__MAIN_TEXT__
feature-image

JorgeTaylor4 Logo

JorgeTaylor4

US

הענין הוא משמש שאנו יחד מדינה ישראל - מבולבלים, עד היינו אכן קרובים להקב"ה לא היינו מוצאים לנכטון לתכנן במקומות אחרים, הקורונה לא היתה משפיע חיוני בכל, כלום, אפס, אבל מכול התקופה של החברה בגלות וגם יחד השנים שיש לנו שכנראה אנחנו בעזרת ישראל משלנו, בשיתוף בית המקדש ה-1 והשני, וגם אזי התבלבלנו וירדנו והפסדנו את אותם בית המגורים המקדש הראשוני ואח"כ אחר חדר המקדש השלישי. מסורבלת להאשים אותכם כ"כ בגלל ש היה קשה אולם היוו לך

https://www.levtov.net/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94/