Page 1

ACTIVITAT PREPARATÒRIA

Descripció Compara els dos textos que parlen d'un mateix tema i explica què fa que un dels textos pugui ser més entenedor, per persones no expertes en el tema, que un altre. Impressió inicial SORPRESA. En el primer moment tot iniciant la lectura d’en Fernández, M. (1999) la meva reacció fou tornar a començar la lectura, per comprovar si m’havia perdut alguna cosa o tenia problemes de comprensió lectora. Llegir l’enunciat de l’activitat preparatòria ja em va aclarir que es tractava no d’entendre el text sinó tot el contrari, comprendre de quina manera els autors o els docents podem fer que la gent ens entengui més o menys. Llegir l’article de PINKER, S. (1999) en segon terme és interessant perquè ajuda a clarificar i a entendre la naturalesa de l’activitat plantejada. TRANQUIL·LITAT. Seguint de forma pausada la lectura d’aquest mateix autor, resulta evident que el tema és molt tècnic provinent d’un camp complicat i de difícil accés si no domines la lingüística com a element clau i com a habilitat. Aquest article mostra des de l’inici moltes notes a peu de pàgina, fent que t’obliga a estar canviant el focus dels ulls de forma permanent. Això provoca en un text interpretacions errònies i un alentiment de la lectura, necessitat de realitzar una tercera o quarta lectures en profunditat però amb la pèrdua de temos que això supera. Els dos textos es tracta el mateix tema però amb metodologies i tècniques diferents. REFLEXIÓ I CONCLUSIONS. Després de realitzar aquesta activitat cal fer una reflexió profunda de com expliquem els aspectes teòrics de l’assignatura o de la matèria tenint en compte la metodologia i el bon ús de diferents tècniques per tal d’adequar-nos a les necessitats dels alumnes. Cal utilitzar un llenguatge clar i entenedor i no oblidar que la comunicació oral té les seves avantatges i també les seves limitacions. Un dels apartats de la carpeta docent el destinaré a parlar de com transmetre els continguts mitjançant una metodologia participativa que contempli: el pensament creatiu, el descobriment i la exploració i el treball en equip.


Comparació

Article Fernàndez, M. (1999)

Tipus de text

Text molt tècnic, amb frases molt complicades d’entendre. Transversal a determinades universitats ho fan de tal forma que l’implamb la vesa

Tipus d’article

Article científic de carácter positivista – hermeneútic.

Extensió de l’article

Sintètic molt concret i definit.

Simplificacions

Utilització de frases compostes i subordinades

Utilització de frases curtes i clares

Bibliografia

Molt similar en un article i en l’altre. Hi ha autors que es repeteixen.

Utilització de la bibliografía per reforçar els conceptes que es treballen en el text.

Tamany de l’article

Text reduït en nombre de pàgines però molt dens a nivell d’informació

Text extens en nombre de pàgines però molt entenedor a mesura que es va llegint

Exemplificacions

L’autor dona per entès que les persones que llegeixen el text dominen els conceptes previs. No hi ha exemples per tal de clarificar la teoría.

Hi ha molts exemples i molt ben exposats per reforçar els conceptes que treballem i fer més intel·ligible el text.

Citacions a peu de pàgina

Són llargues i molt tècniques I t’obliguen a llegir-les per poder entendre el text tot i haver de llegir-lo diverses vegades.

No n’hi han però introdueix exemples curts i adients per entendre el text.

Punt de partida

Explica el problema però no el contextualitza

Explica el context històric i això facilita la comprensió.

JORDI PUIG VOLTAS DOE (Didàctica i Organització Escolar) Facultat de Pedagogia

Article de Pínker, S. (1999) Text molt més entenedor tot i la complexitat del tema. Text tècnic però narratiu i molt il·lustrat amb posibles exemples que fa que sigui més comprensible. Article científic de carácter interpretatiu-sòciocrític Més llarg, més narratiu i explicatiu.

Textos iguals però diferents  
Textos iguals però diferents  
Advertisement