Món aualé

Free quarterly magazine about mancala games. Since 2012. Currently 39 issues published in Catalan language. ... Revista gratuïta trimestral sobre els jocs mancala. Creada el 2012. Publicada en català. Compta actualment amb 39 números. ... Revista gratuita trimestral sobre los juegos mancala. Creada el 2012. Publicada en catalán. Actualmente tiene 39 números.