Page 1

ACTIVITATS DE REFORÇ DE SISÈ DE PRIMÀRIA I DE PREPARACIÓ PER AL PRIMER D’ESO. Els tutors de sisè us recomanem tot un conjunt de materials, llibres, dossiers i/o quaderns d’estiu per tal que reforceu, repasseu i practiqueu els coneixements obtinguts al llarg de l’últim curs de l’educació primària, així com perquè també pugueu preparar amb més èmfasi l’entrada a l’ESO amb garanties d’èxit.

PER ÀREES: a)

LLENGUA CATALANA: “Quadern de Llengua Pont”. Educació Primària

Sisè. Cicle Superior. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a l’ESO. Editorial Nadal. ISBN: 978-84-7887-198-5. b)

LLENGUA CASTELLANA: “Cuaderno de Lenguaje Puente (Paso de curso)”.

Educación Primaria Sexto. Ciclo Superior. Ejercicios básicos para preparar la entrada a la ESO. Editorial Nadal. ISBN: 978-84-7887-200-8. c)

MATEMÀTIQUES: “Quadern de Matemàtiques”. Educació Primària Sisè.

Cicle Superior. Exercicis fonamentals per preparar l’entrada a l’ESO. Editorial Nadal. ISBN: 978-84-7887-201-9.

MULTIDISCIPLINAR: d)

“Vacances 6è primària”. Editorial Nadal. ISBN: 978-84-7887-481-1.

e)

“Repàs

primària”.

Vacaciones

Santillana.

Llengua,

lengua,

matemàtiques, coneixement del medi i educació artística. Editorial Santillana. ISBN: 97884-8435-963-0.

f)

“Vacances amb els ròbits”. 6è d’Educació primària. Llengua, lengua,

matemàtiques, medi, english i plàstica. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-9860-7.

g)

“Prepara l’ESO”. Quadern per a repassar els continguts clau de Primària.

Quadern d’activitats de Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques i Coneixement del medi. Un itinerari per les diferents àrees per a preparar-te l’ESO. Editorial Text - La Galera. ISBN: 978-84-412-1827-7.

Atentament, els Jordis.

Activitats de reforçde sisè de Primària  

Activitats de reforç de sisè i preparació de l'eso.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you