Page 1

Projecte de colònies per AMPES


Presentació Aquest projecte de colònies per AMPES, desenvolupat pel departament d’Educació Ambiental de l’ACCC, respon a la voluntat de moltes AMPES de realitzar colònies fora de l’horari lectiu que contribueixin en l’educació d’aquest infants en àmbits fora de l’escolar o el familiar. Cal tenir present que, en els nostres dies, l’educació fora de l’ambient familiar va més enllà de la docència que s’imparteix a les escoles. Les activitats que es fan fora de l’ensenyament reglat tenen un important paper en l’educació dels infants, sent-ne complementàries de la formació del nen. En el projecte AMPA oferim doncs unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l’escola, tant a nivell pedagògic com social. En unes colònies amb el grup classe, sense pares i sense mestres, podem treballar aspectes de desenvolupament social com el coneixement i respecte vers els companys, o la convivència i el desenvolupament dels hàbits; i aspectes pedagògics referents al coneixement i respecte vers la natura. Aquesta proposta, fruit de l’experiència del departament d’educació ambiental en l’àmbit de les estades en escoles de Natura, segueix les pautes per millorar la qualitat, coresponsabilitat i equitat en les activitats extraescolars que marca el treball d’anàlisi i reflexió “Eduquem més enllà de l’horari lectiu”, publicat per la Fundació Catalana de l’Esplai i la FAPAC, així com la normativa sobre activitats de colònies de la Secretaria general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.


Organització Colònies d’ AMPES Des del departament d’Educació Ambiental de l’ ACCC oferim la possibilitat a les AMPES d’organitzar estades a les nostres instal·lacions. Estades adreçades als infants en horari extraescolar, organitzades i realitzades per educadors de l’ ACCC i d’una durada variable segons la voluntat de l’ ajuntament (normalment entre dos i sis dies). Per dur-les a bon port, organitzem les colònies a partir d’un eix d’animació, diferent per cada cicle, que serà la guia per desenvolupar les activitats tant de natura com de lleure. Les activitats de natura giraran entorn d’un centre d’interès adaptat a les necessitats de cada centre, per tal de vincular al màxim les activitats educatives de l’estada al projecte educatiu del centre. Un director (per grups de més de 25 nens) i dos equips de monitors degudament titulats seran els responsables del desenvolupament de l’estada. Per una banda l’equip d’educadors ambientals seran els responsables de la coordinació general de l’estada i de dur a terme les activitats d’escola de Natura. De forma complementària, l’equip de monitors especialitzats en lleure seran els responsables de les activitats més lúdiques i de la vida diària. L’organització de les colònies la realitzem des del departament d’educació ambiental de l’ ACCC en coordinació amb l’ ajuntament; tal i com expliquem en el següent apartat.


Coordinació ACCC Per organitzar les colònies busquem la màxima complicitat amb els pares i mares i adaptar-nos al màxim a les seves necessitats. Seguirem els següents passos.

1. TROBADA DE PARES I MARES El coordinador general de l’estada (no present en la colònia) visita l’Ajuntament per tal de presentar als pares i mares, amb l’ajuda de diapositives, la casa i els entorns on aniran a desenvolupar la colònia. També els explica quin és l’eix d’animació de la colònia i quin és el programa d’activitats, així com el material que cal que portin els nens i la normativa de la casa. Aquesta trobada serveix per resoldre dubtes als pares, implicar-los en el desenvolupament de les colònies i posar-los en situació, Amb l’objectiu que tinguin la màxima informació sobre on, què, com i amb qui realitzaran les colònies els seus fills.

2. INSCRIPCIONS Facilitarem als pares un formulari d’inscripció a les colònies on caldrà que ens adjuntin l’autorització del pare o tutor, un quadre d’al·lèrgies i la còpia de la targeta de la seguretat social. Aquesta documentació la recollirem i tancarem llistes d’inscripció 20 dies abans de l’ inici de l’estada, doncs per estades de 3 o més dies cal fer una notificació a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat sobre la realització de l’estada, detallant les dades dels monitors i nens participants.

3. CONTACTES PREVIS A L’ESTADA Prèviament a l’estada el coordinador, director, de la colònia es posarà en contacte, telefònic o presencial amb l’ ajuntament per acabar de resoldre qüestions d’última hora i ultimar detalls.


4. RECOLLIDA A L’ESCOLA El director de l’estada i aproximadament la meitat de l’equip d’educadors aniran a buscar els nens/es a l’escola. Serà el moment de fer el traspàs d’informació dels pares a l’equip de monitors: medicaments, al·lèrgies o qualsevol altre qüestió, que no hagin comunicat a través dels formularis, serà degudament recollida pels educadors. La ràtio d’adults per nen que apliquem en el transport en autocar, segons la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, és d’un adult per cada vint nens.

5. Arribada i instal·lació Arribats a la casa de colònies seran rebuts per la resta de l’equip d’educadors i s’instal·laran a la casa. El director trucarà al responsable de l’ ajuntament per tal de notificar l’arribada. Per normativa general de l’ ACCC, els pares no tindran el telèfon de la casa de colònies, si tenen algun assumpte urgent o alguna situació excepcional (aniversaris, sants...) el responsable de l’ ajuntament serà qui els faciliti el telèfon de la casa de colònies. El director de l’estada i el responsable de l’ ajuntament mantindran una comunicació diària i serà el responsable de l’ ajuntament qui comuniqui a la resta de pares el desenvolupament de la colònia.

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ESTADA Seguint un eix d’animació, segons cada cicle educatiu, centrarem la nostra estada en l’aprofundiment del coneixement de la natura a l’hora que enfortirem la convivència entre companys. Per dur a terme aquest projecte alternem les activitats lúdiques amb les pròpies d’Escola de Natura. Així doncs, dediquem tres hores al matí i tres a la tarda per activitats de coneixement i aproximació a la natura.


L’horari aproximat de l’estada és el següent:

8.00 h.

Ens aixequem i ens rentem

8.45 h.

Grup de servei: para taula

9.00 h.

Esmorzar

9.45 h.

Grups de servei: recollim menjador, habitacions, voltants, sales...

10.00h. Activitat Natura 13.00h. Temps lliure 13.15h. Grup de servei: parar taula 13.30h. Dinar 14.00h. Racons de Lleure (música, pintura, jocs sobretaula...) 15.30h. Activitat Natura 18.00h. Berenar 18.30h. Activitat Lleure 19.45h. Grup de servei: parar taula 20.00h. Sopar 20.30h. Temps lliure 21.00h. Joc o activitat de nit 22.30h. Valoració del dia i anem a dormir 23.00h. Silenci

En cas que el grup marxi d’excursió o tingui piscina , l’horari es veurà modificat.


7. TORNADA A L’ESCOLA Acabada l’estada, igual que a la sortida de l’escola, el director i una part de l’equip d’educadors (seguint com a mínim la ràtio un monitor per cada vint nens) acompanyarà l’autocar fins a l’escola. Un cop a l’escola serà el moment que els educadors traspassin les impressions de l’estada als pares i el director de la colònia faci el traspàs d’informacions al responsable de l’ ajuntament. Si l’ajuntament ho desitja, el darrer dia d’estada poden ser els pares els que vagin a buscar els fills a la mateixa casa de colònies, en el que seria el dia de pares. Dia on els fills (de colònies) organitzen una gimcana pels pares. És una bona oportunitat per a que els pares coneguin el lloc on han estat els seus fills i alhora formin part de la seva estada.


Normativa La normativa amb la que ens regim des de l’ACCC per desenvolupar les colònies d’ AMPES és la que regula la Secretaria general de Joventut.


Objectius generals del programa •

Desenvolupar hàbits saludables i solidaris.

Gaudir de les activitats, amb els amics, tot aprenent a tenir una actitud positiva.

Aprofundir i enriquir les relacions establertes del grup-classe.

Desenvolupar habilitats manuals i d’estratègia, tot aprenent a treballar i jugar en equip.

Conèixer progressivament l’entorn social cultural i natural d’una manera sensitiva i afectiva.

Descobrir i conèixer el medi natural que l’envolta, provocant curiositat, respecte i cura vers els animals i les plantes com a primeres actituds per a la conservació del medi natural.

Observar i explorar l’entorn natural amb una actitud de curiositat i cura identificant les característiques i propietats més significatives dels elements que el configuren i algunes de les relacions que s’estableixen entre ells.

Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en diferents tipus de paisatge natural.


Documentació En aquest apartat adjuntem els documents que reben els pares sobre informació general de l’estada: • •

Material que cal portar Fitxa d’autorització

Llistat de Material QUÈ CAL PORTAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Motxilla gran o bossa de viatge Motxilla petita (només per fer petits desplaçaments per la muntanya) Sac de dormir o joc de llençols. A Cada llitera hi ha un llençol de sota i una manta. Hi ha calefacció a la casa. Coixinera Pijama Tovalló de roba. Cangur, capelina o anorac. Roba i recanvis. Bossa de tela per la roba bruta. Calçat adequat per caminar (de sola rugosa): botes o calçat esportiu. Xancles de dutxa. Tovallola gran i tovallola petita. Sabó líquid. Pinta i/o raspall. Raspall de dents i pasta. Mocadors. Lot o llanterna, amb piles noves, o de recanvi. Cantimplora. Gorra, i/o fulards. Crema solar i barres de llavis. I moltes ganes de passar-ho bé.

Si desitgeu podeu portar prismàtics, brúixola, material fotogràfic, o guitarres i altres instruments musicals. No cal portar: • Aparells de música que no siguin per gaudir col·lectivament. • Begudes i alimentació prescindible i accessòria (ganyips, llaminadures…) • Qualsevol cosa que no és necessària tenir a la muntanya, i durant tres dies. 10

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Fitxa d’inscripció

FITXA D’INSCRIPCIÓ DADES DEL NEN/A NOM: 1r. COGNOM:

2n. COGNOM:

DATA DE NAIXEMENT:

EDAT:

ADREÇA:

TELF.:

POBLACIÓ:

CODI POSTAL:

NOM PARE I MARE: TELÈFONS DE CONTACTE DURANT LES COLÒNIES (Indicar telèfon, nom i vincle familiar)

INFORMACIÓ SANITÀRIA BÀSICA En fulls adjunts podeu fer arribar qualsevol dada o informació que creieu oportú que conegui el/la director/a de l'activitat. Cal adjuntar fotocòpia de la tarja de la seguretat social En autocar, es mareja sovint?

SI

NO

Als jocs, esports o excursions, es cansa SI aviat?

NO

Sap nedar?

SI

NO

Acostuma a menjar be i de tot

SI

NO

Pateix hemorràgies sovint?

SI

NO

Pateix del cor?

SI

NO

Pateix o ha patit convulsions?

SI

NO

Es al·lèrgic

SI

NO

11

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


A què és al·lèrgic?

Pren alguna medicació? Quina?

Detalleu altres malalties o observacions a tenir en compte

AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A

1) En/Na amb DNI núm.

autoritza al seu fill/filla

a assistir a l'activitat sol·licitada, sota les condicions establertes. Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. ,

de

de 20__.

Signatura del pare, mare o tutor que autoritza 12

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Presentació del Programa Els presentem un exemple de proposta educativa concreta en una de les nostres escoles de natura. Un cop es concreti l’equipament en el que es desenvoluparà la colònia modificarem la proposta adaptant-la al projecte educatiu corresponent.

El bandoler Serrallonga, el Gegant de la Cinglera o l’entremaliat follet del bosc ens faran de guia. Amb ells descobrirem els boscos de les Guilleries, les rieres i torrents o el poble que s’oculta sota les aigües del pantà. Aquests personatges ens faran partíceps de la seva història, qui sap si haurem de fer-nos un mocador bandoler i ajudar al Serrallonga a trobar la seva colla, o potser el gegant té ganes de fer amics i ve a saludar-nos…fa tant de temps que es troba sol…I si acabem fent una festa prehistòrica? Vigileu però que l’entremaliat follet no us faci cap de les seves trapelleries. Aquests personatges seran l’eix d’animació de les colònies, el nexe d’unió entre els tallers i activitats de nit, i les activitats de l’escola de natura, que seguiran un centre d’interès naturalístic triat per l’AMPA. Les diverses aparicions dels personatges ens guiaran les activitats que hem d’anar desenvolupant integrant-les sota un mateix projecte. Cicles educatius

Eixos d’animació

Educació Infantil

El follet del bosc

Cicle Inicial

El Gegant de la Cinglera

Centres d’interès Experimentem amb la natura

El bosc dels sentits La vida al riu La vida a pagès La fauna de les Guilleries

Cicle Mitjà

Terra de bandolers

La riera El bosc La Vall de Sau

Cicle Superior

13

La dona de Sau

La Vall de Sau en el temps La Fauna secreta del bosc

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Objectius generals del programa • • • • • •

Desenvolupar hàbits saludables i solidaris. Gaudir de les activitats, amb els amics, tot aprenent a tenir una actitud positiva. Aprofundir i enriquir les relacions establertes del grup-classe. Desenvolupar habilitats manuals i d’estratègia, tot aprenent a treballar i jugar en equip. Conèixer progressivament l’entorn social cultural i natural d’una manera sensitiva i afectiva. Descobrir i conèixer el medi natural que l’envolta, provocant curiositat, respecte i cura vers els animals i les plantes com a primeres actituds per a la conservació del medi natural. Observar i explorar l’entorn natural amb una actitud de curiositat i cura identificant les característiques i propoietats més significatives dels elements que el configuren i algunes de les relacions que s’estableixen entre ells. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en difeents tipus de paisatge natural.

Activitats EDUCACIÓ INFANTIL Introducció El petit follet del bosc ens voldrà conèixer, però és tant vergonyós que ens costarà una mica fer-nos amic seu! Les activitats que us proposem es divideixen en dos blocs, les activitats de de lleure i les de natura, a continuació descriurem les activitats i presentarem una programació base per 3 dies de colònia.

Objectius específics •

• • • • • 14

Descobrir i conèixer l’entorn natural, provocant curiositat, respecte i cura vers els animals i les plantes com a primeres actituds per a la conservació del medi natural. Potenciar la imaginació i la creativitat. Despertar la curiositat vers l’entorn. Afavorir hàbits de respecte envers l’entorn i els companys. Desenvolupar l’observació i l’escolta durant la nit Familiaritzar-se amb els sons de nit i la foscor del bosc ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitats de Natura EN JOAN DE SERRALLONGA Tipologia: Gimcana Durada: 2 hores Desenvolupament: Joc de descoberta de l’entorn de l’equipament per tal que els nens i nenes coneguin l’espai proper per on desenvoluparan les activitats durant aquests dies. Aquesta gimcana estarà ambientada en la llegenda d'en Joan de Serrallonga. JOCS SENSORIALS AL BOSC Tipologia: Jocs sensorials Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat lúdica, on a través d’un seguit de jocs, els infants utilitzen els sentits per realitzar la descoberta del bosc. ELS PETITS ANIMALS DELS PRATS I DELS BOSCOS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recerca per conèixer els petits animals dels prats, matolls i bosc. Realitzarem un trampeig dinàmic. Un cop recollits els animals els observarem i comentarem les característiques més importants les necessitats que tenen. En acabar els retornarem al medi. ELS OCELLS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recerca de rastres i observació dels ocells, tant dels espais oberts com dels boscos propers. LA BASSA I ELS CAP-GROSSOS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: 15

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitat de recerca dels petits animals que viuen a la bassa de l'Escola de Natura de Sau. Alguns cap-grossos els podem deixar uns dies a l'aquari de l’Aula de Natura, com elements motivadors de l'estada. LES PLANTES AROMÀTIQUES I LES BOSSES D’OLOR Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de manipulació i recerca de les plantes aromàtiques més freqüents de la vall de Sau. S’explicaran els diferents usos que tenen aquestes plantes: fer colònia, adobar els menjars, ingredients de cuina o perfumar diferents ambients. Com a cloenda s’elaboraran bosses d’olor i farem el “joc de les olors”.

Activitats de lleure LA RECERCA DEL FOLLET Tipologia de l'activitat: Joc de nit Durada de l'activitat: 1 hora Desenvolupament: El follet ens vol conèixer i ens prepara un joc per trobar-lo en el bosc. Anirem seguint les pistes que ens deixarà pel camí... UN REGAL DEL FOLLET Tipologia: Treball manual Durada: 1 hora Desenvolupament: El follet ens obsequiarà amb una foto seva, la pintarem i ens farem un penjoll de record.

VETLLADA DEL FOLLET Tipologia: Activitat de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Hem assajat una cançó i una dansa per obsequiar al follet, anirem al bosc a buscar-lo i cantar-li la cançó...psss no sap que li hem preparat una sorpresa!

16

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Programa exemple PROGRAMA TRES DIES CENTRE D’INTERÈS: EXPERIMENTEM AMB LA NATURA EIX D’ANIMACIÓ: EL FOLLET DEL BOSC 1r dia

2n dia

3r dia

Despertar i començar el dia 8–9

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.) Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Els tresors del bosc:

Jocs de Natura:

Recol·lecció, i descoberta

Jocs sensorials al prat

13 - 14

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Dinar

14 -15,30

Temps lliure

Temps lliure Recollida i comiat

9 – 10 Matí 10 - 13

Tarda

Recollida a l’escola

Els amics del follet:

15,30 – 18

Viatge fins Can Mateu

El cau del ratolí

18 -18,30

Berenar

Berenar

Marxa a l’escola

Vespre

Benvinguda

Taller

Arribada a l’escola

18,30 – 20

Arribada, instal·lació i presentació

Un regal del follet

20 - 21

Sopar

Sopar

Nit

El bosc de nit

La vetllada pel follet

Els ocells piulen

La recerca del follet 17

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


CICLE INICIAL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Introducció En Maurici, el gegant de la cinglera, està tant content! Li agrada que vinguin nens a visitar-lo i l’ajudin a resoldre els problemes que li comporta ser un gegant! Les activitats que us proposem es divideixen en dos blocs, les activitats de lleure i les de natura, a continuació descriurem les activitats i presentarem dos programacions base una per 3 dies i l’altra per 5 dies de colònia.

Objectius específics • • • • • • • •

Fomentar l'observació directa a ull nu d'éssers vius, fets i fenòmens de l'entorn natural. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat en diferents tipus de paisatge natural. Iniciació a la cooperació personal en la conservació de la natura. Potenciar la imaginació i la creativitat. Enfortir la confiança i el contacte amb els companys de classe. Afavorir hàbits de respecte envers l’entorn i els companys. Desenvolupar l’observació i l’escolta durant la nit Familiaritzar-se amb els sons de nit i la foscor del bosc

Activitats de Natura ELS PETITS ANIMALS DELS PRATS I DELS BOSCOS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recerca per conèixer els petits animals dels prats, matolls i bosc. Realitzarem un trampeig dinàmic. Un cop recollits els animals els observarem i comentarem les característiques més importants les necessitats que tenen. En acabar els retornarem al medi. ELS OCELLS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recerca de rastres i observació dels ocells, tant dels espais oberts com dels boscos propers. 18

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


LA BASSA I ELS CAP-GROSSOS Tipologia: Descoberta Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recerca dels petits animals que viuen a la bassa de l'Escola de Natura de Sau. Alguns cap-grossos els podem deixar uns dies a l'aquari de l’Aula de Natura, com elements motivadors de l'estada. LES PLANTES AROMÀTIQUES I LES BOSSES D’OLOR Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de manipulació i recerca de les plantes aromàtiques més freqüents de la vall de Sau. S’explicaran els diferents usos que tenen aquestes plantes: fer colònia, adobar els menjars, ingredients de cuina o perfumar diferents ambients. Com a cloenda s’elaboraran bosses d’olor i farem el “joc de les olors”. ESTAMPACIÓ AMB ELEMENTS NATURALS Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recol·lecció de diferents elements naturals (fulles, flors,...) en els prats i boscos dels voltants de l’escola de natura amb els que podem realitzar estampació sobre diferents materials. Si es desitja realitzar l’estampació sobre samarretes cal dur aquestes. VISITA AL POBLE DE VILANOVA DE SAU Tipologia: Excursió i descoberta Durada: Tot el dia Itinerari: Desenvolupament: Sortida d’un dia sencer fins a Vilanova de Sau per tal de conèixer com és aquest poble i quins són els costum de la gent que hi viu. Es pot fer una gimcana de descoberta d'aquesta petita població.

19

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitats de lleure UN RECORD DE SAU Tipologia: Treball manual Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Farem un marc i un quadre de la cinglera on reposa el gegant...Utilitzarem elements naturals i molta imaginació per endur-nos un record de Sau SONS AL BOSC Tipologia: Descoberta nocturna Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Tenim uns trapelles amagats pel bosc, són un mussol i una guineu amiques del Maurici que ens volen fer un joc...el sentiu...doncs corre-m’hi vejam si l’atrapem! ELS BOTONS DEL GEGANT Tipologia de l'activitat: Joc de nit Durada de l'activitat: 1 hora Desenvolupament: El gegant Maurici ha perdut els botons de la camisa i estan escampats per dins del bosc...ell és tan gros que no pot endinsar-se en l’Alzinar...L’ajudem? LA NIT A LA MUNTANYA Tipologia: Activitat de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Passeig a la nit per l’entorn de l’equipament per tal de sentir els diferents animals que són actius. Acabarem observant els estels i explicant alguna llegenda. VETLLADA DEL GEGANT Tipologia: Activitat de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: El gegant està feliç amb la nostra presència per agrair-nos l’ajut diu que aquesta nit vindrà a ensenyar-nos unes danses...Nosaltres també li prepararem una sorpresa, d’acord? 20

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Programes exemple PROGRAMACIÓ DE TRES DIES CENTRE D’INTERÈS: EL BOSC DELS SENTITS EIX D’ANIMACIÓ: EL GEGANT DE LA CINGLERA 1r dia

2n dia

3r dia

Despertar i començar el dia 8–9

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.)

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Descoberta de bosc

Jocs de Natura:

10 - 13

El bosc dels sentits

Gimcana de rastres

13 - 14

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Temps lliure

Temps lliure

9 – 10 Matí

Dinar 14 -15,30

Els petits animals del

Tarda 15,30 –18

18 -18,30

Vespre 18,30 20 20 - 21

Nit

Recollida a l’escola

país del gegant

Viatge fins Can Mateu

Insectes i animals de la bassa

Berenar

Berenar

Benvinguda

Taller

- Arribada, instal·lació i presentació

21

Marxa a l’escola

Un record de Sau

Arribada a l’escola

Sopar

Sopar

Passejada nocturna

La vetllada del Gegant Maurici

Els botons del gegant

Recollida i comiat

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


PROGRAMA CINC DIES CENTRE D’INTERÈS: EL BOSC DELS SENTITS EIX D’ANIMACIÓ: EL GEGANT DE LA CINGLERA 1r dia

2n dia

3r dia

4rt dia

5è dia

Despertar i començar el dia 8–9

9 – 10 Matí

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.) Sortida de l’escola

Esmorzar i temps lliure

Arribada i instal·lació

Descoberta de bosc

Presentació

El bosc dels sentits

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Temps lliure

Temps lliure

10 - 13 13 - 14 Dinar 1415,30

Tarda

Joc de descoberta

15,30 – 18

Gimcana de Bandolers

1818,30

Berenar

Vespre 18,3020

22

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Olimpíades

Jocs de Natura: Xarxa de peixos

Parar taula Dinar Gran excursió: Excursió al poble de Vilanova de Sau

Temps lliure

Parar taula Dinar Temps lliure

Insectes i animals de la bassa

(pícnic)

Taller: estampació amb elements naturals

Berenar

-Joc dels ocells-

Berenar

Marxa a l’escola

Taller:

Taller:

(Gimcana per Vilanova)

Un record de Sau

Acabar el record de Sau

Preparació de la vetllada

Arribada a l’escola

Joc de nit: Nit

Els petits animals del país del gegant

Esmorzar i temps lliure

Els botons del gegant

Nit d’astronomia

Joc de nit: Sons al bosc

Recollida i comiat

Vetllada del gegant

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


CICLE MITJÀ D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Introducció El Serrallonga i la seva colla de bandolers varen córrer per aquestes terres...tindrem la presència d’un bandoler, un deixeble d’en Serrallonga! Que ens assessorarà i ens introduirà en el món del bandolerisme, coneixerem els secrets d’aquests boscos, de les rieres de les guilleries, aprendrem la importància d’anar en colla i ser fidels als nostres companys ! Les activitats que us proposem es divideixen en dos blocs, les activitats de lleure i les de natura, a continuació descriurem les activitats i presentarem dos programacions bases una per 3 dies i una altra per 5 dies de colònia.

Objectius específics • • • • • •

• •

Potenciar la imaginació i la creativitat. Enfortir la confiança i el contacte amb els companys de classe. Afavorir hàbits de respecte envers l’entorn i els companys. Familiaritzar-se amb la nit i perdent la por a la foscor Aprendre a gaudir de les activitats amb les amistats, tot aprenent a tenir una actitud positiva. Fomentar l'observació directa d'éssers vius o parts d'ells, de fets i fenòmens amb l'ajut d'instruments i a ull nu seguint processos apresos d'observació sistemàtica. Fomentar la recollida, ordenació i classificació de dades significatives obtingudes a partir de l'observació i experimentació per mitjà de les tècniques i instruments idonis per a no malmetre l'entorn natural. Potenciar el respecte vers l'entorn en la recollida de mostres per a l'observació i experimentació. Sensibilitzar-se i auto-reflexionar sobre la influència de la nostra pròpia activitat humana en el medi natural.

Activitats de natura JOC DELS BANDOLERS Tipologia: Gimcana Durada: 2 hores Desenvolupament: Joc de descoberta de l’entorn de l’equipament per tal que els nois i noies coneguin l’espai proper. Al llarg del joc faran una sèrie de proves (habilitat, descoberta, enginy, preguntes del medi i de clarificació de normes i conductes), totes elles ambientades en la zona, sobre la situació geogràfica i els personatges comuns: animals, plantes i gent. 23

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


ELS OCELLS DE LES GUILLERIES Tipologia: Descoberta – taller Durada: 3 hores Desenvolupament: Recorregut per les proximitats de l’escola de natura per tat d’observar els ocells dels diferents ambients ( forestals, aquàtics, dels roquissars,...). Després realitzarem una activitat manipulativa destinada a la sensibilització vers la protecció i estudi dels ocells del bosc. Construirem i repararem les caixes-niu i les envernissarem. També prepararem aliments per als ocells i construirem menjadores. Després les disposarem de forma estratègica a l’entorn de l’equipament, i ho indicarem en un plànol de la zona. ESTAMPACIÓ AMB ELEMENTS NATURALS Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de recol·lecció de diferents elements naturals (fulles, flors,...) en els prats i boscos dels voltants de l’escola de natura amb els que podem realitzar estampació sobre diferents materials. Si es desitja realitzar l’estampació sobre samarretes cal dur aquestes. EL TORRENT DE LES FAGEDES Tipologia: Excursió i descoberta Durada: 3 hores Desenvolupament: Activitat de migdia. Recerca d’animals aquàtics amb material adequat pel trampeig, facilitant l’observació i la identificació. Posteriorment es realitza una exposició provisional dels animals capturats i una petita classificació amb fitxes, remarcant alguns fets interessants o anecdòtics de la vida d’aquests animals. EL PONT DE MALAFOGASSA Tipologia: Excursió Durada: Tot el dia Desenvolupament: Itinerari fins al Pont de Malafogassa. Durant el camí anirem observant com és el bosc, buscarem rastres que ens donin una idea dels animals que habiten aquests indrets. Una vegada arribem a la riera es pot fer una descoberta dels animals que viuen al riu alhora que aprofitem per donar-nos un bany. El recorregut té uns desnivells suaus. 24

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitats de lleure JOCS COOPERATIUS Tipologia: jocs de confiança Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Jugarem a les catires solidàries, a la cursa d’ulls cecs…jocs per treballar la confianza i la cooperació entre els diferents membres del grup. EL MOCADOR BANDOLER

Tipologia: Taller Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Ens estamparem un mocador i ens farem un amulet com a bons bandolers. LA NIT D’ESTELS Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Activitat d’observació i descoberta dels astres de la nit a ull nu. S’expliquen diferents llegendes, anècdotes i interpretacions del món a les diferents civilitzacions antigues sobre la contemplació d’estels i la construcció mental de les principals constel·lacions. LA NIT A LA MUNTANYA Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora Desenvolupament: Joc de nit, per l’entorn de l’equipament, per tal de copsar la vida que al bosc hi ha per la nit. En silenci, escoltarem els diferents animals que són actius, descobrirem els motius de molts dels animals per a cantar, i dels motius per no fer soroll durant la seva activitat. JOC DELS CONTRABANDISTES Tipologia: Joc de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: 25

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Com ens movem en la nit?, el nostre bandoler ens proposa un joc per aprendre a camuflar-nos i perdre la por a la nit! VETLLADA BANDOLERA Tipologia: Activitat de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Els bandolers sovint es reunien a la vora del foc i feien danses, explicaven llegendes, històries burlesques...Endavant doncs amb la vetllada bandolera

26

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Programes exemple PROGRAMA DE TRES DIES CENTRE D’INTERÈS: LA VIDA A LA RIERA EIX D’ANIMACIÓ: ELS BANDOLERS 1r dia

2n dia

3r dia

Despertar i començar el dia 8–9

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.) Esmorzar i temps lliure

9 – 10

Gimcana de descoberta

Matí

Gimcana de bandolers 10 – 13

Esmorzar i temps lliure Jocs de Natura: Xarxa de peixos Bosc de porc senglars

13 - 14

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Dinar

14 -15,30

Temps lliure

Temps lliure

Tarda 15,30 –18 18 -18,30 Vespre 18,30 – 20 20 - 21 Nit

27

Recollida a l’escola

La riera

Viatge fins Can Mateu

El torrent de Romanins

Berenar

Berenar

Benvinguda

Taller

Arribada, instal·lació i presentació

Estampacions de samarretes

Sopar

Sopar

Recollida i comiat Marxa a l’escola

Arribada a l’escola

Joc de nit Joc dels contrabandistes

Vetllada bandolera

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


CICLE MITJÀ D’ENSENYAMENT PRIMARI CENTRE D’INTERÈS: LA FAUNA DE LES GUILLERIES EIX D’ANIMACIÓ: ELS BANDOLERS 1r dia 8–9

2n dia

3r dia

4rt dia

Despertar i començar el dia Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.) Sortida de l’escola

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

9 – 10 Arribada i instal·lació

Matí

Presentació

Dinar 1415,30

La fauna secreta del bosc.

Olimpíades Bandoleres

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

Joc de descoberta

Joc de rastres

15,30 – 18

Gimcana de Bandolers

i Tampeig de micromamífers

1818,30

Berenar

Berenar

El mocador bandoler.

Els contrabandistes

28

Excursió al Pont de Malafogassa (pícnic)

Taller:

Joc de nit: Nit

El bosc dels senglars

Parar taula

Tarda

18,3020

Conills i guineus

Parar taula

Gran excursió:

Vespre

Esmorzar i temps lliure Jocs de Natura:

10 - 13

13 - 14

5è dia

Jocs cooperatius

Nit d’astronomia

Joc de nit: Sons al bosc

Taller: estampació amb elements naturals

Recollida i comiat

Berenar

Marxa a l’escola

Preparació de la vetllada

Arribada a l’escola

Vetllada bandolera

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Introducció El passat de les Guilleries està esculpit a les seves pedres, el jaciment del cingle vermell, el del roc del migdia...Farem un viatge en el temps per aproparnos a la història de les pedres d’aquestes contrades. Les activitats que us proposem es divideixen en dos blocs, les activitats de lleure i les de natura, a continuació descriurem les activitats i presentarem dos programacions bases una per 3 dies i una altra per 5 dies de colònia.

Objectius específics • • • • • • •

Identificar i analitzar les característiques dels fets socials i naturals del medi natural. Potenciar la imaginació i la creativitat. Reforçar els hàbits d’autonomia personal. Enfortir la confiança i el contacte amb els companys de classe. Potenciar el respecte vers l'entorn en la recollida de mostres per a l'observació i experimentació. Sensibilitzar-se i auto-reflexionar sobre la influència de la nostra pròpia activitat humana en el medi natural. Fomentar l'observació directa d'éssers vius o parts d'ells, de fets i fenòmens amb l'ajut d'instruments i a ull nu seguint processos apresos d'observació sistemàtica.

Activitats de Natura JOC DELS BANDOLERS Tipologia: Gimcana Durada: 2 hores Desenvolupament: Joc de descoberta de l’entorn de l’equipament per tal que els nois i noies coneguin l’espai proper. Al llarg del joc faran una sèrie de proves totes elles ambientades en la zona, sobre la situació geogràfica i els personatges comuns: animals, plantes i gent. ESTAMPACIÓ AMB ELEMENTS NATURALS Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament:

29

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitat de recol·lecció de diferents elements naturals (fulles, flors,...) en els prats i boscos dels voltants de l’escola de natura amb els que podem realitzar estampació sobre diferents materials. Si es desitja realitzar l’estampació sobre samarretes cal dur aquestes. LA NIT D’ESTELS Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Activitat d’observació i descoberta dels astres de la nit a ull nu. S’expliquen diferents llegendes, anècdotes i interpretacions del món a les diferents civilitzacions antigues sobre la contemplació d’estels i la construcció mental de les principals constel·lacions. AMAGATALL COOPERATIU Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora Desenvolupament: Algú està amagat enmig del bosc...caldrà que sortim a buscar-lo de forma individual...però quan el trobem silenci! Ens amagarem al seu costat... LES EGAGRÒPILES Tipologia: Taller Durada: 2 hores Desenvolupament: Activitat de manipulació en la que els infants estudien els continguts de les egagròpiles. L’anàlisi de les egagròpiles permet conèixer la dieta d’aquests ocells i reconstruir esquelets sencers de ratolins i altres petits mamífers. LA PRESA DE SAU Tipologia: Excursió Durada: 3 hores Desenvolupament: Itinerari que ens portarà fins a la presa. Aquesta activitat té com a objectius conèixer què és un embassament i una presa, adonar-se d'algunes característiques específiques d'aquesta construcció humana, reflexionar sobre la manera de construir una presa, conèixer les utilitats i els usos d'aquest embassament i reflexionar sobre els impactes de l'embassament.

30

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


EL PUIG DEL FAR Tipologia: Excursió Durada: Tot el dia Desenvolupament: Itinerari de migdia amb un fort desnivell. Aquesta sortida permet, aproparnps al paisatge de la vall de Sau i zones limítrofes, treballar tècniques d'orientació i interpretació de mapes, i descobrir la història geològica de la zona a partir de la informació que ens donen els fòssils que trobarem.

Activitats de lleure JOCS COOPERATIUS Tipologia: jocs de confiança Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Jugarem a les catires solidàries, a la cursa d’ulls cecs…jocs per treballar la confianza i la cooperació entre els diferents membres del grup. TALLER TROBALLES PREHISTÒRIQUES

Tipologia: Taller Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Ens construirme penjolls, amulets, eines…utilitzant elements naturals com si ens trobéssim a la prehistòria. TALLER D’ESTAMPACIÓ

Tipologia: Taller Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Ens estamparem una sammareta amb elements naturals (la samarreta l’ha de portar cadascú). LA NIT D’ESTELS Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament:

31

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Activitat d’observació i descoberta dels astres de la nit a ull nu. S’expliquen diferents llegendes, anècdotes i interpretacions del món a les diferents civilitzacions antigues sobre la contemplació d’estels i la construcció mental de les principals constel·lacions. L’AMAGATALL COOPERATIU Tipologia: Descoberta Durada: 1 hora Desenvolupament: Joc de nit, per l’entorn de l’equipament. Amb l’objectiu de desenvolupar el moviment en silenci i solitud per un bosc de nit. LA DEFENSA DEL FOC

Tipologia: Joc de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: Joc d’estratègia en la nit, dos equips hauran de defensar el foc com a bé més preuat, una competició en la foscor…

VETLLADA PREHISTÒRICA Tipologia: Activitat de nit Durada: 1 hora i 30 minuts Desenvolupament: El pas del temps serà la guia de la nostra vetllada…Farem un viatge en la màquina del temps i acabarem fent un ball del segle XXI.v

32

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


Programes exemple PROGRAMACIÓ DE TRES DIES CENTRE D’INTERÈS: LA VALL DE SAU EN EL TEMPS EIX D’ANIMACIÓ: LA DONA DE SAU 1r dia

2n dia

3r dia

Despertar i començar el dia 8–9

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.)

9 – 10

Esmorzar i temps lliure

Matí

Esmorzar i temps lliure

Gimcana de descoberta

Jocs de Natura:

Joc de la Cinglera

La cadena tròfica

13 - 14

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Dinar

14 -15,30

Temps lliure

Temps lliure

10 - 13

Tarda

Recollida a l’escola

El jaciment del

15,30 –18 Viatge fins Can Mateu 18 -18,30 Vespre

Recollida i comiat

Cingle Vermell

Berenar

Benvinguda

Arribada, instal·lació i presentació 18,30 - 20

Taller Estampació samarretes Marxa a l’escola

20 - 21

Sopar

Sopar

Nit

Joc d’estratègia nocturna

Vetllada prehistòrica

La defensa del foc

33

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES


CICLE SUPERIOR D’ENSENYAMENT PRIMARI CENTRE D’INTERÈS: LA VALL DE SAU EN EL TEMPS EIX D’ANIMACIÓ: LA DONA DE SAU 1r dia

Matí 10 - 13 13 - 14 Dinar 1415,30

Sortida de l’escola

Arribada i instal·lació Presentació

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Excursió visita:

Esmorzar i temps lliure

Esmorzar i temps lliure

Olimpíades

Jocs de Natura:

prehistòriques

El Pantà i la Presa de Sau

(Piragües al pantà *)

Jocs sensorials al prat

Parar taula

Parar taula

Parar taula

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

Temps lliure

15,30 – 18

Joc de la Cinglera

1818,30

Berenar

Taller d’egagròpiles

Gran excursió: Excursió al Puig del Far

Berenar

(pícnic)

Taller: Troballes prehistòriques Joc de nit:

Nit

5è dia

Parar taula

Tarda

18,3020

4rt dia

Oficis (parar taula, revisió habitacions, etc.)

Joc de descoberta

Vespre

3r dia

Despertar i començar el dia

8–9

9 – 10

2n dia

La defensa del foc

Jocs cooperatius

Nit d’astronomia

Joc de nit: L’amagatall cooperatiu

Taller: estampació amb elements naturals

Recollida i comiat

Berenar

Marxa a l’escola

Preparació de la vetllada

Arribada a l’escola

Vetllada bandolera

*activitat optativa i supeditada a l’estat del pantà. 34

ASSOCIACIÓ CATALANA CASES DE COLÒNIES

PROJECTE AMPES GENÈRIC  

Projecte de colònies per AMPES Presentació Colònies d’ AMPES Des del departament d’Educació Ambiental de l’ ACCC oferim la possibilitat a le...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you