Page 1

Estadístiques Acumulades 24ª Jornada C.C. JUNIOR MASC. NIVELL B Grup 1 TEMPORADA 2011-12

CB TONA

25/03/2012


Tirs de 1

Tirs de 2

%

Int.

Cist.

Tirs de 3

Int.

Cist.

495

212 43% 1216 339 28% 477 Tirs de 1

%

Int.

Cist.

96

Rebots

%

Total Punt s

Def

20% 1178 537

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST. RECUP. PERDSFavorContra eses des

378

915

Tirs de 2

Int.

180

486

500

Int.

61

76

430

454 Int.

Tirs de 3

Cist.

Cist.

Cist.

%

%

%

96

339 212

Faltes

28%

43%

20%

495

1216

Rebots

477

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

180 537

500

915

378

454

430

486 Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Alex Suquet Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

16

5

31%

87

17

20%

20

3

15%

48

43%

-12%

28%

Tirs de 1

-8%

20%

-5%

4%

Def

23 4%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

33

56

9%

0

6%

Tirs de 2

Int. Cist. %

0%

10

16

2%

3%

Int. Cist. %

0

4

0%

5%

Tirs de 3

20%

35

8

8%

2%

Int. Cist. %

15%

17

31%

Faltes

3

5

16

20

87

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Rebots

Faltes

0 23

8

10 3 16 33

35

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Pol Puigdollers Tirs de 1

Int.

Cist.

67

22 43%

Tirs de 2

%

Int.

33% 101 -10%

Tirs de 3

Cist.

%

Int.

17

17%

9

28%

Tirs de 1

-11%

Rebots

Cist.

%

Total Punt s

0

0%

56

20%

-20%

Def

64

5%

12%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST. RECUP. PERDSFavorContra eses des

53 14%

117

10

13%

Tirs de 2

Int.

Faltes

6%

37 7%

Int.

53 11%

10

4

16%

5%

44 10%

Cist.

%

%

% 33%

17

12%

Int.

Tirs de 3

Cist.

Cist.

56

17%

0% 0

22

67

101

9

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Rebots

Faltes

10 64 44

117

53

53

56

37

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Tirs de 1

Victor Castejón

Tirs de 2

Tirs de 3

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

66

22

33%

153

43

28%

60

9

15%

135

43%

-9%

28%

Tirs de 1

0%

20%

-5%

11%

Def

81

Rebots

15%

47

128

12%

14%

31

54

17%

53

11%

11

11%

18%

16 21%

Tirs de 3

Int.

%

11%

Cist.

%

28%

49

Int.

Cist.

Cist. 33%

Faltes

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

Tirs de 2

Int.

Taps

9

%

15%

43

22

153

66

60

Rebots

Faltes

Assistències-RecuperacionsPèrdues 31

81

53 49

128

57

47

Def Atac

54

ASIST.

RECUP.

Comeses

PERDS

Rebudes

57 13%


Nil Valls Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

107

69

64%

196

73

37%

155

45

29%

350

43%

22%

28%

Tirs de 1

9%

20%

9%

59

Faltes

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

34

11%

9%

Tirs de 2

Int.

64%

30%

Def

Taps

93 10%

37 21%

111

61

22%

Int.

Cist.

Cist.

%

%

37%

12%

10 16%

10 13%

42

99

10%

22%

Int.

Tirs de 3

Cist. %

29% 45

73 69

107 196

Rebots

155

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

37 61

59

42

93

99 34

Def

111

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Rodri Gimenez Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

25

6

24%

89

17

19%

56

7

13%

61

43%

-19%

28%

Tirs de 1

-9%

20%

-8%

Def

39

5%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

19

7%

58

5%

24

6%

Tirs de 2

Int. Cist. %

13%

40

57

8%

11%

Int.

5

3

8%

Tirs de 3

17

6

5%

Int. %

7

89

25

22

12%

Cist.

%

19%

52

4%

Cist.

24%

Rebots

Faltes

13%

56

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

24 22

39 57

58

52

40 19

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Marcel Serrabasa Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

37

17

46%

135

17

13%

35

5

14%

120

43%

3%

28%

Tirs de 1

-15%

50%

-36%

10%

Def

74 14%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

66 17%

140

8%

57 11%

31 6%

Int.

Cist.

11

13

18%

36

17%

Int. Cist. %

Tirs de 3

%

17 13%

5

35

8%

Cist.

%

46%

15

15%

Tirs de 2

Int.

Faltes

14%

17

37 35

135

Rebots

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

15 74

31

140

35

66

Def

57

36

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes

8%


Gerard Soler Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

2

0

0%

24

2

8%

6

0

0,0%

4

43%

-43%

28%

Tirs de 1

-20%

20%

-20%

Def

20

0%

4%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

20

40

5%

4%

Tirs de 2

Int.

4 2%

14 3%

18

0

4%

0%

Int.

Cist.

Cist.

%

% 2 8%

0% 0

0 0%

Tirs de 3

28

1

7%

0%

Int. Cist. %

0 0,0%

24

6

2

Rebots

Faltes

Assistències-RecuperacionsPèrdues 4

Faltes

1

20

40

18

14 20 Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes

28


Ferran Coll Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

108

48

44%

205

72

35%

111

22

20%

258

43%

2%

28%

Tirs de 1

7%

20%

0%

21

Faltes

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

26

4%

47

7%

34

5%

Tirs de 2

Int.

19%

99 20%

91 18%

Int.

Cist.

Cist.

%

% 72

48

22%

Def

Taps

2

11

3%

69

14%

121

16%

27%

Int.

Tirs de 3

Cist. %

35%

22

21%

44%

108

205

Rebots

111

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

34

21

69

91

47

121 26

99 Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Jaume Oliveras Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

2

2

####

30

8

27%

7

1

14%

21

43%

57%

28%

Tirs de 1

-1%

20%

-6%

2%

Def

7

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

6

1%

13

2%

3

1%

Tirs de 2

Int. Cist. %

2%

5 1%

10

1

2%

2

2%

3%

Tirs de 3

Int.

15

1

3%

0%

Int.

Cist.

Cist.

%

%

27%

1 14%

8

100%

Faltes

2

30

2

Rebots

7

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Faltes

1

3 7

13 10 6

5

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes

15


Jordi Martín Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

38

10

26%

95

23

24%

9

1

11%

59

43%

-17%

28%

Tirs de 1

-4%

20%

-9%

5%

Def

69

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

35

13%

9%

104 11%

Tirs de 2

Int. Cist. %

14 8%

33 7%

Int.

5

5%

16

7%

32

4%

7%

Int.

Cist.

%

% 1 11%

95

38

9

Assistències-RecuperacionsPèrdues

Rebots

3

13%

Cist.

23

10

63

Tirs de 3

24%

26%

Faltes

Faltes

14 69

16

104 63 35

33 32

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes


Adrià Tañà Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

0

0

####

19

5

26%

1

0

0%

10

43% #¡DIV/0!

28%

Tirs de 1

-2%

20%

-20%

Def

23

1%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

10

4%

33

3%

2%

11 2%

17

3

3%

3

5%

Int.

Cist.

4%

Tirs de 3

Cist.

%

0 0%

3

4%

Tirs de 2

Int.

Faltes

0%

Int. %

0 0%

5

19

Rebots

2

4%

Cist.

%

26%

19

1

Assistències-RecuperacionsPèrdues 3

Faltes

2

23 33

17

10

11

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Total

PERDS

19

Comeses Rebudes


Jelloul Mamoun Tirs de 1

Tirs de 2

Tirs de 3

Rebots

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Int.

Cist.

%

Total Punt s

6

2

33%

50

12

24%

2

0

0%

26

43%

-9%

28%

Tirs de 1

-4%

20%

-20%

Def

37

2%

Taps

Com Rebu Atac Total ASIST.RECUP. PERDSFavorContra eses des

18

7%

55

5%

33%

2

6%

Tirs de 2

Int. Cist. %

1%

7

18

1%

4%

Int.

5 8%

3

12

4%

Tirs de 3

5

3%

1%

Int.

Cist.

Cist.

%

% 0 0%

12

2

Faltes

24%

6

50

Rebots

2

Assistències-RecuperacionsPèrdues 2

Faltes

5

37 7

55 18 18

12

Def

ASIST.

Atac

RECUP.

Comeses

Total

PERDS

Rebudes

EA 24ena Jornada  

Estadística Acumulada Junior M B1 25/03/2012 FCBQ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you