Page 52

Tabell 10.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på axel och ålder Axel 1

Inte alls/ liten I viss utsträckning utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

18

100

9

10

Under 40 år

37

45

40–64 år

38

50

12

100

12

7

65 år och äldre

33

53

14

100

5

5

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Axel 2, jordbruk

Inte alls/ liten I viss utsträckning utsträckning

Under 40 år

39

42

19

100

18

8

40–64 år

44

46

9

100

17

3

65 år och äldre

47

46

7

100

23

4

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Axel 3

Inte alls/ liten I viss utsträckning utsträckning

Under 40 år

49

35

16

100

19

9

40–64 år

40

47

13

100

20

10

65 år och äldre

39

39

21

100

30

16

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

Hållbart skogsbruk

Inte alls/ liten I viss utsträckning utsträckning

Under 40 år

26

55

19

100

5

15

40–64 år

47

31

22

100

5

9

65 år och äldre

51

38

10

100

11

7

Tabell 11.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på om man fått investeringsstöd eller inte (Axel 1). Har du fått investeringsstöd från landsbygdsprogrammet (”EU-stöd”) för att utveckla ditt företag? F13 enkät 3_6

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

27

54

18

100

10

0

Nej

39

46

15

100

12

6

Total (Bas:Ja/Nej)

36

48

16

100

12

5

Jag har inget företag

40

52

8

100

7

12

Vet ej

42

51

7

100

3

22

Total (Bas:Samtliga)

37

49

14

100

10

8

Ja

40

utv15_2  

This is the description

utv15_2  

This is the description