Revista Spiral nº6

Page 1

6

Desembre 2006

Cara A araC

amb Rosa Balaguer - Directora del Casal del Infants del Raval

“Donem respostes a les necessitats socials, ens apropem i transformem la realitat perquè aquesta sigui més justa. Mobilitzem la societat per transformar el nostre entorn” El Casal Dels Infants del Raval és una associació no governamental i no lucrativa que treballa des de 1983 a la ciutat de Barcelona. És una associació laica i independent jurídicament de qualsevol altra organització i administració pública. L’organització va ser declarada d’utilitat Pública el març de 1997. La finalitat del Casal és aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida del màxim possible de nens, nens i joves de la ciutat que estiguin en risc o en situació d’exclusió social, generant, per extensió, millores en les condicions de vida en els barris en els quals treballa.

¿

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Com va començar la idea del Casal dels Infants del Raval? El Casal dels Infants del Raval va néixer a partir d’un centre de temps de lleure diari subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona que funcionava des de 1975. Un grup de persones d’aquest centre es van constituir en Associació el novembre de 1982, donant inici a les activitats. La finalitat fundacional era l’atenció als nens i nenes en el seu temps lliure. Donades les característiques del barri, durant la dècada dels anys 80, el treball que es realitzava era fonamentalment assistencial, procurant cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, salut i lleure dels nens. L’activitat del Casal es fonamentava en la col·laboració d’un nombrós col·lectiu de voluntaris que es responsabilitza de les activitats. Des de llavors, el Casal ha treballat diàriament durant 23 anys per als infants i joves en risc d’exclusió i per les seves famílies. ¿De quina manera ha canviat l’entorn del barri del Raval? Al principi, hi havia moltes famílies de Barcelona, hi havia una situació de pobresa important. A partir de l’any 85’ es va començar a realitzar una reforma urbanística, van haver canvis en el comerç i també un desenvolupament de política social. En l’actualitat ens trobem principalment amb una diversitat de situacions complexes, que tenen a veure amb els actuals factors clau quan parlem d’exclusió: educació, treball i habitatge. Evidentment, la característica de barri d’acollida de població immigrant suma a aquests factors la dificultat en la integració social de moltes persones i suposa un esforç important també en aquest sentit. ¿La pobresa d’abans és comparable amb la pobresa

d’ara? Abans, quan varem començar, la pobresa estava associada amb la falta d’aliments. En canvi, avui en dia la pobresa està relacionada amb la dificultat d’accés al treball, la precarietat laboral, la falta d’igualtat de condicions... Ens trobem davant una realitat social complexa que comporta un increment de les persones que es troben en situació de pobresa. Segons estudis recents una de cada sis persones a l’estat Espanyol s’hi troben. I aquest fet és realment preocupant. ¿Quants projectes desenvolupeu al Casal? Actualment l’entitat articula la consecució dels seus objectius en 5 línies de treball i 23 projectes. Uns aborden la situació de total la població infantil i juvenil del barri a través de recursos socials i educatius i uns altres atenen col·lectius específics, amb alt risc d’exclusió social. També estem treballant en diferents projectes en el barri de la Mina. Des del 2004 duem a terme el projecte dmoto (motivacions pels joves inactius) al barri de la Mina. Els projectes estan pensats perquè evolucionin constantment a fi d’adaptar-se a l’evolució de la societat. ¿Amb quina franja d’edat treballa el Casal? Principalment treballem amb nens i nenes, adolescents i joves des dels 3 anys fins als 25 També desenvolupem projectes amb les famílies del barri. D’aquí poc començarem un nou projecte que inclou els infants menors de 3 anys. ¿En què es basa el treball que feu amb els nois del Casal? Es basa en un pacte de corresponsabilitat entre el noi, la família i el Casal, però també amb la societat en general, el conjunt de persones, institucions i empreses que donen suport al projecte i

legitimen la nostra tasca diària. Només aquest treball conjunt, basat en un acord de col·laboració, pot garantir una millora estable i duradora a llarg termini. ¿Quants voluntaris teniu col·laborant amb vosaltres? Aproximadament rebem una mitja de 500 voluntaris a l’any. Durant tot l’any venen unes 200 persones al llarg de la setmana. Quan tenim més voluntaris és durant l’estiu. ¿Teniu algun projecte innovador, alguna novetat o iniciativa? En l’actualitat estem treballant en molts projectes innovadors relacionats amb temes de formació i també d’inserció laboral. En el cas especial del barri de la Mina estem duent a terme un treball de formació en noies. També estem treballant en la integració de la dona a la societat, aspectes de treball comunitari de convivència... ¿Quin paper realitza el Casal en el barri? El Casal és un element importantíssim en la vida del barri i de molta gent que hi viu. Donem respostes a les necessitats socials i ens apropem i transformem la realitat perquè aquesta sigui més justa. ¿A part del barri de la Mina, treballeu en algun altre projecte extern al barri del Raval? Sí, des de fa 5 anys estem treballant amb una ONG de Tànger. Varem començar quan ens varem trobar que venien molts nens del Tànger menors d’edat sense les famílies. En adonar-nos de la problemàtica d’aquest col·lectiu varem començar a establir una col·laboració molt potent per tractar temes de prevenció en els barris d’aquesta ciutat per implicar la comunitat en la situació de la infantesa. ¿Quins son els valors i principis

del Casal del Infants del Raval? L’enfocament prioritari del Casal és potenciar l’actuació preventiva abans que la reparadora. Partim de la convicció absoluta en la capacitat que té qualsevol nen, nena o adult en situació de dificultat de sortir endavant de manera autònoma, si rep el suport necessari i si la societat, en el seu conjunt, s’implica en aquest esforç comú. Des del Casal treballem entenent la comunitat i el territori com a realitats que determinen qualsevol acció educativa i de suport social i treballem, amb tots els agents implicats, per a facilitar la participació i la integració de les persones en situació de desavantatge social. Col·laborant amb totes les institucions, entitats i administracions i reclamant, a la vegada que siguin les administracions les que impulsin polítiques públiques per millorar l’equilibri social. www.casaldelraval.org

m a g a z i n e la revista dels Centres Marsan

04

Equilibri Consumo consciente: El esencial del mes: Suplementos naturales Prop-P de Mielar

06

Benestar Consumo consciente: Cuida tu cuerpo, cuida natural tu piel Cosmética con la mejor cosmética natural

08 08

Prevenció Alimentació ecològica Prevenció i de comerç just La Mel i el Pol·len

15 13

Especial Nens Especial Nens Alimentació infantil: Reforços Apostant per un menjar pels més fora de sèrie sa

20 24

Cara Cara aa Cara Cara amb Galofré ambBlanca Rosa Balaguer

CONSUM CONSCIENT Al Nadal més que mai!


03.

Editorial

EDITORIAL Darrera de cada gest hi ha una intenció Si ens aturéssim un instant i observéssim el que fem cada dia, des del moment en que sona el despertador fins al moment de tornar a dormir, ens adonaríem de la quantitat de petits gestos que podem canviar per fer un món més just i ecològicament sostenible. L'ús desmesurat d'aigua, de llum, de plàstic, la contaminació del cotxe i dels detergents, el consum d'aliments genèticament modificats, les indústries que no tenen en compte els valors humans, el consum continuat de productes que generen un gran impacte ambiental...Aquesta espiral descendent, aquest camí cap al consum egoista i destructiu és el que segueix la gran majoria, i és, aquesta espiral descendent la que cada dia contribueix a empitjorar de mica en mica el món que ens envolta, comprometent moltes vegades la nostra salut.. Però com podem ajudar a fer un món millor a través del nostre consum? Sembla mentida que a través del consum diari podem arribar a contribuir a fer una societat més equitativa, però, realment no és una utopia; és així de senzill i d'útil. Un bon exercici diari seria preguntar-nos la provinença d'aquell sucre o aquell cafè que ens prenen cada matí per despertar-nos. És saludable? Qui se'n beneficia realment: l'agricultor o la indústria alimentària? Hi ha explotació laboral? S'ha

compromès el medi ambient? S'ha experimentat amb animals vius per tal de desenvolupar el producte? Si cada dia ens formuléssim totes aquestes preguntes podríem reconduir el nostre món cap a una trajectòria més en harmonia amb la naturalesa i aconseguiríem ser més conscients per assolir una societat més justa i compromesa amb l'entorn.

i dirigint-nos cap a un sistema més humà. Comprem ecològic i local, de comerç just, reciclem, agafem el transport públic, anem a bicicleta o bé compartim cotxe, utilitzem paper reciclat, agafem el cistell de la compra i oblidem-nos de les bosses de plàstic...Nosaltres tenim el timó per poder canviar el rumb d'aquesta societat.

Tots sabem que consumir és necessari, però, és justament aquesta necessitat la que fa que podem canviar el nostre consum passiu cap a un consum actiu, conscient i crític de tota la cadena de comercialització. Podem sortir de la espiral egoista i compulsiva i decantarnos cap a la espiral solidària i justa, una espiral ascendent transformadora del nostre entorn

Jordina Casademunt

Rudolf Steiner

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Buscad la verdadera vida práctica material, pero buscadla sin haceros insensibles al espíritu que se halla activo en ella. Buscad lo espiritual, pero buscadlo no por goce suprasensible, no por refinado egoísmo, sino buscadlo porque desinteresadamente deberéis plasmarlo en la vida práctica en el mundo material.

En aquesta nova edició de la revista Spiral volem transmetre la importància que té el gest de comprar conscientment perquè, a través d'aquest gest podem provoca un impacte social i ambiental positiu o bé, tot el contrari, negatiu. Des de Marsan volem tornar als valors naturals i socials, volem que aquest gest sigui perdurable i que no sigui només temporal. I també volem divulgar, educar i conscienciar a totes les persones perquè visquin d'una manera senzilla, ecològica i solidària, per aconseguir una realitat més justa i més accessible per a tothom. Perquè darrera de cada gest hi ha una intenció.


! • ¡T S E

! • ¡T

SUPLEMENTOS NATURALES

05.

ES

Ú

Equilibri

E LIG

Ú

04.

ELIG

Consumo consciente: tú eliges! ¡Que acierto escoger suplementos naturales! Conservan la integridad nutricional de la fuente de origen, son perfectamente asimilables por el organismo y además las empresas que los fabrican demuestran un fiel compromiso con el medio ambiente y la salud de las personas.

Suplementos Naturales:

Suplementos de Síntesis

Tecnología puntera con materia prima orgánica • Nutrientes de origen vegetal, mineral o animal. • Mantienen la integridad nutricional básica del producto. • Utilización de materia prima ecológica. • No utilización de pesticidas. • Mejor absorción de nutrientes por parte del organismo. • Utilización de aparatos de filtración para depurar el aire. • Las empresas dedicadas a la suplementación natural están constantemente comprometidas con el entorno y el medio ambiente.

Cosecha de caléndula en Futacoyan Alto, finca de Salus-Haus al pie del volcán Villarrica (Chile)

• Nutrientes de origen sintético producidos íntegramente en laboratorio. • No mantienen la integridad nutricional básica. • El organismo no los reconoce como nutrientes. • No Respeto del entorno ni medio ambiente. • Vertido de Residuos tóxicos. • Materia prima de producción intensiva. • Utilización de pesticidas. • Contaminación ambiental. • Menor absorción y asimilación del nutriente sintético por parte del organismo. • No mantienen la integridad nutricional básica del producto, la estructura molecular es diferente a la estructura molecular natural.

las alergias alimentarias son tan abundantes. Esta característica viene mencionada de manera sistemática en el etiquetaje del producto. NATURE'S PLUS nace con una clara vocación de CALIDAD en el campo de la nutrición, basada siempre en las necesidades debidamente estudiadas del consumidor. Es una de las pocas marcas que realiza su propia producción, con la finalidad de obtener productos con los más altos estándares de potencia, pureza y actividad..

Salus-Haus “No hay que ex-plotar la Natura-leza sino prote-gerla, cuidarla y luego recoger sus frutos” Dr. Otto Greither. El grupo de em-presas Salus participa en proyectos de Vista aérea del laboratorio Salus-Haus ubicado en Bruckmühl (Alta Baviera, Alemania)

en concienciar a las poblaciones de la necesidad de mantener el entorno intacto, enseñándole a valorar lo que poseen, sin olvidar tampoco, que gracias a estos proyectos el grupo de empresas Salus se asegura el abastecimiento a largo plazo de una serie importante de materias primas vegetales de gran calidad.

naturales que ayudan a mejorar la calidad de vida, desarrollando cada año mas de 200 productos nuevos y garantizando los mas altos estandares de calidad y pureza.

La empresa Salus-Haus trabaja con plantas de cultivo ecológico procedentes de terrenos que no han sido tratados con abonos ni pesticidas químicos. El origen de estas plantas es diverso: algunas proceden de cultivos en Alemania y otros países de Europa, otras proceden de los proyectos que Salus lleva a cabo en países del tercer mundo, buen número de ellas proceden de los cultivos ecológicos que la propia empresa posee al sur de Chile y otras no se cultivan, sino que proceden de recolecciones silvestres controladas.

Calidad y origen natural.

Solaray

protección de especies vegetales amenazadas y desarrollo de cultivos ecológico en diversas áreas rurales del tercer mundo. Con ellos no sólo trata de incidir en aspectos sociales, como la formación de los campesinos autóctonos sobre las técnicas del cultivo ecológico y la contratación de cosechas que estimulan la creación de puestos de trabajo y evitan el desarraigo de las zonas empobrecidas, sino que su objetivo fundamental consiste

Los mejores suplementos de Marsan comprometidos con el medio ambiente y la salud de las personas

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Solgar, compromiso con el medio ambiente SOLGAR es una empresa comprometida en ofrecer la má-xima calidad de productos de origen natural que trabajan en la mejora de nuestra salud. Durante más de 50 años muchas personas han confiado en los productos de SOLGAR. Desde 1947, todo lo que se hace en SOLGAR, desde la Investigación y Desarrollo, las instalaciones de fabricación, a la extensa línea de fórmulas innovadoras, demuestran todas ellas, el

compromiso con la calidad y la salud nutricional. SOLGAR equilibra el PH del agua empleada en la planta de fabricación antes de liberarla fuera de la planta. Utilizan aparatos de filtración para depurar el aire en los sistemas de extracción y recolección del polvo. Cada uno de los departamentos de fabricación (encapsulado, fabricación de comprimidos) reciben un suministro de aire filtrado mediante filtros absolutos (HEPA, High Eficiency Particle Amesting), es un filtro de alta eficiencia en el control de partículas suspendidas. También intentan ser “Buenos vecinos”, la fábrica es silenciosa gracias a unas pantallas reductoras de ruido localizadas alrededor de toda la planta de fabricación.

Nature's Plus

Productos con los más altos estándares de potencia, pureza y actividad

La filosofía de la empresa Nature's Plus está basada en los altos niveles de calidad y representa una evolución en el campo de las vitaminas naturales, lo que coloca a Nature's Plus en el primer lugar en cuanto a prestigio de marca, y desarrollando el concepto de "feeling of nutritional well being", que significa "sensación de bienestar nutricional". Nature's Plus presenta unos complejos alimenticios 100% sin aditivos artificiales, eliminando de su composición cualquier elemento de síntesis. La mayoría de los productos son hipoalergénicos, característica importante en nuestros días donde las alergias alimentarias son tan abundantes. Esta característica viene mencionada de manera sistemática en el etiquetaje del producto.

El Laboratorio Nutergia garantiza que todos sus ingredientes son naturales y de alta calidad; aceites vírgenes de primera presión en frío, plantas certificadas de cultivo biológico, productos garantizados sin OMG (Organismos Genéticamente Modificados) y certificado de calidad de organismos independientes (Fundación

La empresa centra todos sus esfuerzos en lograr la máxima calidad en sus preparados tanto por la pureza de sus materias primas como su contenido en principios activos. Así sus tónicos, los jugos de planta fresca, los jarabes y los extractos, están elaborados con materias primas obtenidas y tratadas de manera natural y que contienen lo mejor de la naturaleza a fin de preservar y ser consecuentes con una filosofía de empresa que nació en la Alemania de 1916.

Tradición, pureza, calidad, servicio, innovación

EMPRESAS CONSCIENTES

Nutergia

Solaray empezó a manufacturar y vender productos herbales en el año 1973. En este mismo año, inició un nuevo concepto en el campo de los suplementos herbarios, al formular por primera vez mezclas sinérgicas de plantas de alta calidad en fórmulas efectivas e innovadoras en la presentación de cápsulas. El arco iris, logo de Solaray, refleja el compromiso de la empresa de crear productos

Kousmine).


! • ¡T S E

ELIG

Consumo consciente: tú elijes!

! • ¡T

COSMÉTICA NATURAL

Ú

07.

ES

Benestar

E LIG

Ú

06.

A través de la cosmética natural no tan sólo nos beneficiamos de sus extraordinarias propiedades y beneficios para nuestra piel sino que además, podemos ayudar a mejorar un poco más nuestro entorno. Al utilizar cosméticos naturales aseguramos nutrientes esenciales de primera calidad con el valor añadido de saber que se respeta la vida de los animales y la preservación del medio ambiente.

Cosmética Natural

Cosmética Química

• Ingredientes de alta calidad. Principio activo • Agricultura biodinámica. • Exentos de residuos químicos • Ingredientes afines al organismo • No testado en animales • Respetan la naturaleza.

• Utilización de sustancias de síntesis • Utilización de sustancias dañinas • Agricultura intensiva • Testado en animales • No respetan la naturaleza

Fotos de los campos de Rumanía de los productos Hauschka

Los mejores Cosméticos Naturales de Marsan comprometidos con el medio ambiente y la salud de las personas Cosmética Hauschka La belleza comienza en el jardín Los laboratorios homeopáticos WAla, solo se emplean ingredientes de alta calidad, para la calidad extraordinaria de los cosméticos Dr.Hauschka. En sus jardines botánicos, y en su finca Demeter, cultivan plantas medicinales según el método biodinámico. Muchas de las plantas medicinales que se precisan para los cosméticos Dr.Hauschka se cultivan en el propio jardín biodinámico. Otras variedades de plantas provienen de fincas biodinámicas en el país de origen. Los laboratorios WAla fomentan la agricultura biodinámica en los países con estructuras más pobres y así asegura la subsistencia de las personas en el tercer mundo. Como el proyecto en Rumania, una cooperativa de campesinos que cultiva la rosa damascena de manera biodinámica. La finca trabaja según los criterios de la agricultura biodinámica, sin utilizar sustancias sintéticas para tratar la plagas y se recolecta según el calendario biodinamico que indica los días de recolección según las situaciones planetarias. Más de diez familias trabajan en la cooperativa junto a la destilería, para preservar los principios activos de la rosas.

¡Qué gran tranquilidad ecológica, saber que el uso diario, aquello que fluye por el desagüe de bañeras, lavabos, etc..,no contaminan las aguas residuales !

Cosmética Weleda Cuidado medioambiental “En armonía con el ser humano y la naturaleza” Weleda está comprometida activamente en la prevención y la superación de problemáticas medioambientales. Por eso obtiene sus materias primas vegetales, en la medida de lo posible, de sus propios cultivos biológicosdinámicos y biológicos-controlados. El resto de las materias primas necesarias, se adquieren a cultivadores asociados, con los que se hace un contrato de largo plazo para apoyar al restablecimiento de la fertilidad de la tierra. La actitud de respeto al medio ambiente se refleja en el slogan del grupo: “En armonía con el ser humano y la naturaleza”. Se trata de un principio fundamental que repercute en todas los campos de actividad.

Logona - Santé La calidad inspira confianza La historia de los laboratorios Logona está estrechamente ligada al “movimiento bio” de Alemania. Los productos de Logona no contienen ningún conservante de síntesis e integran en su formulación ingredientes provenientes de la agricultura biológica.

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Cosmética Dulkamara

¡No a los cosméticos testados en animales! La práctica de testar la cosmética en animales empezó en el año 1933. Hoy en día mueren millones de animales al año sometidos a innumerables experimentos para determinar la seguridad de los cosméticos. Muchas marcas de cosméticos y productos de limpieza se esconden bajo las leyendas “clínicamente testado” o “dermatológicamente testado”. Todos nosotros podemos ayudar a estos animales y evitar su sufrimiento mediante el consumo de cosméticos no testados en animales. “La grandeza de una nación y su progreso su pueden juzgar en la manera que son tratados los animales” M. Gandhi

Cosmética respetuosa con el medio ambiente y los seres vivos Des del inicio del proceso, las materias primas que se utilizan para la elaboración de todos los productos Dulkamara, provienen de cultivos biológicos. Su formulación natural, no incluye aditivos, conservantes de origen químico o sintético ni parabenos, tensioactivos, vaselinas, grasas saturadas, etc…todos ellos son compuestos nocivos para la salud de la piel y del organismo. Los procesos de fabricación son físicos, no químicos (que originan más residuos) respetando la naturaleza con procesos espontáneos (maceraciones o fermentaciones) y sin alterar las condiciones externas como la temperatura, presión, etc… Este laboratorio puede decir, además, que la entidad biológica de todos sus productos, se basa en que los ingredientes que incorporan en las formulaciones son totalmente afines al organismo y asimilables.

SANTE Cosméticos Naturales abarca las demandas más exigentes de los cosméticos modernos, naturales y sobre todo amigos de la piel.


! • ¡T

ELIG

ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA I DE COMERÇ JUST Consum conscient: Tú tries! Comerç ecològic i comerç just: cap a un consum responsable, conscient i transformador Contrariament al que molta gent pensa, l'agricultura ecològica no és un reclam comercial, sino un intent de recuperar l'autèntic valor nutricional dels aliments; un retorn al pasat, basat en el respecte de la terra i el cultiu natural. Es busca aconseguir productes sans, sense fer ús de pesticides, herbicides, substàncies, totes elles, agressives per la salut i el medi ambient. Aquesta actitud implica la recerca constant d'informació, preguntant-nos constantment què hi ha al darrera de cada aliment que consumim i quines son les seves conseqüències. El respecte per la natural i les condicions socials son criteris determinants a l'hora d'escollir un producte o un altre. Cada vegada som més els consumidors crítics, que no ens quedem en un producte només pel benefici personal, sino que el compren tenint en compte la seva història i la conducta de l'empresa productora. Som persones que valorem les opcions més justes, solidàries i ecològiques, som persones que transformem el nostre entorn a través del consum conscient.

Comparativa: Què hi ha al darrera de cada aliment que consumim? EL CONSUM RESPONSABLE • Justícia social i respecte al medi ambient en tota la cadena de comercialització, visió holística del món • Guanys econòmics pels treballadors del camp (productors) • Nens van a l'escola • Agricultura en harmonia amb la natura, sense utilització de productes sintètics (fertilitzants) • Conservació del medi ambient • Cafè de comerç just. • Tueste natural: baja temperatura CONSUMIDOR CONSCIENT I CRÍTIC Disfruta del sabor natural d'un bon cafè!

09.

! • ¡T

ES

E LIG

Ú

Ú

ES

Prevenció

08.

EL GRAN CONSUM • Destrucció de recursos. • Guanys econòmics baixos pels productors • Agricultura basada en la intensificació • Utilització de pesticides, herbicides i sustàncies tòxiques. • Degradació del medi ambient. • Guanys econòmics alts per part de les indústries alimentàries. • Cafè convencional. • Torrefacto: Nitritos quemados a altas temperaturas para obtener caducidad alta.

Com saber si un producte és ecològic, biodinàmic i del comerç just? AVALS ECOLÒGICS Per tal d'assegurar als consumidors finals la qualitat i les exigències d'un producte ecològic i diferenciar-lo d'un producte industrial, tots els països han creat uns organismes de control que vetllen perquè es compleixin les normes d'elaboració, envasat i transport. En el cas d'Espanya existeix un organisme estatal que s'encarrega d'avaluar l'autenticitat dels productes procedents de cultius ecològics, transferits (que arriben) a les comunitats autònomes pel C.R.A.E. (Consell Regulador d'Agricultura Ecològica). Tots els productes ecològics, a més a més de la seva marca, porten una etiqueta amb l'anagrama de l'organisme de control ecològic. Existeixen avals concedits per empreses privades autoritzades, generalment europees, com per exemple: Biagricert, Shihiscert, Ecocert, BCS Óko Garantie...D'aquesta manera, el consumidor té la certesa de que el producte respon a les normes establertes.

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Webs d'interès • L'Associació de productors, elaboradors, comercialitzadors de productes agroalimentaris i ecològics www.apecpae.org • Consell Català de la Producció Agrària Ecològica www.ccpae.org

SABIES QUE..... ...els aliments cultivats ecològicament son més rics en vitamines i minerals i presenten menor contingut de substàncies tòxiques que els cultivats amb mètodes de l'agricultura intensiva actual? Estudis realitzats han observat que les diferències més grans es troben en el magnesi (els aliments orgànics presenten un 29% més), la vitamina C (un 27% més) i el ferro (21% més elevat. Però a més a més, el productes convencionals acostumen a presentear una càrrega tòxica mitjana del voltant de 300mcg/kg, mentres que en el cas dels ecològics és de 2 mcg/kg.

LA MARCA DEMETER: ALIMENTS AMB CARÀCTER La marca Demeter avala tots aquells productes que provenen de l'agricultura biodinàmica, passant controls de qualitat exhaustius. El segell Demeter, no només té en compte l'exclusió de

fertilitzants sintètics i químics, sino que també té en compte aquells aliments que han estat elaborats amb mitjans que reforcen els procesos de vida i manteniment del sól i recolza el manteniment de l'agricultura tradicional i local. Son productes amb caràcter perquè son elaborats amb la finalitat de ser sans per a tots nosaltres amb l'afegit de contribuir al manteniment i preservació de la natura. Webs de interès • www.asoc-biodinamica.es • www.demeter.net COMERÇ JUST El comerç just fa possible que molt agricultors i productors de països pobres o en vies de desenvolupa-ment puguin mantenir relacions estables i a llarg termini amb empreses que comercialitzen els seus productes en països rics. Escollint productes de comerç just es garanteix la creació de llocs de treball en els països en vies de desenvolupament, aplicant criteris equitatius en els salaris i en els drets laborals de la dona i de l'home. El comerç just promou la protecció i el respecte del medi ambient i ajuda a mentenir l'economia i el mercat sense crear dependència exclusiva de l'exportació. I sobretot, gràcies a aquest tipus de relacions els agricultors poden pagar l'educació dels seus fills. Webs d'interès www.intermonoxfam.org www.fairdealing.net


10.

Testimonis

Un rato con… Mikel García, director técnico de Solgar España “El auge de los suplementos es mucho más que una tendencia”

Sobre la necesidad de tomar suplementos… Debemos tener en cuenta que nuestras necesidades nutricionales individuales varían a lo largo de la vida por muchas razones: diferentes etapas de la vida, situaciones puntuales de estrés, enfermedad, tipo de dieta, etc. Asimismo existe una gran variabilidad en el contenido nutricional de los alimentos según estos sean de cultivo ecológico o convencional. De hecho es muy probable que no estemos obteniendo lo que esperábamos encontrar en nuestro alimento. En conclusión, la base debe ser siempre una dieta correcta y después estudiar si se debe (y en qué cantidad y tiempo) añadir un complemento a la dieta que apoye a los alimentos en alcanzar unos niveles de nutrición óptimos que favorezcan una salud óptima.

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Sobre la importancia de nuestra nutrición… La nutrición guarda más relación con las enfermedades y con el proceso de envejecimiento de lo que se creía en el pasado. Pero, incluso cuando seleccionamos los alimentos adecuados, no siempre contamos con los nutrientes que esperábamos encontrar. Las variedades, el agotamiento de los suelos, la recogida antes de la maduración, las pérdidas que se producen durante el transporte, el almacenamiento, el procesado y el cocinado, así como los residuos, son los responsables de esta diferencia. Además nuestras necesidades nutricionales aumentan si se fuma, se sufre de estrés, enfermedad, con la exposición a la polución, consumo de bebidas alcohólicas e incluso hay numerosos medicamentos que interfieren de alguna forma sobre el metabolismo de los distintos nutrientes. Es obvio que se deberán plantear cambios en la dieta para corregir las posibles deficiencias nutricionales. Pero para alcanzar la salud óptima en muchos casos, además de una dieta mejorada, resultarán indicados los suplementos nutricionales. Por ejemplo, en el caso de la vitamina E, según las investigaciones científicas, para ofrecer protección cardiovascular la ingesta diaria debe ser de al menos 67 mg (100 U.I.). Si nos planteamos alcanzar este nivel nutricional únicamente a partir de alimentos deberíamos ingerir, por ejemplo, 11 cucharas de aceite de oliva virgen de primera presión en frío + 170 gramos de avellanas cada día, con el consiguiente aporte de grasas. Quizás la mejor manera de empezar sea suplementando la dieta con un buen multinutriente. Creo que el ritmo al que vivimos nos impide escuchar a

nuestro cuerpo. Si estamos cansados tomamos café, si sufrimos dolor analgésicos, cuando no alcohol, nicotina, etc. La pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿desde hace cuánto que no tengo una auténtica sensación de bienestar? Me refiero a sentirse uno bien consigo mismo, a dormir bien, a tener buenas digestiones, a no fatigarse cuando se suben escaleras, a que no te duela nada. Si realmente se desea ese bienestar, hay que ponerse manos a la obra y responsabilizarse uno mismo de su salud. Ineludiblemente todo pasa por una buena nutrición que

desarrollo saludable del sector de la herbodietética. El consumidor demanda, cada vez más, de su centro de herbodietética un asesoramiento de calidad y no que este sea un mero expendedor de botes o cajas. En Marsan, además de una amplia gama de alimentos y productos naturales de alta calidad, se pueden encontrar profesionales que asesoren correctamente a sus clientes. Sobre la suplementación en Catalunya… En Cataluña existe una gran cultura en relación con las terapias y productos naturales y el consumidor es una persona muy concienciada que toma la iniciativa en la gestión de su salud y procura estar bien informado. Todo esto se aprecia en cada feria, en las charlas que hemos organizado para los consumidores, así como en las consultas telefónicas que nos realizan a diario en el servicio técnico. Por todo ello, opino que el auge de los suplementos es mucho más que una tendencia y que el futuro

Una recomendación… Dos factores influyen decisivamente en la salud humana: por una parte las características hereditarias (genes) y por otra el estilo de vida y el ambiente. Nada podemos hacer por nuestra herencia genética, sin embargo, podemos hacer mucho por nuestra salud escogiendo nuestro estilo y hábitos de vida.

en este campo es muy prometedor. Citando a Linus Pauling, doble ganador del premio Nóbel: “Si el objetivo de la medicina no es solamente curar las enfermedades sino promover la salud, entonces los médicos deben tener presente en primer lugar que una nutrición mejorada puede ayudar en forma significativa a que cada individuo acceda a una vida mejor y más satisfactoria” aporte a la célula todo lo que requiera para su óptimo funcionamiento. Para mi la nutrición son como los cimientos de una casa. Si estos no están bien ya puedes pintar, decorarla como quieras, que la casa no es sólida. Cuando se dice que la alimentación media moderna proporciona vitaminas suficientes, se está hablando de los niveles mínimos necesarios para prevenir enfermedades carenciales en personas sanas, y es cierto que el escorbuto y el beriberi han desaparecido en las sociedades occidentales, pero distamos mucho de haber alcanzado una sociedad con una salud óptima. Los complementos dietéticos son una inestimable ayuda contra la enfermedad al colaborar en alcanzar unos niveles de nutrición celular óptimos. Sobre los Centros Marsan… La formación y la información van a ser claves para un

¡Los Centros Marsan te damos las gracias!

Spiral Magazine - Octubre 2006

Hace unos 8 años que Mikel García forma parte del equipo de Solgar en España. Durante este tiempo ha viajado por toda España impartiendo seminarios de formación a profesionales de la herbodietética, médicos naturistas y naturópatas; compartiendo con ellos sus investigaciones en el campo de la nutrición humana y enriqueciéndose con las aportaciones de todos ellos.


13.

Testimonis

Entrevista amb la Mònica Glaenzel - Actriu “Tenir la meva filla Etna a casa ha estat l'experiència més maca que he viscut!”

Actualment està fent l'espectacle Romeu i Julieta de la companyia Per Poc i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Un gran format, en versió contemporània, que combina la genialitat de Shakespeare y el músic rus Prokofiev, al servei d'un muntatge de marionetes. La narradora, Mònica Glaenzel, treballa en sintonia amb l'orquestra i els marionestistes per oferir una proposta inèdita de la tragèdia d'amor.

cinquè més d'embaràs vaig començar a treballar conjuntament amb dues llevadores de la cooperativa Titània-Tascó. Jo els hi portava els resultats del ginecòleg perquè veiessin que estava tot bé.

només vaig decidir tenir un part natural, sinó que també el vaig voler tenir a casa meva amb l'ajuda de les llevadores.

germans i la companya del meu germà Max. Tots ells em van ajudar molt. Cadascú tenia assignada una tasca. Per exemple, la companya del meu germà era la reportera, s'encarregava de fer les fotografies i filmar. El meu germà s'havia estudiat un itinerari per anar a l'hospital, en el cas que el part no anés com s'havia esperat: era l'encarregat d'estudiar el recorregut del “pla B”. La meva germana s'encarregava de tenir

I el dia del part, com va ser? La veritat és que va ser ben tranquil. A la una del migdia vaig tenir la primera contracció. Però desprès vaig fer vida normal fins les deu de la nit. Fins i tot vaig tenir temps de fer-me un massatge! El part va començar a les deu de la nit i l'Etna no va néixer fins les quatre de la matinada. Apart de les llevadores, qui més hi havia a casa teva? La meva parella, els nostres

La Mònica, és juntament amb el Joel Joan, el Jordi Sanchez i l'Elisenda Alonso, una de les fundadores de la companyia Kràmpack, que des del 1994 ha portat als escenaris obres com Excuses! i Sóc lletja, i a la televisió la comèdia Plats Bruts de TV3. Mònica, com et cuides normalment? Des del punt de vista d'alimentació acostumo a menjar equilibrat i sobretot procuro que tot sigui de qualitat i el més natural possible. I per cuidar la meva salut i com a prevenció, sempre vaig al meu osteòpata i al meu homeòpata. Confio molt en totes dues teràpies. La meva filla Etna, de dos anys, també va a l'homeòpata i osteòpata des de que va néixer, i la veritat és que està perfecte!

Independentment de les llevadores, també tenies el teu ginecòleg? Sí, i tant! El meu ginecòleg, el Dr. Guillem Hernández és especialista en parts naturals a l'hospital. Ell em feia els anàlisis pertinents i les revisions periòdiques. A partir del

tovalloles... No vas tenir molt dolor? És un dolor sa! He tingut la mala sort de trencar-me les dues cames i no és comparable un dolor amb un altre. El que passa és que vivim en un món on la cultura actual és la cultura de la por al dolor. Quan vaig decidir tenir la meva filla a casa, tothom em posava la por al cos perquè anava fora de la corrent del que actualment es considera “normal”. I la veritat és que, tenir l'Etna a casa ha estat l'experiència més maca que he viscut! I desprès del part? No em feia mal res i no tenia cap punt! De tant bé que em trobava podia haver anat a ballar! L'Etna va sortir juntament amb la placenta. Totalment neta, sense sang. El seu cordó umbilical es va tallar quan va parar de bategar per ajudar a adaptar-la al nou medi i que no li creés cap trauma físic, perquè a través del cordó umbilical li arriba l'oxigen, ni cap trauma emocional.

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Quan vas saber que estaves esperant l'Etna, vas decidir tenir un part natural, veritat? Volia que la meva filla naixés al seu ritme i en les millors condicions possibles. No volia,però posar la meva filla en perill, i per mi, la millor manera de no fer-ho, era informar-me molt bé del que podia ser millor per ella. Desafortunadament, la informació no està a l'abast de tothom i t'has de bellugar molt. Vaig conèixer la cooperativa de llevadores Titània-Tascó, que s'havia fundat l'any 1985 per donar respostes a la necessitat i desig de moltes dones i parelles d'informarse i responsabilitzar-se del procés i decisió entorn a l'embaràs, part, maternitat, paternitat i criança. No


TROPICAL

15. 16.

Especial nens

“Al darrera de cada fruita deshidratada de Tropical Wholefoods hi ha una bonica història”

Tropical Wholefoods és una empresa que es dedica a la importació de productes naturals procedents de països en vies de desenvolupament. L'empresa és membre de la IFAT, que és una xarxa global d'organitzacions de Comerç Just que treballen per millorar la vida i el benestar de la gent desfavorida en els països més pobres així com canviar les normes injustes que regeixen el comerç internacional. Ens varem reunir amb la seva cofundadora i actual directora de màrqueting, Kate Sebag, perquè ens fes quatre pinzellades sobre l'empresa.... KATE SEBAG, FM FOODS (TROPICAL WHOLEFOODS) Els inicis de Tropical Wholefoods i les motivacions dels seus fundadors...

Fa quinze anys, la majoria de britànics associaven la fruita deshidratada amb pastissos o anar de ventre. “Encara no es veia com un plaer”- admet la Kate. Però gradualment, la seva actitud va anar canviant. La Kate i el que havia de ser el seu futur marit, Adam Brett, van aconseguir convèncer la gent de que provessin aquella fruita, realment saborosa perquè, només es collia de l'arbre quan estava completament madura i immediatament després es procedia a la seva deshidratació. Ràpidament, els productes van guanyar popularitat. “La gent deia... Uauuuuuuhhh... tenen el mateix gust que els autèntics!” diu la Kate, tot rient. L'èxit obtingut va animar la Kate i l'Adam a fundar Tropical Wholefoods, ara ja fa 13 anys. La Kate, que ara té 42 anys, és la seva directora de màrqueting, i a més de la fruita deshidratada, Tropical Wholefoods també importa fruits secs, vainilla, barretes energètiques, cireretes picants, shiitake i altres bolets deshidratats d'altres països amb economies desfavorides.

I després.... La bona resposta dels consumidors i el capital cedit pels familiars, van permetre que la Kate i l'Adam fundessin Tropical Wholefoods l'any 1993. Amb el capital, la parella va poder llogar la seva pròpia planta envasadora, expandir els punts de venda i començar a importar d'altres països. Avui, tots els productes de TWF s'envasen i distribueixen per FM Foods, empresa que es va fusionar amb Tropical Wholefoods l'any 2001. FM Foods es troba ubicada a Sunderland (al nord del Regne Unit) i està certificada per la 'Soil Association' Els principis ètics que justifiquen l'existència de Tropical Wholefoods..... A més de garantir uns preus justos als agricultors, l'equip de FM Foods també dóna formació en el processament del menjar, seguretat en la qualitat i gestió d'empresa als seus socis dels països en vies de desenvolupament. Per exemple, l'experiència de FM Foods en la construcció d'una planta de màxima qualitat al Regne Unit ha estat d'inestimable valor per assistir als seus socis d'Uganda ('Fruits of the Nile' - FON) i Pakistan ('Mountain Fruits') en el desenvolupament de les seves pròpies plantes de processament de menjar. FM Foods també imparteix formació a tots els agricultors implicats en els projectes. En definitiva... La Kate està entusiasmada amb els beneficis que aporten les seves fruites a la salut dels consumidors: “El mango deshidratat ecològic és fantàstic, a la gent li encanta”, diu. “I totes les fruites deshidratades són una bona font de fibra, carbohidrats complexes i sucres naturals. Això permet evitar els elevats consums de productes artificials procedents de sucres refinats que són tant comuns en la rebosteria industrial”. Tot i que aquells començaments ja queden lluny, la Kate segueix tan apassionada com sempre amb el seu treball. “És molt gratificant veure com els agricultors poden rendibilitzar les seves explotacions”, diu, “i poder vendre productes que són saludables”. Un testimoni......la Jane Naluwairo Jane Naluwairo porta 10 anys treballant en els mètodes de deshidratació de la pinya. Va començar amb un deshidratador solar i ara ja en té 20. Per a ella treballen 10 dones i 5 homes. La Jane ven la pinya deshidratada a una companyia de comerç just anomenada 'Fruits of the Nile' (FON), ubicada a Kampala -Uganda-, i aquesta la ven a l'organització germana d'Anglaterra, Tropical Wholefoods. 'Fruits of the Nile' (FON) ha proporcionat la formació i el recolzament a la Jane, i ella, a canvi, ha instruït i recolzat a aquells agricultors que han

decidit apostar per aquesta tècnica de conservació.

ALIMENTACIÓ INFANTIL… Apostant per un menjar més sa!

Abans em guanyava la vida amb una màquina de cosir. Vivia en una habitació de lloguer amb tota la meva família. Quan vaig començar amb el negoci de deshidratar fruita, me'n vaig adonar que m'hi podia guanyar millor la vida. Vaig mobilitzar algunes dones de l'associació de Tukolelere Wamu, vaig vendre la meva màquina de cosir i amb els diners que vaig aconseguir vaig invertir en el negoci de deshidratació de fruita. Estic realment contenta de l'aposta que vaig fer en aquell moment! Em vaig espavilar per comprar un tros de terra i construir una casa. Té electricitat solar i a la nit tenim llum i podem veure la televisió o escoltar la ràdio... Sóc conscient que em puc considerar molt afortunada... També he aconseguit proporcionar una bona feina i un bon sou a un gran nombre de dones del meu barri. Estic molt contenta d'haver aconseguit una millora laboral per a totes elles i ser el punt de referència, no només a la meva localitat, sinó també a nivell nacional degut a la repercussió que ha tingut aquesta activitat per la nostra economia.

En els últims vint anys, l'obesitat entre la població infantil ha passat de ser un problema aïllat a convertir-se en una autèntica epidèmia de grans dimensions. La Organització Mundial de la Salut (OMS) ha qualificat l'obesitat com l'epidèmia del segle XXI. Espanya és un dels cinc països europeus amb un major índex d'obesitat infantil. Als Estats Units, gairebé el 30% dels nens tenen sobrepès. Conjuntament a l'augment d'obesitat infantil, també s'ha incrementat els casos d'al·lèrgies, intoleràncies alimentaries com per exemple al gluten i als productes làctics. Perquè han crescut els casos de tots aquests desajustos alimentaris? Com hem arribat a aquests nivells? Els nens d'avui en dia no juguen als carrers, segueixen una vida totalment sedentària. Al mateix temps, l'oferta alimentaria s'ha multiplicat, i amb ella, els productes refinats, industrials, fregits...Hi ha més presència de proteïnes, més làctics, més sucres refinats, més additius, menys fibra, verdures i fruita...La falta de temps i la nova estructura familiar ha anat aparcant poc a poc la importància del menjar, perdent el sabor autèntic dels aliments i, sobretot, la seva capacitat d'aportar nutrients. El menjar ha quedat en segon terme; buscant només que sigui ràpid, econòmic i de qualsevol manera.

se i buscant alternatives a la alimentació globalitzada i intensiva. És en aquest moment quan s'informen, busquen i es decideixen pels aliments ecològics i productes que respecten l'harmonia amb la natura. I els nens que mengen a l'escola? Molts nens es queden a menjar a l'escola. Tot i que hi ha moltes vegades l'assessorament de dietistes per establir els menús, moltes vegades s'obliden de la qualitat de la matèria prima. És per això, que algunes escoles s'han començat a moure, incorporant aliments ecològics. A Europa aquesta iniciativa fa uns anys que existeix. A França hi ha unes 95 empreses que ofereixen menús ecològics a les escoles i a Itàlia hi ha una llei que obliga a que tots els aliments destinats als nens i persones malaltes siguin de procedència ecològica. A Barcelona existeix la Fundació Futur, que es dedica al càtering i ofereix menús ecològics a les escoles. El cas d'Andalusia és sorprenent: s'està promovent conjuntament amb la conselleria d'Educació, Agricultura i Medi Ambient, un conveni per oferir menús ecològics a totes les escoles.

Per sort, cada vegada hi ha més parelles que busquen el millor pel seus fills, informant-

APRENEM A FER TURRÓ DE LLAVORS AMB ELS PARES! Ingredients • 4 cullerades soperes de llavors de sèsam • 2 cullerades soperes de llavors de gira-sol • 2 cullerades soperes de llavors de carbassa • 4 cullerades d'arròs inflat sense sal triturat • 4 cullerades soperes de melassa d'arròs

tots s à r roba t i h arsan edients!! M A gr n i s t aques

Calenta la melassa en un cassó fins que quedi líquida. Afegeix les llavors i l'arròs inflat triturat. Ràpidament estén la barreja sobre una oblea de pa d'àngel i tapa-la amb una altre oblea. Deixa refredar i talla a trossos.

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Tropical Wholefoods y el certificat FLO de comerç just... Molts dels productes de Tropical Wholefoods estan avalats pel certificat FLO de comerç just, un segell independent que garanteix que els agricultors dels països en vies de desenvolupament reben un preu just per les seves collites. Amb la seva activitat, l'empresa assegura ingressos a uns 4.000 agricultors de països del sud (com per exemple Uganda, Burkina Faso i Pakistan).

“Quan varem començar amb aquest projecte tenia un ferm desig d'ajudar a la gent a trobar un mercat que els pogués donar un mitjà per guanyar-se la vida”, diu la Kate. “Uganda et captiva, tot i la seva tràgica història. És riquíssima en recursos naturals i capacitat humana, però el gran problema de la gent d'allà és que no tenen els mitjans necessaris per fer arribar els seus productes al mercat”. Un cop posats en marxa els primers deshidratadors solars, la Kate i l'Adam van començar a fer visites periòdiques al Regne Unit per analitzar l'acolliment dels productes. “Al principi em passava al temps parlant amb els consumidors perquè necessitava tenir la seguretat de que el producte podia ser viable abans de tornar amb els agricultors Ugandesos i dir: Vinga! Podeu incrementar la vostra producció!”


Publirreportaje

17.

ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS DE ELEVADA CALIDAD La importancia de realizar una dieta exenta de tóxicos o sustancias que puedan perjudicar las funciones del organismo va en aumento. Un amplio sector de la población está preocupado por la salud debido al incremento de enfermedades degenerativas provocadas, entre otros factores, por la ingesta y el acúmulo de sustancias nocivas. Por este motivo, se hace imprescindible el análisis de los diferentes componentes presentes en los productos alimenticios y la certificación de ausencia de metales pesados y tóxicos. La máxima seguridad de los componentes de los productos alimenticios VITAE ®, certificada por diferentes organismos, garantiza una óptima calidad. qarma®, mumomega® pregnancy y eye q®, son productos alimenticios a base de ácidos grasos poliinsaturados elaborados con aceites de máxima pureza. El aceite de Onagra que contienen estos productos es extraído de semillas orgánicas de alta calidad, con una concentración constante del 10 % de GLA. Se utiliza una cepa de Oenothera biennis, certificada como orgánica y cultivada sin agroquímicos sintéticos, pesticidas y disolventes. El proceso de extracción y filtrado de GLA está certificado como orgánico por SKAL (principal organismo en materia de certificación a nivel europeo) y las instalaciones donde se realiza avaladas por UK Soil association y SKAL.

NOVETATS…

…que trobaràs als Centres Marsan aquest Desembre!

obtención de un aceite puro y natural. La combinación de EPA, DHA y GLA, tienen un efecto sinérgico, es decir, los beneficios obtenidos de la mezcla son mayores que cada aceite por separado.

CREMA CALABACÍN ALBAHACA LIMA

CREMA CALABAZA CASTAÑAS LIMA

Numerosos análisis bioquímicos avalan la pureza de estos aceites, asegurando la ausencia de dioxinas y metales pesados, entre otros, plomo, mercurio, arsénico y cadmio. qarma®, está compuesto por éste aceite virgen de Onagra de origen orgánico, cuyo principal componente es GLA, precursor de leucotrienos y prostaglandinas. Ayuda a regular el ciclo menstrual, actúa sobre el síndrome pre-menstrual y pre-menopausico y aporta vitalidad a cabello, piel y uñas. mumomega pregnancy, además contiene DHA.Son ácidos grasos estructurales recomendados para antes, durante y después del embarazo, con el objetivo de mantener los niveles de ácidos grasos en la madre y contribuir en el óptimo desarrollo cerebral y visual del feto y el bebé. ®

Delicioses cremes de carbassa amb castanyes i de carbassó amb alfàbrega, sense gluten, sense colesterol, riques en fibra i de baix contingut calòric.

CALENDARIO LUNAR 2007 Manual pràctic i espiritual per la persona que vol cultivar tot tipus de llavors, pel jardiner i pels amants de les plantes. Aquest llibre és ideal per saber la influència de la lluna en la vida de tots nosaltres i sobretot en la vida de les plantes. Des del moment de plantar fins saber quan hem de cultivar i abonar la terra, tractar les plagues, trasplantar o preparar el compost del cultiu. Trobaràs milers de consells i sàvies observacions sobre l'art i la saviesa mil·lenària del cultiu. NOVA GAMMA PRECUINATS de

BARRETES DE FRUITES de TROPICAL WHOLEFOODS Les barretes ener-gètiques de 40gr fetes amb fruita i mel del comerç just i cereals son: d'albercocs i cors d'albercocs, plàtan i mel, mango i nous orgàniques del brasil, pinya i anacards. Els consumidors d'aquestes barretes les consideren excel·lents pel seu elevat contingut de fruita barrejada amb la deliciosa mel dels boscos de Zàmbia (de comerç just i orgànica) i cereals. Cap de les barretes de Tropical Wholefoods conté sucre afegit ni greix saturat o hidrogenat. A més a més son una excel·lent font de fibra, carbohidrats complexes i sucres naturals. Això permet evitar els elevats consums de productes artificials i rebosteria industrial amb continguts elevats de sucre refinats, tant perjudicials per la nostra salut.

AQUEST NADAL REGALA… REGALA COMODITAT! Sabates Birkenstock Elaborades amb materials naturals de gran qualitat!

REGALA UN LOT DE NADAL AMB PRODUCTES ECOLÒGICS I DE COMERÇ JUST!

eye q ® , combinación de ácidos grasos poliinsaturados, Omega 3 (EPA y DHA) y Omega 6 (GLA), que provienen del pescado marino y de la Onagra comentada anteriormente. Colabora en el desarrollo infantil y en dificultades de aprendizaje, comportamiento y concentración (el estudio Oxford-Durham lo certifica), resulta adecuado en las dermatitis y contribuye en el mantenimiento del sistema cardiovascular. Patricia Sánchez Gómez Diplomada en Nutrición y Dietética

®

El 10% del valor del lot anirà al Casal dels infants del Raval

Spiral Magazine - Diciembre 2006

Los aceites de pescado marino (EPA y DHA), se obtienen del lomo y tejido adiposo de peces de pequeño tamaño, arenques y sardinas, procedentes de océanos no contaminados del hemisferio sur. El microfiltrado efectuado al aceite asegura la

Hàbits Saludables


19.

Hàbits Saludables

SECCIONS:

Dels Centres Marsan

Per NADAL Fes un regal Ecològic i Solidari! Des de 17 euros encarrega un lot de regal per als teus amics, familiars i companys de feina: … I DONARÀS EL 10% DEL VALOR DELS TEUS LOTS A LA ONG CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL!

Fes el teu encàrrec a qualsevol dels centres Marsan o truca al

93 206 39 69

www.casaldelraval.org

Tropical Wholefoods (TWF) és una empresa que es dedica a la importació de tot tipus de productes saludables procedents de països en vies de desenvolupament. TWF i les seves organitzacions associades són membres de la Federació Internacional de Comerç Just ( IFAT: International Fair Trade Association). La IFAT és una xarxa global d'organitzacions de Comerç Just que traballen per millorar la vida i el benestar de la gent desfavorida en els països més pobres o en vies de desenvolupament així com cambiar les normes injustes que regeixen el comerç internacional.

Idees amb Pinya! Deixeu la meitat d'un paquet de fruita deshidratada en iogurt o kéfir durant tota la nit. Ràpid, fàcil i boníssim! XIPS DE PLÀTAN Origen: Fruits of the Nile (FON) (Uganda) Els xips de plàtan tous es fan a partir dels plàtans dolços petits: Ndizi o Senyores Fingers Bananes

Idees amb Macedònia de 5 Fruites Si vols fer una compota ràpida, bona i saludable(Fast Good), rehidrata 1 bossa de macedònia amb aigua calenta. Passaho pel turmix i desprès afegeix una mica de fruita del temps al puré. Finalment, aboca-hi uns quants flocs de coco. I per acabar posa-hi nata al damunt.

Idees amb Pinya i amb Plàtan! Els xips de plàtan i les làmines de plàtan tenen molt èxit per fer un mos a l'hora de berenar o a mig matí. Són molt saludables.

SABIES QUE… A part de ser boníssima, la fruita deshidratada és molt saludable per què.....

Origen: Cercle des Secheurs (Burkina Faso), Asociación TON (Burkina Faso), Associació Wouol (Burkina Faso).

Fruits of the Nile (FON) és una empresa de comerç just que compra pinya i plàtan deshidratat a un conjunt de petites empreses familiars i empreses col.lectives.

Idees amb Mango! El Mango queda boníssim rehidratat amb suc o aigua, banyat en xocolata negra i refredat amb paper vegetal. El resultat son uns bombons exquisits! Una excel·lent manera de que els nens prenguin vitamines, minerals i fibra! El batut de mango és una excel.lent solució a l'hora de berenar o bé a mig matí. Rehidrata el mango en aigua calenta durant 10 minuts. Desprès agafa el mango i possa'l en llet o beguda vegetal (de soja, de civada, d'arròs). Finalment passa'l pel turmix, i ja està llest per menjar!

ALBERCOCS DE LA VALL D'HUNZA Origen: Mountain fruits, Pakistan Mountain fruits és una empresa que produeix albercocs sense ensulfatar per Tropical Wholefoods. Els albercocs de Pakistan són molt apreciats per la seva acidesa.

El consum de fruita deshidratada, permet que el cos absorbeixi el sucre lentament gràcies al seu elevat contingut en fibra. Per això, a més de regular el trànsit intestinal, té efectes positius sobre el rendiment intel·lectual i muscular perquè permet disposar d'energia durant un període de temps llarg.

MANGO ECOLÒGIC

El suc resultant de rehidratar el mango està boníssim! PINYA DESHIDRATADA AL SOL Origen: Uganda - Fruits of the Nile (FON) La pinya deshidratada s'obté a partir de les pinyes suaus de Caiena. Es tallen en rodelles fines i es deshidraten en assecadors solars.

Idees amb Albercocs! Els albercocs deshidratats queden boníssims rehidratats amb suc o aigua, banyats en xocolata negra i refredats en paper vegetal MACEDÒNIA DE 5 FRUITES La macedònia de 5 fruites procedeix dels socis de comerç just d'Uganda - “Fruits of the Nile”- i Burkina Faso -Asociación TON-. La macedònia és una barreja de diverses fruites (pomes, albercocs, xips de plàtan, mangos i pinya). No té cap conservant i és molt saborosa!

Spiral Magazine - Diciembre 2006

i demana per Gemma Erra

FRUITA DESHIDRATADA DE COMERÇ JUST


21.

UNEIX-TE A MARSAN

La Espiral de Miguel Martínez

PIENSO, LUEGO NO COMO PIENSO

Marsan Sarrià

Marsan Gràcia

Marsan Les Corts

Marsan Vilanova

Marsan Muntaner

Marsan Arimón

Obertura Nov'06 Marsan Sant Cugat

Marsan Verdi

Propera Obertura

Propera Obertura

Marsan Galvany

Marsan Sant Antoni

VINE A TREBALLAR AMB NOSALTRES Si ets farmacèutic, naturópata o dietista envía el teu C.V. amb carta de presentació a: rrhh@marsanprius.com

Marsan Granollers

VOLS EL TEU CENTRE? PROPI Si ets emprenedor sol·licita ja informació detallada a: info@marsanprius.com o truca al 93 206 39 69 i pregunta per Gemma Erra

El panorama mundial nos muestra una visión errática de la deriva humana, una inercia que nos condena a algo más que una intuición violenta y caótica del devenir inmediato. El mundo occidental vive alienado y ensimismado con el supuesto bienestar que nos ofrece la tecnología de la comodidad, pero con problemas proporcionalmente incómodos. Sabemos, como predijo Einstein, que esa misma tecnología puede destruirnos; depende del espíritu que lo mueva. La biodiversidad se degrada rápidamente, deforestación, desertización, contaminación, cambio climático… Al mismo tiempo vivimos en un stress sostenido causa de decisiones equivocadas que nos empujan a enfermedades degenerativas que afectan cada vez a más personas y más jóvenes: cáncer, alzheimer, depresión y una plaga, símbolo de los nuevos tiempos llamada obesidad. En el resto del mundo los problemas son nuestros efectos secundarios, la supervivencia diaria es el objetivo: hambrunas, guerras, sometimiento, desastre ambiental, inmigración… Mientras nuestras élites intelectuales discuten entre sus vanidades asuntos no esenciales como la identidad de nuestros ombligos y obedecen hipnotizados a las decisiones de las multinacionales que nos quieren miedosos para que consumamos aborregados sus productos dorados. En la industria alimentaria el horizonte es desolador, es decadente, indecente, alarmante. La tecnología aquí tiene como único objetivo el rendimiento económico, la productividad. Estamos en el reino de la cantidad, la calidad se esconde en la ignorancia. La agricultura intensiva es una cadena perversa. Desde la semilla, la manipulación es tan exagerada que el producto final de la estantería es insalubre, es tóxico. En el proceso de manufacturación de los alimentos se desvitalizan radicalmente y en lugar de nutrientes esenciales obtenemos alimentos casi sintéticos, plagados de toxinas como conservantes, plaguicidas, metales pesados, nitritos y petroderivados infinitos… los alimentos se pintan de nuevo con sabores y colores que supuestamente estaban en su especie. En aras de lograr caducidades largas, básicas para el rendimiento económico (almacenaje, transporte, etc…) los alimentos son sometidos a radiaciones, se calientan a altas temperaturas, se manipulan genéticamente… a esta desvitalización del alimento se le llama “asepsia bacteriológica” y al tener tan poca vida, lógicamente tardan mucho más en

estropearse… pero son “sanitariamente legales”. La dietética oficial sigue obsesionada en contar calorías y dividir los alimentos en proteínas, grasas e hidratos; esto no sirve para nada, es el reino de la cantidad, de los porcentajes pero no de la calidad, de la salud. Con la ganadería intensiva debemos ser también muy críticos debido a que el proceso en la alimentación animal es análogo a la agricultura: búsqueda de la superproducción en detrimento de la calidad (entendiendo por calidad la presencia de los nutrientes esenciales de cada alimento por un lado y la carencia de toxinas perjudiciales para la salud,, que en la ganadería son hormonas, antibióticos y nitritos).

energético muy grande para adiposar toda esta materia y eliminar toda esta toxemia tendrá un efecto efímero y volveremos a reclamar los nutrientes que pedía en un primer momento (esta es la espiral negativa de la obesidad). Con la toxicidad del aire y el agua (los otros pilares de la nutrición) ya me meteré en otro momento. Los científicos nos dicen que cada año y medio tenemos un organismo nuevo a nivel celular: ¿Con que materiales queremos construir día a día nuestro ser?. Los antropólogos piensan que una de las causas básicas de la evolución del ser humano es el salto cualitativo de los nutrientes que tomaron nuestros antepasados… estamos ahora en un proceso de involución?. ¿Siempre hemos de aprender por las malas? ¿Continuamente hemos de ser reactivos y tropezar mil veces en la misma piedra? Es hora de prevenir: escuchar el instinto y actuar. Hay un camino para la acción: la cultura de la producción sostenible, de la energía limpia, la agricultura y la ganadería ecológica y toda esas personas que quieren vivir de una forma coherente con su identidad y sus ideales: lo llamamos consumo consciente. El consumo es el poder. Nuestra forma de consumo moldeará e invertirá la espiral por la que nos precipitamos. Existe una espiral ética, responsable y por tanto, ascendente que nos eleva hacia un renacimiento cultural, un nuevo paradigma. “El auténtico oscurantismo no consiste en impedir la difusión de lo verdadero, claro y útil, sino en poner en circulación lo falso” (Goethe). Miguel Martínez

La gran paradoja, además, es que el alimento lo pagamos dos veces. Primero con los impuestos que subvencionan totalmente la agricultura y ganadería en la CEE y luego en la caja del supermercado. ¿Alguien se acuerda porqué comemos? Para gozo de un paladar mal educado… o porque tenemos hambre?.. Revisemos el mecanismo: el cuerpo humano ante una bajada de nutrientes esenciales reacciona reduciendo sus niveles de glucosa a nivel celular que se transmite a la circulación de la sangre que avisa a su vez al cerebro. Este es el momento clave porque si engañamos al cuerpo con alimentos sin nutrientes nos saciaremos momentáneamente, obligaremos al organismo a hacer un gasto


22.

Món Marsan

23.

Món Marsan

Diàlegs entre Irene i esther…

MARSAN ARIMÓN

MÓN

El mejor rincón natural de Sant Gervasi

“Haz que la dieta sea tu fuente de salud, pero, ¡no te olvides de la suplementación!” El mes de septiembre Irene y Esther organizaron, para todo el equipo Marsan, una charla sobre la interacción entre medicamentos y plantas. Todos los que estuvimos presentes pudimos darnos cuenta de la sinergia y la riqueza que proporciona la unión de los conocimientos de una farmacéutica junto con los conocimientos de una naturópata.

IRENE: ¿Qué puntos de vista encuentras distintos entre una farmacéutica como yo y una naturópata como tú? ESTHER: Tu, por ejemplo, tratas más el síntoma, en cambio yo, trabajo más holísticamente, englobando todo, intentando solucionar el porqué. Aunque sí es cierto que, cada vez estás trabajando más el global y no tanto el síntoma. Antes, por ejemplo, para un dolor articular dabas sólo el harpagofito (antiinflamatorio natural) pero ahora también tienes en cuenta la importancia de regenerar la articulación y das un suplemento con gelatina hidrolizada.

IRENE FERNADEZ-GOULA PERFIL PERSONAL Edad: 27 años Farmacéutica licenciada por la UB Posgraduada en Dietética y Nutrición por la Blanquerna Suplementos que toma actualmente: Maximum de Kal, 3-6-9 de Solaray, Ester-C de Solgar, Multivitamínico New Source of life de Nature’s Plus. ESTHER: ¿Cómo llegastes a la suplementación natural? IRENE: Al principio me sorprendió el conflicto que existe entre farmacéuticos y naturópatas. Pero me di cuenta que ambas ciencias son totalmente compatible, y sinérgicas. Los conocimientos farmacéuticos se complementan con los conocimientos de la medicina natural y a la inversa. De hecho, la filosofía Marsan tiene presente esta sinergia y en casi todos los Centros Marsan hay la figura del farmacéutico y del naturópata.

S

i vas de la calle Mandri a la calle Muntaner, te encontrarás con el mejor surtido de suplementación nutricional de St Gervasi. Desde hace unos meses, Marsan llega a la calle Arimón para convertirse en la mejor propuesta de prevención con la más amplia gama de productos naturales. El barrio, de gran tradición cultural en lo que respecta al consumo de productos de fitoterapia, alimentación ecológica, cosmética orgánica y todos las opciones de orientación natural,

encuentra a Marsan como el punto donde encontrar aquellos productos que los mejores terapeutas también prescriben en el barrio. Si desean pasar un buen rato en compañia de especialistas, no dudes en pasar a conocer a Ester (naturópata) y a Irene (farmacéutica) por la esquina de arimón con Ciutat de Balaguer.

Dónde encontrarnos… Arimón 54 (Ciutat de Balaguer) 08022 Barcelona Tel: 93 417 45 71

Centres Marsan: Centre Arimón Arimón, 54 08022 Barcelona Tel. 93 417 45 71

Centre Sarrià Ptge. Senillosa, 1 08034 Barcelona Tel. 93 204 35 38

Centre Les Corts Vilamur, 15 08014 Barcelona Tel. 93 419 68 92

Centre Sant Cugat Enric Granados, 15 08172 Sant Cugat Tel. 93 674 67 57

Central Granollers Sant Jaume, 35

Centre Muntaner Muntaner, 56 08011 Barcelona Tel. 93 452 36 44

Centre Vilanova Avda. del Garraf, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 893 72 23

Centre Gràcia Bretón de los Herreros, 7 08012 Barcelona Tel. 93 218 30 87

Centre Verdi Verdi, 75 08012 Barcelona Tel. 93 368 59 75

Central de Serveis Jaume Piquet, 22 08017 Barcelona Tel. 93 206 39 69

Trobaràs el plànol dels centres a la web: www.marsanprius.com

ESTHER: Antes de abrir el Centro Marsan de Arimón, ¿tomaste algún suplemento? IRENE: Viendo la cantidad de trabajo que se aproximaba, decidí prevenir y estar al cien por cien para evitar un agotamiento. Tomé el Nutritionally Balanced B Stress de Solaray y agua de mar Quinton. En todo el proceso de apertura del centro me encontré con mucha energía, a pesar de trabajar muchos días hasta las 24h. ESTHER: Hace un tiempo tuviste cándidas. ¿Cómo lo solventaste, con medicina convencional o con suplementación? IRENE: Primero estuve tomando antibióticos, un gran fallo porqué las cándidas todavía persistieron. Al final opté por la suplementación natural. Con el Yeast Cleanse de Solgar, el Citrobiotic líquido (extracto de semilla de pomelo) y el Ferzym Fast de Spechiassiol (flora bacteriana) se me solucionó el problema, y ¡nunca más he vuelto a tener cándidas! ESTHER: ¿Qué es lo que más has aprendido de trabajar en Marsan? IRENE: Sobre suplementación ya había aprendido bastante en el postgrado que había cursado en la Blanquerna, pero con la formación interna que ofrece Marsan aprendí mucho más de suplementos y también

de fitoterapia. En cuanto a la alimentación, he aprendido mucho a base de probar y probar nuevos alimentos. Desde que como todos estos nuevos alimentos ya no tengo problemas de digestiones pesadas como tenía anteriormente. ESTHER: ¿Qué recomendaciones darías a las personas que nunca se han preocupado por la alimentación ni por la prevención? IRENE: Les recomendaría que primero cambiasen el desayuno y que poco a poco fueran introduciendo nuevos alimentos. ESTHER IBARROLA PERFIL PERSONAL Edad: 37 años Nautópata, Acupuntora, Especialista en Shiatsu. Compagina su consulta privada con el Centro Marsan Arimón. Suplementos que toma actualmente: Oligoelementos ManganesoCobre, Oligoelemento Bismuto, una mezcla de hongos shiitake, maitake, multivitamínicos New Source Of Life.

IRENE: Entonces, en el caso que te venga una persona con el sistema inmunológico deprimido y con baja energía, ¿qué harías? ESTHER: No sólo tienes que tratar el síntoma sino que también la esfera emocional. IRENE: ¿Verdad que cada vez hay más gente que empieza a darse cuenta sobre la importancia de suplementarse y modificar los cambios dietéticos? ESTHER: Pues la verdad es que sí. Un claro ejemplo, es el de una mujer que tiene un hijo de 2 años que siempre estaba con bronquitis, incluso tuvo una neumonía. Vino al centro Marsan Arimón para comprar un jarabe. Le expliqué que con un jarabe no se le solucionaría el problema. Le di oligoelementos y le comenté que era imprescindible que quitara los lácteos. Su reacción al principio fue de recelo, pero al menos lo probó, y al cabo de un tiempo ha vuelto a venir contándome la gran mejora de su hijo. IRENE: ¿Qué recomendaciones darías a las personas que nunca se han preocupado por la alimentación ni por la prevención? ESTHER: Les diría lo siguiente: “Haz que la dieta sea tu fuente de salud, pero no te olvides de la suplementación” y “Cuidarse es como la higiene de cada día”.

IRENE: ¿Cómo y por qué empezaste a interesarte por la medicina natural? ESTHER: Empecé a estudiar a partir de los 18 años. Siempre me ha atraído mucho la medicina natural. IRENE: ¿Sigues algún tipo de dieta especial? ESTHER: La verdad es que he probado muchas dietas. Tuve una época crudívora, otra macrobiótica, también probé la dieta de la zona…Ahora utilizo mucho la dieta de los grupos sanguíneos combinando conceptos de otras dietas. A medida que vas “puliendo” tu cuerpo, dándole lo que realmente necesita, te vas conociendo mejor y éste reacciona cada vez con menor ambigüedad.

Directora: Jordina Casademunt Redacció: Miguel Martínez i Jordina Casademunt Cartes al Director: jcasademunt@marsanprius.com Publicitat: Tel. 93 206 39 69 Disseny i Maquetació: Orange Studio - www.orangestudio.es

Edita: MARSAN UNIVERSITAS