Page 1

KaHo St.-Lieven Departement Sint-Niklaas Studiegebied Onderwijs

naam: Jordy Van Der Heyden

Campus BNS OLVP Plezantstraat 157 B-9100 Sint-Niklaas Tel.: +32 (0)3 760 08 86 Fax: +32 (0)3 766 06 74 E-mail: info.bns@kahosl.be

klas: 1LOD

UXU Kringspel

aA: 8 – 20 spelers (in 1 kring) lL: 8 – 12 jaar

Alle spelers staan in een kring. Één speler staat in het midden en houdt een stok vast die in het midden van de cirkel staat. Wanneer de middenspeler de naam van een speler roept, laat hij de stok los. De geroepene moet de stok opvangen vooraleer deze de grond raakt. Slaagt hij er in, dan neemt hij de plaats van de spelbegeleider in. Slaagt hij er niet in, dan valt hij af. afspraken • Degene in het midden moet eerst een naam roepen, alvorens de stok los te laten. • Het is geen competitie, dus als je niet meer aan de stok kan, spring er dan niet naartoe alsof je leven ervan af hangt. • Je laat de stok gewoon los, je duwt of gooit hem niet op de grond. • Je zorgt ervoor dat iedere speler even ver van de middenspeler staat ( tenminste 3 meter) • De kring moet zover mogelijk van de wanden gemaakt worden

De stok valt nooit helemaal op de grond  de kring moet een grotere straal krijgen Leerlingen duiken achter de stok  Matjes worden onder en rond de stok gelegd en de leerlingen worden verwittigd dat het gevaarlijk is. Niet iedereen komt aan de beurt  De kring wordt in kleinere kringetjes verdeelt

organisatie

xx x x x

y

x x x

xx Het spel duurt totdat iedereen afgevallen is en er maar 2 spelers overblijven, de 2 overblijvers zijn de overwinnaars van het spel.


• •

FM: snelheid PM: L: oog-handcoördinatie

Inleiding  teveel lln staan stil ( niet actief genoeg) Leerfase  Te passief Slot  OK

Spelfiche  

een spelfiche voor bewegingsopvoeding