Page 1

FORSTÅ DIN ORGANISATION - INDEN DU FORANDRER DEN! I en travl hverdag kan det ske at man glemmer, at det er mennesker, man arbejder med. Mennesker med følelser og som tolker på alt det andre gør - og ikke gør. Mennesker med behov for at styrke sit tilhørsforhold til kollegaer - og som derfor kan finde på at give udtryk for én ting samtidig med, at de mener noget helt andet!

Mine kollegaerholdning tager mine synspunkter seriøst Vurdering af kollegaernes

I mindre grad/s

I høj grad/I nog

Mennesker fortolker - og fejlfortolker. Fejlfortolkninger påvirker den enkelte medarbejders præstation og virksomhedens bundlinje. Hvis ikke fejlfortolkninger håndteres, kan de ende med at blive til myter og grundlæggende antagelser i organisationen, som kan føre til at kommunikation konsekvent misforstås, hvilket kan føre til stressede eller utilfredse medarbejdere og i sidste ende koste på bundlinjen. Problemet er, at det kan være meget svært at italesætte misforståelserne, da de ofte opstår ved at der er noget man ikke taler om.

Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst. Reel holdning

I mindre grad/slet ikke I høj grad/I nogen grad

Inversus kan hjælpe med at identificere og eliminere disse fejlfortolkninger.

YDELSER SOCIAL PEJLING

DILEMMAER

Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst

I mindre grad/slet ikke I høj grad/I nogen grad

www.inversus.dk

FAKTATJEK


Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst

I mindre

I høj gra

SOCIAL PEJLING OM PEJLING Social pejling handler om at italesætte holdninger og adfærd i forhold til en given gruppe, eksempelvis en afdeling i en virksomhed. Pejling adskiller sig fra andre undersøgelser ved at deltagerne både skal forholde sig til hvad de selv vil svare, men også hvad de tror andre i gruppen vil svare. På den måde pejles holdninger op mod hinanden. Dette giver mulighed for at afdække eventuelle misforståelser i organisationen. EKSEMPEL Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4

Spørgsmål 5

Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøstMine kollegaer tager mine synspunkter seriøst Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst

Vurdering af kollegaers holdning

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst. Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst.

Reel holdning

Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst. Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst. Jeg tager mine kollegaers synspunkt seriøst.

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

I høj grad/I nogen grad

Misforståelse

SÅDAN GØR VI Vi definerer emner og udarbejder spørgsmål i samarbejde med jer. Herefter inviteres deltagerne til et møde, hvor vi får deltagerne til at svare anonymt på spørgsmålene. Der svares anonymt via et response system, som gør det muligt at præsentere gruppen for resultaterne umiddelbart efter. JERES UDBYTTE • Italesættelse og eliminering af eventuelle misforståelser i gruppen • Forståelse af hvilken rolle medarbejderne har i skabelsen af myter og misforståelser • Mulighed for at igangsætte korrigerende handlinger hvis misforståelser identificeres

www.inversus.dk


DILEMMAER OM DILEMMAER “Skal jeg hjælpe kunden - eller gøre chefen glad?” Medarbejdere står dagligt i dilemmaer, og måden de løser dem på kan være af afgørende betydning for virksomhedens succes. Måden som medarbejderne mener at dilemmaerne skal løses på, kan bunde i skjulte holdninger og myter i din organisation. Inversus hjælper med at identificere disse, så der er grundlag for at skabe enighed om, hvordan jeres dilemmaer skal løses. EKSEMPEL

Hvad jeg tror mine kollegaer ville gøre Hvad jeg selv gør

A

B

C

D

SÅDAN GØR VI Vi definerer dilemmaerne i samarbejde med jer. Dette kan enten ske ved et formøde, interviews med medarbejdere, eller på en workshop med medarbejdere eller ledere. Herefter inviteres deltagerne til et møde, hvor vi beder deltagerne at svare anonymt på spørgsmålene. Der svares via et response system, som gør det muligt at præsentere gruppen for resultaterne umiddelbart efter. JERES UDBYTTE • Skabe enighed om, hvordan I løser jeres dilemmaer i dagligdagen • Skabe forståelse af medarbejderens egen rolle i virksomheden • Italesætte korrekte måder at løse hverdagsdilemmaer på www.inversus.dk


FAKTATJEK OM FAKTATJEK En af de helt store udfordringer i virksomheder er at kommunikere relevante informationer ud til medarbejderne. Hver dag oplever medarbejderne ting, der fylder meget i deres hverdag. Det kan være problemer, som kan se små ud på et regneark, men som betyder meget for bestemte grupper af medarbejdere. Der kan derfor opstå forskellige versioner “virkeligheden” i virksomheden. Faktatjekket giver mulighed for at invitere medarbejdere fra forskellige afdelinger til en uformel, underholdende og kort workshop, hvor de bliver bedt om at forholde sig til hvad de tror de ved. Det kan give mange relevante, underholdende og overraskende diskussioner! EKSEMPLER Hvilke af følgende ydelser tror du, er den mest afgørende for at vores kunder handler hos os? Hvor mange procent af vores kunder fastholder vi ved at tilbyde dem et gratis årligt servicetjek? Hvilke af følgende ydelser tror du, at vores kunder er mest tilfredse med? Hvilket af følgende forhold er det mest afgørende for, at vores kunder fravælger os?

SÅDAN GØR VI Vi definerer spørgsmålene sammen med jer. Dette kan enten ske ved et formøde med jer og/eller interviews med medarbejdere. Herefter inviteres deltagerne til et møde, hvor vi beder deltagerne at svare anonymt på spørgsmålene. Der svares via et response system, som gør det muligt at præsentere gruppen for resultaterne umiddelbart efter. Herefter drøftes de mest interessante resultater med gruppen. JERES UDBYTTE • Italesættelse af strategi, værdier og/eller adfærd • Udryddelse af misforståelser og mulighed for at sikre, at alle har de samme fakta • Mulighed for at identificere afdelinger med behov for målrettet faktabaseret kommunikation www.inversus.dk


Mine kollegaer tager mine synspunkter seriøst

I mindre g

I høj grad/

CASE - SOCIAL PEJLING Nøglebegreber: Tillid, retfærdighed og samarbejde Pia arbejder som marketingkoordinator hos en større fødevarekoncern. Hun sidder i et storrumskontor sammen med 25 andre kollegaer. For nylig fik Pias afdeling en ny leder, som møder tidligt og går sent. Hun er meget glad for ham, da han er en meget ligefrem og humoristisk person. Han kan dog også godt finde på at komme med lidt for friske kommentarer en gang imellem. Når nogen møder kl 9 og siger godmorgen, svarer han nogle gange “God formiddag”. Pia har talt med sine kollegaer om lederens stil og de er blevet enige om, at han nok ikke så gerne ser, at man kommer senere end kl 9. Pia og hendes kollegaer forsøger derfor at indrette sig således, at de altid kan møde ind inden 9 og blive længere nogle af dagene for at vise deres engagement. Pia var dog nødt til at slække lidt på ambitionerne, da hendes mand skulle på en forretningsrejse i en uges tid. Hun syntes hun kunne fornemme nogle blikke fra hendes kollegaer, når hun først kom lidt over ni. Jens, en af Pias kollegaer mener dog ikke det er af afgørende betydning hvor lang tid de er fysisk tilstede i afdelingen, så han kommer og går som det passer ham. Pia har regnet sig frem til at han kun er på kontoret omkring 30 timer om ugen. Efter nogle måneder bliver Jens forfremmet til teamleder af chefen. Pia og hendes nærmeste kollegaer er rystede. De er enige om, at det må være fordi Jens har fedtet for chefen. Han laver jo ikke noget. Jens´ rolle som teamleder bliver en udfordring. Pia og hendes kollegaer tester ham konstant på hans faglighed. Hver gang han udstikker en opgave, problematiserer de den. Jens bliver frustreret og føler ikke, at Pia og hendes kollegaer er særligt konstruktive. Pia og hendes kollegaer synes ikke, at Jens er særlig dygtig. SÅDAN KUNNE INVERSUS HAVE HJULPET: Social pejling med udgangspunkt i emnerne: tillid, retfærdighed og samarbejde, havde blandt andet kunnet afdække, • at Pia og hendes kollegaer troede, at det var vigtigt at møde til tiden og arbejde længe. Det var det slet ikke, men den nye chef havde ikke sagt dette. Han er blot selv meget travl, men synes, at det er helt fint at hans medarbejder har et fleksibelt arbejdsliv - blot de leverer det de skal. • at Pia og hendes kollegaer ikke føler sig retfærdigt behandlet i forhold til udnævnelsen af Jens som teamleder. De føler, at der er blevet fokuseret på de forkerte parametre ved udnævnelsen. www.inversus.dk

Inversus case story  
Inversus case story  
Advertisement