Page 68

Tabell 52.  Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har introducerat nya produkter eller produktionsinriktningar, fördelat på aktivitet och kön (Hållbart skogsbruk) Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har introducerat nya produkter eller produktionsinriktningar. F4

Kurs

Rådgivning

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Total

Inte alls/ liten utsträckning

79

54

75

60

60

I viss utsträckning

21

31

19

31

29

0

15

6

9

11

I ganska/ hög utsträckning

100

100

100

100

100

Kursen handlade inte om att introducera nya produkter eller produktionsinriktningar

Total

15

27

20

14

22

Vet ej

15

8

0

2

7

Tabell 53.  Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat produktionsmetod eller produktionsmetoder, fördelat på aktivitet och kön (Hållbart skogsbruk) Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag i, har förändrat produktionsmetod eller produktionsmetoder. F5

Kurs

Rådgivning

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Total

Inte alls/ liten utsträckning

73

56

87

65

62

I viss utsträckning

27

26

13

32

27

0

18

0

3

10

I ganska/ hög utsträckning Total

100

100

100

100

100

Kursen handlade inte om att förändra produktionsmetoder

21

20

25

13

19

Vet ej

21

9

0

3

8

Tabell 54.  Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel, fördelat på aktivitet och kön (Hållbart skogsbruk) Kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har börjat använda nya IT- och datorbaserade hjälpmedel. F6

Kurs

Inte alls/ liten utsträckning I viss utsträckning I ganska/ hög utsträckning Total Kursen handlade inte om nya IT- och datorbaserade hjälpmedel Vet ej

56

Rådgivning

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Total

82

77

69

78

78

9

17

23

18

17

9

6

8

3

5

100

100

100

100

100

37

35

32

22

32

5

6

0

4

5

utv15_2  

This is the description

utv15_2  

This is the description