Page 44

15. Hur stor areal åkermark brukades inom jordbruksföretaget 2013? 0 hektar 0,1-10 hektar 10,1-50 hektar 50,1-100 hektar 100,1-200 hektar Mer än 200 hektar Vet ej 16. Hur stor areal betesmark ingick i jordbruksföretaget 2013? 0 hektar - Tack för din medverkan, lämna gärna synpunkter på sista sidan 0,1-5 hektar 5,1-10 hektar 10,1-20 hektar 20,1-40 hektar Mer än 40 hektar Vet ej 17. Har du, eller företaget du är verksam i, betesmarker som du/ni inte söker miljöersättning för? Ja - Gå till fråga 18 Nej - Tack för din medverkan, lämna gärna synpunkter på sista sidan Vet ej - Tack för din medverkan, lämna gärna synpunkter på sista sidan 18. Varför söker du eller företaget du är verksam i inte miljöersättning för dessa betesmarker? Ange det alternativ som stämmer bäst. Markerna används bara för bete vissa år Jag/vi ska sluta med djuren Man får för lite pengar för det arbete som krävs för att sköta markerna Det är för många regler att hålla ordning på Jag vill kunna sköta markerna på mitt eget sätt Annat skäl, nämligen 19. Har du övriga kommentarer eller synpunkter lämna gärna dessa här:

Enkät 2 och 5. Frågor om ditt skogsbruk

13. Äger du skog? Ja - Gå till fråga 14 Nej - Tack för din medverkan, lämna gärna synpunkter på sista sidan 14. Hur är skogsägandet i förhållande till boendet? Jag äger skog i samma kommun som jag bor i Jag äger inte skog i den kommun jag bor i 15. Hur mycket skog äger du (räkna också med arealer som du är delägare till)? Mindre än 50 hektar 51-400 hektar 401-1 000 hektar Mer än 1 000 hektar

32

utv15_2  

This is the description

utv15_2  

This is the description