Page 1

MedlemsNyt

December 2012

Når man bliver ældre synes man derfor, at man burde have oplevet mere i løbet af 1 år, fordi man sammenligner med alt det, man oplevede i barndommen.

Kære medlem Utroligt som tiden dog flyver, inden vi får set os om, skriver vi 2013. Ja tid, det ved vi jo, er noget med ur og kalender, men hvorfor er det egentlig, vi opfatter det som om, tiden den flyver af sted jo ældre vi bliver? Iflg. filosoffen Poul Lübcke er det naturligvis ikke fordi tiden objektivt set begynder at gå hurtigere, når vi bliver ældre. Han mener, at det skyldes, at vi som mennesker måler tid på to forskellige måder: 1. På en objektiv måde, hvor vi bruger ur og kalender, en måde der er bestemt i forhold til årstiderne og hvornår, solen går op og ned. 2. På en subjektiv måde, hvor vi tæller vigtige begivenheder og lader dem være rettesnor for, hvor meget tid, der er gået. Når vi oplever en masse ting over en periode føler vi, at tiden går langsommere i den periode. Da man var barn føltes det som om, der skete mange flere ting, fordi man hele tiden oplevede noget nyt. Som voksen bliver man ikke ved med at være ligeså følsom overfor nye oplevelser som i barndommen. Mellem 2 fødselsdage kan et barn fx. have 100 store oplevelser, men når man er 50, har man måske kun 10 store oplevelser mellem 2 fødselsdage.

Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og håber, at det nye år vil fylde jer med rigtig mange gode oplevelser. Redaktionen

Frivillighedskonference

Fra Næstved Kommunes frivillighedskonference den 8. november Af Jørgen Hauge

Find akutjobbene på Jobnet.dk Jobs, der er opslået under akutjob-ordningen, er synlige på mange forskellige jobportaler. Det eneste sted, hvor samtlige akutjobs er synlige, er på Jobnet.dk. Log ind på Jobnet.dk. Vælg ”Find job” øverst på siden. Skriv ”Akutjob” i søgefeltet. Ved jobsamtalen skal du medbringe en akutjoberklæring fra din A-kasse, der dokumenterer, at du er en del af akutjobordningen. Erklæringen er gyldig i 4 uger, herefter skal den igen fornys, hvis du ikke har fundet et job. En ansættelse i et akutjob skal vare mindst 13 uger. Et akutjob tæller med i optjeningen af din dagpengeret. Arbejdsgivere kan få en jobpræmie på 12.500 kr. per halve års ansættelse med mindst 32 timers ugentligt arbejde og op til 25.000 for et helt års ansættelse. Statslige arbejdsgivere modtager ingen jobpræmie. I skrivende stund er der opslået 440 akutjobs i områderne Sjælland, Bornholm og Hovedstaden.

Omkring 150 repræsentanter for forskellige foreninger var mødt op på konferencen, hvor hovedemnet var visioner for det frivillige sociale arbejde i Danmark. Blandt talerne var borgmester Carsten Rasmussen, der bl.a. kunne løfte sløret for, at man i Næstved Kommune arbejder med planer om etablering af et stort frivillighedshus, der skal give foreninger og andre, der engagerer sig frivilligt, de bedst mulige betingelser for at kunne mødes. Jeg oplevede en meget positiv imødekommenhed overfor SES, og jeg havde den ære at blive valgt som suppleant til bestyrelsen i foreningen Frivilligcenter Næstved. I bestyrelsen sidder kommunalt udpegede personer, repræsentanter for LO og DA samt repræsentanter for lokale foreninger og enkeltmedlemmer.

Nye medlemmer Siden sidst har vi fået 4 nye medlemmer. Vi byder Jørgen Skov Jørgensen, Aleksandra Kristensen, Carsten Dinesen og Bjørn Dahl velkommen i vores netværk. Side 1


MedlemsNyt

December 2012

Introkursus for nye medlemmer

Connect Workflow og Femernforbindelsen

Af Jørgen Skov Jørgensen

Af Jørgen Hauge

Den 26. nov. var vi 4 fra vores afdeling, der deltog i et introkursus, der blev afholdt hos SE Vestegnen i Glostrup. Vi blev introduceret i, hvordan SE er opbygget og opererer, der var fokus på strategi– og handlingsplaner, og vi fik indblik i hvordan, man som medlem kan bidrage til at skabe større synlighed omkring foreningen i forhold til nye medlemmer og virksomheder. Det var utroligt inspirerende at møde medlemmer fra andre afdelinger og på den måde knytte nye netværk.

Jeg meldte mig ind i SES medio september, og her, 2 måneder senere, har jeg en aftale med en virksomhed om et ordinært job — et job, der er formidlet via SES. Jeg glæder mig til at starte i det nye job, men jeg vil også savne de hyggelige timer og kontorvagterne, jeg havde på Frejasvej. Eli Jensen

Den 28. september blev SES medlem af Connect Workflow, som er en forening, der gør det muligt for håndværkere og virksomheder indenfor bygge– og anlæg at finde sammen, så de kan blive store nok til at byde på større entrepriser. Connect Workflow har indgået strategisk samarbejde med forskellige virksomhedsnetværk, hvor formålet er at skaffe arbejde til medlemmer inden byggestart af Femernforbindelsen. Her er min fornemste opgave at sælge budskabet om, at alle parter har mulighed for at trække på SES’s ledige medlemmer, når der er jobs på vej. Den 29. nov. deltog jeg således i seminaret ”Baltic Trade” i Lübeck, hvor der bl.a. var fokus på virksomhedsnetværk. Her fik jeg lejlighed til at præsentere SES overfor flere af de danske og tyske virksomhedsnetværk, der gerne vil have del i opgaverne omkring Femernforbindelsen. Her ser jeg store muligheder for SES’s ledige medlemmer - det er nemlig ikke kun indenfor bygge– og anlæg, der vil blive brug for arbejdskraft. Til projektet knytter der sig mange følgeforretninger. Der skal fx bygges hele landsbyer med infrastruktur, restauranter, forlystelser, vagttjeneste etc.

Kontoret

En dag på kontoret Af Mariane Wilken

Tak til de nye medlemmer, der har været så flinke at gå ind og tage kontorvagter og hjælpe med at få ryddet op i vores hængepartier. Vi kan ikke undvære nogen af jer, og vi håber, at flere vil melde sig på banen. Det har været lidt vanskeligt at få udfyldt vagtskemaet, men med stor indsats er der kommet styr på vagtplanen frem til februar. Hvis du har nogle gode ideer til effektivisering af nogle af vores mange kontorrutiner, må du endelig bringe dem på bane - vi arbejder hele tiden på at blive bedre.

Juleafslutning Fredag den 21. december kl. 13:00

-vi hygger med glögg og æbleskiver på Frejasvej Femern A/S skønner, at det er her man, som lokalt firma, har de største chancer for at komme i betragtning. Side 2


MedlemsNyt N E Kursus T V Æ R K S LEDELSE Af Carsten Trip Hansen

Ole og jeg har netop deltaget i kurset Netværksledelse, som blev afholdt i Svendborg. Formålet med kurset var at give bestyrelsesmedlemmer og tovholdere et værktøj til at udvikle SE og at give forståelse for styringen af en SE-forening. Kurset har givet os en god indsigt i bestyrelsesarbejdet og hvilke ansvar og forpligtelser, der ligger i henhold til de krav, der stilles af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Af andre punkter kan nævnes organisationsudvikling, forandringsledelse og markedsføring. Kurset var specielt godt, fordi vi fik indsigt i hvordan, det fungerer på SE’s andre kontorer. Der var mange gode tiltag, som vi har taget med hjem og vil arbejde videre på.

December 2012

Nu er det slut med endeløse jobkurser Jobcentret må ikke længere sende jobsøgende ud i mere end ét jobsøgningskursus. Fra 1. sept. blev reglerne lavet om, så jobsøgende selv kan bede om kurser, men jobcentret må ikke sende den jobsøgende i mere end ét kursus.

SE har indgået samarbejde med Medarbejderferie Drømmer du om en ferie på en tropisk ø eller et stressforebyggende ophold på et hotel i Vejle - eller noget helt tredje, så kan du få rabat, hvis du booker gennem Medarbejderferie. SE har indgået samarbejde med Medarbejderferie, der giver dig mulighed for at bestille ferieoplevelser på fordelagtige vilkår. Se mere på www.medarbejderferie.net/dk

Seniorerhverv Sydsjælland

Frejasvej 8, 1. th 4700 Næstved Tlf.: 5577 4568 seniorerhverv@seniorerhverv-sj@dk www.seniorerhverv-sj.dk Åbningstider: Mandag-fredag 9:00—13:00 Redaktion Benny Grønbech Larsen 2287 8596 solben@tdcadsl.dk Poul-Erik Thomsen 2083 6016 pethomsen2@gmail.com Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet.dk Bestyrelse Formand Jørgen Hauge 2066 2921 jorgenhauge@gmail.com Næstformand Ole R. Petersen 6131 5237 rock@stofanet.dk Kasserer Ingrid Høj Sørensen 2081 3990 ingridhoj@gmail.com KONTAKTPERSONER

Husk Timesedle r senest 10. decem ber

Virksomhedsgruppen Carsten Trip Hansen 2162 2855 trip@mail.dk Jobformidling Peter Rasselnberg 2116 9622 peterrasselnberg@gmail.com Kontorgruppen Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet@.dk

Kontoret holder ferielukket fra og med den 21. december. Vi ses igen den 4. januar til nytårskaffe og morgenbrød.

Bestyrelsesmøde Tirs. den 4. december kl. 19:00

Glædelig jul og godt nytår!

Kontorgruppen Ons. den 12. december kl. 10:00

Møder

Virksomhedsgruppen Tirs. den 11. december kl. 10:00

IT-gruppen Mariane Wilken 2216 3690 wilken@stofanet.dk Arrangementgruppen Ole R. Petersen 6131 5237 rock@stofanet.dk Kontingent kr. 20 per måned Indmeldelsesgebyr kr. 250

IT-gruppen Ons. den 12. december kl. 12:00

Side 3

medlems nyt December 2012 Senior Erhverv Sydsjælland  

medlems nyt magasinet for december 2012 .

medlems nyt December 2012 Senior Erhverv Sydsjælland  

medlems nyt magasinet for december 2012 .

Advertisement