Page 1

ISSUE 7 | JANUARY 2019

Science Kids

LA NIT I EL DIA t'agradiaria saber algo mas sobre la nit i el dia ?       

VIDA EN UN ALTRE   PLANETA?  Condicions perquè un planeta albergui vida

GPS INFURMACIÓ mai tas preguntat com funciona el GPS ?

NO ET PERDIS

Regalem un joc d'ordinador/ movil +un joc de taula !


Ă?ndex -Portada -Anunci -Satel.lits artificials -Pot haveri vida en un altre planeta? -La temaratura del planeta. -La creacio de lunivers -GPs -Instruccions Pregunta,pensa i planeta.


Institut Pla Marcell


SATÈL·LITS ARTIFICIALS cial és un fi ti r a t li l· tè Un sa l'home, r e p t a ic r b objecte fa ai que, p s e l' a t a ç i llan elocitat, v a v e s la gràcies a nir-se en te n a m e d és capaç ltant de la o v l a a it b r una ò terra.

Els satèl·lits artificials poden orbitar al voltant de llunes , cometes , asteroides , planetes , estrelles o fins i tot galàxies .

El primer satèl·lit artificial va ser llençat l'any 1957 per l'URSS

La part més important dels satèl·lits és la seva càrrega útil, és a dir, els instruments i dispositius que acompleixen la missió que té assignada.


Tipus de stel.lits

-Satèl·lits assassins: Hi han els satèl·lits assassins, que són els que eliminen els satèl·lits desconeguts. -Satèl·lits astronòmics: Els satèl·lits astronòmics, que són satèl·lits utilitzats per a l'observació de planetes, galàxies i altres objectes astronòmics. -Satèl·lits biosatelites: Els satèl·lits biosatélites, estan dissenyats per portar organismes vius, generalment amb propòsits d'experiments científics. -Satèl·lits de comunicacions: Satèl·lits de comunicacions, són els empleats per realitzar telecomunicació. Solen utilitzar òrbites geosíncronas, òrbites de Molniya o òrbites baixes terrestres. -Hi ha més tipus de satèl·lits pero no els hem posat tots perquè hi han molts.

Després de la seva vida útil, els satèl·lits artificials poden quedar orbitant com escombraries espacials.

Els satèl·lits artificials van néixer durant la guerra freda , entre els Estats Units i la Unió Soviètica


POT HAVER-HI VIDA EN ALTRE PLANETA ? La Terra és l’únic planeta del sistema solar en el qual hi ha vida. El nostre planeta reuneix les condicions adequades per al desenvolupament dels éssers vius. La Terra, sobretot, la part més superficial de la geosfera, actua de suport per als organismes que hi viuen. Té temperatures suaus, aigua en estat líquid i gasos imprescindibles per a la vida; a més, serveix de suport per als organismes que hi habiten. Si ens hem de basar en el sistema de vida de la terra que acabem d’explicar, llavors sí que pot haver- hi vida a Mart o en un altre planeta.

Des del 2009, l’any en què es va llançar el telescopi Kepler, la NASA va descobrir 1.284 nous exoplanetes, havia observat 4.500 planetes candidats a tindre vida, d’aquests 984 confirmats.

Entre el miler de nous planetes que ha pogut identificar el telescopi Kepler, tan sols nou presenten característiques similars a la Terra, per la seva mida, per les característiques de l’estrella al voltant de la qual orbiten i per la distància a què es troben. Per tant, es poden considerar habitables, ja que probablement reuneixen les condicions de temperatura adients perquè hi hagi aigua i es desenvolupi la vida. Els millors candidats també tenen una mida similar a la Terra fins a 1,6 cops la mida del planeta blau- i són rocosos.


L'ORIGEN DE L'UNIVERS Preguntes i respostes sobre l'Univers Què és el Big Bang? El Big Bang va ser una gran explosió que va crear l'Univers. El terme Big Bang s’utilitza per referir-se específicament al moment en què es va iniciar l’expansió observable de l’Univers. Quasi tot el que hi ha a l’Univers va ser creat per la gran explosió anomenada Big Bang.

Que es l’Univers? L’Univers és el conjunt format per tot l’espai, la matèria i l’energia que existeix. La Terra sempre s’ha cregut que donava voltes al voltant del Sol? Ptolomeo al S. II d.C. va dir que la Terra era esfèrica i estava inmóvil al centre de l’Univers.

Qui va ser Nicolás Copèrnic i quina va ser la seva teoria? Segons Nicolàs Copèrnic, que va ser un astrònom polonès, que deia que el Sol està immòbil al centre de l’Univers i la Terra i els altres planetas giren al voltant del Sol a diferents velocitats i en cercles. Els antics grecs també pensaven que era així.


Mai us heu preguntat qui va dir que “el sol está inmóvil al centre del ’Univers”? El matemàtic Galileo Galilei es va construir un telescopi i, després d'observar el moviment dels planetes i les seves llunes, va donar la raó a Copèrnic, que deia que el Sol es troba estàtic al centre de l’Univers i que tots els altres astres giraven al seu voltant. Quan observem la lluna o el Sol, podem veure que sempre fan un recorregut semblant: surten per l’est, recorren el cel i s’amaguen per l’oest.

Com es creia que era l’Univers abans que apareguessin les teories dels grans científics? Antigament els egipcis pensaven que vivien dins d’una caixa i les estrelles estaven penjades per aranyes.

Esperem que aquestes preguntes i respostas hos agin agradat i que agueu apres alguna cosa sobre l’Univers.


TASCA 3.2.2 EL GPS, ALS COORDENADES I ELS MAPES. Primer de tot El GPS és un sistema de navegació,GPS funciona mitjançant una xarxa de com a mínim 24 satèl·lits en òrbita sobre el planeta Terra, a 20 180 km d'altura, amb trajectòries sincronitzades per cobrir tota la superfície de la terra. Quan es desitja determinar la posició tridimensional, el receptor que s'utilitza per a això localitza automàticament com a mínim quatre satèl·lits de la xarxa, dels quals rep uns senyals indicant la identificació i hora del rellotge de cadascun d'ells, a més d'informació sobre la constel·lació .

Què és un gps El GPS , és un sistema de navegació per satèl·lit que permet saber amb molta precisió on estàs i l'hora de referència amb gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra o en algun altre planeta.


MAPAS DE L'ANTIGATAT

Aixo es un mapa de l'antigatat i es el de les illes medes

TRIANGULACIO A mesura que els satèl·lits GPS transmeten la seva ubicació i hora, la trilateració mesura distàncies per determinar amb precisió la seva posició exacta en la Terra. Mentre que els topògrafs utilitzen la triangulació per mesurar punts distants, el posicionament GPS no implica cap angle


Nit i Dia l

Mai t'has preguntat peruqè hi ha nit i dia? doncs aquí tenim la solució de tots els vostres dubtes.Escanejar i veures el video


Professora: Eli Ruiz i Gemma Cònsol Matèria: Espai de projectes EXPLORANT L'ESPAI

em-xiegell

91-81 SRUC

Science Kids

Profile for Jordi Capdevila

Explorant Lespai  

Explorant Lespai  

Advertisement