Page 1

MedlemsNyt Godt nytår 2013 til alle

Januar 2013

Arbejdsgrupper Af Mariane Wilken

Enkelte af SES’s aktive arbejdsgrupper har ligget stille igennem det sidste år. Her i starten af 2013 arbejder følgende arbejdsgrupper aktivt i SES:

Vi håber, alle har haft en god jul og en festlig nytårsaften og nat som optakt til det nye år. Med nytåret følger, traditionen tro, en strøm af nytårsfortsætter, som for det meste rimer på slankekure og mere motion. Vi kender det alle sammen, det starter godt, men efter nogle uger eller måneder begynder det at tynde ud i dem. Hvis vi i SES alligevel skulle driste os til at hoppe med på vognen og levere et nytårsfortsæt, burde det måske handle om at gøre en ekstra indsats for at sikre en højere grad af kontinuitet i vores arbejdsgrupper. Det kræver imidlertid, at vi sammen sætter os ned og tager arbejdsgruppernes funktioner op til ny revision. Som de fleste ved, foregår SES’s aktiviteter i en række arbejdsgrupper, hvor der hele tiden er en stor gennemstrømningshastighed af medlemmer, hvilket jo er et rigtig godt tegn. Det betyder nemlig, at SES’s medlemmer enten er kommet i job, deltager i kurser eller andre jobrelaterende aktiviteter. Til gengæld betyder det også, at vigtig viden let går tabt, og at kontinuiteten brydes. I den forbindelse er det derfor også meget vigtigt, at vi ansporer vores nye medlemmer til at yde en ekstra indsats og tage del i det fælles ansvar. Vi håber, I vil være med til at realisere dette fortsæt for 2013. Redaktionen

     

Virksomhedsgruppen Medlemsservicegruppen Kontorgruppen Marketingsgruppen IT-gruppen Arrangementgruppen

CV-databasen Af Ole Rock

Vi kan se, at flere af vores medlemmer endnu ikke har indtastet deres CV i vores database. For at kunne være medlem af SES og få job via SES er det et ubetinget krav, at dit CV er tilgængeligt på vores hjemmeside. Hvis du har brug for vejledning og hjælp i den forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte kontorvagten.

Arrangementer i december Af Peter Rasselnberg

Julefrokost Vi var 32 glade og feststemte medlemmer til årets julefrokost med et lækkert ta’ selv julebord i det Røde Pakhus. Stemningen var i top lige fra starten, og der var god lejlighed til at få en snak hen over bordet med medlemmer, der ikke kommer så ofte på kontoret og ikke mindst med nye medlemmer. Aftenen var helt klart en succes. Juleafslutning Til trods for travlhed op til jul var flere en normalt mødt op til arrangementet den sidste dag inden juleferien, hvor vi bød på glögg og æbleskiver. Efter en masse hyggesnak fik vi ønsket hinanden glædelig jul med manér.

VELKOMMEN Vores medlemstilgang fortsætter, og vi siger velkommen til 2 nye medlemmer: Hanne Hansen og Lene Koppel.

CV

Ny uddannelsesordning Ledige, som opbruger deres dagpengeret inden 30. juni i år har ret til uddannelse med særlig uddannelsesydelse. For at komme i betragtning skal man selv henvende sig i Jobcentret (før dagpengeperiodens udløb) og tilkendegive, at man ønsker at blive omfattet af ordningen. Uddannelsesydelsen udgør - kr. 13,884 per måned for forsørgere overfor børn - kr. 10.413 for andre Der ydes befordringsgodtgørelse efter bestemte regler. Læs mere på: www.ams.dk Vær opmærksom på at når du har mistet retten til dagpenge, har du samtidig mistet retten til job med løntilskud. Side 1


MedlemsNyt

Januar 2013

Kurserne har som regel en tilmeldingsfrist på et par uger inden kursets start. Er du interesseret i at deltage i et eller flere af de nævnte kurser, eller har du ønsker om, at vi i SES arrangerer andre relevante kurser, så henvend dig til kontorgruppen.

SE-kurser i 2013 Ud over nedennævnte kurser vil der, alt efter ønsker og behov, blive afholdt interne kurser i SES. INTROKURSUS FOR NYE MEDLEMMER, 1 dag Feb.: Den 26. og 28. Maj : Den 7. og 8. Sep.: Den 24., 25. og 26. Nov.: Den 12., 13. og 14. VIRKSOMHEDSSERVICE, 2. dages internatkursus Feb.: Den 20. og 21. Juni : Den 18. og 19. Sep.: Den 17. og 18. Nov.: Den 26. og 27. MEDLEMSSERVICE, 2-dages internatkursus Mar.: Den 13. og 14. Aug.: Den 20. og 21. NETVÆRKSLEDELSE, 2-dages internatkursus Maj : Den 14. og 15. Nov.: Den 5. og 6.

Møder og seminarer i 2013 ADMINISTRATION, Nov.: Den 21. ERFA-MØDE, Maj.: Den 29. Sep.: Den 10. SE-SEMINAR, 2 dage Okt.: Den 23. og 24. Der tages forbehold for ændringer.

61% af de, der skal ansætte i private virksomheder, foretrækker én ansøgning, som fylder max. én enkelt side. 73% bruger mellem ét og fem minutter på at skimme en ansøgning første gang. 11% ofrer mindre end ét minut på grovsorteringen. Kilde: Konsulenthuset Ballisager.

Vidste du, at …. de fleste jobs aldrig slås op. Iflg. Job og Ledelse.dk besættes ca. 75% af alle ledige jobs uden at være annonceret i medierne. Her taler man om det såkaldte ”usynlige jobmarked”.

Filer, der ikke kan åbnes Kontorgruppen beklager meget, at der har været fremsendt vedhæftede filer i et format, som ikke alle umiddelbart har kunnet åbne. Fremover vil alle vedhæftede filer blive fremsendt i PDFeller Word-format.

Vær opmærksom på, at den vedhæftede fil åbnes nederst i mailen ved at klikke ”Vis bilag”

SES

SES

SES

SES

SES

SES

Fra kassereren/ bogholderiet KONTINGENT for 2013 Vi er nu i gang med det nye år, og det betyder også betaling af kontingent for 2013, som opkræves for hele 2013 på én gang. Opkrævning vil blive udsendt efter generalforsamlingen i slutningen af februar, hvor kontingentets størrelse bliver godkendt/vedtaget. KØRSELSBILAG for 2012 Hvis du har haft udlæg til kørsel i 2012, som du endnu ikke har fået godtgjort, bedes du lægge bilagene i min indbakke på kontoret senest den 15. januar 2013, så vil jeg sørge for at overføre pengene til dig. ANSØGNING om midler fra SFR i 2013 Ansøgningen er afsendt den 11. december 2012, og vi har fået bekræftelse på, at SFR har modtaget ansøgningen - så nu afventer vi brev fra SFR om tilsagn. Ingrid Sørensen

Rettelse: I december-udgaven af MedlemsNyt skrev vi: ”Nu er det slut med endeløse jobkurser”. Det har imidlertid vist sig at loven, der skal afskaffe de endeløse jobkurser, endnu ikke er blevet endeligt vedtaget. Side 2


MedlemsNyt

Januar 2013

Eksterne kalenderlagte møder og arrangementer i januar I januar deltager vores formand, som repræsentant for SES, i følgende møder og arrangementer:

Foto: Elmer Madsen

Temamøde om anlægsopgaver i Køge Af Jørgen Hauge

Den 12. december deltog jeg, som repræsentant for SES, i et temamøde, som foreningen *Køge Jobs and Society havde indbudt til. Mødet havde til formål at informere om og gøre status over nogle af de mange store anlægsopgaver, der starter i Køge i det nye år. Her er der bl.a. tale om udvidelser af Køge Marina, udbygning af strandområder, etablering af flere jernbanespor og byggeri på stationsområdet. Alt dette betyder skabelse af mange nye arbejdspladser, som kan komme vores medlemmer til gode. *Køge Jobs and Society er Danmarks største iværksætterforening, der bl.a. skaber netværk mellem virksomheder.

Nyttige værktøjer På SE’s interne sider kan du finde et utal af nyttige administrative værktøjer, herunder skabeloner, retningslinjer, statistikker, håndbøger, brochurer, kursuskalendere etc. Log ind på: www.seniorerhvervdanmark.dk og vælg ”Login intranet”. Koden til intranettet kan du få hos kontorvagten.

- Foredrag hos anden aktør den 15. januar - H:E:R møde den 17. januar på Susågården - Foredrag hos anden aktør den 22. januar - Møde hos Connect Workflow den 22. januar i Vordingborg - Netværksmøde Internation den 27. januar i København - Klar til Femern, gruppenetværksmøde

Nøglekode Fra og med onsdag den 16. januar vil du ikke længere kunne benytte den nuværende nøglekode til kontoret. Hvis du har behov for at kunne låse dig ind på kontoret udenfor vores normale åbningstid mellem kl. 09:00 og 13:00, bedes du kontakte kontorvagten eller undertegnede. Af Jørgen Hauge

Kommende interne møder Virksomhedsgruppen Tirs. den 22. januar kl. 19:00

Eksperter skal rådgive Et ekspertudvalg skal rådgive beskæftigelsesministeren om, hvordan danske lønmodtagere og samfundsøkonomien får størst mulig gavn af regeringens investeringer i store projekter som Femern Bælt tunnelen, jernbaner, supersygehuse etc. Arbejdskraftbehovet skal kortlægges helt ned på faggrupper, så man er på forkant med efterspørgslen til de store anlægsprojekter. Der skal også ses på, hvordan man, i samspil med uddannelsessystemet, kan opkvalificere den danske arbejdsstyrke, så den er gearet til opgaverne. (Kilde: Femarnbelt Weekly)

Kontorgruppen Ons. den 23. januar kl. 10:00 IT-gruppen Ons. den 23. januar kl. 12:00 Tovholdermøde Ons. Den 30. januar kl. 19:00 Bestyrelsesmøde Forventet ultimo februar Husk at alle møder i SES er åbne, og alle har lov til at overvære møderne. Uanset om du ønsker at engagere dig i en af vores grupper eller bare vil høre om hvad, der sker i foreningen, er du altid velkommen.

Side 3


MedlemsNyt

Januar 2013

Fra kontoret 2012

Seniorerhverv Sydsjælland

Frejasvej 8, 1. th 4700 Næstved Tlf.: 5577 4568 seniorerhverv@seniorerhverv-sj@dk www.seniorerhverv-sj.dk Åbningstider: Mandag-fredag 9:00—13:00 Redaktion Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet.dk

Fra IT-gruppen Af Jørgen Hauge og Mariane Wilken

En ny hjemmeside har længe presset sig på, og der har været en del diskussioner om hvad, vi så skal have. Der er enighed om, at det skal være noget, der er nemt at installere, opdatere og editere samtidig med, at det skal kunne vokse i takt med vores forskellige opgavetyper og imødegå fremtidige behov. Et godt bud vil være en Google applikation i kombination med en groupware-løsning. Da flere og flere firmaer og foreninger har fået øjnene op for de mange muligheder, der ligger i groupware, vil det samtidig være et ekstra plus for os medlemmer at blive fortrolige med at arbejde med groupware inden, vi igen er tilbage på arbejdsmarkedet.

Indlæg til MedlemsNyt MedlemsNyt er medlemmernes blad, derfor vil redaktionen gerne opfordre flere til at bidrage med artikler, små historier eller hvad man ellers har på hjerte (gerne med billeder). Intet er for stort eller for småt. Husk at deadline er den 20. i måneden.

Poul-Erik Thomsen 2083 6016 pethomsen2@gmail.com Bestyrelse Formand Jørgen Hauge 2066 2921 jorgenhauge@gmail.com Næstformand Ole R. Petersen 6131 5237 rock@stofanet.dk Kasserer Ingrid Høj Sørensen 2081 3990 ingridhoj@gmail.com KONTAKTPERSONER Virksomhedsgruppen Carsten Trip Hansen 2162 2855 trip@mail.dk Jobformidling Peter Rasselnberg 2116 9622 peterrasselnberg@gmail.com Kontorgruppen Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet.dk IT-gruppen Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet.dk Arrangementgruppen Ole R. Petersen 6131 5237 rock@stofanet.dk Medlemsservice Ole R. Petersen 6131 5237 rock@stofanet.dk Kontingent kr. 20 per måned Indmeldelsesgebyr kr. 250 Bank Spar Nord 9819 4578 562 449

Side 4

medlems nyt Januar 2013 Senior Erhverv Sydsjælland  

medlems blad for januar måned 2013 seniorerhverv