Món aualé

Món aualé

Món aualé is a free quarterly publication about mancala games, created by Jordi Climent and his daughter in 2012.

...

Món aualé és una publicació gratuïta trimestral sobre els jocs mancala, creada per Jordi Climent i la seva filla el 2012.