenteer!

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 8 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans Deadline: 14/01/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Logo competitie

Oriëntering en voorbereiding Zoek voorbeelden op internet van logo’s en symbolen i.v.m. het hoofdonderwerp: het maken van keuzes. Ga ook op zoek naar internationale symbolen i.v.m. de deelonderwerpen (vb. tegen pesten/geweld).

2

Uitvoering Ontwerp een logo voor het project ‘A Matter of Choices’.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 9 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans Deadline:

27/04/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Biking Day

Organiseer een fietstocht voor een ruimer publiek (alle leerlingen, ouders, lokale gemeenschap,…) om het project kenbaar te maken.

1

Oriëntering Klassikale voorstelling van de doelstellingen van Biking Day + verduidelijking van de opdracht. Brainstorming rond mogelijkheden, factoren waarmee rekening gehouden moet worden, samenwerking met instanties, … Verdeling van de verschillende taken over de groepjes.

2

Voorbereiding Met je groepje bereid je de deeltaak voor die je werd toegewezen. In samenspraak met de leerkrachten zorg je voor: o een uitnodiging voor de activiteit en reclame, contact met de pers o de praktische organisatie van de fietstocht (traject, link met projectdoelstellingen, …) o het opvolgen van de administratie: inschrijvingen, contact met instanties (stadsdiensten, politie,…)

3

Uitvoering Op de dag zelf zorg je voor de praktische organisatie van de fietstocht + bijhorende activiteiten.

4

Reflectie Evalueer je groepswerking. Je krijgt hiervoor een geijkt evaluatieformulier.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 10 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans Deadline: 25/03/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Tentoonstelling

Oriëntering en voorbereiding Maak een overzicht van: o o o

2

de projectthema’s en activiteiten waarover de tentoonstelling zal gaan de plaats(en) waar de tentoonstelling zal plaatsvinden het materiaal dat je wil tentoonstellen (foto’s, tekeningen, teksten, …)

Uitvoering Realiseer een aantrekkelijke tentoonstelling over het project.

3

Reflectie Evalueer of de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn (interview met leerlingen, leerkrachten). Evalueer je eigen aandeel in de groepswerking. Je krijgt hiervoor een geijkt evaluatieformulier.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 11 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 20/05/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Eindafwerking logboek , website en eindverslag

Oriëntering Klassikale verduidelijking van de opdracht: maak een schriftelijke voorstelling van het voorbije gipjaar. De vorm van deze presentatie wordt bepaald in samenspraak met de leerkrachten seminarie in de loop van het schooljaar. Deze kan een website omvatten, een deel van de documentatiemap, een kort eindverslag, ...

2

Voorbereiding De voorbereiding van deze opdracht gebeurt tijdens het volledige schooljaar door het bijhouden en rangschikken van opdrachten, verslagen, beeldmateriaal, enz.

3

Uitvoering In samenspraak met de leerkrachten verwerk je je informatie tot een samenhangend geheel, zodat duidelijk wordt voor externe juryleden wat jouw gip was voor dit schooljaar.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE 12 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 27/05/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Mondelinge voorstelling

Oriëntering en voorbereiding Klassikale voorbereiding: in samenspraak met de leerkrachten, kiest elke groep welke projectactiviteiten de nadruk krijgen in de mondelinge voorstelling. Je krijgt ook heel wat praktische tips. Op basis van deze afspraken, bereid je een presentatie voor.

2

Uitvoering Mondelinge presentatie van de gip in groep, voor de leerlingen van 5GW en voor een jury met interne en externe juryleden. Duur van de presentatie: 30 min.

3

Reflectie Na de uitvoering voor de leerlingen van 5GW, krijg je feedback van je publiek en de leerkrachten. Hou rekening met deze feedback voor de eindpresentatie aan de jury.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


Deel 2 Buddy Project Overzicht van de opdrachtfiches met puntenverdeling nr

opdracht

BP1

Infoverwerving en -verwerking

BP2

Kennismakingsactiviteit

BP3

Planning

BP4

Gevoelsmeter

BP5

Klasactiviteit met meter/peterklasje

BP6

Klasbezoeken

BP7

Specifieke hulp aan eerstejaars

BP8

Afsluitende activiteit

BP9

Eindverslag

BP10

Presentatie

Max. score

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP1 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 07/09/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel opm.: enkel evaluatie moet ingediend worden

titel:

1

Infoverwerving en -verwerking Oriëntering en voorbereiding In het vijfde jaar kreeg je al wat achtergrondinformatie door te werken rond welbevinden op school en activiteiten voor te bereiden die je zou kunnen uitvoeren om eerstejaars te helpen. Op die manier heb je ook al heel wat informatie verworven rond de mogelijke uitwerking van een Buddy Project. Tijdens de zomervakantie kon je dit relateren aan de projectdoelstellingen door de projectwebsite te raadplegen.

2

Uitvoering Voor het verwerven van informatie, krijg je klassikaal een aantal presentaties/lessen met volgende onderwerpen: o o o o

algemene informatie over het Comeniusproject met het kaderen van het Buddy Project in het geheel informatie over de bestaande werking in de eerste graad op klasniveau (micro) en op schoolniveau (meso) doelstellingen van het Buddy Project achtergrondinformatie over het versterken van het welbevinden in de klas met volgende deelonderwerpen: a de basisbehoeften van leerlingen binnen een klasgroep b de verschillende fasen van een groepsvorming c specifiek aandachtspunten binnen het Buddy Project: - preventieve werking, pro-actieve klemtoon - 0de lijnsfunctie, signaalfunctie naar de klasleraar - algemene attitudes - praktische afspraken - overzicht van de uit te voeren activiteiten.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


Tijdens deze infomomenten neem je notities. Je kiest zelf op welke manier je deze info verwerkt. We verwachten dat deze informatie parate kennis is en dat je het correct toepast.

3

Reflectie Om na te gaan of je de belangrijkste informatie kent, wordt door de leerkrachten een evaluatie afgenomen. Het resultaat daarvan vormt voor jou de basis om bij te sturen.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP2 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline:

Indienen: op papier / digitaal

Zie overzicht in tabel bij planning

titel:

1

in groep / individueel

Kennismakingsactiviteit

Oriëntering Vóór je deze opdracht start, herbekijk je de informatie die je kreeg tijdens de vorige opdracht i.v.m. het Buddy Project. Daarnaast hou je rekening met de vooropgestelde hoofddoelstelling en planning: Doelstelling: wederzijds kennismaken met elkaar ( 6des en eerstes) op een leuke, speelse manier. Planning: klas datum lesuur

2

1H 10/10 6

1TW 27/9 7

1Ba 27/9 7

1Bb 24/9 7

1Bc 26/9 6

1STVa 8/10 7

1STVb 8/10 7

1STvc 10/10 6

Voorbereiding De eerste fase van de voorbereiding gebeurt klassikaal. De leerkrachten wijzen elk gipgroepje een klas van de eerstejaars toe. Het groepje is meter/peter van een klas. Binnen elk groepje wordt een hoofdpeter/-meter aangewezen als hoofdverantwoordelijke. Deze persoon is het aanspreekpunt. Elke leerling van 6 GW wordt meter/peter van een aantal leerlingen uit de klas van het eerste. Dit blijft zo voor het volledige schooljaar Elk gipgroepje neemt contact via mail met de klastitularis van de klas van het eerste jaar. Deze mail wordt voorbereid en ter goedkeuring vooraf doorgestuurd naar mevr. Van Hoey / mevr. Neukermans. Plan een eerste kort overleg met de klastitularis waarbij bepaalde gevoeligheden van de klas kunnen besproken worden. Dit kort overleg kan gepland worden tijdens de koffiepauze of middagpauze afhankelijk van de agenda van de klastitularis. De planning en het resultaat van het gesprek worden gemeld aan de leerkrachten seminarie.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


3

Uitvoering Naast de praktische uitvoering van de activiteit zelf in de klas van het eerste jaar, dien je een document in met volgende inhoud: 3.1

omschrijving van de activiteit o o o

3.2

Geef een bondige omschrijving van de activiteiten Stel een schema met concrete taakverdeling op, waarop taken en deadlines van elk groepslid vermeld staan Stel een materiaallijst samen

uitwerking van de activiteit Dit bevat een volledig schematisch overzicht waarin het volgende aan bod komt: o o o

duidelijke omschrijving van elke handeling de tijdsplanning de doelstellingen die je hierbij vooropstelt

De evaluatie van de praktische uitvoering, gebeurt aan de hand van een document dat je krijgt van je seminarieleerkrachten. Je geeft dit document bij het begin van de activiteit af aan de klastitularis van het eerste jaar.

4

Reflectie Bewaar de opmerkingen/werkpunten die jij/je groep kreeg bij de evaluatie van het schriftelijk deel en van de praktische uitvoering. Hou bij een volgende activiteit rekening met deze feedback.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP3 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 20/10/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel: 1

Planning Oriëntering en voorbereiding Klassikaal wordt een overzicht gegeven van alle uit te voeren activiteiten binnen het Buddy Project en een overzicht van de kanalen waar je de nodige informatie kan opvragen (schoolwebsite, Elov, secreatariaatsmedewerkers, (on)rechtstreeks contact met de klastitularis).

2

Uitvoering Maak een planning van de verschillende uit te voeren activiteiten van het buddyproject binnen de school-en projectkalender. Ze houden hierbij rekening met de te respecteren deadlines, de activiteiten van de leerlingen uit het eerste jaar, hun eigen geplande activiteiten, het algemene schoolgebeuren, …. Bespreek dit voorstel met de klasleraar uit het eerste jaar en leggen dit ter goedkeuring voor aan alle betrokken leerlkrachten . ( = klastitularis en verantwoordelijke leerkrachten). Je maakt deze planning op onder twee vormen: o digitaal voor publicatie op je eigen projectwebsite o visueel voor de eerstejaars. Hiermee breng je op een creatieve, visuele manier de leerlingen uit je meter/peterklasje op de hoogte van de verschillende geplande activteiten.

3

Reflectie Om te reflecteren op deze opdracht, voer je een peer- en zelfevaluatie uit die voornamelijk gericht is op het procesgebeuren. Hiervoor krijg je geijkte evaluatieformulieren. Daarnaast wordt door de verantwoordelijke leerkrachten ook een productevaluatie uitgevoerd.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP4 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 15/11/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Gevoelsmeter

Oriëntering 1.1

Ga op zoek naar informatie rond de gevoelsmeter in de literatuur.  Ga na wat de specifieke doelstellingen zijn van een dergelijk instrument  Transfereer deze doelstellingen naar jullie eigen doelgroep, hou rekening met het ontwikkelingsniveau van de leerlingen, zowel cognitief als psychodynamisch  Zoek op welke aspecten specifieke aandacht vergen

1.2

Bekijk via het internet enkele voorbeelden van zo’n gevoelsmeter.  Omschrijf welke voorbeelden eventueel bruikbaar zijn voor jullie doelgroep. Leg goed uit waarom.

1.3

2

Maak hiervan een verslag en leg dit voor aan de verantwoordelijke leerkracht. Stuur eventueel jullie verslag bij.

Voorbereiding 2.1

Maak een concreet ontwerp van jullie gevoelsmeter.

2.2

Ontwerp een stappenplan voor de concrete uitwerking van de gevoelsmeter. Bouw hier ook een mogelijkheid in voor eventuele bijsturing. Zorg voor een concrete taakverdeling.

2.3

Bespreek het ontwerp en het stappenplan met de verantwoordelijke leerkracht en stuur eventueel bij.

2.4

Stel het stappenplan voor aan de klasleraar van de jullie toegewezen klas. Stuur eventueel bij.

2.5

Maak een definitief ontwerp van de gevoelsmeter op basis van de feedback uit 2.3 en 2.4

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


3

Uitvoering Voer het stappenplan uit.

4

Reflectie Deze activiteit zal op verschillende manieren geëvalueerd worden: o productevaluatie van de verslagen uit de oriënterings-en uitvoeringsfase. o evaluatie door de klasleraar uit het eerste jaar rond attitudes als flexibliteit, taalgebruik en voorkomen. o zelf-en peerevaluatie met specifieke aandacht voor samenwerking en zich houden aan afspraken. Formuleer 3 individuele aandachtspunten op basis van bovengenoemde evaluaties en concrete actiepunten ter bijsturing.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP5 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 1 x per trimester, ten laatste op 5/5/2014

titel:

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

Klasactiviteit

Eén maal per trimester organiseer je met je groep een klassikale middagactiviteit met je peter/meterklas. Bij deze activiteit ligt de nadruk op welbevinden en groepsvorming. 1

Oriëntering Blijf oog hebben voor de doelstellingen en voor de aandachtspunten en afspraken. Herbekijk daarvoor de informatie die je kreeg bij het begin van het schooljaar.

2

Voorbereiding Elk gipgroepje neemt contact via mail met de klastitularis van de klas van het eerste jaar. Deze mail wordt voorbereid en ter goedkeuring vooraf doorgestuurd naar mevr. Van Hoey / mevr. Neukermans. Plan een kort overleg met de klastitularis waarbij je je plannen voor de activiteit overloopt en eventueel bijstuurt. Je spreekt ook af wanneer de activiteit zou kunnen plaatsvinden. Dit kort overleg kan gepland worden tijdens de koffiepauze of middagpauze afhankelijk van de agenda van de klastitularis. De planning en het resultaat van het gesprek worden gemeld aan de leerkrachten seminarie.

3

Uitvoering Naast de praktische uitvoering van de activiteit zelf in de klas van het eerste jaar, dien je een document in met volgende inhoud: 3.1

omschrijving van de activiteit o o

Geef een bondige omschrijving van de activiteiten Stel een schema met concrete taakverdeling op, waarop taken en deadlines van elk groepslid vermeld staan VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


o

3.2

Stel een materiaallijst samen

uitwerking van de activiteit Dit bevat een volledig schematisch overzicht waarin het volgende aan bod komt: o o o

duidelijke omschrijving van elke handeling de tijdsplanning de doelstellingen die je hierbij vooropstelt

De evaluatie van de praktische uitvoering, gebeurt aan de hand van een document dat je krijgt van je seminarieleerkrachten. Je geeft dit document bij het begin van de activiteit af aan de klastitularis van het eerste jaar.

4

Reflectie Bewaar de opmerkingen/werkpunten die jij/je groep kreeg bij de evaluatie van het schriftelijk deel en van de praktische uitvoering. Hou bij een volgende activiteit rekening met deze feedback.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP6 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: Om de twee weken tot vóór slotactiviteit

titel:

Indienen: op papier / digitaal (mail) in groep / individueel

Klasbezoeken

De contacten met het peter/meterklasje moeten in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen plaatsvinden. Om dit te realiseren, gaan de peters/meters om de twee weken langs in de klas op een vast afgesproken moment.

1

Voorbereiding Plan een overlegmoment met de klastitularis van je meter/peterklasje. Overleg met de titularis welke momenten in aanmerking komen om langs te gaan in de klas. Hou hierbij rekening met de richtlijnen die je kreeg van de seminarieleerkrachten. Verwittig alle betrokken partijen van het vastgelegde moment en vraag toestemming aan de betrokken leerkrachten. Dit doe je via mail, met mevr. Van Hoey / mevr. Neukermans in CC. Bereid je bezoek voor. Denk vooraf na over de aanpak, wat jullie willen vragen aan de leerlingen, …

2

Uitvoering Ga om de twee weken langs in je peter/meterklasje. Herinner de avond voordien telkens de betrokken leerkrachten aan de gemaakte afspraak via mail. Breng iedereen tijdig op de hoogte wanneer het bezoek niet op het geplande moment kan doorgaan. Spreek af welk groepslid verslag uitbrengt van het klasbezoek. Je omschrijft in enkele zinnen je bevindingen en stuurt dit via mail naar de klastitularis van het eerste jaar en naar mevr. Van Hoey / mevr. Neukermans.

3

Reflectie Vraag regelmatig naar de bevinden van je klasgenoten en deel je eigen bevindingen met hen. Haal tips uit de bevindingen en opmerkingen van de andere groepjes.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP7 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 29/04/2014

Indienen: op papier / digitaal (mail) in groep / individueel

titel:

1

Specifieke hulp aan eerstejaars

Oriëntering Bij elke opdracht in het Buddy Project is het belangrijk rekening te houden met de gemaakte afspraken. Herbekijk daarom zeker de informatie die je kreeg in opdracht BP1, die van toepassing is voor deze activiteit.

2

Voorbereiding Klassikale brainstorming rond de mogelijkheden van ‘hulp’ aan eerstejaars. Op basis van deze brainstorming wordt een keuzelijstje gemaakt met mogelijke activiteiten. De activiteiten die voorgesteld worden moeten voldoen aan volgende criteria: o o o o o

concrete, afgebakende, schoolse taak in een 1-1 situatie (1 leerling van het zesde jaar met 1 leerling van het eerste jaar) realiseerbaar binnen het tijdsbestek van een middagpauze de activiteit mag niet interfereren met bestaande initiatieven de activiteit past in de visie en werking van de eerste graad

Wanneer de mogelijke activiteiten vastgelegd zijn, worden kaartjes gemaakt voor de leerlingen van het eerste jaar. Hierop worden de mogelijke activiteiten aangeboden als keuze. De kaartjes worden voorgesteld in de eerstes met concrete afspraken rond hoe en waar indienen. Je moedigt de leerlingen ook aan om van deze kaartjes gebruik te maken.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


3

Uitvoering Je voert de gevraagde activiteit(en) uit met de leerling van het eerste jaar. Je maakt hiervoor zelf duidelijke afspraken met de leerling rond waar en wanneer. Vervolgens stuur je een mail naar de klastitularis van je meter/peterklasje met een kort verslag (enkele zinnen) van de uitvoering van de activiteit. Je stuurt deze mail ook in CC naar mevr. Van Hoey / mevr. Neukermans. In deze mail geef je duidelijk weer wat de activiteit was en hoe je de activiteit ervaren hebt. Op regelmatige basis bekijk je binnen je gipgroepje welke leerlingen uit het meter/peterklasje nog geen hulpvraag indienden. Je overlegt met de titularis van het eerste jaar welke leerlingen een extra kaartje krijgen, welke leerlingen aangemoedigd moeten worden om hulp te vragen, ‌ Elk gipgroepje streeft ernaar om minimaal 10 hulpvragen te beantwoorden.

4

Reflectie Ga zelf op zoek naar feedback rond de uitvoering van je activiteit. Je kan hiervoor terecht bij je leerkrachten, de titularis van het eerste jaar, je klasgenoten. Hou rekening met de gekregen feedback bij de uitvoering van een volgende activiteit.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP8 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 22/04/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Afsluitende activiteit

Organiseer een schattenjacht voor de leerlingen van de eerstes. Deze activiteit heeft als hoofddoel de werking van het Buddy Project voor het lopende schooljaar af te ronden. 1

Oriëntering Klassikale brainstorming over de mogelijkheden om deze opdracht concreet in te vullen. Verwerving van informatie door opzoekwerk op internet rond spelactiviteiten voor 1213 jarigen. Voor de inkleding van de activiteit richt je je op het thema van het Buddy Project.

2

Voorbereiding De activiteit wordt klassikaal voorbereid in samenspraak met de leerkrachten seminarie. Op basis van de voorstellen uit de klas, wordt een gemeenschappelijk werkplan opgesteld met taakverdeling over de verschillende groepjes en tijdsplanning. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt met de leerkrachten van de eerste jaren en wordt een tijdstip en locatie afgesproken. Er wordt ook afgesproken op welke manier de leerlingen op de hoogte gebracht worden van de activiteit. Elk gipgroepje stelt vervolgens een planning op voor de realisatie van zijn deelopdracht. Dit plan omvat: o o o

een bondige omschrijving van de activiteiten een schema met concrete taakverdeling, waarop taken en deadlines van elk groepslid vermeld staan een materiaallijst

Je legt deze planning tijdig voor aan je leerkrachten seminarie.

3

Uitvoering van de activiteit

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP9 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 3/12/2013

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Presentatie Buddy Project

Maak een presentatie waarin je de werking van het Buddy Project uitlegt aan de leerlingen van een vijfde of zesde jaar.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE BP10 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 06/05/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Eindverslag Buddy Project

Maak een samenvattend verslag van het Buddy Project, waarbij je ervan uitgaat dat dit bestemd is voor een publiek dat het Buddy Project niet kent.

1

Oriëntering Herbekijk alle informatie die je in de loop van het schooljaar verzamelde rond het Buddy Project: de info die je kreeg van de leerkrachten, je eigen verslagen, bevindingen, feedback, fotomateriaal, enz.

2

Voorbereiding Bereid je verslag degelijk voor via volgende stappen:  brainstorm: noteer welke elementen zeker aan bod moeten komen  schematiseer: zet de elementen uit de brainstorm in een logische volgorde. Voeg een inleiding en slot toe en structureer de overige elementen.

3

Uitvoering Zet je schema om in een doorlopende tekst van min.1, max. 2 bladzijden (A4, lettergrootte 12, interlinie 1.5). Bewaak dat je voldoende persoonlijke elementen toevoegt en niet enkel een beschrijving geeft van de feiten. Herlees en herwerk je tekst een aantal keer. Laat het eventueel nalezen door derden (ouders, vrienden, …) en vraag om feedback: is het duidelijk, boeiend, correct Nederlands, …? Pas aan aan de feedback.

4

Reflectie Voeg een kritische zelfevaluatie toe aan het verslag i.v.m. jouw persoonlijke aandeel in de realisatie van het Buddy Project.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


Deel 3 Jaaropdrachten Overzicht van de opdrachtfiches met puntenverdeling nr

opdracht

J1

Logboek/dagboek met fotomateriaal

J2

Presentaties*

J3

Comenius Corner

J4

Twinspace en facebook

Max. score

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE J1 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: Zie opdracht ‘eindafwerking’

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Logboek en groepswebsite

Gedurende het volledige schooljaar hou je nauwkeurig alle gegevens bij in het kader van de gip, bijvoorbeeld verslagen van activiteiten, je opzoekwerk, enz. Je verzamelt deze informatie in een logboek. Je vindt in de cursus op EloV uitgebreide richtlijnen over hoe je dit logboek moet samenstellen. Op basis van je logboek, creëer je met je gipgroepje een website. Deze website wordt het eindproduct en de basis van de mondelinge presentatie voor de jury op het einde van het schooljaar. Het is belangrijk dat je deze stap voor stap opbouwt volgens de richtlijnen die je krijgt in de seminarielessen.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE J2 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: Zie hieronder

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

Presentaties

Naast de presentaties die vermeld werden in bovenstaande opdrachten, worden in de loop van het schooljaar presentaties samengesteld in functie van de internationale projectweken. De leerkrachten seminarie bepalen wie welke presentatie uitwerkt, in groep of individueel en op welk ogenblik. Op die manier zorgen de leerkrachten ervoor dat iedereen maximale kansen krijgt om zijn ICT-vaardigheden bij te schaven. De onderwerpen die aan bod kunnen komen, zijn:    

School, stad, regio, land Tradities Jeugdcultuur Biking Day

De deadlines worden bepaald in samenspraak met de leerkrachten.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE J3 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 12/11/2013 21/01/2014

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

18/03/2014 13/05/2014 titel:

Comenius Corner

Na het ontwerpen en uitvoeren van de Comenius Corner, moet deze in de loop van het schooljaar regelmatig geactualiseerd worden. Concreet gaat het om bovenstaande deadlines. Elk groepje zorgt om de beurt voor de actualisatie van de Corner. Welke datum voor jouw groepje van toepassing is, spreek je af met de leerkrachten seminarie. Je dient je ontwerp tot actualiseren in één week voor de deadline, zodat er voldoende tijd is om eventuele aanpassingen door te voeren en het ontwerp praktisch uit te voeren.

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014


GIP 6GW – OPDRACHTFICHE J4 Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Van Hoey / Mevr. Neukermans / Meneer Hiel Deadline: 13/05/2014 (verslag)

Indienen: op papier / digitaal in groep / individueel

titel:

1

Twinspace en facebook

Jaaropdracht We verwachten dat je contact neemt/houdt met leerlingen uit de andere deelnemende landen. Dit kan via mail, chat, skype, … We verwachten dat je een actief lid bent van de Facebookgroep van het project. De timing en frequentie van deze contacten, bepaal je zelf. Daarnaast verwachten we je actieve deelname aan de activiteiten op Twinspace (of indien van toepassing: een ander digitaal platform of een gemeenschappelijke website). Aan elke leerling kan in de loop van het schooljaar ook gevraagd worden de Twinspace pagina’s te actualiseren. We verwachten dat dit stipt opgevolgd wordt. Deze activiteiten mag je spontaan uitvoeren, maar zullen voor het grootste deel op vraag van de leerkrachten plaatsvinden.

2

Verslag Je maakt een kort verslag van deze jaaropdracht (1 bladzijde, lettergrootte 12, interlinie 1.5). Je bespreekt hierin je ervaringen en voegt een kritische zelfreflectie toe. Je kan o.a. volgende vragen als leidraad hanteren: o o o o o

met welke frequentie nam je deel aan de FBgroep/Twinspace? was er volgens jou een meerwaarde aan deze contacten? Zo ja, welke? welke problemen heb je ondervonden bij het contact leggen met buitenlandse studenten? vond je het leuk/interessant/… of eerder een opgave/saai/… om deze opdracht uit te voeren wat zou je een volgende keer anders doen en waarom?

VHTI Dendermonde – Schooljaar 2013-2014

Opdrachtenbundel  
Opdrachtenbundel  
Advertisement