Page 1

GUIA D’AVANTATGES I SERVEIS PROFESSIONALS

treu profit del teu col·legi


UN COL·LEGI OFICIAL AL SERVEI DELS JOIERS, ORFEBRES, RELLOTGERS I GEMMÒLEGS DE CATALUNYA El JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya), va ser el primer Col·legi d'aquest sector que es va constituir com corporació de dret públic del món, des que es va constituir a l'octubre de 2002. Des d’un punt de vista jurídic, el JORGC és una corporació de dret públic, de caràcter professional, estructura democràtica i personalitat jurídica pròpia, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei 12/2001 de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya. El JORGC treballa per a tots els professionals i empreses de la cadena de valor, des del procés de creació i disseny fins a la venda al consumidor final, passant per la fabricació industrial o artesanal, majoristes i comerç minorista. És la forma d’agrupació territorial amb més integrants de tota Espanya. Els objectius fonamentals del JORGC:

1

Donar serveis especialment pensats per als seus col·legiats, de forma gratuïta o a preu reduït.

2

Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions, autoritats i la societat en general.

3

Impulsar la formació, transformació i pràctiques de les seves professions, enfortint la seva qualitat i enfocant-les cap a les demandes de societats i consumidors.


SEUS I PUNTS DE CONTACTE I ATENCIÓ

BARCELONA Seu central JORGC c/ Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45) 08006 Barcelona Tel. 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92 Adreça electrònica: atencio.colegiat@jorgc.org Horari : de dilluns a dijous de 9h a 14,30h i de 15h a 18h divendres de 9h a 15h Horari d’estiu: de l’1 de juliol al 31 agost de dilluns a divendres de 8h a 15h Tancat per vacances dues setmanes a l’agost Escola JORGC c/ Rambla de Catalunya 73, entresòl 08008 Barcelona Tel. 93 215 51 34 Fax 93 272 62 60 Adreça electrònica: formacio@jorgc.org


Delegació Territorial de Catalunya Sud / Tarragona-Reus c/ Sant Joan, 35 entl. 43201 Reus Tel. 977 32 71 08 Fax 977 31 20 31 Adreça electrònica: cat.sud@jorgc.org Horari: de dilluns a divendres de 10,30h a 14,30h Delegació Territorial Nord de Catalunya / Girona c/ Sèquia, 11 2ª planta 17001 Girona Tel. 872 08 12 68 Fax 972 22 30 31 Adreça electrònica: nord.cat@jorgc.org Horari: dimarts i dijous de 16h a 18h. Delegació Territorial de les Terres de Ponent / Lleida c/Anselm Clavé 2, 2-1 25007 Lleida Tel. 973 24 44 09 Fax 973 24 33 42 Adreça electrònica: delegacio.lleida@jorgc.org Horari: de dilluns a divendres de 10h a 12h


1. ASSESORAMENT I GESTORIA 1.1 GESTORIA FISCAL El coneixement del sector és important per a optimitzar les vostres declaracions d’impostos. No tothom és coneixedor, per exemple, que la compra d’or per a inversió està exempta d’I.V.A.

Ana Medrano Responsable Gestoria Fiscal

El JORGC us ofereix més de 15 anys d’experiència per a aquells col·legiats i empreses que volen un gestor amb experiència en el sector, i a preus molt competitius:

1. ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS D’EMPRESA DE: • obligacions tributàries (model 036) • llicència d’Activitats (municipal) • indústria

2. DECLARACIONS D’IMPOSTOS

Cristina Fernández

Assistent Gestoria

• IVA (trimestral models 303-310 i anual model 390) • IRPF - Declaració sobre la renda anual (model 100, 104) - Retencions empresari individual (models 130-131) - Retencions capital immobiliari-lloguer (trimestral model 115 i anual model 180) - Retencions treballadors i professionals (trimestral model 110 i anual model 190) • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries trimestral (model 349) • Declaració d’operacions amb tercers (+3.005,06€, model 347) • Declaració informativa d’entitats en atribució de rendes (model 184) • Sol·licitud de certificacions d’estar al corrent de pagaments. • Enquestes estadístiques • Declaració Gestió Residus • Liquidació per tancament, obres i reorientació de negoci

¡ RECORDEU QUE LA QUOTA COL·LEGIAL ÉS 100% DEDUÏBLE DE LA DECLARACIÓ ANUAL !


1.2 GESTORIA LABORAL Més de 3.000 nòmines gestionades en els darrers 10 anys avalen una gran tasca feta per a que els col·legiats puguin alliberar-se d’aquest aspecte que resta temps a la creació i l’activitat comercial, amb un cost molt reduït

1. RÈGIM GENERAL (treballadors per compte aliena) • Confecció de les nòmines mensuals, pagues extres i regularitzacions de conveni. • Presentació de la documentació necessària per a presentar les altes, modificacions, reactivacions, subrogacions i baixes d’empresa (models TA6 i TA7, TA8). • Sol·licitut de número d’afiliació de treballadors (TA1) i alta, variació de dades o baixa dels treballadors (TA2). • Confecció, tramitació i renovacions de contractes i pròrrogues • Aplicació i actualitzacions de convenis laborals. • Certificat d’ingressos i retencions anuals dels treballadors i professionals. • Tramitació de baixa i alta per malaltia o accident. • Acomiadaments, procedents, improcedents i objectius. Càlcul i confecció de liquidacions

Marisa Dominguez

Responsable Gestoria Laboral

2. RÈGIM ESPECIAL TREBALLADORS AUTÒNOMS (R.E.T.A) • Altes, modificacions i baixes. • Cobertures per malalties comunes i accidents de treball i malalties professionals. • Modificació de bases d’autònoms.

3. ALTRES • Declaració trimestral de les retencions dels treballadors i professionals (Model 110). • Obtenció de certificats de la seguretat social. • Vida laboral d’empreses i treballadors. • Assistència i defensa en inspeccions laborals. • Càlcul i tràmits de prestacions. • Prevenció de Riscos laborals.

Demaneu el vostre pressupost i les tarifes dels serveis sense cap compromís a: tel 93-217-05.16 e-mail: atencio.colegiat@jorgc.org


1. ASSESORAMENT I GESTORIA 1.3 ASSESSORAMENT DAVANT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I NORMATIVA LEGAL Montse Sánchez

Secretaria Junta de Govern

Necessiteu saber quins requeriments heu de complir per a afegir la compra-venda de metalls preciosos al vostre negoci? Dubteu sobre si les vostres mesures de seguretat estan conformes al que estableix la llei? Uns inspector de consum ha obert un expedient al vostre negoci? El JORGC us assessorarà en tots aquests casos i més, perquè té la més gran experiència acumulada en temes relacionats amb la joieria, rellotgeria i gemmologia.

Us podem asessorar o gestionar àrees com: • Inspeccions i expedients de consum o d’indústria • Inspeccions i expedients de seguretat dels Mossos d’Esquadra • Normativa d’horaris comercials, ofertes comercials, preus, saldos i liquidacions... • Juntes Arbitrals • Sol·licitud carnets i diplomes mestres artesans • Permís d’armes • Subvencions oficials • Registre de Patents i Marques • Atracament i robatori

¿SABIEU QUE AL MENYS PODEM IDENTIFICAR 4 ÀREES AMB LLEIS I NORMATIVES ESPECÍFIQUES DEL NOSTRE SECTOR:...? a) METALLS PRECIOSOS. Llei 17/1985, regula la fabricació i comercialització d'objectes elaborats amb metalls preciosos. Obligació de contrast en un laboratori oficial b) MESURES SEGURETAT. Reial Decret 2364/1994, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada. c) COMPRA VENDA (diverses normatives). Obligats a mantenir un llibre registre i complir certs terminis abans de disposar lliurament de les peces d) PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS. Llei 10/2010

Dubtes? Consulteu-nos: tel 93-217-05.16 e-mail: secretaria@jorgc.org

Per a més informació, disposeu de la normativa a www.jorgc.org (part exclusiva per a col·legiats)


1.4 ASSISTÈNCIA LEGAL

El JORGC disposa d’un ampli ventall externs de firmes d’assessoria, advocats i especialistes en les matèries més importants que poden afectar al vostre negoci.

Jaume Camps

BUFFET CAMPS-ROVIRA: dret mercantil dret civil dret fiscal dret laboral

SUGRAÑES OFICINA TÉCNICA JURÍDICA DE PATENTS I MARQUES patents i marques Elia Sugrañes

Francesc Pla i Navarro

Pepe Isern

PLA I NAVARRO dret penal dret mercantil dret civil reclamacions davant asseguradores

J. ISERN PATENTS I MARQUES patents i marques

¿SABÍEU QUE...? A) la primera consulta i revisió del vostre problema es ABSOLUTAMENT GRATUÏTA? B) en cas d’atracament amb violència, i detenció dels responsables, el JORGC PAGA TOT EL COST LEGAL de l’acusació en el judici? C) les firmes assessores del JORGC us han d’oferir IMPORTANTS DESCOMPTES respecte les tarifes orientatives del col·legi d’advocats?

Per a més informació sobre els beneficis i serveis que us pot donar cada assessor, consulteu els convenis a www.jorgc.org (part exclusiva per a col·legiats) o consulteu-nos: tel 93-217-05.16 atencio.colegiat@jorgc.org


1. ASSESORAMENT I GESTORIA 1.5 PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Des del 2008, la pressió de l’Administració sobre el sector joier i rellotger per al compliment de la llei de blanqueig està augmentat. El SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) ha iniciat diverses inspeccions. La nova Llei 10/2010, de 28 d’abril, “de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y de la Financiación del Terrorismo” us obliga, si veneu metalls o pedres precioses, o objectes fets amb ells, a fer formació específica del personal, disposar d’un manual de prevenció de blanqueig i passar una auditoria anual (examen d’expert extern).


El JORGC us ajuda: • Oferint-vos un curs de formació, amb validesa oficial, especialment dissenyat pel JORGC. • Posant a la vostra disposició un “Manual de Base” que podeu adaptar fàcilment al vostre negoci i que us permet cobrir aquest requeriment proposant-vos algunes empreses que poden fer l’auditoria en condicions especials (veure secció 4.5).

Podeu apuntar-vos individualment als cursos oberts, o demanar cursos específics per a les vostres empreses i establiments (mínim 15 persones).

¿SABÍEU QUE...? - la nova llei diu que heu d’identificar a tots els clients amb compres superiors a 1.000€ per operació... però com el nou reglament encara no s’ha publicat, els contactes del JORGC amb el SEPBLAC indiquen que fins que s’aprovi aquest, el limit continua sent l’anterior (8.000€) - si sou un empresari o professional individual no heu de passar l’auditoria? - tant el curs com el manual són els primers de tota Espanya en haver-se fet a mida del sector Per a més informació. tel 93-217-05.16 e-mail atencio.colegiat@jorgc.org


2. FORMACIÓ I ESCOLA JORGC

2.1 L’ESCOLA JORGC

Escola JORGC c/ Rambla de Catalunya 73, entresòl 08008 Barcelona Tel. 93 215 51 34 Fax 93 272 62 60 Adreça electrònica: formacio@jorgc.org Horaris: Dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 16-20 hrs. Divendres, de 8 a 14 hrs.

L’Escola JORGC està oberta a tots els col·legiats, posant a la seva disposició: • Biblioteca de consulta • Zona wi-fi • Aula de prototipat • Sales de reunions (consultar prèviament disponibilitat) • Maquinària i utillatge


Núria Serret

Responsable de Formació del JORGC

¿SABÍEU QUE...? Gracies a la cessió per part de ROLAND DG IBERIA de dos màquines de prototipat (Roland MDX-15 i JWX-30) a l’aula de prototipat es pot ajudar als joiers que vulguin materialitzar les seves peces dissenyades en 3D, obtenint prototips en cera amb un alt nivell de definició. Assessorament i utilització de l'aula: dilluns, dimarts o dijous, 15 a 16h. Cal fer reserva prèvia


2. FORMACIÓ I ESCOLA JORGC 2.2 CURSOS DE JOIERIA, RELLOTGERIA I GEMMOLOGIA

a) CURSOS ANUALS DE JOIERIA Cobreixen tot el procés de realització d’una peça, des de la fase de creació i disseny fins a la seva finalització. Contempla totes les tècniques bàsiques, com encast, gravat, polit, cisellat, esmalt, etc. Especialment adreçat als que volen convertir-se en joiers-orfebres o a les persones que han fet cursos sense aprofundir en les tècniques

b) CURSOS MONOGRÀFICS GRATUÏTS I SUBVENCIONATS Iniciació a la gemmologia · Classificació de diamants · Taller de creativitat · Atenció al client · Iniciació al clavat · Iniciació a la joieria Nocions bàsiques rellotgeria · Disseny per ordinador de joies · Creació de joia espontània · Mokume Gane · Kumboo · Enfilat de collars · Identificació de metalls · etc (l’oferta va variant, consulteu els cursos disponibles)

¿SABÍEU QUE...? Els curs de Tècnic de Comerç en Marketing i Turisme del JORGC ha rebut el Diploma de la Generalitat a la millor iniciativa de formació professional


2.3 CURSOS MONOGRÀFICS DE GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Tècnic de Comerç i Marketing especialitzat en joieria · Tècniques de comunicació · Com afrontar reptes comercials · Comptabilitat · Informàtica · Anglès comercial · Aparadorisme · Tasació de rellotges · Valoració de joies · Seguretat i protecció · Prevenció i blanqueig de capitals · etc (l’oferta va variant, consulteu els cursos disponibles)

¿SABÍEU QUE...? Els cursos monogràfics es fan també a les delegacions del JORGC a Reus, Girona i Lleida, si hi ha un nombre mínim d’assistents?

2.4 FORMACIÓ IN COMPANY 2.5 ACTIVITATS I VIATGES LÚDICO - FORMATIUS

2.6 SEMINARIS I SESSIONS GRATUÏTS

Programes de formació fets a mida (ad hoc) per a empreses, basats en les seves necessitats específiques. Disponibilitat per a Espanya i estranger.

L’Escola programa activitats que compaginen oci amb aspectes normalment poc coneguts del món de la joieria; o a vegades simplement oci entre companys de professió: visites a exposicions com Tuthankamon, viatges a Portugal i Egipte amb contacte amb joiers locals, sortides durant el programa del Teatre Grec, exposició de projectes dels alumnes de l’Escola JORGC · etc

Realitzades per experts de prestigi en el seu camps, sobre temàtiques variades: introducció a les noves tecnologies en la joieria, fiscalitat i hisenda, la història de la rellotgeria, com crear la nostra propia empresa · etc


3. LABORATORI 3.1 LABORATORI DE METALLS ¿Te una peça d’or o plata la puresa o llei indicada? ¿Qui em pot contrastar (=punxonar) la peça amb la marca de garantia oficial que tota joia ha de tenir obligatòriament per vendre’s a Espanya?

Helena Carner

Responsable de Laboratori del JORGC

La resposta és el Laboratori de Metalls del JORGC: • Homologat pels principals països del món. Per als exportadors, això significa que es poden estalviar un nou contrast als mercats receptors. • Referent de qualitat. Acreditat per la Entitat Nacional de Acreditación y Certificación (ENAC) ISO 17.025 • Membre de KRISOS (Asociación Española de laboratorios Acreditados en Metales Preciosos). • Auditada per la Generalitat de Catalunya i participant del Test Intercomparatiu de Laboratoris Europeus

Serveis:

Cristina Francisco

Responsable Atenció Client del Laboratori

1) Contrast de garantia oficial vàlid per a pràcticament tot el món d’or i plata 2) Anàlisi d’or per copelació i de plata per potenciometria 3) Contrast de fabricant o importador (addicional al de garantia) 4) Anàlisi de fluorescència - rajos x: determinació no destructiva de tots els aliants d’una peça (desde novembre de 2010)

El Laboratori de Metalls C-2, com a laboratori homologat i independent del JORGC, està obert a totes les empreses i particulars, però els col·legiats gaudeixen d’unes condicions molt més avantatjoses. Hi ha plans especials pels artesans i peces grans, per a flexibilitzar al màxim temps i preus.

¿SABÍEU QUE...? A Espanya, tota peça ha de portar dos punxons (contrastos) obligatòriament, segons la Llei 17/1985: el contrast de garantia (posat per un laboratori homologat com el del JORGC) i el d’identificació d’origen (fabricant o importador). El contrast de garantia posat a Espanya és necessari per a totes les importacions, incloses les de la Unió Europea. En cas d’inspeccions de consum a un punt de venda o botiga, aquest és el primer responsable davant l’Administració, malgrat sigui una obligació del seu proveïdor el donar-li el gènere adequadament contrastat.


Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45) 08006 Barcelona Tel. 93 217 05 16 Fax 93 415 20 92 Adreça electrònica: laboratori@jorgc.org

Laboratori de Metalls i Gemmologia

Horari lliurament de material: de 9h a 12h00 Recollida de material: de 9h a 14h Tancat per vacances 3 setmanes d’agost

3.2 LABORATORI DE GEMMOLOGIA El laboratori de gemmologia del JORGC està al càrrec d’un gemmòleg amb més de 30 anys d’experiència. Disposa de sarin, refractòmetre, etc. Tipus de serveis que s’ofereixen: • Certificats de diamants (valoració de les 4 C -color, puresa, talla, pes -i proporcions • Pre-certificats de diamants (carpet on consta pes, color i puresa aproximades) • Certificats de gemmes o pedres de color • Classificació de lots de diamants • Consulta verbal general • Altres: duplicats de certificats

El Laboratori Gemmològic del JORGC, està obert a totes les empreses i particulars, però els col·legiats gaudeixen d’unes condicions molt més avantatjoses.

¿SABÍEU QUE...? - El laboratori de Gemmologia està reconegut pel CIBJO (Confederació Internacional de Joiers i Orfebres) - Els col·legiats poden utilitzar el seu equip puntualment sense càrrec (cal confirmar disponibilitat prèvia)


4. SERVEIS ESPECIAL I AVANTATGES 4.1 TELEFONIA MÒBIL Per als professionals la telefonia mòbil és una eina essencial i al mateix temps costosa. El JORGC us planteja importants descomptes, gràcies als acords que ha pactat amb les principals operadores:

MOVISTAR: 15% L’oferta s’aplica a tots els contractes “empresa” tarifa única, contracte 30/60/90 o bé contractes “autònoms” 15/30/60/90. I a més 35% de descompte en trucades internacionals.

VODAFONE: 10% L’oferta s’aplica a tots els contractes empresa o autònom.

ORANGE: 40% PER NOUS CLIENTS No aplica fidelització als ja clients només a clients nous o portabilitat. Amb Movistar i Vodafone si es fa una portabilitat o alta nova les condicions poden augmentar. L’atenció per consultes sempre és personalitzada per l’equip de comercials de cada companyia per al col·legiat del JORGC.

IMPORTANT: condicions no aplicables a particulars, o empreses que tinguin acords individuals específics amb les companyies de telefonia mòbil.

Aquest conveni ha estat possible gràcies a la cooperació del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona


4.2 ASSEGURANCES ROBATORIS I SINISTRES: La corredoria d’assegurances DUFAUD us ofereix: • Compromís d’assegurar a qualsevol col·legiat que li demani, sense possibilitat de denegació • Primes iguals o inferiors a les de mercat (donades clàusules contractuals equivalents) • Assessoria gratuïta en matèria d’assegurances amb visita personal (sigueu clients seus o no) • Línea telefònica per a consultes (93-301.00.55)

LLAR, AUTOMÒBIL, SALUT MEDICORASSE és la corredoria d’assegurances del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Pel conveni exclusiu amb el JORGC us ofereix: • Tot tipus d’assegurances a nivell personal, familiar i patrimonial • Servei de revisió gratuït i amb visita personalitzada del vostre portfoli d’assegurances • Assegurança de salut especial JORGC, amb “tarifa plana” fins als 64 anys: 38,90 € (preus 2010)

AEGON us ofereix el seu producte Aegon Premier Gold de Salut. A les següents primes mensuals se’ls aplicarà els següents descomptes per grup familiar Edat

-4

5-14

15-24

25-35

35-44

45-54

55-64

prima mensual (€ )

32.45

29.20

34.49

40.59

44.66

48.72

58.89

membres família

2

3

4

5 o més

% descompte

15%

20%

25%

30%

Per a gaudir de les condicions, o per a més informació: tel 93 217 05 16 / e-mail atencio.colegiat@jorgc.org


4. SERVEIS ESPECIAL I AVANTATGES 4.3 BANCA I SERVEIS FINANCERS

BANC SABADELL és el principal col·laborador financer i de serveis bancaris del JORGC. Addicionalment, és empresa col·laboradora en el patrocini de l’Escola JORGC. Els productes i serveis financers oferts als col·legiats a través de Professional BS permeten estalviar comissions, disposar de tipus d'interès reduïts i aconseguir descomptes interessants. Entre els molts avantatges per al col·lectiu destaquem: • Targeta Carnet-Visa del JORGC, gratuïta sempre i extensiva als familiars de primer grau del col·legiat. Obsequi d’una memòria USB de 512 Mb. • BS Compte Professional: 0 € en comissió de manteniment i administració • BS Pòlissa de Crèdit Professional: sense comissions d’estudi, no-disposició o cancel·lació anticipada. Només pagareu comissió d’obertura i revisió anual (0,10%, mínim 50 €) i interessos únicament per la quantitat que utilitzeu i el temps que en disposeu.

Per a més detall de les diferents condicions, consulteu a www.professionalbs.es El Col·legi també disposa de convenis financers per a grans col·lectius amb: BANC SANTANDER BBVA (identifiqueu-vos amb el número de col·lectiu 6285)

Amb l’acord d’AVALIS amb el JORGC, els comerços de joieria i rellotgeria podeu obtenir avals davant les Entitats Financeres, en condicions preferents: Avalis Comerç: finançament actius. Import màxim per titular 250.000 €, termini entre 36 i 96 mesos (fins a 12 mesos de carència inclosos) Avalis Comerç Circulant: finançament del circulant. Import màxim per titular 250.000 €. (Aval màxim del 50%: 125.000 €), termini de 36 mesos (fins a 6 mesos de carència) Condicions a aplicar per les Entitats Financeres: Comissió obertura 0,50% i Euribor 12 mesos + 2%. Condicions Avalis: Comissió obertura 0,50% i Comissió anual de risc 1,25% Recordeu que les empreses amb conveni amb el JORGC poden canviar les condicions amb el temps.


4.4 SEGURETAT

FERRIMAX empresa catalana de seguretat física, fabricant de caixes fortes, cambres cuirassades i portes blindades amb més de 30 anys d’experiència en el sector, ofereix les últimes solucions contra els atacs a les joieries i ofereix una nova gama de productes específics per al sector. • Vitrines Blindades (fixes i mòvils) • Sistemes de Tancament per als expositors i vitrines sense clau mecànica.

Condicions especials per als associats.

P.B. SEGURIDAD, empresa de seguretat electrònica especialitzada en seguritat privada i, en aquest àmbit, en joieria ofereix als col·legiats descomptes sobre el PVP dels seus productes i solucions específicament adaptades a les vostres necessitats.

ESABE, empresa de seguretat privada, us ofereix tarifes especials en el camp de transport, lliurament i recollida d’or, rellotges o qualsevol article de valor.

COLLBAIX, empresa especialitzada en portes i persianes de seguretat, us ofereix tarifes especials i solucions a mida.

Per a gaudir de les condicions, o per a més informació: tel 93 217 05 16 / e-mail atencio.colegiat@jorgc.org


4. SERVEIS ESPECIAL I AVANTATGES 4.5 VIATGES I TURISME

JULIÀ CENTRAL DE VIATGES ofereix els col·legiats els següents avantatges: • Descomptes en Programacions Turístiques de fins 8% (compra anticipada 60 dies), 7% (VISA Banc Sabadell Travelling) o 6% (pagament efectiu) • Preu especial emissió passatges línies aèries i RENFE • Organització de viatges a mida i tarifes especials per viatges d’empresa a fires, seminaris, convencions, etc.

VIATGES TEJEDOR ofereix els col·legiats els següents avantatges: • Descomptes en Programacions Turístiques en qualsevol moment que faci la reserva - majoristes considerades preferents i creuers: fins 10% pagament VISA Banc Sabadel Shopping, 6% pagament en efectiu, 4% VISA, 3% American Express - majorista ‘Aviotel-Aviotren’: fins 10% pagament VISA Banc Sabadell Shopping, 8% pagament en efectiu, 6% VISA, 5% American Express • Preu especial emissió passatges línies aèries i RENFE • Organització de viatges a mida i tarifes especials per viatges d’empresa a fires, seminaris, convencions, etc.

VIAJES ECUADOR – HALCON VIAJES ofereix els col·legiats els següents avantatges: • Descomptes en Programacions Turístiques: des del 6% al 10% de descompte, no acumulable a altres ofertes • Programa “Vacaciones con Regalo”: per reserva superior a 1.400 € (700 €/persona), regal de Taló Hotel • Organització de viatges a mida

Per a gaudir de les condicions cal identificar-se amb el carnet col·legial tel 93 217 05 16 / e-mail atencio.colegiat@jorgc.org


4.6 CONSULTORIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS (PBC) i PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) BDO Consultoria en general sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals (organismes interns de control, realització de manuals) i realització de l’exàmen d’expert extern: • Empresa amb facturació inferior 300.000 €: 3.900 € (1 any) 3.500 € /any (3 anys). • Empresa amb facturació entre 300.000-600.000 €: 5.800 € (1 any) 5.200 € /any (3 anys) • Empresa amb facturació superior 600.000 €: 7.600 € (1 any) 6.840 € /any (3 anys).

NORTHWARD GROUP Consultoria en general sobre la Prevenció de Blanqueig de Capitals (organismes interns de control, realització de manuals) i realització de l’exàmen d’expert extern: • Empreses grans (més de 50 operacions a controlar i/o més de 2 ubicacions): 3.000 – 6.000 € (en funció de volum i complexitat) • Empreses petites (menys de 50 operacions, 1 ubicació): 1.000 €. Inclou a més a més: constitució Organisme Intern Control, realització/adaptació manual blanqueig, canal consultes on-line

NAMEBOOK Servei pioner per a la prevenció de blanqueig de capitals, consistent en una base de dades de persones i empreses de tot el món en potencial situació de risc. Ofereix preus especials per a consultar i conèixer el risc dels clients actuals o potencials tal com exigeix la Llei 10/2010. Fins a 15 empleats

de 16 a 150

mes de 150

10€/mes

25€/mes

50€/mes

Nº de consultes incloses (**)

2

10

20

Preu consulta addicional

1€

1€

1€

Concepte Quota

(*) si el pagament es fa de forma anual per avançat es pagaran només 10 quotes l’any (**) número de consultes de noms de clients que es poden fer, incloses en la tarifa i sense càrrec addicional.

Recordeu que les empreses amb conveni amb el JORGC poden canviar les condicions amb el temps. I que sempre és recomanable comparar amb altres empreses del mercat –el convenis no poden garantir el preu més econòmic entre tota l’oferta, sino que fan que les empreses signants donin als col·legiats les millors condicions respecte als seus serveis o tarifes standard.


4. SERVEIS ESPECIAL I AVANTATGES 4.7 REVISTES I PUBLICACIONS SECTOR JOIER I RELLOTGER

GRUPO DUPLEX Subscripció anual al diari “CONTRASTE” i a la revista “DUPLEX PRESS” per només 20 € (descompte del 33% respecte suscripció anual ordinària – o del 60% comparat respecte la compra per exemplars individuals)

El JORGC i el GRUPO DUPLEX van crear un projecte anomenat “ACTITUDS, ” Format per un llibre il·lustrat, una obra d'assaig i un DVD. És una eina per a apropar la joieria catalana a la societat en general i contribuir a la seva projecció internacional i impulsar els seus valors culturals com element de contemporaneïtat.

Gràcies al Patrocini del GRUPO DUPLEX, tot col·legiat te dret a rebre un kit “ACTITUDS”, valorat en 100 € PVP, en forma totalment gratuïta.

GRUPO NEXO Subscripció anual al diari “GOLD & TIME” i una de les dues revistes (“NEXO TIME” i “GOLD & TIME MAGAZINE” per només 40 €. O si ho preferiu, al periòdic i les dues revistes per 60 € (descompte del 33%).

LA VANGUARDIA Per cortesia del JORGC, subscripció totalment gratuïta al diari La Vanguardia durant 60 dies. Després us podreu subscriure permanent amb condicions preferents (en el cas que ja sigueu subscriptor, podeu obsequiar amb aquest període gratuït a un familiar o amic). Com: trucant al telèfon d’Atenció al Subscriptor de La Vanguardia 902 481 482 o enviant email a suscriptores@lavanguardia.es


4.8 PROTECCIÓ DE DADES

CONVERSIA Consultoria especialitzada en assessorament, auditoria i formació a empreses en l’àmbit de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Ofereix solucions integrals i adaptades a les vostres necessitats per assolir amb èxit una veritable adaptació a la LOPD: inscripció de fitxers, controls de seguiment, auditoria anual, assessorament jurídic i assegurança de responsabilitat civil, cursos específics de LOPD subvencionables a través de la Fundació Tripartita.

4.9 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS La Companyia d’Assegurances MAPFRE ofereix descomptes especials als col·legiats en els contractes de servei de Prevenció de Riscos Laborals, que són obligatoris per totes aquelles empreses que tinguin almenys 1 treballador i consisteix en el següent: • Avaluació de riscos del lloc de treball. • Formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos. • Vigilància de la salut

4.10 ALTRES PRISMA ARQUITECTURA • 25% descompte sobre el PVP establert pel fabricant en mobiliari d’oficina. • 25% o més de descompte en projectes tècnics d’obres, projectes elèctrics, de climatització, etc i activitats sobre els imports dels barems del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (si tots els projectes obligatoris son contractats a Prisma) • 5% descompte sobre el preu d’oferta en projectes i execucions d’obres.

Per a gaudir de les condicions cal identificar-se amb el carnet col·legial tel 93 217 05 16 / e-mail atencio.colegiat@jorgc.org Recordeu que les empreses amb conveni amb el JORGC poden canviar les condicions amb el temps.


5. DESPATXOS, SALES I AULES 5.1 ESCOLA JORGC A més a més de ser la seu de les activitats docents i de formació del JORGC, és un espai posat a disposició dels col·legiats a títol individual.

a

Disposició d’espais per a reunions personals dels col·legiats. Els col·legiats poden demanar, sense cap càrrec, usar alguna de les aules o la Sala Gran per a reunions professionals o comercials amb tercers. Aquesta disposició és a títol individual. Nota: en cas de que es desitgin fer actes d’empresa més massius, pot haver cert cost.

b

Espai wi-fi. Connexió lliure a internet, sense cap cost.

c

Biblioteca JORGC. Inclou el Fons Bibliogràfic de Gemmologia del JORGC, així com molt material imprès relacionat amb el nostre sector.

d

Espai a disposició de les Seccions, Agrupacions Territorials i Comissions de Treball del JORGC. Aquestes poden usar els espais de l’Escola lliurament per a les seves reunions, actes, etc.

e

Aula de prototipat, amb màquines de prototipat (Roland MDX-15 i JWX-30) cedides per part de ROLAND DG IBERIA

Assessorament i utilització de l'aula: dilluns, dimarts o dijous, 15 a 16h. Cal fer reserva prèvia. Nota: es recomana consultar la disponibilitat prèviament, ja que els espais poden haver estat pre-reservats o en utilització pels cursos del JORGC. Igualment pot haver canvis respecte a l’horari general depenent de mes (tancament d’estiu durant el mes d’agost).


5.2 AULA GEMMOLOGIA I EQUIPAMENT GEMMOLÒGIC A les oficines centrals del JORGC, es disposa d’una sala especialment condicionada per a sessions de gemmologia Igualment es pot utilitzar, sota certes condicions, part de l’instrumental gemmològic (lupes binoculars, refractòmetres, polariscopis, punts de llum blanca, llum O.L, llum O.C. pinces, master colour de diamant, col·lecció de gemmes, dicroscopis, proporcionoscopi...

5.3 SALES A LES DELEGACIONS DE REUS I LLEIDA Les sales de reunions de les Delegacions de Lleida i Reus estan també a disposició dels col·legiats de les respectives demarcacions, però també poden ser usades per qualsevol altra col·legiat que les pugui necessitar per a reunions de treball. Nota: es recomana consultar la disponibilitat prèviament, ja que els espais poden haver estat pre-reservats o en utilització per les activitats del JORGCen cas de que es desitgin fer actes d’empresa més massius, pot haver cert cost.


6. SERVEIS D’INTERNET 6.1 CREA LA TEVA MINI-PÀGINA WEB Amb tres senzills passes: a) introdueix les teves dades imatges seguint les indicacions b) tria la plantilla de disseny que vulguis c) posa ofertes comercials, productes destacats, exposicions... Necessiteu ajut? Un assessor tecnològic podrà ajudar-vos, per molts pocs diners, a millorar la imatge de la vostra pàgina personal. Nota: aquesta funcionalitat de la nova web no estarà implementada fins hivern 2010.

6.2 COMPTE DE CORREU JORGC.COM El teu e-mail gratuït, amb domini jorgc.com, que acredita la teva col·legiació i que podràs gestionar des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet.


7. UN EQUIP DEDICAT AL VOSTRE SERVEI

El equip humà del JORGC està focalitzat a prestar-vos tots els serveis d’aquesta guia amb la màxima qualitat, rapidesa i amabilitat possible. Així que, si hi ha algun servei o consulta professional que podeu necessitar, i que no apareix en les pàgines precedents, no dubteu en consultar les possibilitats.


Seu Central JORGC c/ Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45) 08006 Barcelona Tel. 93 217 05 16 / Fax 93 415 20 92 Adreça electrònica: atencio.colegiat@jorgc.org

Delegació Territorial de Catalunya Sud Tarragona-Reus c/ Sant Joan, 35 entl. 43201 Reus Tel. 977 32 71 08 / Fax 977 31 20 31 Adreça electrònica: cat.sud@jorgc.org

Escola JORGC c/ Rambla de Catalunya 73, entresòl 08008 Barcelona Tel. 93 215 51 34 Fax 93 272 62 60 Adreça electrònica: formacio@jorgc.org

Delegació Territorial Nord de Catalunya Girona c/ Sèquia, 11 2ª planta 17001 Girona Tel. 872 08 12 68 / Fax 972 22 30 31 Adreça electrònica: nord.cat@jorgc.org Delegació Territorial de les Terres de Ponent Lleida c/Anselm Clavé 2, 2-1 25007 Lleida Tel. 973 24 44 09 / Fax 973 24 33 42 Adreça electrònica: delegacio.lleida@jorgc.org

www.jorgc.org

Patrocinadors i col·laboradors

Guia d'avantatges i serveis professionals  
Guia d'avantatges i serveis professionals  

Un col.legi oficial al servei dels joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs de catalunya

Advertisement