Page 1

Vol. 6, núm. 4 - oct/des 2017

Revista divulgativa dels jocs mancala

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME


Imatge de la portada: Tauler de fusta de dues files de sis forats i un forat magatzem a cada extrem procedent d’Àfrica occidental. Col·lecció privada.

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME Volum 6, número 4 – Octubre/Desembre 2017

ISSN 2014-7597 DL T–302–2012 Biblioteca de Catalunya Projecte: Jordi Climent i Aina Canal Edició: Jordi Climent monauale@gmail.com

Pàg. 2


SUMARI

Pàg 4-5 Aprenem a jugar al Máwkár-kátiyá El máwkár-kátiyá és un dels jocs mancala d’Àsia meridional jugat tradicionalment pels khasi a Cherrapunji, al nord-est de l’Índia. Descrit per primera vegada per Hem Chandra Das Gupta l’any 1923.

Pàg 6-8 Jocs mancala a l’Àsia meridional (II). Es continua parlant de diferents jocs mancala que es coneixen a l’Àsia meridional, formada per Afganistan, Bangladesh, Butan, Índia, Maldives, Nepal, Pakistan, SriLanka, Myanmar i Tibet. Es mostren diverses fonts documentals escrites i gràfiques sobre els mancala jugats en aquesta zona del món.

Pàg 9 Taulers mancala en museus. S’explica que alguns museus d’arreu del món tenen importants col·leccions de taulers mancala i altres objectes relacionats.

Pàg 10-11 Pàgines centrals. Es pot veure una fotografia de l’any 2008 d’Adam Cohn en la que uns homes ashanti juguen a l’oware a Kumasi, Ghana.

Pàg 12-15 Taulers mancala en museus (cont.) S’explica que alguns museus d’arreu del món tenen importants col·leccions de taulers mancala i altres objectes relacionats.

Pàg 16-17 Aprenem a jugar al Raja Pasu Mandiri El joc raja pasu mandiri és un joc per a tres persones, jugat a Sri Lanka en taulers de dues files de set forats. Forma part dels anomenats taulers mancala dividits en tres seccions.

Pàg 18 Glossari. Part 24. Es parla d’alguns exemples de jocs mancala que tenen una manera de capturar que anomenem “passiva” quan es capturen llavors sense que hi ha una intervenció directa del jugador que fa la captura.

Pàg 19 El racó del col·leccionista (XXIV). Es mostra un conjunt de segells de Tanzània del 1987. En un hi ha uns homes que juguen al bao. També una postal no circulada del Txad dels anys 1940-50 en la que un xiquet juga en un tauler excavat a terra.

Pàg. 3

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Aprenem a jugar al Máwkár-kátiyá

El joc máwkár-kátiyá és un dels jocs mancala de l’Àsia meridional. Jugat tradicionalment pels khasi a Cherrapunji, al nord-est de l’Índia. Va ser descrit per primera vegada per Hem Chandra Das Gupta l’any 1923. Es juga habitualment en un tauler de dues files de set forats amb 5 pedretes, cauris o llavors en cada un al començament de la partida. Das Gupta explica que el joc, a vegades, especialment en dies festius, és jugat a fora de casa en lloses de pedra. També comenta que el joc comença amb un dels jugadors agafant les cinc peces d’un dels 7 forats de la fila pròpia i les distribueix una a una, començant en el forat següent des d’on s’han agafat, en direcció horària al voltant del tauler. Afegeix el següent: “Tan aviat com ho ha fet amb les cinc peces que ha començat, recull totes les pedres que hi havia davant de la depressió on s’ha dipositat l’última peça. Ha de repetir aquesta acció fins que, després d’haver dipositat totes les peces que pot portar a la mà, arriba a una depressió buida que es troba immediatament davant de la que ha deixat caure l’última peça”. (*)

I continua afegint que: “En aquest cas totes les peces que hi ha dins de la depressió immediatament al costat de la buida seran de la seva possessió. Els jugadors

mantindran el joc alternativament fins que totes les peces han estat retirades del tauler, amb el resultat general que un dels jugadors té en possessió més de 35 peces i l’altre menys. El joc començarà per segona vegada però no per part del jugador que havia començat en l’ocasió prèvia i s’observarà una peculiaritat en la disposició de les peces. Suposem, per exemple, que després de la primera ronda, un jugador troba que té 37 peces en possessió, aleshores en disposa 35 de la manera habitual, mentre dues (les peces que ha obtingut de més de les 35) no es col·locaran en cap dels forats, però romandran al seu abast mentre el joc s’està jugant per segona vegada. L’altre jugador disposarà ara les 33 peces, col·locantne 3 en el forat que queda a mà esquerra de la seva fila, mentre que els altres sis contindran 5 peces cada un. En aquesta ocasió també es tenen en compte les següents regles addicionals:

1. El jugador que té 2 peces extra, tindrà tots els grups de 2 peces que es puguin acumular dins d’un forat al seu abast quan el seu adversari juga, mentre que l’últim tindrà tots els grups de 3 peces que es puguin acumular en un forat del seu abast quan el primer pot estar jugant. (**)

2. El guanyador de la ronda anterior, deixarà el forat del seu extrem esquerre tapat amb la seva mà i guanyarà una peça cada vegada que passi al voltant d’aquest forat,

Pàg. 4

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


mentre que a l’adversari no se li permet dipositar cap llavor en aquest. 3.

Les peces que es recolliran en els forats on les 3 peces s’havien col·locat sempre seran pel jugador guanyador [de la ronda anterior].” (***)

I continua explicant les regles addicionals: “Aquestes regles, certament, variaran segons la diferència en el nombre de peces en possessió de cada jugador al final de cada ronda. Si, per exemple, suposem que el guanyador té 47 peces després d’un joc, aleshores les dues depressions començant a mà dreta del seu adversari al llarg de la fila que pertany a l’adversari romandran tapades i a ningú se li permet col·locar cap peça a l’interior d’aquestes. Les rondes continuen d’aquesta manera i la persona que té èxit en capturar totes les peces de l’oponent serà el vencedor.”

ACLARIMENTS i DUBTES Tal i com apunta el mateix Das Gupta: “les regles del joc són una mica complicades i vaig obtenir la meva informació d’una dona khasia vella amb l’ajuda d’un intèrpret. No estaria sorprès que es trobés que les regles enumerades a dalt requerissin correccions”

Així doncs, pel que fa a les captures entenem: (*) que quan Das Gupta diu “davant de la depressió” (en anglès “in front of the depression”), es refereix al forat següent i no pas al forat oposat del costat de l’adversari. (**) que quan Das Gupta parla de “...tots els grups de 2 peces que es puguin acumular dins d’un forat al seu abast mentre el seu adversari juga”, es refereix als grups de 2 llavors que s’acaben acumulant a la pròpia banda del tauler durant el torn de l’adversari. (***) que el forat incomplet del perdedor de la ronda anterior ubicat a mà esquerra de la fila (que en l’exemple mencionat per Das Gupta tenia 3 peces) no es juga ni es tapa en la ronda següent. És a dir, s’hi diposita una peça per part de cada jugador en cada volta .

FONT: DAS GUPTA, Hem Chandra. Notes on a Type of Sedentary Game prevalent in many parts of India. In: Journal of the Asiatic Society of Bengal. N.S. XIX, 1923: pp.71-74.

Regles resumides del máwkár-kátiyá tauler: 2×7 (dues files de set forats). peces: 70 peces (35 per jugador). disposició inicial: 5 cauris, pedres o llavors en cada forat. direcció sembra: horària. sembra: volta múltiple (encadenada) que té una particularitat. Quan un jugador/a sembra la seva última llavor de la volta en un forat que no està buit, enlloc d’agafar les llavors contingudes en aquest forat, agafa les llavors del següent forat (si n’hi ha) i continua sembrant en una nova volta. El torn acaba quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat que té el forat següent buit. [Veure les restriccions en la sembra en les successives rondes segons les regles addicionals].

collita: en la fila de l’adversari i en la pròpia. 

quan la darrera llavor sembrada en una volta cau en un forat (buit o ple) que té el següent forat buit, i el forat següent a aquest conté llavors, aleshores es capturen.

regla addicional 1: es capturen els grups que es creïn en forats de la pròpia fila mentre sembra l’oponent (el nombre de llavors que es puguin acumular depèn de com s’han repartit les restants al final de cada ronda). En l’exemple de Das Gupta: grups de 3 i de 2 peces.

regla addicional 2: a partir de la segona i successives rondes, el guanyador de la ronda anterior guanyarà una peça cada vegada que passi al voltant del forat del seu extrem esquerre que deixarà tapat amb la seva mà, mentre que a l’adversari no se li permet dipositar-n’hi.

regla addicional 3: el guanyador de la ronda anterior captura al final de la següent ronda les llavors acumulades en el forat incomplet a mà esquerra del perdedor.

objectiu: capturar més llavors que l’adversari. el joc acaba…: quan totes les llavors han estat capturades. Es juga a rondes. Per a la segona i successives rondes, cada jugador usarà les llavors capturades en la ronda prèvia i omplirà tants forats com pugui en el seu costat del tauler amb 5 llavors en cada un. El que ha capturat més de 35 llavors, guarda les sobrants a part. L’altre disposarà les llavors insuficients per completar un forat en el que queda a l’extrem esquerre de la seva fila. Els forats que no es poden omplir amb cap llavor, romanen buits, es tapen i, al llarg de la ronda, no es poden sembrar. Pàg. 5

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Jocs mancala a l’Àsia meridional (II) En el darrer número de Món aualé s’explicava que podem trobar a l’Àsia meridional noms genèrics com Cenne Mane, Pallankuzhi Attam o Olinda Keliya. Es parlava també dels jocs específics coneguts amb els noms aliguli; cenne; pallanguzhi i pasu pondi. En la pàgina següent, un mapa mostra alguns dels mancala documentats amb regles incompletes o desconegudes a occident que podrien ser altres maneres d’anomenar jocs documentats amb regles conegudes. I també es mostren alguns dels mancala reportats amb regles completes que es juguen o s’han jugat, almenys, fins a finals del segle XIX o principis del segle XX.

al joc congkak. Es juga habitualment a diverses rondes.(1)

jocs Olinda (olinda keliya)

(agrupa diversos mancala jugats pels singalesos a Sri Lanka)

Entre els singalesos, a Sri Lanka, no hi ha menys de 5 mètodes diferents, quatre dels quals es troben a l’interior entre els kandyans, i un a la costa oest. El joc favorit dels singalesos de kandy s’anomena puhulmutu; els altres són walakpussa, koto-baendum i daramutu.(2)

En aquestes pàgines us parlem de l’ohvalhugondi; els jocs Olinda (puhulmutu; walak-pussa, kotobaendum i daramutu), del pasu pondi mandiri, del rama rildok, del naranj i el tatak.

Fig 2. Tauler per jugar a l’Ohvalhu, Illes Maldives. Foto FatimathShizna https://www.instagram.com/p/BD7ep7MvbYG/

Walak-pussa Fig 1. Uns homes juguen a l’Ohvalhu, Illes Maldives. https://www.instagram.com/p/wViZqhGNgu/

Ohvalhu gondi

(conegut també com ohvalhu)

El joc ohvalhu gondi és jugat a les illes Maldives. És jugat habitualment en un tauler de dues files de vuit forats i un forat magatzem a cada extrem. A cada jugador li correspon el magatzem a mà dreta. Es col·loquen vuit llavors per forat al començament de la partida. Les regles són similars

El joc walak-pussa és un joc jugat a Sri-Lanka. Va ser descrit per primera vegada per Henry Parker en el seu llibre Ancient Ceylon l’any 1909.(3) L’anomenat estil de sembra “pussa kanawa” per alguns autors o estil de volta indi prové de la descripció d’aquest joc.(4) notes: (1) Gering, R. Ohvalhu. A: mancala.wikia.com (2)(3) Parker, H. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early Civilisation. Luzac & Co., London (UK) 1909, 587-598 (4) Gering, R. Walak-pussa. A: mancala.wikia.com

Pàg. 6

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Pachgarhwa

13

Kaci, 14 Pandi, Pannakuri, Jugats a Tamil Nadu, India.

Alguns dels mancala documentats amb regles incompletes o desconegudes a occident. Podrien ser altres maneres d’anomenar jocs documentats amb regles conegudes.

Jugat a Bandi, a l’estat d’Uttar Pradesh, al nord de l’Índia.

Alguns dels mancala reportats amb regles completes que es juguen o s’han jugat, almenys, fins a finals del segle XIX o principis del segle XX.

Ohvalhu gondi 12 Es juga a les illes Maldives.

S’ha intentat ser rigorós amb l’ubicació geogràfica dels jocs en el mapa, tot i que per raons d’espai, alguna icona no està ubicada exactament on hauria d’estar.

Vai Lung Thlān 11 Jugat a l’estat de Mizoram pels mizo, també coneguts com lushai, al nord -est de l’Índia.

Omangunta Peeta

19 10

18

Jugat a Chennai, a l’estat de Tamil Nadu, a l’Índia, per persones d’origen telugu.

13

9 Máwkár Kátiyá

8

9

Jugat pels khasis a Cherrapunji, a l’estat de Meghalaya, al nord-est de l’Índia.

16

15

8

Jugat a Gosalpur a l’estat de Madhya Pradesh, al centre de l’Índia.

Pasu Pondi

2

3

Raja Pasu Es juga a les zones rurals de l’estat de Tamil Nadu, al sud de l’Índia.

5

Cenne Mane

4

Es refereix tant a un joc com a diverses formes de jugar a Tulu Nadu, Índia. Algunes formes jugades són el “Bule Perga“, l’“Arasu Aata“, o el “Seete Aata”.

Khuzhi Palaka Jugat a l’estat de Kerala, al sud de l’Índia.

17

Khutki-boia Jugat al Panjab, al nord de l’Índia.

18

Tatak Jugat al Pakistan.

19

Devare Āṭa Hunse Pace Āṭa Jōḍu Perga Kashiyāṭa Kawaḍi Āṭa Kodi Mule Puṭṭu Gobbanu Rajāṭa Sadāṭa

20

1

Agrupa diversos mancala jugats pels singalesos a Sri Lanka. Walak-pussa Daramutu Puhlumutu Kotu-baendum

6

Es juga a l’estat d’Odisha, a l’est de l’Índia.

16

Olinda Keliya

12 Kánji-guti

Til-guti Jugat a Altiplà de Chota Nagpur, India.

Jugats a l’estat de Karnataka, al sud de l’Índia.

4 20 3 10 17 7 5 14 3 3 3 1

7

Es juga a les zones rurals de l’estat de Tamil Nadu, al sud de l’Índia.

15

11

6

Sat-gol

Longbeu-a-cha Jugat a Assam, India.

Pallankuzhi Attam

3

Nom genèric per a diversos mancala jugats a l’Índia (als estats de Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh i Karnataka) i al nord de Sri Lanka.

Ali Guli Mane Es juga a l’estat de Karnataka (antic estat de Mysore), al sud de l’Índia.

2

Pàg. 7

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Jocs mancala a l’Àsia meridional (II) Alguns dels mancala documentats amb noms desconeguts i/o regles incompletes o desconegudes a occident que podrien ser altres maneres d’anomenar jocs documentats amb regles conegudes es relacionen a continuació:

Rama rildok És jugat al Nepal.(10) Fig 3. Tauler 2x7 amb dos forats magatzem al centre, de Colombo, Ceilan, actual Sri Lanka. (Parker, 1909, Ancient Ceylon, London, pp. 587-603.)

Naranj

Puhulmutu

És jugat a les Illes Maldives. Mencionat per Stewart Culin el 1894. Veure figures 4 i 5.(11)

El joc puhulmutu és jugat a Sri-Lanka. Va ser descrit per primera vegada per Henry Parker en el seu llibre Ancient Ceylon l’any 1909.(5)

Tatak És jugat al Pakistan.(12)

Kotu-baendum El joc kotu-baendum és jugat a Sri-Lanka. Descrit per primera vegada per Henry Parker en el seu llibre Ancient Ceylon el 1909.(6)

Daramutu

(conegut també com ellaewala-kanda)

El joc daramutu és jugat a Sri-Lanka. També va ser descrit per primera vegada per Henry Parker en el seu llibre Ancient Ceylon l’any 1909.(7)

Fig 6. Uns xiquets juguen en un tauler circular excavat a terra, a Jalalabad, Afganistan, 1970-1974. (Foto Elliot i Marty Larson) https://www.rferl.org/a/photographs-of-afghanistan-before-the-wars/27781975.html

? [nom desconegut] Figs 4 i 5. Taulers 2x8 per jugar al Naranj, amb un forat magatzem a cada extrem. Illes Maldives. Museum of Archaeology and Palaeontology , University of Pennsylvania, USA. (Culin, S. 1894, Mancala, The national game of Africa. Report of National Museum.)

És jugat a Jalalabad, a l’Afganistan, almenys fins a principis dels anys 70. Veure figura 6.(13) notes:

Raja pasu mandiri El joc raja pasu mandiri és per a tres persones, jugat a Sri Lanka en taulers de dues files de set forats. S’apliquen unes regles addicionals a les del raja pasu. Va ser descrit per primera vegada per Alex J. de Voogt l’any 2000.(8)

Vai Lung Thlan

(5)(6)(7) Parker, H. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early Civilisation. Luzac & Co., London (UK) 1909, 587598 (8) Voogt, A.J. de. Mancala Boards (Olinda Keliya) in the National Museums of Colombo. A: Board Game Studies 2000;3:90-99 (9) Shakespear, J. The Lushai kuki clans. Macmillan and Co. London (England) 1912, 39. (10)(12) Gering, R. A: mancala.wikia.com

Jugat pels mizo a l’estat indi de Mizoram i a la frontera de Myanmar i Bangladesh. Descrit per primera volta l’any 1912 a occident per J. Shakespear.(9)

(11) Culin, S. 1894, Mancala, The national game of Africa. Report of National Museum. (13) RFE/RL Photographs of Afghanistan before the wars. RFE/RL’s Photo blog. June 7, 2016.

Pàg. 8

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Taulers mancala en museus Seattle Art Museum, Seattle, EUA Escena d’un poblat. Grup humà baulé, Costa Ivori. Fusta policromada, 70 cm. SEATTLE ART MUSEUM, Col·lecció Katherine White. PATTON, Sharon. African Mankala: National Museum of African Art in: African Arts, Vol. 18, No. 2 (Feb., 1985), pp. 78-80 [http://www.jstor.org/stable/3336198]

Museum Für Völkerkunde, Hamburg, Alemanya. Taulers de joc Adji. Grup humà saramacca, Upper Surinam River. Surinam. MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE. HERSKOVITS, Melville J. Wari in the New World in: The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 62 (Jan.-Jun.,1932), pp.23-37

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Filadèlfia, EUA Tauler d’Àfrica occidental suportat per un pedestal en forma d’elefant [2015-22-7] [https://www.instagram.com/p/BJAygT-gITC]

Museo de Burgos, Burgos, Espanya Tauler d’ivori. Taller de Medina Azahara, primera meitat del s X. Procedent del Monasterio de Santo Domingo de Silos. MUSEO DE BURGOS. [http://www.museodeburgos.com]

Segueix a la pàgina 12

Pàg. 9

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Homes ashanti juguen a l’oware a Kumasi, Ghana. Foto d’Adam Cohn (CC BY 2.0) Alguns drets reservats. 2008 [https://www.flickr.com/photos/adamcohn/3076571304]

Pàg. 10

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Pàg. 11

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Taulers mancala en museus

1 Fig.1 Tauler de joc d’Indonèsia [TM-1585-120a] (c.1942) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

12 Fig.18 Tauler de joc del Sudan del sud [2015-22-95] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

11 Fig.17 Tauler de joc de Nigèria [2015-22-20] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

Fig.16 Tauler de joc de Ghana [2015-22-10] (Unive of Pennsylvania Museum of Archaeology and Ant pology– Philadelphia, EUA)

2 Fig.2 Tauler de joc d’Indonèsia Indonèsia [TM-A-4282] (c.1887) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

4

5 10

3

11

4

3

12 5

9

Fig.3 Tauler de joc de Sri Lanka TM-2443-27 (c.1955) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

6

7 8

4 Fig.4 Tauler de joc de Síria TM-4182-16 (c.1974) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

5

6

1

Fig.5 Tauler de joc d’Etiòpia [TM-2309-100a] (c.1952) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

Fig.6 Tauler de joc de RD Congo [TM-5633-60] (19201930) (National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos)

Fig.7 Tauler de joc d’India [2015-22-149.1] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

Pàg. 12

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017

Fig.8 Tauler de joc d’Indonèsia [2015-22 (University of Pennsylvania Museum of Archaeo and Anthropology– Philadelphia, EUA)


El 2012, al número 4 de Món aualé es va parlar de la col·lecció de taulers mancala que té The British Museum de Londres, a Anglaterra. 10

9

ersity thro-

Fig.15 Tauler de joc de Gabon [2015-22-63] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

8 Fig.14 Tauler de joc de Tanzània [2015-22-100] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

7 Fig.13 Tauler de joc de Tanzània [2015-22-104] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

1

6

6

3

Fig.12 Tauler de joc de l’Índia [2015-22-150] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

1 2 2

5 Fig.11 Tauler d’Àfrica occidental [2015-22-17.2] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

En aquestes pàgines es veuen algunes peces de dos museus que tenen importants col·leccions de taulers mancala i altres objectes relacionats. Són l’University of Pennsylvania Museum of Archaeologoly and Anthropology de Filadèlfia, als EUA i el National Museum van Wereldculturen de Leiden, als Països Baixos. En el mapa es mostra la procedència d’aquests taulers. National Museum van Wereldculturen, Leiden, Països Baixos. http://collectie.tropenmuseum.nl/

Mig centenar d’objectes, entre els quals, taulers de joc de fusta de Camerun, Nigèria, Ghana, Costa Ivori, Libèria, DR Congo, Síria, Sri Lanka, Índia, Filipines, Myanmar, Indonèsia, Surinam.

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Filadèlfia, EUA. https://www.penn.museum

Molts dels taulers mancala del museu van ser recopilats en gran mesura pel seu antic director, Stewart Culin, a la fi del segle XIX. Recentment, més de 150 taulers han estat donats l’any 2015 per Doug Polumbaum i Risa Korris al Penn Museum’s African Collection.

2

3

4

2-135] ology

Fig.9 Tauler de joc del grup humà igbo de Nigeria [2015-22-82] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

Fig.10 Taulers de joc d’Etiòpia [20291] (University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology– Philadelphia, EUA)

PER AMPLIAR veure: Taulers mancala a The British Museum a Món aualé Vol.1 núm. 4 (OctDes, 2012), pp.4-6

Pàg. 13

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Taulers mancala en museus Al llarg de números anteriors de Món aualé s’han mostrat taulers de jocs mancala i altres peces relacionades que es poden veure en museus públics i en col·leccions privades. A continuació es detallen, per volums, diverses peces de les que s’exclouen gravats, il·lustracions, dibuixos, pintures, monedes, segells, postals i altres obres filatèliques.

Museu d’Art Africà de Belgrad A: Món aualé Vol2. No.4 (Oct-Des 2013) p.8 (7) figura de bronze en forma de tauler. Pes d’or grup humà akan al British Empire Commonwealth Museum Pesos i recipients akan per pesar i guardar pols d’or en forma de taulers mancala A: Món aualé Vol2. No4 (OctDes 2013) pp.4-6

Vol 3  

(8) 4 taulers mancala de Sierra Leone a The Brithish Museum, a Londres, Anglaterra Taulers mancala de Sierra Leone A: Món aualé Vol3. No.3 (Jul-Set 2014) p.17 (9) taulers mancala de diferents grups humans africans al American Museum of Natural History de Nova York, EUA 2 fotos cedides per Miqui Gimenez i 2 fotos més del catàleg del museu. Taulers mancala a nova York A: Món aualé Vol3. No.4 (Oct-Des 2014) p.14

Vol 4  Fig.1:Tauler de joc de Nigèria (The British Museum, Londres, Anglaterra)

Vol 1  

(1) tauler akon del Museo Nacional de Antrolpologia Madrid, Espanya Akong i songo: l’art de mastegar el temps. A: Món aualé Vol1. No.2 (Abr-Jun 2012) pp.4-7 (2) tauler gabata procedent d’Etiòpia al University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, EUA Jocs mancala de tres files a la banya d’Àfrica A: Món aualé Vol1. No.3 (Jul-Set 2012) pp.12-13 (3) 9 taulers mancala i altres objectes d’Indonèsia, India, Nigèria i RDCongo a The Brithish Museum, a Londres, Anglaterra Taulers mancala al The British Museum A: Món aualé Vol1. No.4 (Oct-Des 2012) pp.4-6 (4) tauler de joc del grup humà bijogo, Guinea Bissau al Brooklyn Museum, Nova York, EUA Taulers mancala al The British Museum A: Taulers Món aualé Vol1. No.4 (Oct-Des 2012) pp.10-11 (5) tauler mancala d’ivori de dues files de cinc forats, de la primera meitat del s.XdC al Museo de Burgos, Espanya Jocs mancala a la península Ibèrica A: Món aualé Vol1. No.4 (Oct-Des 2012) p.14

Fig.3: Tauler fanga de Madagascar (Musée Fort Flacourt, Madagascar)

Vol 5 

Vol 2 

(6) algunes peces de l’exposició Mankala, misaona igra (Mancala, joc de pensament) del Museum of African Art Belgrade, Sèrbia Conversem amb Ivana Vojt A: Món aualé Vol2. No.3 (Jul-Set 2013) pp.4-6 i Món aualé al

(10) tauler fanga al Musée Fort Flacourt, a Madagascar Jocs mancala a Madagascar A: Món aualé Vol4. No.2 (Abr -Jun 2015) pp.4-9 (11) 2 taulers Toguz korgool al XXX. Foto de Nazgul Usupbekova. Aprenem a jugar al Togyz kumalak A: Món aualé Vol4. No.3 (Jul-Set 2015) pp.16-17 (12) tauler mancala de Siria i tauler mancala de Filipines al U.S. National Museum, Washington DC, EUA Aprenem a jugar al Sungka. A: Món aualé Vol4. No.4 (Oct-Des 2015) pp.14-15

 

(13) talla ndop de fusta del rei kuba Shamba Bolongongo a The British Museum, Londres, Anglaterra El rei africà que jugava al lela A:Món aualé Vol5. No.3 (Jul-Set 2016) pp.7-8 (14) tauler de Benin a The British Museum, Londres, Anglaterra Aprenem a jugar a l’Adjito Dahoméen A:Món aualé Vol5. No.3 (Jul-Set 2016) pp.16-17 (15) tauler mweso d’Uganda a The British Museum, Londres, Anglaterra Món aualé Vol5. No.3 (Jul-Set 2016) p.18

Vol 6 

  Fig.2: Tauler de joc grup humà bijogo de Guinea Bissau (Brooklin Museum, N. York, EUA) Museum Expedition 1922, Robert B. Woodward Memorial Fund, 22.239

(16) 24 figures de bronze en forma de tauler i 2 en forma de jugadors. Pesos d’or del grup humà akan de Col·lecció privada Pierluigi Peroni Conversem amb Pierluigi Peroni A: Món aualé Vol6. No1 (Gen-Mar 2017) pp.4-7 (17) tauler galatjang al Leiden Museum, Leiden, Països Baixos Jocs mancala al sud-est asiàtic A: Món aualé Vol6. No2 (Abr-Jun 2017) pp.12-16 (18) tauler enkeshui al Seattle Art Museum, Seattle, EUA A: Món aualé Vol6. No3 (Jul-Set 2017) p.15

Pàg. 14

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Museo Nacional Madrid, Espanya

de

Antropologia,

Tauler dels ioruba de Nigèria. 1886 [CE930] [http://www.mecd.gob.es/mnantropologia/portada.html]

Världskulturmuseet, Göteborg, Suècia Tauler toguz korgool del Kirguizistan [1999.02.0091] [http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/]

Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Paris, França Tauler dels peul de Guinea [71.1900.51.36 bis] [http://www.quaibranly.fr]

Kuala Lumpur National Museum, Kuala Lumpur, Malàisia

Musej afričke umetnosti, Belgrad, Sèrbia Exposició Mankala misaona igra 2012-2013 [http://www.museumofafricanart.org]

Pàg. 15

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Aprenem a jugar al Raja Pasu Mandiri

Fig. 1. Tres jugadores a Colombo, Sri Lanka, juguen al Raja Pasu Mandiri. De Voogt Alex J. Mancala boards (Olinda Keliya) in the National Museums of Colombo. A: Board Games Studies 3, 2000.

El raja pasu mandiri és un joc per a tres persones, jugat a Sri Lanka en taulers de dues files de set forats. Va ser descrit per primera vegada per Alex J. de Voogt l’any 2000. Forma part dels anomenats taulers mancala dividits en tres seccions [veure Món aualé Vol. 6 núm. 3, pàgs 16-17] S’apliquen unes regles addicionals a les del raja pasu que es juga a la Índia i Sri Lanka amb un tauler de dues files de set forats i set llavors a cada forat al començament de la partida. De Voogt explica que: “Les regles del Raja Pasu també s’apliquen a la variant per a tres persones amb les següents addicions. A més a més d’un Raja i un Pasu, hi ha ara també un Mandiri o Ministre. El tauler no es divideix en dues files i a cada jugador li pertany una fila. Sinó que els jugadors divideixen el tauler en tres seccions. Els tres forats centrals de cada fila pertanyen al Raja, de fet, la part més important. El Raja comença

el joc sembrant les peces des de la seva secció en direcció anti-horària sobre les dues files. Segons els informants, també ha de donar una peça a cada oponent després de cada partida. Un jugador és un Raja durant tres rondes consecutives.”

De Voogt segueix explicant que: ”Les regles són idèntiques al Raja Pasu; els forats posseïts pels jugadors es poden usar per iniciar i es poden usar per capturar “quatres”. Si un jugador no pot jugar, salta un torn fins que cap jugador no pugui fer cap captura. Les peces restants pertanyen al darrer jugador. Les peces capturades són re-sembrades com en el Raja Pasu amb alguns forats anul·lats. Ja que els jugadors fan torns per ser el Raja (el Mandiri es converteix en Raja, el Raja es converteix en Pasu, etc.) les peces capturades varien molt. El joc no és probable que acabi i els informants fins i tot tenien un sistema de préstec en cas que un jugador tingués massa poques peces per jugar.”

Pàg. 16

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Segons explica De Voogt, és possible que en el joc raja pasu, que requereix un tauler de dues files de set forats i cada forat conté set llavors, es jugui a l’Índia en taulers de dues files de cinc forats.

Regles resumides del raja pasu mandiri tauler: 2x7 (dues files de set forats). peces: 98 peces (49 per jugador). disposició inicial: 7 peces en cada forat.

En el joc raja pasu mandiri el tauler es divideix en tres seccions. Les sis forats centrals del tauler pertanyen al jugador Raja (rei). El jugador Mandiri (ministre) és el propietari de quatre forats d’un dels extrems, a la dreta del Raja (o a l’esquerra si ho desitja). A l’altre extrem del tauler, els quatre forats de l’altre extrem pertanyen al jugador Pasu (vaca). El Raja comença el joc sembrant les peces des de la seva secció en direcció anti-horària al voltant de les dues files. Després que el jugador Raja comença, el següent jugador en moure és el Mandiri i després el Pasu. Si un jugador no pot moure, perd el torn fins que pugui moure de nou. El joc es juga a rondes. Un jugador és un Raja durant tres rondes consecutives. Aleshores, el Mandiri es converteix en Raja, el Raja es converteix en Pasu, etc. L’objectiu rau en capturar més llavors que els adversaris.

direcció sembra: anti-horària. sembra: volta múltiple (encadenada) que té una particularitat. Quan un jugador/a sembra la seva última llavor de la volta en un forat que no està buit, enlloc d’agafar les llavors contingudes en aquest forat, agafa les llavors del següent forat (si n’hi ha) i continua sembrant en una nova volta. El torn acaba quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat que té el forat següent buit. Si un jugador no pot moure, perd el torn fins que pugui moure de nou. El Raja comença el joc sembrant les peces des de la seva secció en direcció anti-horària al voltant de les dues files. Després és el torn del Mandiri i en tercer lloc, el torn del Pasu. collita: dues maneres de capturar. 

en la fila de l’adversari i en la pròpia quan l’última llavor d’una volta cau en un forat, seguit d’un forat buit que té a continuació un forat que conté llavors, el contingut d’aquest darrer forat és capturat pel jugador que sembrava.

La descripció que en fa De Voogt es refereix a la variació trobada a l’àrea de Colombo a la costa occidental de Sri Lanka. El joc raja pasu mandiri té dues maneres de capturar: 

el jugador que sembra captura en la fila de l’adversari o en la pròpia el contingut del forat que es troba a continuació del forat buit que hi ha després del forat (buit o ple) on cau l’última llavor d’una volta.

en la fila pròpia, quan un forat conté 4 llavors, es capturen els grups de quatre per part del jugador propietari de la secció on està el forat, mentre el moviment continua. Aquest tipus de captura pot fer-se diverses vegades durant una mateixa volta.

en la fila pròpia, quan un forat conté 4 llavors, es capturen els grups de quatre per part del jugador propietari de la secció on està el forat, mentre el moviment continua. Aquest tipus de captura pot fer-se diverses vegades durant una mateixa volta.

objectiu: capturar més llavors que els adversaris. Es juga a rondes. Un jugador és un Raja durant tres rondes consecutives. Aleshores, el Mandiri es converteix en Raja, el Raja es converteix en Pasu, etc.

FONT: VOOGT, A..J. de. Mancala Boards (Olinda Keliya) in the National Museums of Colombo. A: Board Game Studies 2000;3:90-99

el joc acaba…: quan un jugador es queda sense llavors per jugar, aleshores finalitza una ronda. Les llavors restants són capturades pel jugador que ha mogut el darrer. Pàg. 17

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Glossari (24) Recorda

Captura “passiva”

“llavors acumulades que deixa l’adversari”: en ocasions, les captures passives es fan al final de la partida o ronda en acumular llavors que ha sembrat l’adversari en un o més forats especials. P.ex: enkeshui, jugat pels massai a Kenya . “llavo rs acumu lades combinades”: a vegades les llavors que cauen en un forat especial que ha creat un jugador són dipositades per ambdós jugadors. En el joc togyz kumalak, jugat al Kazakhstan i a altres països, el forat especial o sagrat s’anomena “tuzdik”. Les llavors acumulades al llarg de la partida, es retiren i se sumen a les capturades durant el joc, i a les que queden al propi costat del tauler, si n’hi ha. “llavors solitàries que deixa l’adversari”: captures passives que es realitzen abans de sembrar. Per a cada llavor solitària que trobem en algun forat de la fila pròpia situat davant d’un forat ocupat de l’oponent, el jugador captura el contingut dels dos forats abans de sembrar. Després de resoldre les captures, el jugador sembra com de costum. És el cas del joc huroy, jugat pels mursi a Etiòpia.

En alguns jocs mancala els jugadors capturen llavors quan no és el seu torn. És a dir, es capturen llavors sense que hi hagi una intervenció directa per part del jugador sinó que és a conseqüència de l’acció de l’adversari. A aquest tipus de captura l’anomenem passiva i acostuma a ser una captura secundària o complementària a la manera habitual de capturar.

Un tipus de captura passiva es produeix quan al llarg d’una partida s'acaben acumulant un nombre específic de llavors en un o més forats mentre sembra l’oponent. No es consideren captures passives les llavors que es reintrodueixen en el terreny de l’adversari en jocs que tenen com a finalitat quedar-se sense llavors en el propi costat del tauler. P.ex: achochodi, jugat a Costa d’Ivori.

Cal diferenciar la captura passiva d’altres captures com les complementàries o les encadenades que tenen diversos jocs. També cal diferenciar-la de l’anomenada captura passing four, three, etc. Tot i que la captura passiva es podria considerar un cas específic de passing quan qui sembra és l’adversari i qui captura és el jugador que no està sembrant. Aquests grups de quatre llavors són retirats

per ambdós jugadors en un mateix torn en funció de si els forats estan a un costat o altre del tauler. Poden haver-hi diverses captures alhora per part del jugador que està sembrant i/o per part de l’adversari. P.ex. abawo, jugat a Ghana; anywoli, jugat a l’oest d’Etiòpia i al Sudan del sud. A vegades, les captures passives poden ser opcionals com en el joc redu, jugat pels ioruba a Nigèria.

Pàg. 18

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


El racó del col·leccionista (XXIV)

Segell de Tanzània Conjunt de segells editats a Tanzània el 1987. Formen part de la col·lecció commemorativa Traditional Games - Michezo Ya Jadi. Consta de 4 segells amb diferents valors nominals 2, 3, 8 i 20 TSh. En el de 20 tshilings es pot veure uns homes que juguen al Bao.

Postal del Txad Un xiquet del grup humà sara juga en un tauler excavat a terra. A la llegenda hi diu: <Tchad— Enfant Sara, jouant sur le sol avec des pois>. Editada a França pels Missionnaires Jésuites au Tchad. Postal no circulada. (c. 1940-50).

Pàg. 19

Món aualé. Volum 6, número 4 - Octubre/Desembre 2017


Món aualé Revista divulgativa dels jocs mancala

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME Volum 6, número 4 - octubre/desembre 2017

Món aualé n.24  
Món aualé n.24  

Revista divulgativa dels jocs mancala. Volum 6 número 4 (octubre - desembre 2017) ISSN 2014-7597.

Advertisement