Page 56

Tabell 19.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på om man har sökt stöd för miljöåtgärder (Hållbart skogsbruk) Har sökt stöd för miljöåtgärder F17 enkät 2_5_dik

Inte alls/ liten I viss I ganska/ hög utsträckning utsträckning utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Nej

45

36

19

100

6

10

Ja

53

34

13

100

12

0

Total

46

36

18

100

7

8

Tabell 20.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på målområde och kurs respektive rådgivning Begränsad klimatpåverkan

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

Kurs

33

53

14

Rådgivning

38

42

20

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Kurs

38

45

Rådgivning

34

Ekologisk produktion

Inte alls/ liten utsträckning

Djurens välfärd

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

100

4

11

100

9

5

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

17

100

21

6

48

17

100

9

7

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Kurs

45

42

13

100

11

9

Rådgivning

39

40

21

100

12

4

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Kurs

44

42

14

100

20

3

Rådgivning

48

48

5

100

35

3

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

37

49

13

100

10

6

Ett rikt odlingslandskap

Företagsutveckling Axel 1

Kurs Rådgivning Företagsutveckling Axel 3

39

50

11

100

6

11

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Kurs

43

47

10

100

18

11

Rådgivning

40

30

30

100

17

3

Giftfri miljö

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Kurs

40

47

13

100

6

8

Rådgivning

23

61

16

100

6

5

44

utv15_2  

This is the description

utv15_2  

This is the description