Page 1

Plan van aanpak Jordy Kemmeren Internationale week Belgrado Servië Het verleden van Servië is er een dat getekend wordt door oorlogen en overheersingen. In de late 14de eeuw werd Servië stapsgewijs veroverd en bezet. Deze bezitting, die duurde tot de vroege jaren 1800, werd gekenmerkt door vele grens wijzigingen, gebiedsveroveringen en heroveringen. Hoewel de bezitting van Servië in de vroede 19de eeuw eindigde zal het toch tot 1878 duren voor Servië zijn onafhankelijkheid terug krijgt. Het verkrijgen van zelfstandigheid begin 19de eeuw bracht welvarende tijd voor het land, echter van rust was geen spraken. Servië was voordurend het toneel van machtstwisten tussen families en boerenopstanden. Ook de 20ste eeuw bracht voor Servië geen rust. In 1912 breekt namelijk de Eerste Balkanoorlog uit tussen de Balkanbond (Servië, Montenegro, Griekenland en Bulgarije) en het Ottomaanse rijk. Deze werd direct opgevolgd door de Tweede Balkanoorlog tussen Bulgarije en een pakt van Griekenland, Servië, Roemenië, Montenegro en het Ottomaanse rijk. Nadat dit conflict was beslecht brak minder dan een jaar later de Eerste wereld oorlog uit. Servië werd beschuldigd van het beramen van de aanslag op kroonprins Franz Ferdinand in Sarajevo. Als reactie op deze beschuldigingen viel het Habsburgse Rijk Servië binnen en wordt het geannexeerd door Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef Servië niet gespaard, op 6 april valt nazi-Duitsland Servië binnen. Door de strenge politieke toon die de nazi’s voerde tegen de Servische bevolking komt deze in opstand. Er ontstaan twee grote bevrijdingslegers, namelijk dat van de partizanen en de cetniks, die tot aan de bevrijding een felle strijd voeren tegen de Duitse bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog breekt een tijd van rust aan op het Servische strijdtoneel. Tot in september 1991 het lange oplopend conflict tussen Bosnische Serviërs en Bosnische Kroaten lijdt tot gevechten, die uiteindelijk uitmonden in de Bosnische Oorlog. Om een einde te maken aan de Servische belegering van Sarajevo begon de NAVO op 24 maart met het uitvoeren van bombardementen op doelen in Servië, waaronder ook vele op de hoofdstad Belgrado. Deze bombardementen richtte flinke schade aan in de Servische hoofdstad en dwong uiteindelijk de Servische regering de gewapende strijd te staken. Een bombardement is een van de meest ingrijpende zaken die een stad en zijn bevolking kunnen treffen waar op verschillende mee om kan worden gegaan. De bewoners kunnen een gebombardeerde locatie mijden en liever vergeten welke geschiedenis een dergelijke plek met zijn mee draagt. Een andere mogelijkheid is dat de locatie in zijn gebombardeerde staat blijft behouden en wordt een gedenkplaats. Verder zou het ook kunnen dat een degelijke locatie een hotspot in de stad worden of dan men de schade hersteld en doorgaat tot de orde van de dag. Dit is een interessant fenomeen en ook de aanleiding tot mijn hoofdvraag, namelijk: hoe gaat de bevolking van Belgrado om met de nasleep van de NAVO-bombardementen van 1999 en kunnen wij in Nederland hier lering uit trekken over hoe om te gaan met plekken waar een negatieve historie op drukt? Bij behorende deelvragen: 1. 2. 3. 4.

Welke publieke locaties in Belgrado zijn gebombardeerd in 1999? Wat is de historie van deze plekken voorafgaande aan 1999? Hoe zijn de bevolking van Belgrado omgegaan moet deze gebombardeerde locaties na 1999? Welke aspecten hiervan zijn ook toe te passen in Nederland op locaties met een negatieve lading?


Tijdspad: Aanloop tot vertrek: - Beantwoording deelvraag 1 - Beantwoording deelvraag 2

week 20 week 21 en 22

Tijdens verblijf in Belgrado: - Beantwoording deelvraag 3; Door het bezoeken van de plekken die getroffen werden door de bombardementen in 1999 en daar te plekken te ervaren welke vibe en uiterlijk deze plekken hebben wil ik tot de beantwoording van deze deelvraag komen. Ik zal ook contact zoeken met lokalen om met hun over deze plekken te spreken en indien mogelijk samen te bezoeken. Na terugkeer: - Verdere uitwerking deelvraag 3 - Beantwoording deelvraag 4 - Beantwoording hoofdvraag en afronding

week 23 week 24 week 25

Plan van aanpak internationale week  

Plan van aanpak voor de internationale week in Belgrado van Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you