__MAIN_TEXT__

Page 1

ARKKITEHTUURIMUSEO talvi–kevät 2012 museum of FINNISH architecture winter–spring 2012

mfa

Seven Connections

Ikkuna suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin / A window on contemporary Finnish architecture

Rantaviivoja / shorelines World Design Capital HELSINKI 2012

ohjelma / programme

Alvar Aalto -mitali Puistokadun huvilan uusi tuleminen


2

Sisus / Content 3 Pääkirjoitus / Editorial Vuosi 2012 alkaa museolla monenlaisten uudistusten merkeissä. Museo ottaa käyttöön uuden suomenkielisen nimen, Suomen arkkitehtuurimuseo, käyttönimenä Arkkitehtuurimuseo. Myös museon visuaalinen ilme uudistuu ja aukioloajat pitenevät. The year kicks off with a number of changes at the museum. A new visual image is introduced and the opening hours are extended.

5 Seven Connections Videoita, still-kuvia, äänimaisemia ja arkkitehti haastatteluja yhdistelevää teosta on helppo lähestyä yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Appearing simultaneously on three giant TV screens, the exhibition weaves together video, still images, soundscapes and interviews with architects.

9 World Design Capital Helsinki 2012 Arkkitehtuurimuseon ohjelmisto Museum of Finnish Architecture programme

14 Rantaviivoja / Shorelines Tarkastelun kohteena on joukko veden äärellä sijaitsevia asuinalueita pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. The exhibition will look at a selection of waterfront housing communities in the capital and in the southern Finnish town of Lahti.

mfa Julkaisija Suomen arkkitehtuurimuseo Toimitus Salla Bedard Hanna Galtat Juulia Kauste Kristiina Nivari Anu Ojala Kristiina Paatero Ulkoasu Dog Design Taitto Dog Design ja Salla Bedard Paino ArtPrint 2011 Kansi Teatteri ja konserttitalo Kilden, ALA arkkitehdit. Kuva ALA arkkitehdit. Seuraava lehti ilmestyy kesällä 2012. Toimitus ei vastaa aikatauluihin tulleista muutoksista. Ajankohtaiset tapahtuma- ja ohjelmatiedot www.mfa fi. Museo on myös Facebookissa!


Juulia Kauste

Pääkirjoitus Editorial

Johtaja Suomen arkkitehtuurimuseo

PÄÄKIRJOITUS

EDITORIAL

Vuonna 2012 Helsinki on mailman muotoilupääkaupunki. Vuoden teemaksi on otettu avoin kaupunki ja muotoilun ja arkkitehtuurin vaikutus hyvän elämän rakentumiseen. Suomen arkkitehtuurimuseo tulee olemaan aktiivisesti mukana vuoden ohjelmassa, ja sen tavoitteena on tuoda esiin arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön rooli yhtenä hyvän ja toimivan yhteiskunnan peruspilareista. Arkkitehtuuri tarjoaa puitteet, joiden varassa arkinen elämä yhteiskunnassa käytännössä eletään. Ne voivat joko edistää yhteisöllisyyttä ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen sujuvuutta, tai luoda tiloja, joissa liikkuminen ja asioiminen koetaan vaikeaksi. Arkkitehtuurin tarjoamat puitteet ohjaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat osaltaan siihen, millaista tulevaisuutta arkipäiväisillä valinnoillamme olemme muokkaamassa. Usein nämä rakennetun ympäristön tarjoamat arkisen elämän puitteet jäävät kuitenkin meiltä huomaamatta ja niiden vaikutus valintojamme ohjaavana tekijänä tiedostamatta. Vuoden 2012 ohjelmiston avulla museo pyrkii avaamaan näkymiä siihen, millä tavoin arkkitehtuuri on ollut keskeisenä osana pääkaupunkiseudun rakentumista sellaiseksi kuin se on tänään. Samalla haluamme myös herättää keskustelua niistä mahdollisuuksista, joita arkkitehtuurin ja suunnittelun kautta avautuu pyrkiessämme kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja energiataloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Vuosi 2012 alkaa museolla monenlaisten uudistusten merkeissä. Museo ottaa käyttöön uuden suomenkielisen nimen, Suomen arkkitehtuurimuseo, käyttönimenä Arkkitehtuurimuseo. Myös museon visuaalinen ilme uudistuu ja aukioloajat pitenevät. Museon Puistokadun kiinteistöä pyritään kunnostamaan ja

In 2012 Helsinki is celebrated as the World Design Capital. The theme for the year is open city and embedding design in life. The role of design and architecture in building a physical framework for a good life will be a central focus for the programme for the year. It is intended to serve as a platform to energize a long-term process of design intensive thinking as a tool for building a better society. The Museum of Finnish Architecture will be actively involved in the programme and all the exhibitions and events organized by the museum during the year will be part of the official World Design Capital Helsinki 2012 programme. Architecture provides the tangible context for social interaction in the everyday. It guides our behavior and influences the choices we make, even when we might not be aware of it. The activities at the museum in 2012 draw attention to role that architecture has played in shaping the metropolitan region of the greater Helsinki area to become the city that it is today and open up a discussion of what it might become in the future. The year kicks off with a number of changes at the museum. A new visual image is introduced and the opening hours are extended. A process of gradual improvements to help facilitate a more active use of the old wooden villa at the museum’s Puistokatu location will be initiated and two projects will have the building as their home base during the year, the Unbuilt Helsinki project and the Building the City! Children’s opera and exhibition. Both of the projects will result in a presentation at the museum’s main location on Kasarmikatu during the year. As one of the highlights of the World Design Capital year, a temporary wooden pavilion will be constructed on the yard between the Museum of Finnish Architecture and the Design Museum for the summer months. It will provide a welcome opportunity for the museum to organize discussions, lectures, workshops and film screenings to expand on the topics dealt with in the exhibitions at the museum and serve as a central meeting place for people. In all of this the goal is to make the museum open and accessible to people interested in learning more about architecture and its role in society. We celebrate the long history of the museum as we look forward into the future. Since the very beginning, the museum has had the twofold mission of preserving the heritage of Finnish architecture and of providing a forum for discussion and debate around issues of contemporary architecture. International exchange has always been an important part of the museum’s activities. In its 55 year history, the museum has organized a total of nearly 1 450 exhibitions of which more than 500 have been touring exhibitions abroad. While expanding our activities in order to better reach a wider audience in addition to the professional one, maintaining a comprehensive archival collection and library of Finnish architecture as well as proving a forum for the presentation of contemporary architecture remain our central goals. The original logo of the museum designed by architect Aulis Blomstedt in the 1960s serves as the frame of reference even for the museum’s new visual image created by Dog Design. It is a study of proportions based on the division of 60.

Arkkitehtuurin tarjoamat puitteet ohjaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat osaltaan siihen, millaista tulevaisuutta arkipäiväisillä valinnoillamme olemme muokkaamassa.

mfa 3


4

aktivoimaan erilaisten projektien käyttöön. Tavoitteena on avata museon ovet entistä laajemmalle yleisölle ja jakaa arkkitehtuuriin liittyvää tietoa erilaisille kohderyhmille perinteisen ammattilaiskohderyhmän rinnalla. Pyrkimyksenä on tarkastella arkkitehtuuria ja suunnittelun prosesseja paitsi itsenäisenä tekemisen muotona myös suhteessa siihen kompleksiseen yhteiskunnallisten, taloudellisten, poliittisten ja filosofisten tekijöiden kokonaisuuteen, jonka puitteissa arkkitehtuuria toteutetaan ja jonka olemassololle arkkitehtuuri ja rakentaminen luovat fyysiset raamit. Aulis Blomstedtin 1960-luvulla suunnittelema museon alkuperäinen logo, luvun 60 jaollisuuteen perustuva mittasuhdetutkielma, on otettu Dog Designin suunnitteleman museon uuden ilmeen lähtökohdaksi. Symbolisella tavalla tämä kuvaa uudistuksen luonnetta. Pyrkiessämme vastaamaan uusiin haasteisiin annamme suuren arvon sille ansiokkaalle työlle museon historiassa, joka on luonut vankan pohjan museon toiminnalle tänä päivänä. Kun Suomen rakennustaiteen museo aikanaan aloitti toimintansa vuonna 1956, sen tehtävä miellettiin alusta alkaen kahtalaiseksi. Toisaalta museon tehtävänä oli ylläpitää ja kartuttaa suomalaisen arkkitehtuurin kokoelmaa ja siten edesauttaa suomalaisen arkkitehtuurin kulttuuriperinnön säilymistä. Toisaalta museon tehtävänä oli myös toimia arkkitehtuuriin liittyvän keskustelun foorumina ja kansainvälisen vuorovaikutuksen edistäjänä. Alusta alkaen museon näyttelytoiminnassa oli vahva ajankohtaisen arkkitehtuurin esittelemisen painotus ja kansainvälinen näyttelytoiminta oli aktiivista. Museo on historiansa aikana järjestänyt lähes 1450 näyttelyä, joista ulkomailla 500. Myös luennoitsijavaihto on alusta alkaen ollut aktiivista. Aiomme edelleen jatkaa tällä selkeästi viitoitetulla tiellä. Samalla tiedostamme, että museon tehtävään

liittyvä velvoite tallentaa, tulkita ja jakaa arkkitehtuuriin liittyvää tietoa edellyttää meiltä tänä päivänä aikaisempaa suurempaa paneutumista perinteistä moninaisemmin ymmärrettyjen kohderyhmien tavoittamiseen. Erilaisten räätälöityjen tapahtumien kautta pyrimme täydentämään näyttelyissä esitettyä informaatiota ja avaamaan tietoa arkkitehtuurista eri kohderyhmille. Tavoitteena on tarjota ihmisille työkaluja, joiden avulla he voivat itse muodostaa oman näkemyksensä arkkitehtuurista ja omasta ympäristöstään sekä osallistua sitä koskevaan keskusteluun. Jo pelkästään rakennusten mittakaavan takia arkkitehtuurin esitteleminen näyttelyiden kautta on haasteellista. Emme voi tuoda itse esiteltävää kohdetta museoon, vaan voimme ainoastaan esitellä sitä suunnitelmien, piirustusten, valokuvien, videoiden ja pienoismallien avulla. Paikan päällä kohteessa tapahtuvat esittelyt, työpajat, luennot, keskustelutilaisuudet ja opastetut näyttelyesittelyt tarjoavat mahdollisuuden laajentaa näyttelyn tarjoamaa kokemusta ja valottaa esiteltäviä arkkitehtuurikohteita. Vuoden 2012 näyttelyohjemiston avaa Seven Connections -näyttely, joka esittelee suomalaisten arkkitehtien suunnittelemia kohteita eri puolilla maailmaa viimeisen viidentoista vuoden ajalta. Se ja juhlavuoden muut näyttelyt esitellään keskiaukeamalla. Kaikkiin näyttelyihin liittyy paljon oheisohjelmaa, jonka tavoitteena on täydentää niissä esiteltyjä näkökulmia sekä jakaa arkkitehuuriin liittyvää tietoa eri kohderyhmille koululaisista kaupunginosien asukkaisiin, päättäjiin, alan ammattilaisiin ja matkailijoihin. Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle pihalle kesän ajaksi pystytettävä puupaviljonki, World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden keskeinen kohtaamispaikka, tarjoaa tapahtumille oivat puitteet. Museo järjestää myös opastettuja käyntejä ja kävelykierroksia eri puolilla kaupunkia.

MUSEOIDEN väliselle pihalle kesän 2012 ajaksi pystytettävä puupaviljonki on designvuoden keskeinen kohtaamispaikka


Seven Conncetions

SEVEN connections Ikkuna suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin A window on contemporary Finnish architecture

mfa 5

n

äyttelyn keskeinen osa on kolmelle suurelle tv-ruu­dulle avautuva videoteos suomalaisesta nykyarkkitehtuurista ulko­­mailla. Teos esit­telee nykyarkkitehtuuria kokemuksellisella tavalla. Videoita, still-kuvia, äänimaisemia ja arkkitehtihaastatteluja yhdistelevää teosta on helppo lähestyä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tv-ruuduilla esitettävät kuvatarinat tuovat katselukokemukseen tilallista ulottuvuutta. Esitystapa herättelee myös yleisöä, joka kokee arkkitehtuurinäyttelyt vaikeasti lähestyttäviksi.

Arkkitehtuurimuseo iso ja pieni näyttelyhalli 11.1.–26.2.2012 Museum of Finnish Architecture large and small halls January 11 – February 26, 2012

1


6

Teokseen valitut projektit sijaitsevat Eu­­roopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Useat niistä ovat syntyneet kansainvälisen ark­ kitehtuurikilpailuvoiton kautta ja saaneet merkittäviä tunnustuksia arkkitehtuuristaan. Näyttelyssä on lisäksi esillä syventävää materiaalia kuten piirustuksia ja pienoismalleja. World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelman avaava näyttely toimii käyntikorttina suomalaiseen arkkitehtuuriin ja sen näkymiseen kansainvälisessä kentässä.

projektit / Featured sites

Keskustelu arkkitehtuuriviennistä keskiviikkona 11.1. klo 18. Lisäksi arkkitehdit esittelevät omat projektinsa 18.1., 8.2. ja 15.2. Lue lisää www.mfa.fi

Oopperatalo (2.)

SEVEN connections Forming the core of the exhibition is a video installation showcasing Finnish contemporary architecture from around the world. Appearing simultaneously on three giant TV screens, it weaves together video, still images, soundscapes and interviews with architects. This innovative, experiential approach makes new architectural design approachable to audiences across cultural and linguistic borders. The pictorial narratives unfolding on the screens add a spatial dimension to the viewing experience. The experimental style has wide appeal, even for audiences who might otherwise find architecture exhibitions unapproachable. The featured sites are in Europe, Asia and North America. Many are awardwinning entries originally submitted in international architectural competitions. The video is supplemented by additional material including sketches and scale models. Marking the kick-off of the MFA’s official World Design Capital Helsinki 2012 programme, the exhibition is designed to showcase new Finnish architecture and promote its visibility in the international arena. The exhibition will be accompanied with a programme of events. Follow www.mfa.fi

Puolanjuutalaisten historian museo (1.)

Museum of the History of Polish Jews Varsova Warsaw 2012 / Puola Poland / Lahdelma & Mahlamäki / 2005 voitto kansainvälisessä kutsukilpailussa / The Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design (USA), valitsi museon yhdeksi vuoden 2008 parhaista rakennuksista / 2005 winner in an international invitational competition / Selected as one of the best new buildings of 2008 by the Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design (USA)nukseksi. Wuxi Grand Theatre Wux 2011 / Kiina China / PES-arkkitehdit PES Architects / 2008 voitto Kiinan järjestämässä kansainvälisessä kutsukilpailussa / Toimisto suunnittelee ja vastaa projektista kokonaisuudessaan, mikä on Kiinassa harvinaista. / 2008 winner in an international invitational competition organised by the Chinese government / PES Architects is responsible for the entire design and overall coordination of the project, which is rare in China

Pan Gyon asuintalot (3.)

Pan Gyo Housing Soul Seoul 2011 / Etelä-Korea South Korea / Helin & Co / 2006 voitto kansainvälisessä kutsukilpailussa / Toinen ympäristöystävällisen asuinalueen suunnittelukilpailun voittajatoimistoista / 2006 winner in an international invitational competition / One of two agencies awarded in a competition for eco-friendly housing design

Teatteri- ja konserttitalo Kilden (4., kansi / cover)

Kilden, theatre and concert hall Kristiansand 2011 / Norja Norway / ALA arkkitehdit ALA Architects / 2005 voitto kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa / Rakennusta pidetään Oslon oopperatalon jälkeen merkittävimpänä norjalaisena kulttuurirakennushankkeena / 2005 winner in an international invitational competition / Kilden is regarded as the second most significant cultural venture in Norway after the Oslo Opera House

Taidemuseo KUMU (5.)

KUMU Art Museum Tallinna Tallinn 2006 / Viro Estonia / Arkkitehtitoimisto Vapaavuori Vapaavuori Architects / 1994 voitto kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa / 2006 Viron arkkitehtuurin vuosipalkinto ja Viron valtion kulttuuripalkinto / 2008 vuoden eurooppalainen museo

/ 1994 winner in an international invitational competition / 2006 Annual Architectural Award of the Cultural Endowment of Estonia / 2006 Cultural prize of the Estonian government / 2008 European Museum of the Year Award

Suomen suurlähetystö (6)

Embassy of Finland Berliini Berlin 1999 / Saksa Germany / VIIVA arkkitehdit VIIVA Architects / 2000 ar+d-palkinto, Kööpenhamina. / 2001 Maailman paras rakennus Hong Kongin Arup World Architecture-kilpailussa. Euroopan paras rakennus ja maailman paras toimistorakennus. Mies van der Rohe-ehdokas, Barcelona / 2004 Nordic Timber Council puujulkisivukilpailun finalisti / 2000 Emerging Architecture ar+d award, Copenhagen / 2001 Arup World Architecture Award, Hong Kong. Award for best building in the world, best building in Europe, best office/retail scheme in the world. Mies van der Rohe award candidate, Barcelona / 2004 Nordic Timber Council finalist

Suomen suurlähetystö (7.)

Embassy of Finland Washington 1994 / USA / Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Heikkinen-Komonen Architects / 1994 Masonry Design First Award, Masonry Institute Inc., USA / 2008 Energy Star -palkinto ensimmäisenä suurlähetystönä Yhdysvalloissa / Yhdysvaltain ympäristöministeriö / 2010 energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä mittaava LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -sertifikaatti ensimmäisenä suurlähetystönä Yhdysvalloissa / Yhdysvaltain Green Building Council / 1994 Masonry Design First Award, Masonry Institute Inc., USA / 2008 First embassy in the US to receive the Environmental Protection Agency’s prestigious Energy Star award for superior energy efficiency / 2010 First embassy in the US to receive the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certificate from the US Green Building Council

Tuottajat / Arkkitehtuurimuseo sekä mediataiteen TaM, sisustustoimittaja Virpi Aaltonen ja TaM, muotoilija-tutkija Pekka Sipilä. Aaltonen ja Sipilä ovat aiemmin toteuttaneet ARKturku-videoteoksen Turun Euroopan kulttuuripääkaupungin ohjelmistoon 2011. Näyttely on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. Producers / The Museum of Finnish Architecture in collaboration with interiors editor/media art specialist Virpi Aaltonen and designer-researcher Pekka Sipilä. Virpi Aaltonen and Pekka Sipilä previously worked together on ARKturku, a video installation featured as part of the Turku European Culture Capital programme in 2011. The exhibition is part of the World Design Capital Helsinki 2012 programme.


Seven Connections

5

3 2

4 2

7

6

mfa 7


8

alvar Aalto mitali

A

kateemikko Alvar Aallon nimeä kantava ja hänen suunnittelemansa mitali on perustettu vuonna 1967 kunnioittamaan luovaa arkkitehtonista työtä. Mitali voidaan antaa elossa oleville henkilöille, jotka ovat erittäin merkittävällä tavalla ansioituneet luovan arkkitehtuurin alalla. Nykyisin kolmen vuoden välein jaettavan mitalin perustivat Suomen Arkkitehtiliitto, Suomen rakennustaiteen museo (nyk. Arkkitehtuurimuseo) ja Rakennustaiteen seura. Mitalin jakamisesta vastaavat näiden lisäksi Alvar Aalto -säätiö ja Helsingin kaupunki. Vuonna 2012 mitali jaetaan 11. kerran. Muotoilupääkaupunkivuoden kunniaksi palkinto luovutetaan WDC -gaalassa Lahden Sibeliustalossa yhdessä World Design Impact Prize -palkinnon ja Estlander-palkinnon kanssa Alvar Aallon syntymäpäivän aattona 2.2.2012. Palkintojen saajat esittäytyvät seuraavana päivänä 3.2. järjestettävässä yleisölle avoimessa Arkkitehtuurin ja muotoilun päivän seminaarissa Kiasmassa. Alvar Aalto -mitalin saajan arkkitehtuuria esitellään Arkkitehtuurimuseolla 4.2. avautuvassa näyttelyssä, ja yleisöllä on tilaisuus tutustua hänen työhönsä syvemmin samana päivänä museolla järjestettävässä luentotilaisuudessa.

1967 Alvar Aalto 1973 Hakon Ahlberg (Ruotsi) 1978 James Stirling (Englanti) 1982 Jørn Utzon (Tanska) 1985 Tadao Ando (Japani) 1988 Alvaro Siza (Portugali) 1992 Glenn Murcutt (Australia) 1998 Steven Holl (USA) 2003 Rogelio Salmona (Kolumbia) 2009 Tegnestuen Vandkunsten (Tanska)

2009

2003

1998

1988 1992

1985 1982 1978

1973 1967 / Alvar Aalto


Artikkelin nimi

arkkitehtuurimuseon ohjelma Museum of Finnish Architecture programme World Design Capital HELSINKI 2012

mfa 9


arkkitehtuurimuseon ohjelma Museum of Finnish Architecture Programme

10

Asumisen kaavoja SAFAn Arkkitehtuurikilpailuja

pieni näyttelyhalli 14.12.2011–29.1.2012 Perinteikäs kilpailunäyttely esittelee yhteisöllistä uudisrakentamista sekä erilaisia innovatiivisen aluesuunnittelun ratkaisuja. Näyttelyssä nähdään Jyväskylän Vaajakosken, Riihimäen Peltosaaren, Hyvinkään Asuntomessujen korttelitalon sekä Helsinki Townhouse -kilpailujen satoa.

Seven Connections – Ikkuna suomalaiseen arkkitehtuuriin

iso näyttelyhalli 11.1.–26.2.2012 Turun kulttuuripääkaupungin elämyksellisen ARKturku-teoksen tekijät, toimittaja TaM Virpi Aaltonen ja muotoilija-tutkija Pekka Sipilä ovat käyneet kuvaamassa 7 suomalaisten arkkitehtien suunnittelemaa rakennusta ympäri maailmaa ja haastatelleet tekijöitä. Kolmelle suurelle tv-ruudulle avautuvassa Seven Connections -videoteoksessa on mukana uusia ja vielä rakenteilla olevia kohteita! Teos toimii käyntikorttina suomalaiseen arkkitehtuuriin ja sen näkymiseen kansainvälisessä kentässä: Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevista kohteista useat ovat syntyneet kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voiton kautta ja saaneet merkittäviä tunnustuksia arkkitehtuuristaan. Museo on koonnut näyttelyyn lisäksi kohteita taustoittavaa materiaalia, kuten piirustuksia ja pienoismalleja.

/ seven connections 11.1.–26.2.2012

/ Snøhetta 10.10.–25.11.2012

alunperin säveltänyt saksalainen Paul Hindemith vuonna 1930. Rakennetaan kaupunki! on oopperan ensimmäinen suomenkielinen produktio sitten vuoden 1934, jolloin se nähtiin Viipurissa lapsikuoron esittämänä. Nyt esityksen pääosassa on tulevaisuuden Helsinki vuonna 2062. Esitysten lisäksi tapahtumaan liittyy arkkitehtuurityöpajoja, opetusmateriaalia ja ympäri maailmaa toteutettavat Musiikkitalo-työpajat, joissa lapset tekevät rakennuksen musiikille, musiikin avulla. Museon tilat toimivat oopperaprojektin näyttelytilana silloin, kun esitykset eivät ole käynnissä.

Huss Damaskukseen! Kallion kirkon piirustuksia 1900-luvun alusta

pienoisnäyttely porrashuoneessa 1.3.–1.4.2012 Pienoisnäyttelyssä on esillä Lars Sonckin suunnitteleman Kallion kirkon (1912) piirustukset ja kuvamateriaalia museon kokoelmista. Näyttely liittyy Kallion kirkon 100-vuotisjuhlavuoteen, kirkon Kappelisalissa esillä olevaan valokuvanäyttelyyn ja Kirkko soikoon -festivaaliin.

Rantaviivoja – Kaupunki veden äärellä

iso ja pieni näyttelyhalli 28.3.–27.5.2012 Suomessa on 320 000 km rantaviivaa – kahdeksan kertaa maapallon ympäri! Myös tiheästi asutulla Pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa on

satoja kilometrejä meren, järvien ja jokien rantoja. Veden läheisyys ja rantojen moninaisuus antavat näille kaupungeille vahvan leiman ja houkuttelevan erikoispiirteen. Toisaalta rannat voisivat olla nykyistä paremmin osa kaupunkielämää ja -maisemaa. Juuri nyt ranta-alueita suunnitellaan intensiivisesti ja kaupungit avautuvat kohti vettä. Satamat, teollisuus ja huvila-alueet saavat rinnalleen uusia merellisiä kaupunginosia. Vapaamuotoisia luonnonrantoja ja kulmikkaita teollisia rantoja muokataan uusien urbaanien tavoitteiden mukaisiksi. Kaupunkien suhde veteen muuttuu, taas kerran. Näyttely esittelee veden tuntumaan rakentuneita asuinalueita 1700-luvulta nykypäivään. Näyttelyyn liittyy tapahtumia paviljongissa ja esiteltävissä kaupunginosissa.

Archilab-tapahtumasarja

Paviljonki touko–syyskuun keskiviikkoillat Archilab tarjoaa foorumin ajankohtaisten, kestävään tulevaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvien teemojen käsittelyyn niin keskustelujen, workshoppien kuin paneelien muodossa. Sen tarkoitus on avata arkkitehtuurin teemoja laajalle yleisölle helposti lähestyttävässä muodossa sekä tarjota keskustelufoorumi ammattilaispiireille. Osa Archilab-keskiviikoista on varattu Rantaviivoja- ja Muutos-näyttelyiden aiheiden käsittelyyn. Tapahtumiin kutsutaan ajankohtaisia asiantuntijavieraita ulkomailta ja Suomesta. Archilab toteutetaan Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon välisellä pihalla sijaitsevassa WDC:n paviljongissa.

Alvar Aalto -mitali 2012

pieni näyttelyhalli 4.2.–26.2.2012 Vuonna 1967 perustettu palkinto kunnioittaa luovaa arkkitehtonista työtä ja se jaetaan 11. kerran WDC Design Gaalassa Lahden Sibeliustalolla 2.2.2012. Näyttely esittelee mitalin tämänvuotisen voittajan. Mitalin ovat saaneet aiemmin Alvar Aallon lisäksi mm. Tadao Ando, Alvaro Siza ja Steven Holl.

Rakennetaan kaupunki! Lasten ooppera ja näyttely

iso ja pieni näyttelyhalli 5.–18.3.2012 Rakennetaan kaupunki! yhdistää arkkitehtuurin, klassisen musiikin ja esitystaiteen kaikilla aisteilla koettavaksi elämykseksi. Oopperan esiintyjät, lavastajat ja puvustajat ovat Kaisaniemen alaasteen 4.-luokkalaisia. Oopperaesityksiä ja niiden yhteydessä järjestettäviä työpajoja on yhteensä 10. Lastenoopperan Wir Bauen eine Stadt on

/ Rakennetaan kaupunki 5.–18.3.2012


Arkkitehtuurimuseon ohjelma Museum of Finnish Architecture Programme

Artikkelin nimi / Rantaviivoja 28.3.–27.5.2012

Snøhetta: architecture – landscape – interior

iso näyttelyhalli 10.10.–25.11.2012 Palkittu norjalainen arkkitehtitoimisto on noussut kansainväliseen maineeseen rohkeiden, innovatiivisten ja ympäristötietoisten projektiensa kautta. Nykyisin Oslossa ja New Yorkissa toimivan Snøhettan ensimmäinen suuri kansainvälinen hanke oli vuonna 2002 Egyptiin valmistunut uusi Aleksandrian kirjasto- ja kulttuurikeskus Bibliotheca Alexandrina. Oslon ikoniksi lyhyessä ajassa muodostunut, jäävuoren hahmon saanut marmoripintainen oopperatalo avattiin 2008. New Yorkin 9/11 -muistomerkin National September 11 Memorial Museum Pavilionin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kansainvälinen kiertonäyttely esittelee näiden kohteiden lisäksi myös toimiston muuta tuotantoa liikkuvan kuvan, valokuvien, piirustusten, pienoismallien ja interaktiivisten laitteiden avulla.

Suomen arkkitehtuuria 2010–2011

iso näyttelyhalli 6.6.–22.7.2012 Suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsauksen uusi näyttelykonsepti nostaa kohteiden rinnalle erilaisia arkkitehtuurin kohtaamispisteitä: kun arkkitehtuuria pääsee tarkastelemaan suunnittelijan, tilaajan, rakentajan ja käyttäjän näkökulmista, syntyy katsojalle uusia eväitä jäsentää ja aktivoida omaa suhdettaan, näkökulmaansa, arkkitehtuuriin. Poimintoja uusimman arkkitehtuurin kärjestä on esitelty kansainvälisessä kiertonäyttelyssä ja sen yhteydessä julkaistavassa kirjassa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Valitut kohteet edustavat monipuolisesti arkkitehtuurin eri osaalueita ja vaihtelevat kooltaan pienrakennuksista kokonaisiin alueisiin. Esiteltävät kohteet valitsee kutakin katsausta varten nimetty asiantuntijajury.

Unbuilt Helsinki

pieni näyttelyhalli 4.12.2012–24.2.2013 Unbuilt Helsinki on Åbäken and Nene Tsuboin kuratoima tutkimus- ja pienoismallityöpaja, jossa opiskelijat ja nuoret arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaiset tutustuvat museon kilpailuarkistoon ja tutkivat sen pohjalta Helsingin toteutumattomia arkkitehtuurisuunnitelmia. Tutkimustyön tuloksena hankkeista syntyy pienoismalleja ja kirjallista aineistoa, jotka esitellään

mfa 11

näyttelyssä museolla. Projekti sisältää sekä tunnettuja maamerkkejä (kuten Stockmann), kuuluisia toteutumattomia hankkeita (kuten Smith-Polvisen moottoritiesuunnitelmat), sekä täysin tuntemattomiksi jääneitä kohteita. Unbuilt Helsinki ei ole rakennetun Helsingin kritiikki. Se esittää ympäröivälle kaupungille vaihtoehdon: toisen todellisuuden ja tulevaisuuden, rinnakkaisen kaupungin, jossa toteutuvat kunnianhimoiset ja utopistiset visiot.

MUUT Tapahtumat

Näyttelyjen yhteydessä järjestetään runsaasti kotimaisia ja ulkomaisia puheenvuoroja ja luentoja, workshopeja, keskustelutilaisuuksia, kohde-esittelyjä sekä tutustumiskierroksia. Tapahtumat järjestetään joko päärakennuksessa Kasarmikadulla, museon historiallisessa huvilassa Kaivopuistossa (Puistokatu 4), WDC:n paviljongissa tai paikalliskohteissa. lue lisää tulevista tapahtumista mfa.fi ja Facebook

Muutos. Kesän näyttelykokonaisuus Ekologinen pientalorakentaminen Suomessa

pieni näyttelyhalli 6.6.–30.9.2012

Muutos: Kohti kestävää tulevaisuutta

iso näyttelyhalli 1.8.–30.9.2012 Oma koti voi olla elämäsi suurin ympäristöteko, sillä rakennetun ympäristön on laskettu aiheuttavan 60% ilmastonmuutoksesta. Kesällä 2012 astuvat voimaan uudet rakentamisen energiamääräykset, jotka tähtäävät merkittäviin vähennyksiin päästöissä ja kulutuksessa. Kuinka siis rakentaa tai korjata oma talo luonnon ja ihmisen kannalta kestävästi? Kuinka muuttaa lähiökerrostalo energiasyöpöstä passiivitaloksi? Millainen on tulevaisuuden kestävä yhdyskuntarakenne? Kuinka säilyttää perinteistä ympäristöä? Muutos on näyttely ilmastomme, elämämme ja ympäristömme muutoksesta. Se avaa näkökulmia ja antaa vastauksia siihen, kuinka voimme muuttaa suhtautumistamme ja toimintatapojamme ja kääntää muutoksen positiiviseksi voimavaraksi. Näyttely levittäytyy myös museon porrashuoneeseen ja pihalle, jossa voi tutustua kestävän energiatekniikan laitteisiin. / muutos 6.6.–30.9.2012


arkkitehtuurimuseon ohjelma Museum of Finnish Architecture Programme

12 New playgrounds SAFA Architectural Competitions

Get thee to Damascus! Kallio Church 100 years

The exhibition presents community-focused housing development and a variety of innovative zoning solutions.

This small-scale exhibition features Kallio Church designed by Lars Sonck celebrating the church’s 100th anniversary. As part of its jubilee programme, the church will host music performances and a photography exhibition in its chapel.

Small Exhibition Hall, 14.12.2011–29.1.2012

Seven Connections – A window on contemporary Finnish architecture

Large exhibition hall, 11.1.–26.2.2012

Taking a fresh visual approach, the exhibition is built around a video installation showcasing new buildings from around the world designed by Finnish architects, some of which are still under construction. The idea is to bring inanimate buildings to life. Designed as an international calling card, Seven Connections aims to increase the visibility of contemporary Finnish architecture around the world. The featured sites are located in Europe, Asia and North America. Many are awardwinning entries originally submitted in international architectural competitions. The exhibition is supplemented by additional material including sketches and scale models.

Alvar Aalto Medal 2012

Small Exhibition Hall, 4.2.–26.2.2012

Founded in 1967, the Alvar Aalto Medal is now being awarded for the 11th time in recognition of outstanding creative achievement in the field of architecture. The prize ceremony will take place at the WDC Design Gala at the Sibelius Hall in Lahti on February 2nd, 2012. The exhibition presents the winner of this special prize for 2012. Previous winners in addition to Aalto include Tadao Ando, Alvaro Siza and Steven Holl.

Building the City! Children’s opera and exhibition

Large and Small Exhibition Hall, 5.–18.3.2012

A memorable experience for all the senses, this interdisciplinary arts project introduces children to architecture and urban planning through a combination of opera, performance, short film and visual art. The project is designed around a series of operatic performances for children aged 5–12 based on the German composer Paul Hindemith’s opera Wir bauen eine Stadt (We’re Building a City). 10 year old singers will be accompanied by an orchestra of professional musicians. Offering a hands-on introduction to urban planning and architecture, the associated workshops will allow children to experiment with system-built opera stage sets.

Upstairs lobby, 1.3.–1.4.2012

Shorelines – Urban living by the water

both Exhibition Halls, 28.3.–27.5.2012

Finland has 320,000 kilometres of shoreline. That’s eight times the Earth’s circumference! Seas, lakes and rivers are everywhere, with hundreds of kilometres of beaches found even in densely populated regions such as the capital and the southern town of Lahti. The proximity of water and beaches gives these cities a unique, vibrant identity, enhancing their liveability and competitiveness. Even so, urban shorelines could and should be integrated even more holistically as part of city life and the urban landscape. Many waterfront areas are undergoing intense development at the moment: Finnish cities are opening up towards the sea. Traditionally occupied by ports, factories and holiday villas, Helsinki’s shorelines are becoming home to new waterfront residential communities and recreational environments. Natural, undeveloped beaches and hard-edged industrial shorelines are being revitalized for new forms of urban usage. The city’s relationship with the waterfront is changing – and not for the first time in its history. The exhibition showcases various residential communities built in waterfront urban settings from the 18th century to the present day.

Archilab forum

WDC Pavilion, MFA courtyard May -September 2012 Wednesday Evenings

Series of Archilab gatherings in the WDC Pavilion occupying the courtyard between the MFA and the Design Museum. Archilab is a series of workshops, panel discussions and open forums for exchange of ideas on topical themes related to sustainability and architecture. The events are designed to introduce these topics to the general public in an easily approachable form, while also providing professional practitioners with a round table for exchanging views and opinions. Certain discussions will be reserved for topics related to the Shorelines and Change exhibitions. The invited panellists are recognised experts from Finland and around the world.

Finnish Architecture 2010–2011 Large Exhibition Hall, 6.6.–22.7.2012

Kasarmikatu 24 Helsinki (+358 9) 8567 5100 www.mfa.fi Avoinna / Open ti–su 11–18 ke 11–20 Tue–Sun 11–18 Wed 11–20 Pääsymaksut / Admission 6/3/0 €

This year’s biennial review of Finnish architecture takes a new approach. In addition to highlighting the featured sites, it looks at various role interfaces. When visitors examine architecture from the multiple viewpoints of the designer, the developer, the contractor and the user, it yields new tools and insights for forming a deeper, multifaceted understanding of architecture. The MFA has showcased the pick of contemporary Finnish architecture in its international touring exhibitions and accompanying catalogues every two years since 2002. The chosen sites provide a wideranging sample of various genres of architecture ranging in scale from single-family homes to comprehensive town plans. The sites are selected by an appointed jury.

Change. summer exhibition entity Sustainability in Finnish Smallscale Residential Building Small Exhibition Hall, 6.6.–30.9.2012

Change: towards a sustainable future

Large Exhibition Hall, 1.8.–30.9.2012

The home you choose may be the most important ecological decision you ever make. The built environment has been calculated as accounting for up to 60% of climate change. New Finnish energy-efficiency requirements taking effect in summer 2012 aim to achieve a significant reduction in emissions and energy consumption. How, then, can you build or renovate your home to balance human needs with the demands of ecological sustainability? How can an energy-guzzling apartment block be converted into a carbon-neutral haven? What is the ideal community structure from the viewpoint of sustainability? How can we meanwhile preserve existing historical settings? Change is an exhibition that delves into the changes that are going on in our climate, lifestyle and environment. It offers fresh perspectives and ideas on how – by changing our attitudes and old ways of thinking – we can turn a potential negative into a positive. The exhibition will extend into the lobby and courtyard, where visitors can examine the latest technical innovations in sustainable energy production.

Snøhetta: architecture – landscape – interior

Large Exhibition Hall, 10.10.–25.11.2012

Renowned for its innovative, eco-conscious work, the award-winning Oslo- and New York-based architectural firm Snøhetta is featured in a multifaceted exhibition that offers insights into the design and construction of the firm’s most important works, including the celebrated Bibliotheca Alexandrina built in Alexandria, Egypt, in 2002. The iceberg-like marble-surfaced Norwegian National Opera and Ballet built in Oslo, Norway, in 2008 has already become an iconic emblem of the city. Work is currently in progress on the National September 11 Memorial Museum Pavilion in New York. The exhibition includes films, photographs, drawings, models and interactive learning devices.

Unbuilt Helsinki

small exhibition hall, 4.12.2012–24.2.2013

Unbuilt Helsinki is a research studio and model workshop based at the Museum of Finnish Architecture curated by Åbäke and Nene Tsuboi. Drawn from the museum’s archive and beyond, unrealised projects in Helsinki are studied by a team of researchers who generate new relationships with local resources in order to translate the projets into architectural models. Their findings and the narratives behind the buildings are displayed in an exhibition at the museum. Chosen projects include famous landmarks such as Stockmann, unrealised projects such as the planned motorway by Smith-Polvinen, and also projects completely unknown to the wider audience. Unbuilt Helsinki is not a critique to Helsinki. Rather, it displays an alternative vision; another reality and future, an alternative city where ambitious and utopistic visions may come true. For upcoming events, please visit mfa.fi and facebook


Pieniä uutisia

Puu kaatui Aalto-paviljongin päälle venetsiassa Lokakuussa 2011 valtava puu kaatui Venetsian Giar­dini-puistossa Alvar Aalto -paviljongin päälle vaurioittaen rakennusta ja Vesa-Pekka Rannikon taidebiennaalissa esillä ollutta teosta. Vauriokatselmukseen ovat osallistuneet Arkkitehtuurimuseon, Senaatti-kiinteistöjen ja Alvar Aalto -museon edustajat yhdessä italialaisten asiantuntijoiden kanssa. Lausunnoissa on oltu yksimielisiä siitä, että suhteellisen vakavista vahingoista huolimatta rakennus voidaan kunnostaa alkuperäiseen asuunsa pääosin olemassa olevin rakentein. Projektin tilaajana ja valvojana toimii Senaattikiinteistöt. Vuonna 1956 alkuaan väliaikaiseksi tarkoitettu puurakenteinen paviljonki on poikkeuksellinen Aallon tuotannossa. Rakennus toteutettiin kokonaan yksityisin varoin suomalaisen Nykytaideyhdistyksen toimesta. Suuret julkisivukolmiot sekä sinivalkoinen väritys antavat pienelle rakennukselle monumentaalisen ilmeen ja erottavat sen ympäristöstään. Sisätilalle leimaa-antava kattokonstruktio kätkee valoaukot, joiden kautta näyttelytilan seinille lankeaa epäsuora luonnonvalo.

Alvar Aalto -paviljonki sai heti valmistuttuaan paljon huomiota ja se esiteltiin monissa kansainvälisissä arkkitehtuurilehdissä. Näin tilapäisrakennusta ei haluttukaan purkaa, ja se on saanut seistä paikallaan yli 50 vuotta. Paviljonkia on restauroitu useaan otteeseen. Viimeksi keväällä 2010 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat Jorma Lehtisen johdolla maalasivat rakennuksen. Samalla kunnostettin sisäverhoilu. Paviljongista on vuosien kuluessa tullut oleellinen osa biennaalin ja koko Venetsian modernin arkkitehtuurin perintöä. Sen kohtalosta käydyissä keskusteluissa onkin alusta lähtien ollut selvää, että rakennuksen kunnostaminen on myös biennaalin ja paikallisten rakennussuojelupiirien mielestä välttämätöntä. Aallon työn merkitys ja arvo on oleellinen osa Venetsian biennaalin historiaa. Pavilonki on suomalaisten näyttelyjärjestäjien käytössä: arkkitehtuuribiennaaleissa näyttelyistä vastaa Arkkitehtuurimuseo ja taidebiennaalien aikana sitä isännöi FRAME Finnish Fund for Art Exchange.

Rakennetaan kaupunki! Maaliskuussa 2012 ensi-iltansa saa lasten arkkitehtuuriooppera Rakennetaan kaupunki! Esiintyjät, lavastajat ja puvustajat ovat Kaisaniemen ala-asteen 4.-luokkalaisia. Harjoitukset aloitettiin 23.8.2011.

Paul Hindemithin säveltämää musiikkia harjoiteltiin opettaja Satu Hakulisen johdolla.

Oopperan tapahtumat ja opetusmateriaali sijoittuvat myös 50 vuoden päähän tulevaisuuteen.

Alvar Aalto ja ranskalainen galleristi Denise René paviljongin avajaisissa 1956. Kuva Elissa Aalto.

Oppilaat kirjoittivat haikuja otsikolla “Kauniita unia”. Teemana oli Helsinki vuonna 2062.

Lavasteita, pukuja ja valaistusta suunniteltiin opettaja Pekka Kaipaisen johdolla.

mfa 13


14

Rantaviivoja Arkkitehtuurimuseon kevätnäyttely pureutuu perisuomalaiseen ja samalla erittäin ajankohtaiseen aiheeseen. Näyttelyssä ja kirjassa tarkastellaan kaupunkIasumisen ja veden suhdetta. rantaviivoja – kaupunki veden äärellä näyttely 28.3.–27.5.2012

K

ohteena on joukko veden äärellä sijaitsevia asuinalueita pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa. Ajallisesti kohteet kattavat koko sen eri aikoina syn­ tyneiden asumisen ympäristöjen kirjon, josta nykyinen kaupunkiseutu koostuu. Valikoimassa ovat mukana vanhimpina kohteina Helsingin pitäjän kirkonkylä perinteisenä kylänä, Helsingin vanha kaupunki historiallisine kerrostumineen ja

Suomenlinna, jota poikkeuksellisesti katsotaan asumisen näkökulmasta. Näiden lisäksi mukana on historiallisesti kattava valikoima myöhempiä eri aikoina rakennettuja alueita sekä suunnitteilla olevia tulevaisuuden asuinalueita Kivenlahdesta Kartanonkoskeen ja Kruununhaasta Kruunuvuoreen, Ankkurin aluetta Lahdessa unohtamatta. Näyttelyssä keskitytään käsittelemään kaupunkirakentamisen historiallisten kerrostumien ja


Rantaviivoja Shorelines

mfa 15

occus autem rectasacculpa nis quiae volupta ssequiate plici resto.


16

veden suhdetta neljän teeman kautta ja veteen liittyvää elämyksellisyyttä tavoitellen. Kirjassa taas esitellään parikymmentä asuinaluetta painottuen niiden sijainnin, rakentamisen ja veden väliseen suhteeseen oli sitten kyseessä meri, järvi tai joki. Näyttely ja kirja on suunniteltu tukemaan toisiaan – molemmissa näkökulma lähtee asuinaluekokonaisuuksista eli asukkaiden elin­ympäristöstä. Näyttelyn nimi, Rantaviivoja, viittaa ensi­­sijaisesti muutokseen, joka rannoissa on vuosikymmenten kuluessa tapahtunut – erilaiset kaupunkirakentamisen prosessit, etunenässä meren täyttö, ovat muokanneet rantoja huomattavastikin. Näyttelyssä ja kirjassa pureudutaan tähän kehitykseen asuinalueiden näkökulmasta tulkiten niiden suhdetta veteen ja avaten eri aikoina vaihdelleita ajatuksia rantojen käytöstä. Nimi viittaa myös arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden työn luonteeseen, jossa piirretyt viivat ovat tulevien rakennusten ja alueiden visioinnin keskeisin väline.

1 2

3

Juhana Lahti Tutkimuspäällikkö Näyttelyn yhteydessä järjestetään useita tapahtumia, jotka tarkastelevat rantaviivoja asumisen, työn, teollisuuden, käytön sekä arkkitehtuurin näkökulmista. Lisää tietoa www.mfa.fi In addition to the exhibition a number of events explore the relationship between water and themes of living, industry, function and architecture. Follow www.mfa.fi

4

1 Kivinokka, Helsinki Kuva / Photo Laura Mattila 2 Kartanonkoski, Vantaa Kuva / Photo Kaisa Karhu 3 Kalasatama, Helsinki Kuva / Photo Mete Ufacik 4 Vanhankaupungin koski ja voimalaitos, Helsinki / Vanhakaupunki rapids and power station, Helsinki Kuva / Photo Maria Putaansuu 5 Pikku-Huopalahti, Helsinki Kuva / Photo Aukusti Heinonen

5


Rantaviivoja Shorelines

Shorelines – Urban living by the water

During Helsinki’s year as World Design Capital 2012, the Museum of Finnish Architecture will host a spring exhibition exploring a theme especially topical and relevant to Finland: urban waterfront living. The exhibition and accompanying book will look at a selection of waterfront housing communities in the capital and in the southern Finnish town of Lahti. The featured sites include a historically representative sample of all community-types found in the Helsinki metropolitan area. The oldest sites are the traditional semirural setting of the Helsinki Parish Village, the overlapping period architectures in the historic centre of Helsinki, and the 18th century sea fortress of Suomenlinna, which is featured in a previously unseen light as a residential neighbourhood. The exhibits also include an illustrative selection of later urban developments and new, emergent communities in a variety of waterfront settings both in the capital and in Lahti. The exhibition will explore the relationship between city shorelines and layers of urban history through four key themes, emphasising the experiential dimension of waterfront living. The book will showcase twenty urban communities, focusing on how their siting and development capitalise on their natural waterfront setting, whether sea, lake or river. The book and exhibition are designed to be mutually supportive, both focusing on residential communities from the broad perspective of the overall living environment. The title, Shorelines, alludes to the many changes that our shores have undergone over the past few decades. Various forms of urban development – land reclamation in particular – have significantly altered their appearance. The book and exhibition look into this issue from a residential viewpoint, exploring how waterfront communities relate to their setting. They also look at how policies on shoreline development have changed over time. The title symbolically refers to the drafting process, where the lines inscribed by architects and urban planners translate creative visions into the urban communities of the future. Juhana Lahti, Head of Research

mfa 17

SUOMENLINNA

SUOMENLINNA sea fortress

Helsingin ainutlaatuisin asuinympäristö on Suomenlinna, vuodesta 1991 Unescon Maailmanperintöluetteloon kuulunut meren kaupungista eristämien linnoitussaarten alue ja vajaan 900 asukkaan elävä yhteisö. Suomenlinnalle on ominaista karusta rantamaisemasta nousevat puolustusvarustukset ja niiden sisään jäävä kaupunkimainen rakenne, joka muodostuu askeettisista kivitaloista, puutaloalueista, aukiosommitelmista ja puistoista. Vuonna 1748 aloitettu Sveaborgin eli Viaporin rakentaminen oli pitkään Ruotsin valtakunnan suurin ja kallein, pääasiallisesti Ranskan rahoittama rakennushanke. Pohjakaavaltaan epäsäännöllinen, Helsingin edustan asumattomille ulkosaarille rakennettu jättiläismäinen bastionilinnoitus on toiminut kolmen valtion – Ruotsin, Venäjän ja Suomen – meripuolustuksessa. Suomenlinna on maisemallinen kokonaisuus, jossa ulkosaariston karu luonto ja linnoituksen arkkitehtuuri liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Linnoitusmaiseman tunnusomaisimpia piirteitä ovat pystysuoriksi louhittujen kallioseinämien jatkeina kohoavat muurit vehreine harjoineen. Tärkeitä maiseman osia ovat myös saarten väliset vesialueet, salmet, sisälahdet ja telakka satamineen. Aukiot ja linnoitustilat on kuitenkin suunniteltu matemaattisen tarkasti. Suomenlinna on yksi Rantaviivojanäyttelyn kohteista.

The Finnish capital’s most unusual residential community is the sea fortress of Suomenlinna, a UNESCO World Heritage site since 1991. This cluster of islands situated off the coast of Helsinki is home to a vibrant community of nearly 900 inhabitants. A chain of fortifications encircles the rocky shoreline, enclosing a town-like community of simple stone buildings, wooden quarters, public squares and parks. Construction of the fortress began in 1748. Originally called Sveaborg (Viapori in Finnish), the fortress was Sweden’s largest and most expensive construction project of its time, funded chiefly by France. Following the irregular terrain, this massive bastion fortress was laid out across a cluster of then-uninhabited barren skerries at the entrance to Helsinki’s harbour. It was used as a naval fort by three sovereign states in succession: Sweden, Russia and Finland. The rugged natural features and historical fortifications blend as a fluidly integrated landscape. Among the most striking features are the massive greenerytopped fortress walls, which appear to rise spontaneously from the vertical rock face. Other scenic features include the shipyard, harbour, bays, straits and sea areas between the skerries, providing a foil to the mathematical precision of the public squares and fortifications. Suomenlinna is one of the projects presented in the exhibition Shorelines.

Eija Rauske, tutkija

Eija Rauske, Researcher

Suomenlinna, kuva Arkkitehtuurimuseo / Suomenlinna Sea Fortress, photo MFA


18

Puistokadun puuhuvilan uusi tuleminen arkkitehtuurimuseo aloitti toimintansa vuonna 1956 vanhassa puuhuvilassa Kaivopuistossa.

a

rkkitehtuurimuseo (ent. Suomen rakennustaiteen museo) tunnetaan tänä päivänä parhaiten Kasarmikadun rakennuksestaan ja voisi helposti luulla, että museo on aina toiminut näissä kauniissa uusrenessanssityylisissä tiloissa. Harva tietää, että museo aloitti toimintansa vuonna 1956 vanhassa puuhuvilassa Kaivopuistossa. Lähes 60-vuotta myöhemmin huvila on edelleen museon käytössä ja vahvana osana uusiutuvaa profiilia. Huvilan historia ulottuu 1800-luvun lopulle asti, jolloin kartanpiirtäjä Carl Henrik Nummelin hankki Kaivopuiston länsilaidalta tontin. Vuonna 1881 hän jätti hyväksyttäväksi piirustukset uutta kaksikerroksista asuintaloa varten. Talon ullakolle sijoitettiin litografinen ateljee. Toiminta talossa jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä helluntaina 1886 rakennus paloi. Osittain tuhoutuneen rakennuksen osti varatuomari Lauri Kivekäs. Hän oli vuonna 1887 avioitunut näyttelijätär Ida Aalbergin kanssa. Kivekäs tilasi talon muutospiirustukset arkkitehti Frithiof Mieritziltä. Tarkoituksena oli rakentaa Kaivopuistoon komea patriisihuvila. Ensimmäisessä ehdotuksessa keväältä 1888 palanut yläkerta suunniteltiin rakennettavaksi kokonaan uudelleen tiilestä. Kustannussyistä suunnitelmasta luovuttiin, ja vuoden 1889 alussa esitetiin uusi suunnitelma, jossa tyydyttin pieniin muutoksiin ja parannuksiin. Onko tämä suunnitelma Mieritzin toinen ehdotus vai Kivekkään veljen, arkkitehti Josef Stenbäckin käsialaa on selvittämättä, sillä piirustuksesta on säilynyt ainoastaan puolikas. Kivekäs myi puolet huvilasta ja tontin vuokraoikeudesta veljelleen. Stenbäck

sai alakerran, ja Kivekkäälle tuli toisen ker­rok­sen huoneisto. Kivekäs kuoli vuonna 1893. Ida Ahlberg avioitui seuraavana vuon­na uudelleen eikä tämän jälkeen enää asunut Puistokadulla. 1900-luvun alusta vuoteen 1916, hu­ vilassa asui merikapteeni Frithiof Pohjanheimo. Kesällä 1916 arkkitehti Valter Jung laati suunnitelmat huvilan muuttamiseksi kouluksi, ja siinä aloitti toimintansa everstiluutnantin leski Fanny de Pontin johtama koulu. Tuolloin portaikko siirrettiin toiseen paikkaan ja sisätilat muutettiin luokkahuoneiksi. Rakennuksen ulkoasu säilyi kuitenkin entisellään. Puistokadun puuhuvila

vuonna 2012 huvilan tiloissa toimii museon näyttelyosaston lisäksi mm. Unbuilt Helsinki -projekti


Puistokadun huvilan uusi tuleminen

Fanny de Pontin kuoltua vuonna 1924 vuokraoikeus siirtyi hänen perilliselleen, neiti Nina Alfthanille. Ruotsinkielistä Svenska Samskolania ovat käyneet mm. taidemaailmassa vaikuttanut Maire Ahlström (Gullichsen), tekstiilitaiteilija Dora Jung, muotoilija Gunilla Jung, näyttelijätär Gerda Ryselin sekä teatterinjohtaja Vivica von Frenckell (Bandler). Kun Svenska Samskolan siirtyi muualle, rakennus tuli Ecole Elémentaire Françaisen käyttöön. Ranskalais-suomalainen koulu muutti pois vuonna 1956. Suomen rakennustaiteen museo oli tuolloin etsimässä tiloja toiminnalleen, ja huvila kunnostettiin näyttely- ja toimistotiloiksi. Kun museo vuonna 1982 siirtyi Kasarmikadulle, jäi huvilaan näyttelyosasto, joka toimii talossa edelleen. Talon käyttöä erilaisiin tapahtumiin ja luentoihin on aktivoitu syksyn 2011 aikana. Syyskuussa huvilaan pystytettiin kymmenen päivän ajaksi kirjakauppa ”Museum of the Near Future” luovan kollektiivin OK Do:n ja berliiniläisen taidekir-

mfa 19

syksyllä 2011 huvilaan pystytettiin kymmenen päivän ajaksi kirjakauppa Museum of the Near Future jajakelijan Moton toimesta. Kirjakauppa ja siihen liittyvät lukupiirit houkuttelivat huvilaan yli kaksisataa kävijää. Huvilan tiloissa toimivat myös Unbuilt Helsinki- ja Rakennetaan kaupunki! -projektit. Värikkäistä vaiheistaan ja erilaisista käyttötarkoituksistaan huolimatta Puistokatu 4:n huvila on hyvin säilyttänyt alkuperäisen yksityistalon ilmeensä 1890-luvulta.

Museum of Finnish Architecture’s wooden villa, situated in Kaivopuisto, is used as a venue for events organised by the museum. For a story of the villa’s history in English, please visit www.mfa.fi.

Skanno Aikansa edelläkävijä. Skanno on tarjonnut laadukkaita ja monipuolisia kalusteita julkisiin tiloihin jo lähes 65 vuoden ajan. Tutustu laajaan valikoimaamme ja palveluihimme uudistetuilla kotisivuillamme osoitteessa www.skanno.fi

Ota yhteyttä, kerromme lisää: Skanno Contract Sales Margit Toivanen puh. +358 50 594 0315 contractsales@skanno.fi Päämyymälä Mannerheimintie 6 00100 Helsinki Outlet Nihtisillankuja 6 02630 Espoo


20

Liity Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon ystäviin! DAMY ry järjestää tutustumistilaisuuksia näyttelyihin, ateljeekäyntejä, räätälöityjä kulttuuriretkiä Suomen ja lähialueiden design- ja arkkitehtuurikohteisiin. Kasarmikatu 24 Helsinki (+358 9) 8567 5100 www.mfa.fi Avoinna / Open ti–su 11–18 ke 11–20 Tue–Sun 11–18 Wed 11–20 Poikkeukselliset aukioloajat / Exceptions in opening hours Museo on avoinna pääsiäisenä 6.–8.4. ja helatorstaina 17.5., suljettu vappuna 1.5. / Museum is open 6.–8.4. and 17.5., closed 1.5. Pääsymaksut / Admission 6/3/0 € Vapaa pääsy kuukauden 1. perjantaina / Free admission on the 1st Friday of the month Uutta / new Yhteislippu Arkkitehtuurimuseoon ja Designmuseoon / Combined ticket for MFA and Design Museum 10 € Opastukset / Guided tours Arkisin / Weekdays 60 € Viikonloppuisin / Weekends 80 € Max ryhmä 25 hlö / Max group 25 persons Tel. (+358 9) 8567 5100 Kaivopuiston huvila / Kaivopuisto wooden villa Puistokatu 4 Helsinki Näyttelytoimisto, tapahtumia ja työpajoja / Exhibitions Office, events and workshops

Jäsenetuna saat -10% alennuksen Designmuseon kaupan ja Cafe Luomuksen valikoimasta sekä Arkkitehtuurimuseon julkaisuista museon kirjakaupassa. Ilmaisen sisäänpääsyn Arkkitehtuurimuseon, Designmuseon sekä Arabian museon näyttelyihin. Kutsuja avajaisiin ja MFA-lehden. Lisäksi ajankohtaista tietoa museoiden toiminnasta jäsenkirjeiden ja tiedotteiden muodossa, sekä mahdollisuuden tavata alan harrastajia mukavassa hengessä. Jäsenmaksut / vuosijäsenyys 30 € ainaisjäsenyys 250 € yhteisöjäsenyys 350 € kannattajajäsenyys 500 € Jäsenyys on voimassa kalenterivuosittain ja jäsenmaksu maksetaan aina jokaisen vuoden alussa. www.damy.fi

Museon 2012 ohjelmiston pääteemoina ovat asumisen ympäristöt ja kestävä kehitys ARKKITEHTUURIMmE VUOSIKYMMENET 1900–1970

Museo museum

KAIVOPUISTO

Museon pysyvä historianäyttely vie matkalle Suomen arkkitehtuurin vuosikymmeniin. Eri kausien tyylipiirteitä, teknisiä ratkaisuja, materiaaleja ja sisustuksia seurataan ensimmäisten kotimaassa valmistuneiden arkkitehtien edustamasta kansallisromantiikasta klassismin, funktionalismin ja kansainvälisen maineemme luoneen modernismin kautta 1970-luvulle. Tulossa myös opas ja tehtävävihko opettajille ja koululaisille. Näyttelyyn liittyy nettipeli.

YHTEISLIPULLA ARKKITEHTUURIMUSEOON JA DESIGNMUSEOON ARKKITEHTUURIN JA MUOTOILUN HUIPPUTAPAHTUMA Perjantai 3.2.2012 klo 9.30–16.00 Kiasma-teatteri Mannerheiminaukio 2 Helsinki Tule mukaan arkkitehtuurin ja muotoilun huippuseminaariin, joka kokoaa alan ammattilaiset ja laajan muotoilusta ja arkkitehtuurista kiinnostuneen yleisön tärkeiden ja haastavien aiheiden ympärille heti World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden alussa. Kansainvälisten keynote-esiintyjien lisäksi puheenvuoron saavat edellisenä päivänä World Design Capital -gaalassa World Design Impact Prizepalkinnon, Alvar Aalto -mitalin ja Estlanderpalkinnon saaneet suunnittelijat. Seminaarissa paneudutaan arkkitehtuurin ja muotoilun merkitykseen hyvän elinympäristön ja yhteiskunnan rakentajina. Samalla seminaari luo mahdollisuuden ottaa kantaa vuoden keskeisiin teemoihin paremman elämän edellytyksistä. Mikä on avoimen ja osallistavan kaupungin potentiaali tai muotoilun ja suunnittelun rooli matkalla kohti globaalia vastuuta? Miten kestävän kehityksen haasteet huomioidaan arkielämän tasolla? Päivän järjestämisestä vastaa Alvar Aalto -mitalitoimikunta. Osallistuminen on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 16.1.2012 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. www.alvaraalto.fi/registration

Tapahtumapäiviä ja opetusmateriaalia opettajille! Seuraa www.mfa.fi

Profile for Jorge Raedo

Rakennetaan kaupunki!_120101_MFA  

Rakennetaan kaupunki!_article in MFA (pages 10 and 13)

Rakennetaan kaupunki!_120101_MFA  

Rakennetaan kaupunki!_article in MFA (pages 10 and 13)

Advertisement