Page 1


00. SUMARI


00 Sumari

3

01 Presentaci贸

5

02 Productes

9

03 Treballs realitzats

15

04 Clients

21

SUMARI

3


01. PRESENTACIÓ


FlashFutura

neix a la

usD (unitat

De

suport

a la

Docència)

crai-usu orientat al Després De realitzar alguns

un Departament Del

Desenvolupament De projectes per Donar suport a proFessors i grups Docents.

projectes amb molt D'èxit, es DiFonen els nostres serveis per DiFerents estaments i Departaments i comencem a rebre peticions importants, per a les que creem inFormes De proposta, Desenvolupament, implementació De tecnologies i pressupostos.

Tots els membres de Flashfutura, interns o externs, tenen una amplia experiència en disseny, maquetació y programació web. Tots ells estan familiaritzats en camps com la usabilitat, accessibilitat, web 2.0 i les seves comunitats, posicionament web i disseny de continguts. L'equip intern de Flashfutura es caracteritza pels seus estudis d'àmbit humanístic. La casualitat ha portat a que tres membres llicenciats en Història per la Universitat de Barcelona es trobessin per desenvolupar projectes multimèdia. Dita casualitat ens permet creuar la tècnica amb els principis humanístics i intentar treure el màxim profit de los dues experiències.

01.1. equip intern L'equip de Flashfutura està format per un nucli central de tres persones, especialitzades en diferents àmbits.

Jordi Serratosa Carbonell Project manager i consultor web. Especialista en gestors de continguts, social media i disseny de projectes. Domina eines de disseny com Photoshop, Illustrator i InDesign. Participa en projectes de consultoria, preparant projectes y realitzant el disseny funcional. Ha impartit cursos de formació per al personal del CRAI (Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat de Barcelona.

PRESENTACIÓ

5


Raúl Vallespín Luque Especialista en XHTML, CSS, jQuery i programes de disseny gràfic com Photoshop i Illustrator. Realitza treballs d'integració dels dissenys en Drupal, maquetació dels continguts i implementació de regles de usabilitat, accessibilitat i estandarització del codi del web, garantint la validació del codi CSS i XHTML. Te àmplia experiència en formació TIC en cursos a càrrec d'Activa't i de Tecniber. Joan Josep Pons López Programador i Gestor SEO. Especialista en PHP, bases de dades MySql y posicionament web. Realitza els treballs de programació i adaptació dels diferents mòduls de Drupal i l'administració del sistema. Implementa les campanyes de SEO dissenyades pel client i realitza el seguiment de les mateixes. Ha impartit diversos cursos relacionats amb la programació i desenvolupament web a la USD (Unitat de Suport a la Docència) de la universitat de Barcelona i a diverses acadèmies privades.

01.2. equip extern Flashfutura disposa d'un equip de col·laboradors externs que realitzen tasques de maquetació, programació, informes d'usabilitat, accessibilitat, dissenyadors i experts en continguts i comunitats 2.0

Oriol Arnau, programador i especialista en sistemes. Samuel Strada, programador i maquetador. Javier Salinas, maquetador i dissenyador. Jordi Sesmero, especialista en programació de mòduls de Drupal. Aleix Massagué, maquetador i especialista en integració en plataformes mòbils. Guillem Arias, especialista en usabilitat, accesibilitat i wireframing. Sandra Marínez, dissenyadora gràfica i especialista en e-Comerce.

6

FLASHFUTURA


Magda Aliana, editora i especialista en disseny de continguts, especialista en comunitats 2.0. Francisco Máñez, enginyer superior en informàtica de sistemes especialista en Java, Flex, PHP i sistemes GIS. Jordi Ferré, dissenyador gràfic i especialista en edició de vídeo amb After Effects, Final Cut i animació 3D amb 4D Cinema.

A Flashfutura creiem en unes fases generals molt marcades per al desenvolupament del projecte que son: • Elaboració de la proposta tècnica i del disseny. • Elaboració del pressupost i del plà de qualitat i desenvolupament (timming). • Acompanyar i guiar als nostres clients, als que preferim anomenar col·laboradors, durant tot el procés, desestimant el model client - venedor, per fomentar el model d'equip entre desenvolupadors tècnics, nosaltres, i desenvolupadors de continguts, vosaltres. Volem fer projectes seriosos, madurs, que adoptin les noves tecnologies i que no quedin desfasats en un any, que puguin projectar-se al futur o anar creixent paral·lelament amb les aportacions dels editors i de les noves tecnologies. Y volem realitzar-los i compartir-los amb els col·laboradors (clients), ensenyant tot el que sabem i explicant detalladament en la mesura que ells decideixin, com funciona el seu website, o aplicació, i quin potencial te.

PRESENTACIÓ

7


02. PRODUCTES


l'estructura

multi-Disciplinar De

FlashFutura ens permet Desenvolupar projectes realitzats amb DiFerents malgrat la complexitat De DiviDir alguns camps De treball presentem en aquest inForme els proDuctes tenint en compte la tecnologia De Desenvolupament i la Forma en que es presenten. tecnologies i D'àmbits variats.

02.1 Websites A Flashfutura ens hem especialitzat en els següents camps de desenvolupament de websites: 1. Sistemes de gestió de continguts, anomenats CMS (Content Management System). Aquests sistemes ens permeten la realització de websites amb prestacions molt atractives, com per exemple:

• Capacitat d'editar els continguts, textos, imatges, vídeos, repositoris d'arxius, pdfs, llibres i articles per part dels usuaris, sense que hagin de recórrer als desenvolupadors cada cop que vulguin canviar quelcom. • Funcionamient perfecte, testejat a mils de websites a tot el món. Sistemes en continu desenvolupament envoltats d'una comunitat molt activa i amb un roadmap assegurat que garanteix noves versions amb noves funcionalitats que es podran anar afegint als projectes desenvolupats de forma fàcil i ràpida. • Implementació àgil. Aquests sistemes estan preparats per a instal·lar-se i configurar-se en uns pocs dies, funcionen de forma modular, el que significa que es pot instalar el nucli del sistema i més endavant afegir les funcionalitats de cada projecte en particular, sense característiques supèrflues. • Separació total del contingut i el disseny. Aquesta es una de les característiques més importants en quant a projecció en el futur del website o projecte, d'aquesta forma, si en uns quants mesos o anys es vol canviar el disseny o l'estructura, es pot mantenir el contingut ja que un àmbit no afecta a l'altre. A Flashfutura ens hem especialitzat en CMS àmpliament coneguts per la comunitat, hem treballat molt amb Joomla i Drupal, aprofundit enormement en aquest últim, que cal destacar. Són dos sistemes recolzats per mils de websites comercials i acadèmics, que actualment podem trobar a Internet. També hem desenvolupat aplicatius i mòduls per Moodle enfocats a plataformes e-learning.

2. Sistemes de desenvolupament Open Source, o de codi obert, el que significa que estan vinculats a determinades modalitats de llicències, com GNU, GPL o Creative Commons. Això permet desenvolupar els projectes sense pensar en invertir grans sumes del pressupost en comprar llicències de pagament.

Actualment la comunitat de desenvolupament és més rica que mai, existeixen possibilitats infinites per implementar qualsevol projecte amb eines desenvolupades sota aquestes llicències, sense anar més lluny, Joomla i Drupal ho estan.

PRODUCTES

9


3. Sistemes de programació: L'opció de Flashfutura es treballar, sempre que es pugui, amb el llenguatge de programació PHP, amb el que s'ha desenvolupat el nucli dels gestors de continguts Joomla i Drupal abans citats, i que es un dels més utilitzats en projectes web dinàmics. 4. Sistemes de gestió de dades i bases de dades: Base de dades MySql, específicament dissenyada per interactuar de forma fluida amb PHP. 5. Sistemes de maquetació i disseny: la maquetació es realitza mitjançant fulles d'estil (CSS) i Javascript (jQuery) enfocat a la validació del codi i al compliment dels estàndards. També adaptem pagines web per a dispositius mòbils el que permet una millor experiència al usuari. 6. Animacions: Flash amb programació amb Action Script 3.0 o Javascript (jQuery).

A Flashfutura ens agraden els websites o projectes que implementen PHP, Javascript, CSS i sistemes de bases de dades com MySQL, i en la mesura de les necessitats dels projectes, animacions Flash, AJAX o implementacions amb Flex. En resum, amb aquestes tecnologies es poden implementar funcionalitats en projectes com: • Gestió de continguts de text, per que l'usuari o administrador pugui editar tots els textos del website. • Gestió d'imatges i vídeos. • Directoris d'usuaris, creant perfils específics com per exemple els d'administradors, coordinadors, editors, usuaris registrats o visitants. • Biblioteques d'arxius o repositoris, totalment administrables i que poden anar creixent a mesura que s'introdueixen nous continguts. • Formularis de contacte i d'introducció de dades, d'avaluació, d'introducció de continguts o de validació. • Presentacions animades tipus PowePoint molt més potents visualment. • Alta a tots els sistemes de cerca i indexació i sistemes de cerca propis dins del website. • Llistats de publicacions i recursos. • Sistemes de venta online o d'aportacions econòmiques, sistemes de validació de tarjeta de crèdit o de dades bancàries. • Galeries d'imatges, portafolis i books online.

Com es pot veure, les possibilitats son molt àmplies i tot i que no apareixin en aquest resum, en general gairebé qualsevol idea es pot desenvolupar previ anàlisi en profunditat.

10

FLASHFUTURA


02.2 mòDuls Una de les característiques que fan més flexibles els gestors de continguts es la facilitat amb la que es poden desenvolupar mòduls per que compleixin amb totes les funcionalitats que els diferents projectes puguin requerir. A Flashfutura hem desenvolupat mòduls propis pel gestor de continguts Drupal així com per la plataforma de e-learning Moodle o per a Joomla. Aquests desenvolupaments han permès donar solució a múltiples necessitats dels nostres clients.

02.3 aplicacions 1. Web apps: un dels camps que cal destacar en el món web son les anomenades "web apps" o aplicacions web. Les seves possibilitats no deixen de créixer i el seu objectiu és emular les funcionalitats que avui en dia ofereixen les aplicacions d'escriptori però des d'un entorn online. Algunes de les web apps que han destacat als últims anys han estat Google Docs, Backpack o el propi Photoshop en la seva versió per a navegadors web. També s'inclouen en aquesta categoria les aplicacions destinades a les xarxes socials tipus Facebook o Twitter. 2. Aplicacions per mòbils: gràcies a l'arribada dels Smartphones i els seus sistemes operatius com iPhone, Android i Balckberry (Windows Mobile), s'ha obert un nou mercat d'aplicacions i publicitat. 3. Aplicacions d' escriptori: Aquestes aplicacions es desenvolupen sota llicència Flash/ Flex/Air que permet la implementació d'una aplicació apta per a qualsevol sistema operatiu i que només requereix tenir instal·lat l'Adobe Flash Player, que actualment es troba al 95% dels ordinadors del món.

02.4 víDeos Flashfutura ha participat en l'edició d'alguns vídeos destinats a campanyes publicitàries, pàgines web i productes interactius. Aquest treball s'ha realitzat a través de programes com Adobe After Effects, Premiere i Media Encoder, Final Cut, Soundbooth i Soundtrack. Si el vídeo requereix l'ús de gràfics en 3D s'utilitzen eines com 4D Cinema, V-Ray, 3D Studio Max i Maya.

PRODUCTES

11


02.5 community manager i social meDia La gestió de perfils en xarxes socials, així com el disseny d'estratègies per a aquestes és una de les noves formes de comunicació d'empreses i particulars. El desenvolupament de contingut atractiu i la seva presentació en funció del públic al que va dirigit permet estar al dia i comunicar-se amb un target cada cop més atractiu.

02.6 consultoria L'avantsala d'un bon projecte és una millor planificació. Nosaltres ens fem partícips dels que pensen que els projectes s'han de planificar correctament, interioritzar les idees i desenvolupar-les junt amb els nostres clients, amb la fi de trobar els seus punts forts i dèbils. Realitzem informes d'usabilitat i accessibilitat així com dissenys funcionals i fluxos de treball per que el desenvolupament compleixi amb el requisit indispensable de l'eficàcia.

02.7 Formació Fem cursos a mesura per empreses i institucions, des de nocions bàsiques fins nivells avançats. El nostre catàleg de cursos inclou programació de webs simples amb HTML i CSS, Javascript, desenvolupament de webs dinàmiques (PHP/MySQL) utilització de CMS (Drupal, Joomla, Wordpress) etc.

12

FLASHFUTURA


PRODUCTES

13


03. TREBALLS REALITZATS


03.1 supernanas Realitació del web per a la iniciativa "Supernanas, nanas que dan sueños" de The Love Comes, en col·laboració amb Save The Children. • Adaptació del disseny a plantilla de Drupal. • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x. • Tenda virtual basada en Ubercart.

Col·laboració: The Love Comes

03.1 barcelona té sang Desenvolupament del web de la campanya Barcelona Té Sang, acció que pertany al Dia Mundial del Donant de Sang i en motiu de la capitalitat de Barcelona en dita causa. • Adaptació del disseny a plantilla de Drupal. • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

Col·laboració: The Love Comes

03.2 AssociAció de donAnts de sAng de BArcelonA Disseny i programació del web de la recent instituïda associació. • Disseny de la interfície. • Maquetació de la plantilla per a Drupal • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

TREBALLS REALITZATS

15


03.3 Metropolis Desenvolupament complet amb Drupal del portal per a l'Associació Mundial de les Grans Metròpolis, la secretaria de la qual es troba a Barcelona. • Disseny de la interfície. • Adaptació del disseny a plantilla de Drupal. • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

03.5 blueknoW Desenvolupament en Joomla del web i programació d'alguns mòduls per a complir amb totes les funcionalitats. • Maquetació de la plantilla per Joomla. • Desenvolupament a partir de Joomla 1.5.x.

Col·laboració: Linka

03.6 gallo gourmet Maquetació de la línia Gourmet de la marca Pastas Gallo. • Maquetació de la web en XHTML/CSS. • Programació amb Javascript (jQuery) dels efectes.

Col·laboració: Linka

16

FLASHFUTURA


03.7 silence Programació del web de l'empresa Silence, dedicada a la distribució de material per a efectes especials i concerts. • Adaptació del disseny a plantilla de Drupal. • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

Col·laboració: Linka

03.8 miquel serratosa Desenvolupament del web de l'il·lustrador barcelonès Miquel Serratosa, autor d'obres com Relatos de Poe i Infierno. • Maquetació XHTML/CSS. • Programació de funcionalitats. • Animació Flash.

Col·laboració: Miquel Serratosa

03.9 laura estraDa Desenvolupament del site amb Drupal a partir del disseny realitzat per 4+4. • Traspàs d'Illustrator a XHTML/CSS. • Adaptació del disseny a plantilla de Drupal • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

Col·laboració: 4+4.

TREBALLS REALITZATS

17


03.10 pocohecho Redisseny del blog culinari Pocohecho desenvolupat amb Wordpress. • Disseny de la interfície. • Maquetació del template per Wordpress. • Programació de funcionalitats.

03.11 aticser consulting Re-disseny del site corporatiu per la consultoria barcelonesa aTICser. • Disseny de la interfície • Maquetació XHTML/CSS/JS • Programació de funcionalitats JS

03.12 el molí oleari Desenvolupament del site sota Drupal a partir del disseny realitzat per la agència ArtPixel ubicada a Tarragona. • Traspàs de Illustrator a XHTML/CSS. • Maquetació del template per Drupal. • Desenvolupament a partir de Drupal 6.x.

18

FLASHFUTURA


03.13 labFisio Portal de pràctiques del Laboratorio de Fisiologia de la Universitat de Barcelona. La web esta desenvolupada en Joomla i es composa de 11 sites independents. • Disseny de la interfície • Maquetació 11 templates per Joomla. • Desenvolupament a partir de Joomla 1.5.x

03.14 tDah catalunya Re-diseny de la web per l'associació catalana d'afectats per el Trastorn del Dèficit d'atenció amb o sense Hiperactivitat. • Disseny de la interfície • Maquetació del template per Joomla • Desenvolupament a partir de Joomla 1.5.x

03.16 i4arquitectes Desenvolupament complert en Flash de la web del estudi d'arquitectura i4arquitectes i d'una zona exclusiva de clients en PHP. • Disseny de la interfície • Desenvolupament en FLASH • Programació de funcionalitats en PHP

TREBALLS REALITZATS

19


03.17 mars Pàgina per al grup de Microbiologia d'aigües relacionada amb la salut (MARS) del Departament de Microbiologia de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. • Disseny de la interfície • Maquetació del template per Joomla. • Desenvolupament a partir de Joomla 1.5.x

03.11 araDem Migració de Drupal 5.x a Drupal 6.x per al bufet d'advocats Arasa & De Miquel. • Adaptació del tema gràfic. • Migració de la base de dades. • Migració dels mòduls i funcionalitats.

03.12 tianvi Programació de mòduls per a l'empresa Tianvi, directori d'empreses amb seu a Barcelona. • Programació de mòduls per Joomla 1.5.x. • Adaptació del tema gràfic.

20

FLASHFUTURA


TREBALLS REALITZATS

21


04. CLIENTS


A FlAshFuturA

ens AgrAdA treBAllAr en projectes de diFerents àMBits en els que es pugui AproFitAr Al

MàxiM el nostre cAràcter pluridisciplinAri.

lA

col·lABorAció AMB projectes universitAris d'investigAció i

de docènciA hA ocupAt grAn pArt del nostre teMps Fins A convertir-se en un Fet verteBrAdor de lA nostrA

eMpresA. tAMBé heM reAlitzAt projectes per diFerents consultories i eMpreses dedicAdes Al disseny i lA puBlicitAt.

04.1. clients principals

CLIENTS

23


04.2. col·lABorAdors

Flashfutura ha col·laborat amb diferents empreses en l'elaboració d'alguns dels productes que hem realitzat així com en algunes iniciatives d'àmbit social.

24

FLASHFUTURA


CLIENTS

25

Flashfutura  

Informe general de Flashfutura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you