Page 1

Vol. 5, núm. 2 - abril/juny 2016

Revista divulgativa dels jocs mancala

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME


Imatge de la portada: Tauler de fusta de dues files de vuit forats procedent dels massai de Kenya. Col·lecció privada.

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016

ISSN 2014-7597 DL T–302–2012 Biblioteca de Catalunya Projecte: Jordi Climent i Aina Canal Edició: Jordi Climent monauale@gmail.com

Pàg. 2


SUMARI Pàg 4-6 L’aualé a les aules de secundària. S’explica que l’aualé i altres jocs mancala són tema transversal en crèdits de síntesi, projectes de recerca i diverses pràctiques lúdiques en l’àmbit escolar amb alumnat de secundària.

Pàg 7 El Jean-François descobreix l’aualé. A la revista francesa Francs Jeux apareix una fotografia on unes dones juguen en un tauler mancala de fusta i s’explica que el personatge Jean-François “ha descobert el secret del joc de mancala”.

Pàg 8-9 Aprenem a jugar a l’Andot. Es descriuen les regles del joc conegut com Andot, reportat per Thomas R.H. Owen l’any 1938. Aquest joc el jugaven al Sudan els bega en un tauler amb dues files de sis forats.

Pàg 10-11 Pàgines centrals. Es pot veure com uns xiquets i unes xiquetes juguen en dues files de cinc forats a Kandal, Cambodja.

Pàg 12-14 On jugar a l’aualé i a altres jocs mancala. Alguns esdeveniments, tornejos, campionats, festivals de joc on l’aualé i altres jocs mancala en són els protagonistes.

Pàg 15 Més de quatre mans juguen alhora Diversos homes juguen simultàniament en un tauler de dues files de vuit forats a Arusha, Tanzania.

Pàg 16-17 El Congkak en segells, sobres del primer dia d’emissió i altres documents filatèlics. Malàisia ha estat el país del món més prolífic en emetre segells, postals i sobres del primer dia d’emissió on apareixen taulers mancala, persones o personatges que hi juguen; i l’únic en emetre una moneda de curs legal (entre els anys 1989 i 2011) que mostra un joc mancala en una de les seves cares: el congkak.

Pàg 18 Glossari. Part 18 Es parla del concepte de “camp dividit” per explicar que en determinats jocs mancala es reparteixen els forats del tauler per ubicar-hi més de dos jugadors.

Pàg 19 El racó del col·leccionista (XVIII). Es mostra un segell de Burundi on hi ha un tauler mancala que anomenen “Awalei”. I també es pot veure una postal no circulada de Madagascar de l’època del colonialisme francès. En el seu anvers una fotografia en la que dues dones juguen en un tauler de fusta de quatre files de forats.

Pàg. 3

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


L’aualé a les aules de secundària S’observa un canvi conceptual en l’alumnat de secundària respecte els aprenentatges quan s’usa l’aualé i altres jocs mancala de forma transversal en crèdits de síntesi, projectes de recerca i pràctiques lúdiques en l’àmbit escolar. De pensar que les tasques són inaccessibles i avorrides, es passa de mica en mica a veure que també es pot aprendre jugant i a estar satisfet amb els resultats. Podem plantejar l’utilització pedagògica d‘un joc tipus mancala tenint en compte quin serà el moment apropiat, quina és la forma correcta i amb quina finalitat.

activitats puntuals. També s’autocorregeixen les activitats. Suposa pels alumnes un repàs dels continguts treballats. L’alumnat es veu obligat a mantenir un grau d’atenció i concentració. Permet veure les estratègies emprades pels companys. Constitueix un bon mètode d’aprenentatge d’habilitats d’expressió oral, doncs cal donar respostes i justificar-les. A més, quan per resoldre problemes es manipulen materials, l’activitat esdevé entretinguda i proporciona una bona predisposició per part de l‘alumnat amb dificultats d’atenció.

Hi ha una millora de l’autoestima de l’alumnat i canvia positivament la seva predisposició per aprendre. Aquestes millores i l’autocontrol els permeten posar en pràctica habilitats socials per a una millor relació i convivència amb els altres. Els jocs mancala permeten exercitar i aprendre nombroses habilitats necessàries per la vida personal, social i professional. Els alumnes planifiquen els objectius d’aprenentatge i així tenen una visió global del que s’espera d’ells en un determinat període de temps. Els alumnes comprenen que l’aprenentatge suposa alguna cosa més que Pàg. 4

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016

Segueix a la pàgina 6


Amb l'objectiu d'orientar el comportament de l’alumnat i assolir determinats objectius, l’aualé i altres jocs mancala són tema transversal en crèdits de síntesi, projectes de recerca i diverses pràctiques lúdiques en l’àmbit escolar amb alumnat de secundària.

Pàg. 5

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


L’aualé a les aules de secundària Continua de la pàgina 4

Es poden destacar 3 fases en el procés d’adquisició dels aprenentatges mitjançant el treball manipulatiu amb els jocs mancala, que és la base dels aprenentatges instrumentals, com la lectoescriptura i el càlcul, i de coneixements bàsics. Fase 1: Assimilació d’actituds i hàbits •Sentir-se motivat o mostrar una bona disposició per les tasques proposades. És la base per avançar i superar etapes. •Mostrar interès i gust per assolir qualitat en el propi treball. Repercutirà en l’autocontrol, dedicació i exigència personal. •Tenir interès per superar-se, per millorar el propi treball. Suposa ser conscient de les pròpies possibilitats, de buscar ajudes i treball en cooperació. Fase 2: Adquisició de conceptes i sistemes conceptuals •Percebre de forma clara el context general dels jocs mancala. •Dominar les característiques comunes dels jocs concrets que es treballen (tipus tauler, nombre de llavors formes de sembrar, com es fan les captures, estratègies, objectiu, com finalitza la partida,...).

A nivell intel·lectual, permeten desenvolupar habilitats i capacitats referents al càlcul i a l’abstracció, porten a raonaments lògics i matemàtics. També permeten introduir i compartir dades geogràfiques, culturals i històriques. A nivell social, permeten educar la tolerància i respectar les diferències. Generen actituds de convivència, respecte, saber perdre i guanyar i complir les regles del joc. I a nivell afectiu, permeten potenciar l’autoestima, l’afany de superació i el trencament de barreres comunicatives com l’edat, el gènere i les diferències culturals.

•Ser capaç de refer mentalment el procés. Suposa la projecció a futures actuacions. Fase 3: Procediments d’ordre tècnic •Saber realitzar unes accions i estratègies determinades per aconseguir un objectiu. •Ser capaç de refer mentalment el procés seguit que permetrà treballar amb autonomia. Els jocs mancala tenen els següents valors didàctics: Pàg. 6

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


El Jean-François descobreix l’aualé

A la revista francesa Francs Jeux apareix una fotografia on dues dones juguen en un tauler mancala de fusta de quatre files de forats mentre, en primer pla, una altra confecciona un barret. La imatge correspon a una foto d’una postal de Madagascar de l’època del colonialisme francès [la podeu veure a la pàg. 19 del núm que esteu llegint de Món aualé]. Però a Francs Jeux en cap moment ho esmenten. A la portada del n.149 d’aquesta publicació francesa (edició per a xiquets, de l’1 d’agost de 1952, ara fa 64 anys), es pot veure que el personatge Jean-François “ha descobert el secret del joc de mancala”.

Francs Jeux era una revista bimensual que publicava edicions Sudel que es va publicar des del juny del 1946 fins al juny del 1979, quan va ser substituïda per la revista Virgule. Tenia una edició per a les xiquetes (Franc Jeux pour les filles) i una edició per als xiquets (Franc Jeux pour les garçons). Es podien trobar diverses seccions com reportatges de jocs didàctics, dibuixos, etc. A l’interior, a la pàg. 14, hi ha les regles del “joc mancala” (que en realitat són les de l’aualé) i un disseny que acompanya unes instruccions per a que els lectors fabriquessin un tauler de fusta amb les mides que (segons la publicació) havia de tenir. Pàg. 7

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Aprenem a jugar a l’Andot

Es descriuen les regles del joc conegut com Andot, reportat per Thomas R.H. Owen l’any 1938. Aquest joc el jugaven al Sudan els bega en un tauler amb dues files de sis forats. La direcció del moviment depèn del forat escollit per començar la sembra. Owen explica que: “En el volum VIII de Sudan Notes and Records, el sr. R. Davies va publicar un relat de diversos jocs nadius. L'article, que comprèn principalment els jocs actuals a Occident, no incloïa el joc que jo designo pel seu nom bega Andot. Aquest nom força atractiu té el significat desagradable de "boletes de fems", i designa els recursos per al joc, és a dir, quaranta-vuit boletes d'excrements secs de camell, que estan disposades en dotze cavitats a la

sorra. Sorra i camells són omnipresents a través de la major part de la terra del nord de Kassala, el joc és jugat per totes les tribus bega, bisharin, amarar, hadendowa i altres. Per descomptat penetra en els butana, però no sé si s'ha considerat més a l'oest i crec que és principalment un passatemps dels bega”.

Cada forat de cada extrem d’ambdues files és conegut com t'gilma “el cap” cada forat del mig (2 i 5 de cada fila) és conegut com t'ala “el coll” i cada un dels centrals (3 i 4 de cada fila) com t'kishia “l’esclau”. Les llavors són jugades com es mostra (fig.1 a la pàgina següent) amb les fletxes. Les llavors dels tres forats a mà dreta en direcció contrària a les agulles del rellotge, les dels tres forats a mà esquerra en direcció horària.

Pàg. 8

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Regles resumides de l’Andot tauler: 2 files de 6 forats (2×6). núm peces: 48 llavors (24 per jugador).

S’anomena “filla” a un forat bloquejat. És a dir, quan la darrera llavor sembrada cau en un forat amb 3 llavors, convertint-se en un amb 4 llavors. Enfront d’aquest forat s’hi col·loca una marca. Els forats “lliures” són forats que encara no s’han convertit en “filles”. En l’Andot la collita es pot realitzar en qualsevol dels forats de l'oponent o en els dos forats propis de cada extrem (1 o 6) però no en els altres quatre forats propis. Les captures es poden fer en qualsevol dels forats esmentats quan l'última llavor sembrada cau en un forat que conté 3 llavors, de manera que amb la que diposita n’hi ha 4. Aquest forat està bloquejat i el jugador, aleshores, es diu que ha engendrat una “filla” (ōt ifari). A partir d'ara, aquest jugador és el propietari d'aquest forat bloquejat. Un cop que una “filla” ha estat creada, es posa una marca en aquest forat, i les llavors contingudes no poden ser sembrades. Cada llavor que hi cau en ell roman dins fins al final de la partida i comptarà com “el pare d’aquesta filla”. Cada vegada que aquest jugador hi sembra una llavor, es diu que el jugador li dóna de beure, i s’anomenarà Gwa, “beguda”. Una “filla” no es pot crear en forats de l'oponent movent una sola llavor, encara que qualsevol jugador sí que pot moure una llavor solitària a un dels dos forats de cada extrem que contingui tres llavors, i aleshores engendra una “filla”. Font: OWEN, T.homas R.H. A Bega game - “Andot”. In: Sudan Notes and Records, Vol. 21. No. 1 (1938), pp. 201-205. University of Khartoum.

disposició inicial: cada jugador col·loca 4 llavors en cada un dels forats de la fila pròpia. direcció sembra: anti-horària si es sembra des dels tres forats a mà dreta de la fila pròpia de cada jugador i en direcció horària si es sembra des dels tres forats a mà esquerra de la fila pròpia de cada jugador. sembra: volta simple. Cada jugador quan és el seu torn agafa les llavors d’un dels seus forats i les va sembrant una a una en els forats següents en direcció anti-horària o horària segons estiguin a mà dreta o mà esquerra. collita: en qualsevol dels forats de l'oponent o en els dos forats propis de cada extrem, però no en els altres quatre forats propis, quan l'última llavor sembrada cau en un forat que conté 3 llavors, de manera que amb la que diposita n’hi ha 4. Aquest forat queda bloquejat. A partir d'ara, aquest jugador n’és el propietari. Les llavors que hi cauen romanen dins fins al final de la partida. Les llavors contingudes no poden ser sembrades. objectiu: capturar l’adversari.

més

llavors

que

el joc acaba…: quan tots dos jugadors no poden fer cap moviment. És a dir, quan totes les llavors han caigut en els forats “filles” i no en queda cap per ser sembrada. Cada jugador compta les llavors contingudes en els forats “filles” propis creats durant el joc, i el que té major nombre de llavors, guanya. Pàg. 9

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Uns xiquets i unes xiquetes juguen en dues files de cinc forats a Kandal, Cambodja. Foto: revgriddler (CC BY-NC-SA 2.0) 2008 Alguns drets reservats.

Pàg. 10

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Pàg. 11

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


On jugar a l’aualé i a altres jocs mancala MAU za sve, svi u MAU (El MAA per a tothom, tothom al MAA)

5 juny 2016 21:35 · Belgrad, Sèrbia, MAA—14 Andre Nikolića, Beograd 11000, Serbia

És un esdeveniment anual organitzat pel Museu d’Art Africà (MAA) de Belgrad amb 3 dies plens de bones vibracions i intercanvi creatiu entre grups d’artistes africans i artistes locals, experts en la matèria d'estudis africans, alumnes, coneixedors de les arts i les cultures africanes. Exposicions i conferències, concerts, tallers, música i art i aualé. Foto: https://www.facebook.com/MankalaSrbija/posts/1713907908837110

Warri/Mancala Fellowship Tournament

Primer dijous de cada mes · Belgrad, Sèrbia, MAA—14 Andre Nikolića, Beograd 11000, Serbia

El Museu d’Art Africà (MAA) de Belgrad va començar un programa especial per a gent gran (+55anys) amb la iniciativa “el MAA per a tothom, tothom al MAA”. El 4 de febrer de 2016 tocava jugar a l’aualé!

International Championship

Basque

Open

Oware

diumenge, 1 de maig 2016 16:30-19:00 Lord Chaplin Pub, Santutxu, Bilbao, País Basc

Se celebra la segona edició, organitzat per la Basque Association of Oware and Strategic Games. Compta amb un torneig individual. L'entrada és gratuïta i hi ha medalles per als guanyadors.

Afro Festival 2016 MAU

diumenge, 3 juliol 2016 12:00 a les 14:00 EDT NY, USA Commodore Barry Park 19 N Elliott Pl, Brooklyn, New York 11205, USA

Torneig d’aualé organitzat per oware.org que no requereix inscripció prèvia. L'entrada és gratuïta, serà atorgat un trofeu al guanyador i certificats de participació pels altres jugadors. S'utilitzarà per gestionar aquest torneig el sistema Round Robin. Aquest torneig és organitzat pel International African Arts Festival del divendres 1 de juliol fins al dilluns 4 de juliol del 2016.

Czech open mancala 2016—9th Mancala Games Festival 16 - 21 Juliol 2016 Pardubice, República Txeca

Foto: https://www.facebook.com/museumofafricanart/posts/1369927349690767

El campionat obert de mancala 2016 és un esdeveniment organitzat en el marc del 27th International Chess and Games Festival CZECH OPEN 2016, que se celebra del 14 al 31 de juliol. Apte per a jugadors de totes les edats i capacitats, gratuït i es pot aprendre a jugar al Toguz Kumalak, a l’oware (aualé) i a altres jocs mancala.

Pàg. 12

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


European Toguz Kumalak Championship

diumenge, 21 agost 2016 19:00 a les 22:30 a UTC+01

22-24 juliol 2016. Hotel Panorama Schweinfurt, Alemanya

JW3, 341-351 Finchley Road, NW3 6ET London,

És la 3a edició del campionat europeu de Toguz Kumalak que està organitzat pel German Toguz Kumalak Circle of Friends, amb el suport del club de futbol Fortuna 96 SW, l’associació Die Brücken der Freundschaft i la ciutat bavaresa de Schweinfurt. El lloc del campionat és a l'Hotel Panorama. Una delegació del Kazakhstan i diversos famosos mestres assistiran a l'esdeveniment. El campionat inclourà tornejos de Toguz Kumalak (Blitz i ràpids), així com un torneig de Bohnenspiel. Està patrocinat per la Federació Mundial de Toguz Kumalak.

Després d'una llarga absència, The Oware Society serà l'amfitrió d'enguany del torneig Mind Sports Olympiad Oware. La 20ª edició es durà a terme entre el 21 i 29 de d'agost de 2016. El torneig es durà a terme mitjançant el sistema suís. La inscripció és de 10,00£ i es lliuraran medalles com a premis.

Oware at The African International Day of Action

Afronistic Playing Session & Oware Open dilluns, 1 agost 2016 12:00 a les 15:00 a UTC+01 Kennington Park SE11 4 London, UK

diumenge, 31 juliol 2016 12:00 a les 19:00 a UTC+01 General Gordon Square, Woolwich, SE18 6PW. London

Es presenta el 2nd Big African Party, organitzat per Afronistic del Yoruba Festival i The Nigerian Carnival. Durant aquesta jornada els entusiastes de l’aualé tindran l'oportunitat de jugar diversos jocs mancala amb persones d’arreu. S’organitza un torneig obert d’aualé per a tots els participants. Afronistic és un aparador d’Àfrica i compta amb cultura, comerç i entreteniment. Dissenyat com un esdeveniment a l'aire lliure orientat a les famílies.

Es tracta d’un esdeveniment organitzat pel Rastafari Movement UK el segon al Kennington Park, que acompanya el Emancipation Rally to Downing Street, es posaran al parc taulers d’aualé a disposició per jugar. Tothom està convidat a anar-hi i aprendre o simplement jugar si ja se’n sap. S’organitzarà un torneig improvisat si hi ha prou interès dels participants. Toronto International (Inter-generational) Oware Tournament & Family Fun Day.

MSO International Oware Tournament

Segueix a la pàgina 14

Pàg. 13

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


On jugar a l’aualé i a altres jocs mancala Continua de la pàgina 13

15 octubre 2016—10AM-6PM (EDT) Africentric Alternative School - 1430 Sheppard Avenue West, Toronto, ON M3M 2W9, Canada

Tournoi international d’awélé —Musée suisse du jeu

MACPRI en associació amb TDSB's Africentric Alternative School presenta la 3a edició d’aquest campionat. Activitats de joc i diversió que inclouen jugar a l’aualé i demostracions per jugar per a principiants. Totes les activitats en família són gratuïtes, excepte pels participants del torneig que paguen $10,00 per registrar-se ja que es pot guanyar un premi de $300,00 en efectiu.

Junts per una infància feliç —Vega Youth Center / Vega omladinski centar, Belgrad

novembre 2016 . Musée suisse du jeu, rue du Château 11 La Tour-de-Peilz Suissa

Tot i que encara no està confirmat oficialment, el proper mes de novembre se celebraria l’11è torneig internacional d’aualé, on es poden trobar grans jugadors del món en acció.

Festival de Jeux de Cannes

24-26 febrer 2017 . Palais des Festivals et des Congrès, Cannes, França 18 octubre 2015 15:00-18:00 . Belgrad, Serbia— VYC— 14 Lominoj, Beograd, Serbia

En col·laboració amb el MAA de Belgrad, el Vega Youth Center (VYC)/ Vega Omladinski Centar organitza el taller juvenil "Àfrica a través del joc”.

Es tracta del primer esdeveniment lúdic a França. S’han celebrat ja 30 edicions d’aquest festival, on l’aualé hi té un paper molt destacat. Amb la col·laboració de The Oware Society, durant el festival es pot aprendre a jugar i assistir o participar en els campionats d’aualé previstos.

Pàg. 14

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Més de quatre mans juguen alhora

Diversos homes juguen simultàniament en un tauler de dues files de vuit forats a Monduli, Arusha, Tanzània . Foto: mammal (CC BY-NC-SA 2.0) 2010 Alguns drets reservats.

Pàg. 15

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


El Congkak en segells, sobres del primer dia d’emissió i altres documents filatèlics Fa més de 60 anys que apareixen taulers mancala en segells, postals i sobres commemoratius del primer dia d’emissió d’aquests i en altres documents filatèlics. El segell més antic on apareixen taulers mancala, del que tinguem constància, va ser emès l’any 1954 a Indonèsia. El més recent és un segell de Malàisia emès el 15 de setembre de 2015 (veure figs. 6, 7 i 8 pàgina següent). Precisament, Malàisia ha estat el país més prolífic del món en emetre segells, postals i sobres del primer dia d’emissió on hi ha taulers mancala,

1989

1

persones o personatges que hi juguen. En quatre ocasions: 2002, 2009, 2010 i 2015. I l’únic país en emetre una moneda de curs legal, entre els anys 1989 i 2011, amb un tauler mancala. Aquesta moneda mostra congkak característic de dues files de set forats i dos forats magatzem als extrems. A l’altra cara hi ha gravada la flor nacional de Malàisia: bunga raya, l’any, el nom del banc i el valor: 10 sen. (veure fig.1). En els segells es pot veure com dones, joves i xiquetes juguen en taulers de fusta de dues files de cinc o de set forats.

2002

2

Sèrie de segells de Malàisia de l’any 2009 en un sobre primer dia d’emissió. Congkak Coin. 50+50SEN. 63x31,5 mm.

3

4 Moneda que mostra un joc congkak. Va ser emesa des de l’any 1989 al 2011 amb un valor de 10 Sen (10 cèntims de riggit). La mida real de la moneda és de 19,4 mm de diàmetre.

Segell de Malàisia emès l’any 2002. Sèrie Perpaduan Malaysia. 30SEN. 41x30 mm. En el segell de dalt a la dreta es pot veure com una dona i una xiqueta juguen al Congkak en un tauler de dues files de cinc forats i un forat extra a cada extrem.

Pàg. 16

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016

Sèrie de segells autoadhesius de Malàisia de l’any 2010 en un sobre primer dia d’emissió. Permain Tradisional Upin & Ipin 60SEN. 33x5,29 mm.


6

5

Segell de Malàisia emès el 13 de desembre de 2010 en una postal primer dia d’emissió. Congkak. 60SEN. 33,5x29 mm.

2009

2010

2011

Tríptic de la col·lecció de segells de Malàisia #sehatisejiwa emesos el 15 de setembre de 2015. 70SEN.

Segell de Malàisia emès el 15 de setembre de 2015 en postal primer dia emissió. Sèrie “un cor, una ànima”, en malay, inclòs com a hashtag, #sehatisejiwa 70SEN.

2015

7

8 Segell de Malàisia emès el 15 de setembre de 2015 en un sobre primer dia d’emissió. Col·lecció #sehatisejiwa 70SEN.

Pàg. 17

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


Glossari (18) Recorda “Fila”: renglera de forats disposats un al costat de l’altre o un darrera l’altre, habitualment en línia recta, però també en altres disposicions, seguint un patró circular, oval, etc. “Forats”: solcs o cavitats excavats o dibuixats a terra o en la sorra o tallats en la superfície d’un tauler de fusta o altres materials, dins els quals cal distribuir, c a p t u r a r o emmagatzemar les peces. Solen estar disposats en files paral·leles o bé seguint un patró circular o altres patrons. “Territori o camp”: usem, generalment, el terme territori o camp per referir-nos al costat de cada jugador. És a dir, al conjunt de forats que pertanyen a cada jugador al principi de la partida. En moltes ocasions determina el lloc des d’on es pot començar a sembrar i on es pot capturar.

Camp dividit No sempre el territori propi correspon amb la fila o renglera de forats o solcs disposats al davant de cada jugador. En els jocs que es juguen a diverses rondes pot passar que alguns forats que estan a l’altre costat del tauler formin part també del nostre territori o a la inversa en posteriors rondes. En alguns jocs mancala usem el concepte de camp dividit per explicar que en determinats jocs es reparteixen els forats del tauler per ubicar-hi més de dos jugadors. És sabut que, generalment, els jocs mancala són jugats entre dos jugadors o equips de jugadors. A Àfrica austral, és força habitual veure jugar a equips de dues, tres, quatre o més persones a cada costat de taulers amb més de vint forats per fila. Ara bé, també poden ser jugats per més de dos jugadors. En aquest cas és sabut que per acomodar més jugadors s’amplien les files en disposició paral·lela com per exemple a Yunnan, al sud de la Xina o fins i tot en disposició triangular com el cas de l’Ô ăn quan, ben jugat al Vietnam [veure Món aualé vol.3 núm.3]

Fig. 1: Joc Ô ăn quan del Vietnam per a tres jugadors.

En altres ocasions, enlloc d’ampliar el número de files per acomodar més de dos jugadors, es divideix el tauler, com ocorre a Sri Lanka quan es juga al Raja Pasu Mandiri on tres persones juguen simultàniament en un tauler de 2 files de 6 forats. Una de les jugadores controla les dues parelles de forats a mà dreta, una altra les dues parelles de forats a mà esquerra i la tercera, les centrals.

Fig. 2: Raja Pasu Mandiri de Sri Lanka per a tres jugadors .

NOTES

Fig. 1: Hồ Xuân Thông © 2012. Tots els drets reservats. Fig. 2: De Voogt, Alex. Mancala Boards (Olinda Keliya) in the National Museums of Colombo. A: Board Games Studies 3, 2000 pgs. 91-99

Pàg. 18

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


El racó del col·leccionista (XVIII) Segells de Burundi Col·lecció Les Scouts du Burundi que consta de dos segells emesos l’any 2014. Tenen un valor facial de 4640F cada un. En ambdós segells es poden veure xiquets que juguen als escacs i a més, en el segell superior es pot veure un tauler de fusta de dues files de sis forats que anomenen: “awalei” joc de peces africà [“awalei” Jeu de pieces africain].

Postal de Madagascar Targeta postal de Madagascar de l’època del colonialisme francès. En el seu anvers una fotografia en la que dues dones juguen en un tauler de fusta de quatre files de forats, mentre en primer pla, una altra confecciona un barret. A la llegenda hi diu: “19 - Confection de chapeaux - F.N. Cl. De l’Ag. Ec. Des Colonies”. En el revers es pot veure que la targeta postal no va ser circulada. Pàg. 19

Món aualé. Volum 5, número 2 - Abril/Juny 2016


i en el pròxim número... Els jocs mancala en dibuixos, pintures, il·lustracions i gravats. Es mostraran dibuixos, pintures, il·lustracions i gravats on apareixen taulers mancala o persones jugant-hi.

Aprenem a jugar a l’Adjito Dahoméen. El joc Adjito Dahoméen era jugat a Dahomey (actual República de Benin), a Àfrica occidental. Era jugat en taulers de 2x4, 2x5 o 2x6 (dues files de quatre, cinc o sis forats) amb tres llavors en cada forat al començament de la partida. Les llavors usades com a peces de joc eren "nous d'eyo". Va ser descrit com adjito l'any 1906 per R. Avelot, encara que incomplet.

Món aualé Revista divulgativa dels jocs mancala

REVISTA GRATUÏTA TRIMESTRAL / CULTURA . ENTRETENIMENT . ART . COL·LECCIONISME Volum 5, número 2 - abril/juny 2016

Món aualé n.18  

Revista divulgativa dels jocs mancala. Volum 5 número 2 (abril - juny 2016) ISSN 2014-7597.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you