Page 1

JORDI FERRER HECTOR SORIANO 4ª


QÜESTIONARI PART HECTOR SORIANO 1-Madame de Merteuil i Madame de Tourvel representen en la pel·lícula dos models de dona oposats. Mostra aquesta oposició tot i indicant els trets o característiques de cadascuna d'elles. -Madame de Tourvel es una dama que servia a una gama alta, era com dir la criá. Madame de Merteuil era una dona de gama alta que tenia el ser poder en el domini de les persones. 2-La sexualitat és una de les parcel·les de la vida humana on s’inicia l’alliberament al segle XVIII. Indica almenys 3 elements que indiquen aquest canvi a la moral sexual en l’època moderna. -A la dona no se li reconeixia molt el medit, algunes es casaven per inconveniencia, i l'ultima no podien contestar ni lluitar per els seus drets. 3-Quina dona de les que hi apareixen a la pel·lícula et sembla més moderna, més d’acord a l’esperit de les Llums? Madame de Merteuil, Madame de Tourvel, Cécile de Volanges, sa mare ...? Justifica la teua resposta. -Cecilie de Volanges em pareix mes moderna, perquè es un joveneta que sempre fa el que deia sa mare perque havia estat tancada a un convent. 4-Per què suposa un gran repte per al Vescomte de Valmont seduir a Madame de Tourvel, tal i com li proposa Madame de Merteuil? Recorda els seus trets. -Al Vescomte de Valmont li suposa un gran respecte seduir a Madame de Tourvel, perquè era una dama dificil de conquistar i aquest no mes eu feia per el tracte que feren. 5-Madame de Tourvel ens mostra en la pel·lícula una gran conflicte moral que a sovint tenim les persones. Podríeu identificar-lo en termes generals, no narrant els esdeveniments concrets? -El conflicte moral que ens mostra Madame de Tourvel es que te que escollir entre el que li agradaria fer i entre les seues obligacions.


QÜESTIONARI PART JORDI FERRER 6-Diríeu que Madame de Tourvel és una persona “major d’edat” d’acord a l’ètica de Kant? Justifica detingudament la teua resposta utilitzant els teus coneixements. -Al principi de la pel·lícula Madame de Tourvel em pareix que es menor d’edat per que no pren les seues propies decisions, però desprès es dona conter del que vol i lluita per això, així que si que seria major d’edat. 7-Madame de Merteuil i el Vescomte de Valmont són persones independents, captivadores, dominadores. Recorda la seua relació, si estan enamorats, si es demostren la seua estima, què valor simbòlic té el maquillatge de la Marquesa i raona: com aconsegueixen aquesta classe de persones el poder? Es el camí cap al plaer? Els dona finalment la felicitat? -Madame de Merteuil i el Vescomte de Valmont aconsegueixen el poder, manipulant i dominant a les persones, i es proposen reptes per a aconseguirlos i demostrar el seu poder. Però finalment totes les manipulacions no serveixen de res perque no son feliços com son i volen altra vida. 8- L’ètica kantiana proposa que una bona conducta moral és tota aquella acció en la que considerem als altres com un fi en si mateix i no com a un mitjà per aconseguir els nostres propòsits. Valora d’acord a aquest principi ètic les accions de la Marquesa de Merteuil, el Vescomte de Valmont, Cécile de Volanges i el Cavaller Danceny. -La Marquesa de Merteuil es pot dir que no te un comportament moral perquè fa lo possible per beneficiar-se a si mateixa, El Vescomte de Valmont tambe fa lo possible per els seus beneficis sexuals, tampoc es moral el seu comportament, Cecile si que te un comportament moral ja que fa esforços per beneficiar als demes.


9-Una bona acció moral, segons Kant, per ser racional ha de ser universalitzable, és a dir, ha de ser desitjable que tothom la realitzara de igual manera. Consisteix a dir, que el que és bo per a un ha de ser bo per a tothom. Com valoraries d’acord a aquest principi ètic als personatges anteriors. -La marquesa de Merteuil era una dona molt independent per lo tant feia lo que volia i no lo que els demes volien per a ella. El Vescomte el mateix i Cecile era la que mes pensaba en el que volien els demes i els feia cas, sempre feia lo que li deien, era menor d’edat. 10-La pel·lícula és una crítica a la moral i els costums de l’aristocràcia durant el segle XVIII. Elabora tu aquesta crítica. Fixa’t als que són i com els mostren públicament els diferents personatges, el significat de l’escena final de Madame de Merteuil, al desenllaç de Valmont, etc. -Ami me pareix que es segle XVIII son un poc egoistes tots i sols pensen en ells mateixos i ho fan tot per el seu propi benefici, encara que desprès s’enamoren i no poden viure el u sin el altre...

Qúestionari etica  
Qúestionari etica  

Qúestionari etica

Advertisement