Page 1

Växtskyddsmedel 2014

– frilandsgrönsaker

www.jordbruksverket.se 1


Sammanställt av: Sara Ragnarsson Rådgivningsenheten/Växtskyddscentralen Box 12 230 53 ALNARP tfn: 040-41 52 92 sara.ragnarsson@jordbruksverket.se

Webbplats: www.jordbruksverket.se/vaxtskyddsmedelfrilandsgronsaker Omslagsbild: Isbergssallat Foto: Sara Ragnarsson


Innehåll Förord 4 Värdefulla kontakter 5 Grönsaker (grönsaker, köksväxter, trädgårdskulturer, alla grödor) 2014 7 ”Babyleaf” – primörbladgrönsaker 2014 9

BÖNOR Bruna bönor 2014 10 Bönor 2014 11 Åkerbönor (bondbönor) 2014 12 Dill 2014 14 Frilandsgurka 2014 15

KÅL Blomkål 2014 Broccoli 2014 Grönkål 2014 Huvudkål (vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål och spetskål) 2014 Kålrabbi 2014 Kålrot 2014 Rova 2014 Salladskål (kinakål) 2014

17 20 21 22 24 25 26 27

LÖK Gräslök 2014 Kepalök (gul-, röd-, silver- och schalottenlök) 2014 Purjolök 2014 Salladslök, knipplök och piplök 2014 Vitlök 2014 Persilja (blad- och rotpersilja) 2014

28 29 32 34 35 36

ROTGRÖNSAKER Jordärtskocka 2014 Morot 2014 Palsternacka 2014 Rotpersilja – se persilja Rotselleri – se selleri Rödbeta 2014 Sallat & Ruccola 2014 Selleri (rot- och stjälkselleri) 2014 Sockermajs 2014 Sparris 2014 Spenat 2014 Ärter 2014 Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2014 3

38 39 42

43 46 48 49 50 51 52 56


Förord Växtskyddsmedel ingår i ett integrerat växtskydds­ koncept som grundas på övervakning i fält samt förebyggande- och odlingstekniska åtgärder. På följande sidor finns en förteckning över tillåtna växtskyddsmedel för odling av grönsaker på friland. Listorna är en sammanställning av de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Även växtskyddsmedel som är godkända på dispens eller som utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, UPMA, (tidigare kallat offlabel) finns med. UPMA innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige får användas i en annan gröda utan att detta behöver anges på etiketten. All användning sker på odlarens egen risk. UPMA gäller så länge preparatet, med det registreringsnumret, är godkänt för någon gröda i Sverige. Förutom de speciella villkor som anges för UPMA gäller även de generella villkoren för produkten, t.ex. om skyddsavstånd och utrustning.

noteringar. KRAV:s regler är i de flesta fall identiska med EU:s, men det finns några fall där KRAV har ytterligare regler. För information om dessa regler kontakta KRAV eller ditt certifieringsbolag. Uppgifterna i häftet bygger på den information som fanns tillgänglig för Jordbruksverket i februari 2014, men kan ha ändrats efter det. På grund av Kemikalieinspektionens byte av databas kan tyvärr en del relevant information saknas. Många produkter ska omregistreras under 2014. Dessa är markerade med *** i tabellerna. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se. Använd Greppa växtskyddets Hjälpreda för vindanpassat skyddsavstånd. Beställ den på 08-550 949 80.

I juni 2011 började en ny förordning om godkännande av växtskyddsmedel (EG 1107/2009) att gälla och det innebar att en del regler ändrades. Bland annat behöver även fysikaliskt verkande växtskyddsmedel registreras. För aktuell information se www.jordbruksverket.se eller kontakta Kemikalie­ inspektionen.

Listorna är uppdelade efter de olika kulturerna. För de större kulturerna finns en fullständig förteckning över de preparat som får användas. När det gäller små kulturer som till exempel fänkål har de ingen egen preparatlista. Se innehållsförteckningen för att få en överblick över var du kan hitta de olika grönsakerna. Vissa preparat har en mycket bred registrering i trädgårdskulturer eller grönsaker. De preparaten finns angivna i första tabellen.

Uppgifterna om användning och doser baseras på leverantörernas rekommendationer. Observera att kommersiella standarder som berör certifierad produktion, till exempel Svenskt Sigill, kan ha ytterligare regler för vilka växtskyddsmedel som får användas och hur de får användas.

Under rubriken ”Firma” finner du de firmor som ansvarar för rådgivning och information om produkterna. Kontaktuppgifter för de olika svenska firmorna eller de företag som sökt dispens/UPMA finner du på nästa sida.

Medel som är godkända enligt EU:s regler för ekologisk produktion har markerats under LÄS ETIKETTEN!

ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER

Läs alltid bruksanvisningen innan du sprutar för att kontrollera behandlingstidpunkt, dos, användbarhet och skyddsföreskrifter. Ring gärna till din säljare eller rådgivare.

Förgiftningar: Larmcentralen Giftinformationscentralen

tfn: 112 (akut) tfn: 08-33 12 31 (mindre akut)

Övriga frågor: Kemikalieinspektionen tfn: 08-519 411 00 fax: 08-735 76 98 e-post: kemi@kemi.se www.kemi.se

4


Värdefulla kontakter Firma

Telefon

Kontaktperson

BAS BASF AB +45 40 83 51 24 Sören Pagh BAY Bayer CropScience 040-41 81 79 Lisa Rydenheim BIN BINAB Bio-Innovation AB 042-16 37 04 Thomas Ricard BIO Biobasiq i Sverige AB 0430-711 65 Sven Göransson 0707-94 56 56 CHN Cheminova A/S +45 96 90 96 90 DOW Dow Agro Science Sv. 076-881 32 80 Darko Kosoderc DP Du Pont 040-680 47 00 Jan-Åke Svensson 0708-68 04 70 FIN Findus R & D AB 042-860 00 Rolf Stegmark Findus Sverige AB GRO/LRF Gröna Näringens Riksorganisation/ 08-787 53 00 Christina Maromolin Lantbrukarnas riksförbund 0511-248 29 0708-38 55 66 GUL Gullviks AB 076-1180445 Katarina Bacharach-Persson LAN Lantmännen Lantbruk 010-5560463 Nils-Olle Elofsson LBA Lantmännen BioAgri 018-67 49 00 Christian Thanning LIN Lindesro AB 042-16 18 70 Örjan Slånberg LOV Lovang Lantbrukskonsult AB 013-815 15 Andreas Kronhed KTP Kalmar Ölands 0485-56 06 70 Stefan Lundgren Trädgårdsprodukter Ek.För. 0707-41 16 00 MAI Makteshim Agan +45 38 10 90 20 Lars Kruse Andersen MCM MiljöCenter i Malmö AB 040-668 08 50 Kerstin Finnman NA Nordisk Alkali AB 040-680 85 30 Gunilla Persson

5

E-post, webbadress soren.pagh@basf.com www.agro.basf.se lisa.rydenheim@bayer.com www.bayercropscience.se thomas.ricard@binab.se www.binab.se sven@biobasiq.se www.biobasiq.se info@cheminova.dk www.cheminova.dk dkosoderc@dow.com www.dowagro.com/se jan-aake.svensson@dupont.com www.dupont.se/agro rolf.stegmark@se.findus.com www.findus.se

info@lrf.se www.lrf.se

katharina.bacharach@gullviks.se www.gulllviks.se nils-olle.elofsson@lantmannen.com www.lantmannen.com info@bioagri.se www.bioagri.se predator@lindesro.se www.lindesro.se andreas.kronhed@lovang.se www.lovanggruppen.se info@kotp.se www.kotp.se

l.andersen@mabeno.com www.mabeno.com kerstin@miljocenter.com www.miljocenter.com info@nordiskalkali.se www.nordiskalkali.se


Firma

Telefon

Kontaktperson

SVF Svenska Foder 046-32 58 96 Per Juhlin SYD Sydgrรถnt Ek Fรถr 042-490 27 00 SYN Syngenta Crop Protection AS 0705-23 61 49 Tomas Jacobsen UPL United Phosphorus Limited +45 76 66 03 00 Niels Jensen

6

E-post, webbadress per.juhlin@svenskafoder.se www.svenskafoder.se www.sydgront.se

tomas.jacobsen@syngenta.com www.syngenta.se njensen@uniphos.com


7

MCM

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs pelargonsyra

NA

Contans WG Coniothyrium minitans

-

-

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Behandlingstidpunkt

-

1L

2L

2L

2L

1L

Klass

-

-

Fisk, bi

-

-

Fisk

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Tillåtet i ekologisk odling. Binab finns i flera olika formuleringar och med olika namn.

Jordburna svampsjukdomar

Registrerat i alla grödor. Dos beror på bearbetningsdjup och tidpunkt. Biologiskt svampmedel. Tillåtet i ekologisk odling.

Registrerat i fänkål, kronärtskocka, pepparrot, rädisa, körvel och rabarber. För övriga grödor, se respektive tabell. Max 1 behandling.

Registrerat i alla grödor.

Registrerat i alla grödor.

Registrerat i trädgårdar och på allmänna platser. Används vid temp över 5 ºC. Ej regn 6 h efter behandling.

Registrerat i rabarber, pepparrot, rädisa, kruskål, fänkål, legymer, timjan och körvel. För övriga grödor, se respektive tabell. Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Icke önskvärd vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar

Icke önskvärd vegetation

Ogräs

Uppkommet ogräs

Användningsområde

Inblandning i jord tre månader innan Svampangrepp förväntat utbrott av bomullsmögel (Sclerotinia) eller andra sclerotiebildande svampar.

Inblandning i substrat före sådd eller plantering.

Utvattning, före sådd eller plantering. Upprepa vid behov.

Rekommenderad tidpunkt för användning

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. *** Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

1–8 kg

50–100 g/m3

-

BIN

Binab TF WP*** Trichoderma polysporum, T. atroviride

0,1 %

-

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

-

-

-

Karenstid (dagar)

-

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0–2,0 L + vätmedel

Dos (kg eller L/ ha)

Ogräsättika ättiksyra Det finns ett stort antal godkända preparat, se www.kemi.se

Glyfosatpreparat glyfosat Det finns ett stort antal godkända preparat, se www.kemi.se

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Grönsaker (grönsaker, köksväxter, trädgårdskulturer, alla grödor) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


8

BIO LIN SVF MCM

Ferramol Snigel Effekt järn(III)fosfat

8–12 kg

1 kg

4–8 L

3–6 L

5–10 g/m²

0,2–0,5 g/ L substrat

2–10 g/100 m²

Dos (kg eller L/ ha)

-

-

-

-

-

-

Karenstid (dagar)

Behandlingstidpunkt

3

2 L/3

2L

Klass

-

-

Fisk, bi

Fisk, bi

-

-

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Vid angrepp.

Vattning efter uppkomst.

Inblandning i substrat före sådd/ plantering.

Vattning efter uppkomst vid plantuppdragning i växthus.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Registrerat i trädgårdsgrödor. Olika förpackningsstorlek beroende på behörighetsklass. Bäst effekt vid varmt och mulet väder. Används inte i solsken eller vid temp över 25 ºC. Tillåtet i ekologisk odling. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling. Registrerat i alla grödor. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Sniglar

Registrerat i trädgårdskulturer. Den lägre dosen används mot bladlöss och mindre larver och den högre dosen mot större larver och skalbaggar. Tillåtet i ekologisk odling men inte enl. KRAV.

Registrerat i grönsaker och färska örter. Tillåtet i ekologisk odling.

Registrerat i grönsaker. Tillåtet i ekologisk odling.

Noteringar

Insekter

Skadeinsekter

Svampangrepp

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

Turex 50 WP*** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

NA

Pyretrum NA Emulsion pyretriner

BIO LIN SVF

LIN

Prestop Gliocladium catenulatum

Raptol rapsolja pyretriner

LIN BIO

Firma

Mycostop*** Streptomyces griseoviridis

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Grönsaker (grönsaker, köksväxter, trädgårdskulturer, alla grödor) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


9

NA

TRICO Garden fårtalg

10–20 L

4–7 kg

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Behandlingstidpunkt

3

2L

Klass

-

-

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Före plantering eller uppkomst eller mellan raderna..

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot klövvilt

Sniglar

Användningsområde

För avskräckning av vilt.

Registrerat i frilandsodlingar av grönsaker. Tillåtet i ekologisk odling.

Noteringar

LRF (SYN)

Firma

0,3 kg

7

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Behandlingstidpunkt 2L

Klass

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skadeinsekter

Användningsområde

Pyretroid* UPMA** Mot stickande och sugande insekter. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Aktiv substans

Preparat

”Babyleaf” – primörbladgrönsaker 2014

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label.

NA

Firma

Sluxx järn(III)fosfat

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Grönsaker (grönsaker, köksväxter, trädgårdskulturer, alla grödor) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


10

BAS

BAS

Signum boskalid, pyraklostrobin TORKADE BÖNOR

Fastac 50 alfacypermetrin

0,25 L

1,0 kg

Max 1,8 L

2,0-2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 3 L

Max 0,6 kg

1,5–2,0 L

7

21

-

10 veckor

-

60

-

-

-

50

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

I samband med blomning.

Före uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

En behandling före grödans uppkomst.

Från 2-blads­stadiet fram till första sidoskottet utvecklats.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

1L

2L

1L

2L

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Förebyggande behandling eller behandling vid begynnande angrepp.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 1 behandling. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-0325 till 2014-07-22.

Ogräs

Mot gråmögel, ärtfläcksjuka och chokladfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Svampangrepp genom betning

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs Gräsogräs dock inte mot vitgröe

UPMA** Max dos per år: 3,0 L/ha Max 1 behandling.

UPMA**

Noteringar

Ogräs

Örtogräs

Gräsogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Apron XL metalaxyl-M

BAS

Focus Ultra cykloxidim

LRF (BAS)

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Stomp SC pendimetalin

GRO (SYN)

Boxer prosulfokarb

SYN

KTP (BAS)

Basagran SG bentazon

Reglone dikvat dibromidsalt

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Bruna bönor 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


11

BAS

BAS

SYN

Signum boskalid, pyraklostrobin TORKADE BÖNOR

Fastac 50 alfacypermetrin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin FÄRSKA BÖNOR MED SKIDA

0,2–0,3 kg

0,25 L

1,0 kg

Max 1,8 L

2,0-2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

1,5–2,0 L

3

7

21

-

10 veckor

-

60

-

50

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

I samband med blomning.

Före uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Från 2-blads­stadiet fram till första sidoskottet utvecklats.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

1L

2L

1L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mot ärtvivel strax efter uppkomst (vid 10–20 % gnagskador). Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – behov bestäms m.h.a. feromonfälla.

Förebyggande behandling eller behandling vid begynnande angrepp.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot gråmögel, ärtfläcksjuka och chokladfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Pyretroid* Max 2 behandlingar. Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 1 behandling. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-0325 till 2014-07-22.

Max 1 behandling.

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

Max 1 behandling.

Noteringar

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Ogräs

Uppkommet ogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Uppkommet ogräs

Gräsogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

Apron XL metalaxyl-M

BAS

Focus Ultra cykloxidim

LRF (BAS)

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Stomp SC pendimetalin TORRA TRÄDGÅRDS­ BÖNOR dvs. BRUNA, VITA, SVARTA, RÖDA (FLÄCKIGA) BÖNOR

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Bönor 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


12

MAI

LOV (NA)

BAS

Diqua dikvat dibromidsalt

Fenix *** aklonifen

Focus Ultra cykloxidim

SYN

MAI

BAS

Amistar azoxystrobin

Mirador 250 SC azoxystrobin

Signum boskalid, pyraklostrobin TORKADE BÖNOR

1,0 kg

0,5–1,0 L

0,5–1,0 L

2,5-3,5 L

2,0-2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

Max 2,5 L

1,0-2,0 L + vätmedel

0,6 kg

1,5-2,0 L

Från det att 50 % av baljorna är mogna.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Endast vårbehandling.

Från 2-bladsstadiet fram till första sidoskottet utvecklats.

Behandlingstidpunkt

21

I samband med blomning.

I samband med 14: färska blomning. m. skida 35: torkade

I samband med 14: färska blomning. m. skida 35: torkade

-

7

-

60

-

-

-

50

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

1L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Förebyggande behandling eller behandling vid begynnande angrepp.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Bönorna är 3–8 cm höga.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot chokladfläcksjuka, bönrost och bönfläcksjuka. Max dos per år: 1,0 L/ha Max 2 behandlingar. Mot chokladfläcksjuka, bönrost och bönfläcksjuka. Max dos per år: 1,0 L/ha Max 2 behandlingar. Mot gråmögel, ärtfläcksjuka och chokladfläcksjuka. Max 2 behandlingarmed minst 14 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp

Max 1 behandling.

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

UPMA**

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Noteringar

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Nedvissning

Uppkommet ogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Gräsogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Apron XL metalaxyl-M

BÖNOR TILL MOGEN SKÖRD

SYN

BAS

Basagran SG bentazon

Reglone dikvat dibromidsalt

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Åkerbönor (bondbönor) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


13

BAS

SYN

Fastac 50 alfacypermetrin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin FÄRSKA BÖNOR MED SKIDA

0,2–0,3 kg

0,25 L

0,3 L

14

3

7

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

Fram till 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

Från första blom­ knoppen är synlig fram till 70 % av baljorna nått sin fulla längd.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mot ärtvivel strax efter uppkomst (vid 10–20 % gnagskador). Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – feromonfälla.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Skadeinsekter

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 4 veckors intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

UPMA** Mot bönsmyg. Max 1 behandling.

Noteringar

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

ÅKERBÖNOR TILL MOGEN SKÖRD

LRF (BAY)

Firma

Biscaya OD 240 tiakloprid

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Åkerbönor (bondbönor) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


14

NA

BIO LIN SVF

Pyretrum NA Emulsion pyretriner

Raptol rapsolja, pyretriner

4–8 L

3–6 L

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0–2,5 L + vätmedel

1,0 L

2,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

-

-

14

-

14

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 3-bladsstadiet fram till huvudskottet nått sin fulla längd.

Från 3-bladsstadiet fram till huvudskottet nått sin fulla längd.

Före grödans uppkomst.

Efter grödans uppkomst, senast då dillen har 2 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2 L/3

2L

2L

2L

2L

1L

2L

1L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk , bi

Vid angrepp

Bi-/fisk-/ Rekommenderad tidpunkt fågelgiftigt för användning

Registrerat i trädgårdskulturer. Lägre dosen används mot bladlöss och mindre larver och den högre dosen mot större larver och skalbaggar. Tillåtet i ekologisk odling men inte enl. KRAV. Registrerat i trädgårdsgrödor. Olika för­packnings­storlek beroende på behörighetsklass. Bäst effekt vid varmt och mulet väder. Används inte i solsken eller vid temp över 25ºC. Tillåtet i ekologisk odling.

Insekter

Mot Alternaria, bladfläcksjuka och bomullsmögel. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Mot Alternaria, Cercosporidium och bomullsmögel. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Noteringar

Skadeinsekter

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

SYN

Amistar azoxystrobin

Mirador 250 SC azoxystrobin

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

SYN

GRO (NA)

Fenix *** aklonifen

Apron XL metalaxyl-M

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans

Preparat

Dill 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


15

LRF (NA)

GRO (NA)

Ranman Top cyazofamid

Nissorun hexytiazox

0,3 kg

0,5 L

0,2 L

0,15 %

0,15 %

4–6 kg

Max 1,0 L

3–4 kg

0,25 L

3

3

3

3

21

-

-

3

3

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från första gurkan har nått full storlek.

Behandlingstidpunkt

1L

2L

2L

2L

2L

3

2L

2L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk

Fisk

-

-

-

Fisk

Fisk

-

-

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Används framförallt i förebyggande syfte.

Förebyggande behandling eller vid utfärdad bladmögelvarning.

Ska användas före uppkomst.

Rekommenderad tidpunkt för användning

UPMA** Max 2 behandlingar.

UPMA** Max 6 behandlingar med minst 7–8 dagars intervall.

Svampangrepp

Spinnkvalster

UPMA** Max 6 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Vattnas ut.

Vattnas ut. Max 4 behandlingar. Godkännandet för Previcur N har upphört. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Bekämpa inte i starkt solsken eller hög temperatur p.g.a. skaderisk. Kallt väder försämrar effekten. Tillåtet i ekologisk odling.

UPMA** Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha

Mot gurkbladmögel. Max 4 behandlingar.

UPMA** Max 1 behanding.

Noteringar

Svampangrepp

Svampangrepp (vid plantuppdragning i växthus)

Svampangrepp (vid plantuppdragning)

Mjöldagg

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Svampangrepp

Örtogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

GRO (NA)

Ranman cyazofamid

BAS

Kumulus DF *** svavel

NA

SYN

Apron XL metalaxyl-M

Proplant propamokarb

GRO (SYN)

Amistar azoxystrobin

BAY

BAY

Aliette 80 WG fosetylaluminum

Previcur N propamokarb

GRO (NA)

Firma

Centium 36 CS*** klomazon

Aktiv substans

Preparat

Frilandsgurka 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


16

NA

BIO LIN SVF

Pyretrum NA Emulsion pyretriner

Raptol rapsolja, pyretriner

4–8 L

3–6 L

0,2 L

-

-

3

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar) Fram till 5:e gurkan har nått full storlek.

Behandlingstidpunkt

2 L/3

2L

2L

Klass

Bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Registrerat i trädgårdskulturer. Lägre dosen används mot bladlöss och mindre larver och den högre dosen mot större larver och skalbaggar. Tillåtet i ekologisk odling men inte enl. KRAV. Registrerat i trädgårdsgrödor. Olika förpackningsstorlek beroende på behörighetsklass. Bäst effekt vid varmt och mulet väder. Används inte i solsken eller vid temp över 25 ºC. Tillåtet i ekologisk odling.

Insekter

UPMA** Mot sugande och bitande insekter. 300–400 L vatten/ha. Max 2 behandlingar med minst 7–14 dagars intervall.

Noteringar

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

LRF (BAY)

Firma

Calypso SC 480 tiakloprid

Aktiv substans

Preparat

Frilandsgurka 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


17

SYN

SYN

MAI

BAY

BAS

Amistar azoxystrobin

Apron XL metalaxyl-M

Mirador 250 SC azoxystrobin

Previcur Energy propamokarb, fosetyl

Signum boskalid, pyraklostrobin

60

-

-

1 kg

3 ml/m²

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

14

-

14

-

14

-

0,110-0,165 kg -

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från huvud börjat bildas.

T.o.m. 3 bladstadiet.

Från huvud börjat bildas.

Från huvud börjat bildas.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Från 2- till 9-bladsstadiet

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

1L

2L

Klass

Fisk

-

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vattnas ut direkt efter sådd. Upprepa efter uppkomst, 10–14 dagar senare.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kvickrot.

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Svampangrepp

Svampangrepp (vid plantuppdragning i växthus)

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka, vitrost och vitfläck. Max 3 behandlingar med 14–21 dagars intervall.

Mot Pythium. Max 2 behandlingar per gröda.

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Svampangrepp

Max 1 behandling.

Örtogräs

Delad behandling mot kvickrot.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

BAS

Focus Ultra cykloxidim

DOW

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Matrigon 72 SG klopyralid

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Blomkål 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


18

NA

NA

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,12 L

0,085 kg

0,066 kg

0,25 kg

0,3–0,4 kg

0,2–0,3 L

0,2–0,25 L

-

7

1

7

14

7

28

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

2L

2L

2L

2L

Klass

Vid fullbildade huvud.

-

2L

Växande huvud. 2 L

Från alla blad är färdigbildade.

Behandlingstidpunkt

-

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid * Max 1 behandling. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Skadeinsekter – inte enbart bladlöss Fjärilslarver

Max 3 behandlingar per säsong med minst 8 dagars intervall.

Max 1 behandling.

UPMA* Mot sugande och bitande skadeinsekter. 500 L vatten. Max 2 behandlingar med minst 7-14 dagars intervall.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Pyretroid * Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Pyretroid * Max 2 behandlingar.

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30.

Noteringar

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

DP

Steward 30 WG indoxakarb

SYN

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

NA

BAS

Fastac 50 alfacypermetrin

Mospilan SG acetamiprid

NA

Firma

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Blomkål 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


19

MAI

BAY

BAS

Mirador 250 SC azoxystrobin

Previcur Energy propamokarb, fosetyl

Signum boskalid, pyraklostrobin

-

1 kg

3 ml/m²

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

2,0-2,5 L + vätmedel

14

-

14

-

14

-

-

0,110-0,165 kg -

Max 2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från huvud börjat bildas.

T.o.m. 3 bladsstadiet.

Från huvud börjat bildas.

Från huvud börjat bildas.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Från 2- till 9-bladsstadiet.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

1L

1L

2L

2L

Klass

Fisk

-

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vattnas ut direkt efter sådd. Upprepa efter uppkomst, 10–14 dagar senare.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka, vitrost och vitfläck. Max 3 behandlingar med 14–21 dagars intervall.

Mot Pythium. Max 2 behandlingar per gröda.

Svampangrepp (vid plantuppdragning i växthus) Svampangrepp

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Mot svartfläcksjuka och ringfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Svampangrepp

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Örtogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Apron XL metalaxyl-M

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

SYN

DOW

Matrigon 72 SG klopyralid

Amistar azoxystrobin

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Broccoli 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


20

BAS

SYN

NA

DP

NA

NA

Fastac 50 alfacypermetrin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Mospilan SG acetamiprid

Steward 30 WG indoxakarb

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat

Turex 50 WP*** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,12 L

0,085 kg

0,066 kg

0,25 kg

0,3–0,4 kg

0,2–0,3 L

0,2–0,25 L

-

7

1

7

14

7

28

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Vid fullbildade huvud.

Växande huvud.

Från alla blad är färdigbildade.

Behandlingstidpunkt

-

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Klass

-

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid* Max 1 behandling. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Max 3 behandlingar per säsong med minst 8 dagars intervall.

Max 1 behandling.

UPMA* Mot sugande och bitande skadeinsekter. 500 L vatten/ha. Max 2 behandlingar med minst 7-14 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30.

Noteringar

Skadeinsekter – inte enbart bladlöss

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

Firma

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Aktiv substans

Preparat

Broccoli 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


21

NA

NA

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,2–0,25 L

0,3 L

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

-

28

7

14

14

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

1L

2L

Klass

-

2L

2L

Från 10 % av förväntad 2 L bladmassa har bildats.

Från 10 % av förväntad 2 L bladmassa har bildats.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

-

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Mot svartfläcksjuka och ringfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Svampangrepp

Pyretroid* Max 3 behandlingar.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Skadeinsekter

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

SYN

Amistar azoxystrobin

Beta-Baythroid SC 025 betacyflutrin

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

MAI

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Mirador 250 SC azoxystrobin

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Grönkål 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


22

SYN

SYN

MAI

BAY

BAS

Amistar azoxystrobin VIT-, RÖD-, SAVOY-, BRYSSELKÅL

Apron XL metalaxyl-M VIT-, BRYSSELKÅL

Mirador 250 SC azoxystrobin VIT-, RÖD-, SAVOY-, BRYSSELKÅL

Previcur Energy propamokarb, fosetyl

Signum boskalid, pyraklostrobin VIT-, RÖD-, SAVOY-, BRYSSELKÅL

60

-

-

1 kg

3 ml/m²

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

14

-

14

-

14

-

0,110-0,165 kg -

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från huvud börjat bildas.

T.o.m. 3 bladstadiet.

Från huvud börjat bildas.

Från huvud börjat bildas.

Före grödans uppkomst eller före plantering

Från 2- till 9-bladsstadiet.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

1L

2L

Klass

Fisk

-

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vattnas ut direkt efter sådd. Upprepa efter uppkomst, 10–14 dagar senare.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kvickrot.

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Max 1 behandling.

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Uppkommet ogräs

Svampangrepp

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall. Mot Pythium. Max 2 behandlingar per gröda. Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka, vitrost och vitfläck. Max 3 behandlingar med 14-21 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp (vid plantuppdragning i växthus) Svampangrepp

Svampangepp genom betning

Max 1 behandling.

Örtogräs

Delad behandling mot kvickrot.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

BAS

Focus Ultra cykloxidim VITKÅL

DOW

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Matrigon 72 SG klopyralid

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Huvudkål (vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål och spetskål) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


23 2L

-

-

2L

-

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Rekommenderad tidpunkt för användning Pyretroid* Max 3 behandlingar.

Noteringar

UPMA** Mot sugande och bitande skadeinsekter. 500 L vatten/ha. Max 2 behandlingar med minst 7-14 dagars intervall. Max 1 behandling.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Pyretroid* Max 2 behandlingar. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva.Tillåtet i ekologisk odling. Tillåtetbedömd för KRAV.

Skadeinsekter – inte enbart bladlöss Fjärilslarver

Max 3 behandlingar per säsong med minst 8 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30.

Skadeinsekter

Skadeinsekter vid Mot kålflugor. plantuppdragning i växthus Sprids med rampspridare eller ryggspruta. Överdragskläder, handskar och rejäla skor ska användas. Max 1 behandling. Får användas på dispens från 2014-03-14 till 2014-07-12.

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

1 kg

0,3 L

7

NA

Från alla blad är färdigbildade.

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/ aizawai

7

2L

NA

0,085 kg

0,066 kg

0,25 kg

14

2L

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat VIT-, RÖD-, SAVOY-, SPETSKÅL

NA

Mospilan SG acetamiprid VIT-, RÖD-, SAVOY-, SPETSKÅL

0,3–0,4 kg

7

2L

2L

1: vit-, röd-, Växande huvud. 2 L savoykål Vid fullbildade 28: huvud. brysselkål

SYN

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,2–0,3 L

28

Från 2- till 4-bladsstadiet

DP

BAS

Fastac 50 alfacypermetrin VIT-, RÖD-, SAVOY-, SPETSKÅL

0,2–0,25 L

-

2L

Klass

Steward 30 WG indoxakarb VIT-, RÖD-, SAVOY-, BRYSSELKÅL

NA

Du-Dim 48 SC diflubensuron

50 ml per 5 L vatten/ 1000 plantor

7

Behandlingstidpunkt

21

LRF (DOW)

Conserve spinosad VIT-, RÖD-, SPETS- OCH SAVOYKÅL

0,3 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

BRYSSELKÅL

MAI

Firma

Beta-Baythroid SC 025 betacyflutrin VIT-, RÖD-, BRYSSELKÅL

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Huvudkål (vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål och spetskål) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


24

NA

Du-Dim 48 SC diflubensuron

1 kg

0,2–0,25 L

Max 2,0 L

-

28

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Behandlingstidpunkt

-

2L

2L

2L

Klass

-

Fisk

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Skadeinsekter

Svampangrepp genom betning

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

SYN

Apron XL metalaxyl-M

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Kålrabbi 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


25

NA

NA

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,2–0,25 L

4–6 kg

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

-

28

10

40

40

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

1L

2L

Klass

-

2L

3

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Behandlingstidpunkt

-

Fisk

-

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Vid begynnande angrepp.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-0630 och användas t.o.m. 2015-06-30. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Bekämpa inte i starkt solsken eller hög temperatur p.g.a. skaderisk. Kallt väder försämrar effekten. Tillåtet i ekologisk odling. Skadeinsekter

Mjöldagg

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall.

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Uppkommet ogräs

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

BAS

SYN

Amistar azoxystrobin

Kumulus DF *** svavel

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

MAI

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Mirador 250 SC azoxystrobin

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Kålrot 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


26

MAI

SYN

MAI

NA

NA

Diqua dikvat dibromidsalt

Amistar azoxystrobin

Mirador 250 SC azoxystrobin

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,2–0,25 L

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

-

28

40

40

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

2L

Klass

-

2L

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

-

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30. Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Mot svartfläcksjuka, ringfläcksjuka och vitrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

Svampangrepp

Uppkommet ogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Rova 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


27

NA

NA

Du-Dim 48 SC diflubensuron

Turex 50 WP *** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1 kg

0,2–0,25 L

0,8 L

0,3 L

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 2,0 L

-

28

3

42

7

14

14

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 3-bladsstadiet fram till 50% av förväntad huvudstorlek uppnåtts.

Från huvud börjat bildas.

Från huvud börjat bildas.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

-

2L

2L

2L

2L

2L

2L

1L

1L

2L

Klass

-

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver.

Före, eller vid, insektens kläckning.

Sådd kål: Strax efter sådd. Planterad kål: 8–10 dagar efter plantering.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Fjärilslarver

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Bladlöss (vid plantuppdragning i växthus)

Skadeinsekter

Svampangrepp

Svampangrepp

Uppkommet ogräs

Uppkommet ogräs

Ogräs (örtogräs samt ettåriga gräsogräs)

Användningsområde

Registrerat i köksväxter. Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Mot kålfjäril, kålfly och kålmal. Lägre dosen används mot kålfjäril och kålfly. Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30.

Mot rapsflugor. Överdragskläder, handskar och rejäla skor ska användas. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Får användas på dispens från 2014-0601 till 2014-09-28.

UPMA** Max 1 behandling per kultur.

Pyretroid* Max 3 behandlingar.

Mot svartfläcksjuka, bladfläckar av Pseudocercosporella och Pythiumröta. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Mot svartfläcksjuka, bladfläckar av Pseudocercosporella och Pythiumröta. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 1 behandling vart tredje år på samma fält. Ny gröda får inte sås eller planteras tidigare än 120 dagar efter behandling. Bevattning efter behandlingen förstärker effekten i planterad kål.

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

(LRF) DOW

Conserve spinosad

MAI

Mirador 250 SC azoxystrobin

GRO (BAY) (NA)

SYN

Amistar azoxystrobin

Confidor WG 70 *** Warrant 700 WG *** imidakloprid

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

MAI

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Beta-Baythroid SC 025 betacyflutrin

LRF (BAS)

Firma

Butisan Top metazaklor, kvinmerak

Aktiv substans

Preparat

Salladskål (kinakål) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


28

SYN

MAI

SYN

Amistar azoxystrobin

Mirador 250 SC azoxystrobin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,2–0,3 kg

0,8–1,0 L

0,5–1,0 L

2,0 L + vätmedel

Max 1,8 L

2,0–2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

Max 0,7 L

1,0–2,0 L + vätmedel

7

7

7

-

8 veckor

-

40

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

2L

2L

1L

Klass

Från 2-bladsstadiet fram till att 70 % av förväntad storlek uppnåtts.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad storlek uppnåtts.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad storlek uppnåtts.

Fram till begynnande blomning.

2L

2L

2L

1L

Fram till 2 bladsstadiet. 2 L

Före uppkomst eller efter uppkomst , fram till bladrosetten nått full storlek, då med avskärmad spruta.

Senast då lökens fjärde blad är synligt.

Före uppkomst eller efter uppkomst med avskärmad spruta.

Behandlingstidpunkt

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk , bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid kraftig återväxt eller senare beh. av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Endast mellan raderna. Avskärmad sprututrustning krävs. Mot rost i gräslök. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Mot rost i gräslök. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp

Skadeinsekter

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 2 behandlingar. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-0325 till 2014-07-22.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Ogräs

Uppkommet ogräs

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

UPMA** Max 2 behandlingar.

Örtogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt

BAS

Focus Ultra cykloxidim

LRF (BAS)

KTP (NA)

Fenix *** aklonifen SÅDD LÖK

Stomp SC pendimetalin

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Gräslök 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


29

GRO (SYN)

MAI

NA

KTP (NA)

BAS

BAS

Boxer prosulfokarb

Diqua dikvat dibromidsalt

Fenix *** aklonifen SÄTTKEPALÖK

SÅDD LÖK

Focus Ultra cykloxidim

Pyramin DF kloridazon SÅDD KEPALÖK Fisk

Fisk

Fisk

Fisk , bi

Fisk

Fisk

Mellan sådd och uppkomst.

Vid kraftig återväxt eller senare beh. av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

1,0 kg

Då den satta kepalöken har rotat sig.

Då kepalöken är 5–6 cm hög.

2L

2L

2L

1L

2L

2L

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

1,0 kg

Senast då lökens fjärde blad är synligt.

1. Senast då lökens andra blad är synligt. 2. Senast då lökens fjärde blad är synligt.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Från vimpelstadiet.

Klass

Då kepalöken är i vimpelstadiet.

-

40

-

-

60

28

Behandlingstidpunkt

0,5–0,75 kg

1,5–2,5 kg

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

Max 0,7 L

Tvådelad beh. 1. 1,5 L 2. 1,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 4,0 L

1,5–2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Lägre dos vid god tillväxt.

Örtogräs

Örtogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

De låga doserna används på lätta jordar och vid god markfukt. Sådjup minst 2 cm. Vid omsådd ska inte sprutning med Pyramin DF upprepas. Kan användas i strategi tillsammans med Totril. Godkännandet för Pyramin DF har upphört. Får användas t.o.m. 2014-11-15

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

UPMA** Max 2 behandlingar.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Ogräs

Gräsogräs som vitgröe och kvickrot

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SATT KEPALÖK

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Kepalök (gul-, röd-, silver- och schalottenlök) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


30

NA

LRF (BAS)

BAY

BAS

SYN

SYN

Select kletodim

Stomp SC pendimetalin

Totril EC 225 ioxinil

Acrobat WG mankozeb, dimetomorf

Amistar azoxystrobin

Apron XL metalaxyl-M

0,5–1,0 L

2 kg

0,4–1,0 L

0,2–0,5 L

Max 1,8 L

0,3–0,5 L + Renol

2. 0,3–0,4 L + Renol

Delad beh.: 1. 0,3–0,4 L + Renol

2,0–2,5 L + vätmedel

-

14

14

60

8 veckor

40

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

2L

1L

Klass

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad knöl­ diameter uppnåtts. 2L

2L

1L Tidigast då löken har 4 blad. Får inte sprutas mot etablerat angrepp av lökbladmögel.

1L

Fram till 2 bladsstadiet. 2 L

Kepalöken ska vara på ettbladsstadiet– flerbladsstadiet.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Behandlingstidpunkt

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bekämpning efter prognos rekommenderas.

Ogräsen har örtblad. 1–2 behandlingar (full dos då löken har 4–6 blad).

Ogräsen har hjärtblad. 2–4 behandlingar.

Gräsen har 3–5 blad. Lägre dosen används då gräsen har 1–3 blad.

2. 3 veckor senare.

1. Kvickroten har 3–5 blad och vitgröe har bildat vippa.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kvickrot och vitgröe som bildat vippa. Använd lika delar Select och Renol.

Gräsogräs

Undvik behandling vid frostrisk. Max 4 behandlingar med 5–7 dagars intervall. Max dos per behandling: 1,0 L/ha. Max dos per år: 1,75 L/ha. Max tre behandlingar med 10 dagars sprutintervall.

Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha

Örtogräs

Svampangrepp

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 2 behandlingar. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-0325 till 2014-07-22.

Ogräs

Mot övriga ettåriga gräsogräs. Använd lika delar Select och Renol.

Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Firma

Reglone dikvat dibromidsalt

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Kepalök (gul-, röd-, silver- och schalottenlök) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


31

SYN

BAS

BAS

SYN

NA

Shirlan fluazinam

Signum boskalid, pyraklostrobin

Fastac 50 alfacypermetrin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Fazor*** maleinhydrazid (kaliumsalt)

3,0–3,5 kg

0,2–0,3 kg

0,2–0,3 L

1 kg

0,5 L

0,5–1,0 L

14

21

7

7

7

14

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 2-bladsstadiet fram till att 10 % av bladen lagt sig.

Fram till bladen lagt sig på 10 % av plantorna.

Fram till bladen lagt sig på 10 % av plantorna.

Från alla blad är fullt utvecklade fram till bladen lagt sig på 50 % av plantorna.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad knöl­ diameter uppnåtts.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Klass

-

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Lökblasten ska ha börjat vika sig, minst 10 %, men inte mer än 30–40 %.

Vid begynnande angrepp.

Förebyggande mot lökbladmögel.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläck­sjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Växla mellan godkända preparat mot lökbladmögel. Max 1 behandling. Mot gråmögel och lökbladgråmögel. Max 2 behandlingar med minst 5–10 dagars intervall. Pyretroid* Max 2 behandlingar. Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 30 dagars intervall. Får inte användas på lök som ska säljas till konsument före februari året efter behandlingen. Max 1 behandling.

Svampangrepp

Svampangrepp

Skadeinsekter (bladlöss) Skadeinsekter

Groningshämmande

Noteringar

Svampangrepp

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Firma

Mirador 250 SC azoxystrobin

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Kepalök (gul-, röd-, silver- och schalottenlök) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


32

SYN

SYD (BAS)

Amistar azoxystrobin

Candit kresoximmetyl

0,75 kg

0,8–1,0 L

Max 1,8 L

2,0–2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 4,0 L

1,5–2,0 L

14

42

8 veckor

-

40

-

80

28

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

2L

1L

2L

2L

Klass

Från 2-bladstadiet fram till 70 % av stjälkens längd och diameter uppnåtts. 2L

2L

Fram till 2 bladsstadiet. 2 L

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Från 3-bladstadiet.

Behandlingstidpunkt

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk , bi

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid kraftig återväxt eller senare beh. av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

UPMA** Max 1 behandling. Samma fält får inte behandlas oftare än vart 5:e år.

Mot purjolökrost, pappersfläcksjuka och purpurfläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 12 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 Lha

Svampangrepp

Svampsjukdomar

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 2 behandlingar. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-0325 till 2014-07-22.

Max 1 behandling.

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

Max 1 behandling.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Ogräs

Uppkommet ogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Uppkommet ogräs

Ogräs

Gräsogräs som kvickrot och vitgröe

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

LRF (BAS)

BAS

Focus Ultra cykloxidim

Stomp SC pendimetalin

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

SYN

GRO (SYN)

Boxer prosulfokarb

Reglone dikvat dibromidsalt

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans

Preparat

Purjolök 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


33

BAS

SYN

Fastac 50 alfacypermetrin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,2–0,4 kg

0,2–0,3 L

0,8–1,0 L

7

7

42

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 2-bladsstadiet fram till att 70 % av stjälkens längd och diameter uppnåtts.

Fram till 70 % av stjälkens längd och diameter uppnåtts.

Från 2-bladsstadiet fram till 70 % av stjälkens längd och diameter uppnåtts.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid begynnande angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Svampangrepp

Användningsområde

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Mot purjolökrost, pappersfläcksjuka och purpurfläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 12 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Firma

Mirador 250 SC azoxystrobin

Aktiv substans

Preparat

Purjolök 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


34

MAI

SYN

Mirador 250 SC azoxystrobin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,2–0,3 kg

0,5–1,0 L

0,5–1,0 L

2,0–2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

Max 0,7 L

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 4,0 L

21

7

7

-

40

-

-

60

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 2-bladsstadiet fram till att 10 % av bladen lagt sig.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad storlek uppnåtts.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad storlek uppnåtts.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Senast då lökens fjärde blad är synligt.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

1L

2L

2L

1L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk , bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid kraftig återväxt eller senare beh. av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Max 1 behandling.

Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 30 dagars intervall.

Uppkommet ogräs

Svampangrepp

Svampangrepp

Skadeinsekter

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

UPMA** Max 2 behandlingar.

Örtogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Max 1 behandling.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Uppkommet ogräs

Ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

BAS

Focus Ultra cykloxidim

Amistar azoxystrobin

KTP (NA)

Fenix*** aklonifen SÅDD LÖK

SYN

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Reglone dikvat dibromidsalt

GRO (SYN)

Firma

Boxer prosulfokarb

Aktiv substans

Preparat

Salladslök, knipplök och piplök 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


35

BAS

SYN

BAS

SYN

MAI

SYN

Focus Ultra cykloxidim

Reglone dikvat dibromidsalt

Acrobat WG mankozeb, dimetomorf

Amistar azoxystrobin

Mirador 250 SC azoxystrobin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,2–0,3 kg

0,5–1,0 L

0,5–1,0 L

2 kg

2,0–2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

21

14

14

14

-

40

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1L

2L

1L

Klass

Från 2-bladsstadiet fram till att 10 % av bladen lagt sig.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad knöl­ diameter uppnåtts.

Från 5-bladsstadiet fram till 50 % av förväntad knöl­ diameter uppnåtts.

2L

2L

2L

1L Tidigast då löken har 4 blad. Får inte sprutas mot etablerat angrepp av lökbladmögel.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Behandlingstidpunkt

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bekämpning efter prognos rekommenderas.

Vid kraftig återväxt eller senare beh. av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Max 1 behandling.

Max 3 behandlingar med 10 dagars intervall.

Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Mot lökbladmögel och gråmögelblad­ fläcksjuka. Max 3 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max dos per år: 2,0 L/ha Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 30 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp

Svampangrepp

Skadeinsekter

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans

Preparat

Vitlök 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


36

SYN

SYN

Amistar azoxystrobin

Apron XL metalaxyl-M BLADPERSILJA

0,8–1,0 L

2,0 L + vätmedel

2,0–2,5 L + vätmedel

0,75 L

2,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 4 L

-

10: rotpersilja 14: bladpersilja

-

-

-

-

80

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Bladpersilja: Från 3-bladsstadiet, fram till bladrosetten nått full storlek.

Före grödans upp­ komst. Bladpersilja: Även efter uppkomst, fram till bladsrosetten nått full storlek, då med avskärmad spruta.

Efter grödans uppkomst, senast då persiljan har 4 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Före grödans upp­ komst. Bladpersilja: Även efter uppkomst, då med avskärmad spruta.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

1L

1L

2L

1L

2L

Klass

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot Septoria-bladfläckar och bladmögel i bladpersilja. Mot mjöldagg och bladfäckar i rotpersilja. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Endast mellan raderna. Avskärmad sprututrustning krävs.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Uppkommet ogräs

Max 2 behandlingar.

UPMA** Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Örtogräs

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt

GRO (NA)

Fenix*** aklonifen

SYN

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Reglone dikvat dibromidsalt

GRO (SYN)

Firma

Boxer prosulfokarb ROTPERSILJA

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Persilja (blad- och rotpersilja) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


37

BIO LIN SVF

Raptol rapsolja, pyretriner

-

-

21

7

14

10: rotpersilja 14: bladpersilja

Från 3-bladsstadiet fram till att 30 % av förväntad rotdiameter uppnåtts.

Från bladrosetten uppnått 20 % av förväntad storlek.

Från det att roten börjar svälla (diameter > 0,5 cm).

Bladpersilja: Från 3-bladsstadiet, fram till bladrosetten nått full storlek.

Behandlingstidpunkt

2 L/3

2L

2L

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vid angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot bladfläckar och bomullsmögel. Max 2 behandlingar med minst 10–14 dagars intervall. Pyretroid * Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Registrerat i trädgårdskulturer. Den lägre dosen används mot bladlöss och mindre larver och den högre dosen mot större larver och skalbaggar. Tillåtet i ekologisk odling men inte enl. KRAV. Registrerat i trädgårdsgrödor. Olika förpackningsstorlek beroende på behörighetsklass. Bäst effekt vid varmt och mulet väder. Används inte i solsken eller vid temp över 25 ºC. Tillåtet i ekologisk odling.

Skadeinsekter

Insekter

Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Mot Alternaria- och Cercosporabladfläckar och mjöldagg i rotpersilja. Mot Septoria-bladfläckar och bladmögel i bladpersilja. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Noteringar

Svampangrepp

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

4–8 L

3–6 L

NA

0,2–0,3 kg

Pyretrum NA Emulsion pyretriner

SYN

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin BLADPERSILJA

1,0 kg

0,3–0,5 kg

BAS

Signum boskalid, pyraklostrobin ROTPERSILJA

0,8–1,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

ROTPERSILJA

MAI

Firma

Mirador 250 SC azoxystrobin

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Persilja (blad- och rotpersilja) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


38

NA

SYN

Fenix*** aklonifen

Reglone dikvat dibromidsalt

2,0-2,5 L + vätmedel

3,0–3,5 L

1,0–2,0 L + vätmedel

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Behandlingstidpunkt

1L

2L

1L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Rekommenderad tidpunkt för användning

Max 1 behandling. Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs

Max 1 behandling.

Noteringar

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans

Preparat

Jordärtskocka 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


39

NA LRF

MAI

Centium 36 CS*** klomazon

Diqua dikvat dibromidsalt

-

-

-

-

80

28

Efter grödans upp­ komst, senast då morötterna har 4 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Tvådelad beh.: 1. Senast 2 dagar före morötternas uppkomst. 2. Ogräsen har hjärt­ blad. Morötterna har minst ½ örtblad och högst 2 örtblad.

Enkel beh.: Senast 2 dagar före morötternas uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Senast då morötterna har 4 örtblad.

Efter grödans upp­ komst, senast då morötterna har 4 ört­blad.

Från första flikblad.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

1L

2L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk

Fisk, bi

-

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Rekommenderad tidpunkt för användning

Örtogräs

Max 3 behandlingar.

UPMA** Max 1 behandling.

Tvådelad behandling: Genom att tillsätta Sencor 0,025– 0,075 kg/ha kan effekten på t ex baldersbrå, dån, korsört, trampört, viol och åkerbinda förstärkas. Den lägre Sencor-dosen används på lätta jordar och då morötterna är i ett tidigt utvecklingsstadium (½ örtblad). Rådgör med din rådgivare.

Använd de lägre doserna på lätta jordar.

Max 1 behandling.

Uppkommet ogräs Örtogräs

Registrerat före uppkomst. UPMA** efter uppkomst. Max 3 behandlingar med minst 7-14 dagars intervall. Max dos per år: 0,25 L/ha

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Örtogräs

Ogräs

Gräsogräs som kvickrot och vitgröe

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

0,75 L

1,25 L

Fenix *** aklonifen UPMA**

GRO (NA)

Tvådelad beh. 1. 1,5 L 2. 0,75–1,0 L

Enkel beh. 1,5–2,0 L

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 0,25 L

2,0 L

1,5–2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Observera att du måste välja hur du vill använda Fenix. ANTINGEN enligt registreringen ELLER enligt UPMAgodkännandet.**

NA

GRO (SYN)

Boxer prosulfokarb

Fenix*** aklonifen REGISTRERING

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Morot 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


40

SYN

LBA

Apron XL metalaxyl-M

Cedress*** Pseudomonas chlororaphis

0,8–1,0 L

0,075 kg

0,10 kg

0,15 kg

0,3–0,5 L + Renol

0,5 L + Renol

2,0–2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

-

-

10

60

60

-

60

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Före grödans upp­ komst eller då morötterna har minst 2 örtblad.

Morötterna ska ha minst 2 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

1L

2L

Klass

-

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Morötterna ska ha minst 2 örtblad.

Morötterna ska ha minst 1 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Gräsen har 3–5 blad. Lägre dosen används då gräsen har 1–3 blad.

Kvickroten ska ha 3–5 blad och vitgröe bildat vippa.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2–3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Örtogräs

Mot kvickrot och vitgröe som bildat vippa. Lika delar Select och Renol.

Gräsogräs

Mot Alternaria- och Cercosporabladfläckar och mot mjöldagg. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Kan användas i strategi tillsammans med Fenix. Sencordosen ska då vara 0,025-0,075 kg/ha. Max 1 behandling.

Mot övriga ettåriga gräsogräs. Lika delar Select och Renol.

Max 1 behandling.

Delad behandling mot kvickrot.

Mot kvickrot.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Amistar azoxystrobin

NA

Select kletodim

BAY

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

Sencor*** metribuzin

BAS

Firma

Focus Ultra cykloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Morot 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


41

MAI

BAS

LRF (BAY)

SYN

LRF (MAI)

Mirador 250 SC azoxystrobin

Signum boskalid, pyraklostrobin

Calypso SC 480 tiakloprid

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Mavrik 2F tau-fluvalinat FÄRSKVARA

0,3 L

0,2 L

0,3–0,5 kg

0,2 L

1,0 kg

0,8–1,0 L

4–6 kg

14

21

7

14

10

10

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Bestäms med hjälp av klisterfällor.

Från 3-bladsstadiet fram till att 30 % av förväntad rotdiameter uppnåtts.

Från 4-bladsstadiet fram till att 80 % av förväntad rotdiameter uppnåtts.

Från det att roten börjar svälla (diameter > 0,5 cm).

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

3

Klass

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

-

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Använd fällor för prognos vid bekämpning av jordflylarver och morotsfluga.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot Alternaria- och Cercospora­ bladfläckar och mot mjöldagg. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Max 2 behandlingar med minst 10-14 dagars intervall. UPMA** Mot sugande och bitande insekter. 600–1 000 L vatten/ha. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall. Pyretroid* UPMA** Mot stickande och sugande insekter. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Bekämpa inte i starkt solsken eller hög temperatur p.g.a. skaderisk. Kallt väder försämrar effekten. Tillåtet i ekologisk odling.

Noteringar

Svampangrepp

Mjöldagg

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

FÖR LAGRING

BAS

Firma

Kumulus DF*** svavel

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Morot 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


42

BAS

MAI

BAS

SYN

LRF (MAI)

Kumulus DF*** svavel

Mirador 250 SC azoxystrobin

Signum boskalid, pyraklostrobin

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Mavrik 2F tau-fluvalinat FÄRSKVARA

0,3 L

0,2 L

0,3–0,5 kg

1,0 kg

0,8–1,0 L

4–6 kg

0,8–1,0 L

Max 1,8 L

2,0-2,5 L + vätmedel

14

21

14

10

10

10

3 månader

-

-

-

80

Klass

1L

2L

1L

Bestäms med hjälp av klisterfällor.

Från 3-bladsstadiet fram till att 30 % av förväntad rotdiameter uppnåtts.

Från det att roten börjar svälla (diameter > 0,5 cm).

2L

2L

2L

2L

3

2L

Fram till 2 bladsstadiet. 2 L

Före grödans uppkomst.

Efter uppkomst: 3 x 0,5 l/ha eller 2 x 0,75 l/ha.

Före grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Efter uppkomst, senast 2 L då palsternackorna har 4 örtblad.

Behandlingstidpunkt

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

-

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Använd fällor för prognos vid bekämpning av jordflylarver och morotsfluga.

Vid begynnande angrepp.

Vid begynnande angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Svampangrepp

Svampangrepp

Mjöldagg

Svampangrepp

Ogräs

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Ogräs

Användningsområde

Pyretroid* UPMA** Mot stickande och sugande insekter. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Max 2 behandlingar med minst 10–14 dagars intervall.

Mot Alternaria- och Cercospora­ bladfläckar och mot mjöldagg. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Bekämpa inte i starkt solsken eller hög temperatur p.g.a. skaderisk. Kallt väder försämrar effekten. Tillåtet i ekologisk odling.

Mot mjöldagg och bladfläcksjukdomar. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Skyddsavstånd på minst 30 m ska hållas till vattenmiljöer. Max 2 behandlingar. Max dos per år: 1,8 L/ha Får användas på dispens från 2014-03-25 till 2014-07-22.

Max 1 behandling.

UPMA** efter uppkomst. Max dos efter uppkomst: 1,5 L/ha

Behandling efter uppkomst kan ge skador. Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

FÖR LAGRING

SYN

LRF (BAS)

Stomp SC pendimetalin

Amistar azoxystrobin

SYN

Max 1,5 L e.u.

GRO (NA)

Reglone dikvat dibromidsalt

2,0–2,5 L

NA

Fenix*** aklonifen

1,0-2,0 L + vätmedel

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

GRO (SYN)

Firma

Boxer prosulfokarb

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Palsternacka 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


43

1–2 kg

2–4 kg

0,14–0,165 kg

1–3 kg

0,1 L

1,0-2,0 L + vätmedel

1,0 L

1,0 L

0,6 L

-

-

-

24

-

90

90

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 2- till 5-bladsstadiet.

Fram till 8-bladsstadiet.

2–8 örtblad.

Före grödans uppkomst.

Fram till alla bladen är utvecklade.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

1L

2L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

I hjärtbladstadiet eller i 2–4 bladstadiet.

Tidigast 4 veckor före sådd. Nedbrukas vid såbäddsberedning eller efter sådd och före uppkomst.

Då ogräsen är på groddstadiet.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Kan användas i strategi tillsammans med fenmedifam-produkt och penetreringsolja. Max 3 behandlingar med 5–21 dagars intervall. Max dos per år: 6,0 kg/ha. Får inte användas i tankblandning med Safari 50 DF. Matrigon 72 SG ska sprutas 4 dagar före eller 14 dagar efter behandling med Safari 50 DF. Max 1 behandling. Dos beror på jordart. Godkännandet för Pyramin DF har upphört. Får användas t.o.m. 2014-11-15.

Örtogräs

Örtogräs

Örtogräs

Den lägre dosen används vid tidig behandling. Kan användas i strategi tillsammans med fenmedifam-produkt.

UPMA** Max 2 behandlingar vart tredje år på samma fält. Max dos per år: 0,1 L/ha

Max 1 behandling.

Ska användas i strategi tillsammans med Goltix WG. Behandling får endast ske med bandspruta. Max 3 behandlingar.

Max 3 behandlingar

UPMA** Max 3 behandlingar.

Noteringar

Örtogräs (snärjmåra)

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Örtogräs

Örtogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

BAS

Pyramin DF kloridazon

LRF (MAI)

Ethosat 500 SC etofumesat

DOW

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Matrigon 72 SG klopyralid

UPL

Betasana SC fenmedifam

NA

UPL

Betasana Duo desmedifam, fenmedifam

Goltix WG metamitron

LRF (BAY)

Firma

Betanal Power desmedifam, fenmedifam

Aktiv substans

Preparat

Rödbeta 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


44

MAI

LRF (BAS)

Mirador 250 SC azoxystrobin

Signum boskalid, pyraklostrobin

1,0 kg

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

14

40

-

Från det att bladen täcker 60 % av markytan.

2L

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

2L

Bladen täcker 70–90 % 2 L av markytan.

Fisk

Fisk

Fisk

Fisk

Registrerat i betor. Mot kvickrot. Lika delar Select och Renol.

Mot Ramularia, Cercospora, mjöldagg och betrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall. UPMA** 200-400 L vatten/ha. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Svampangrepp

Mot Ramularia, Cercospora, mjöldagg och betrost. Max 2 behandlingar med minst 21 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Gräsogräs

Mot vitgröe samt övriga ettåriga gräsogräs. Lika delar Select och Renol.

Kvickroten har 3–5 blad.

Gräset har 3–5 blad. Lägre dos om gräset har 1–3 blad.

Fisk

UPMA** Max 2 behandlingar.

Örtogräs

Max 3 behandlingar.

Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Användningsområde

0,3–0,5 L + Renol

2L

Rekommenderad tidpunkt för användning

3 veckor efter första behandlingen.

Beh. av rödbetor till industrin får inte ske efter 1 juli.

Fisk, fågel

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

0,5 L + Renol

40

1L

2L Beh. av rödbetor till färskvarumarknaden får inte ske senare än i 6–8 bladsstadiet.

Före grödans uppkomst.

Klass

Delad behandling mot kvickrot vid kraftig förekomst. Lika delar Select och Renol.

60

-

-

Behandlingstidpunkt

Kvickroten har 3–5 blad.

0,5 L + Renol

0,75–1 L + Renol

0,03 kg

2,0-2,5 L + vätmedel

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Apron XL metalaxyl-M

NA

Select kletodim

SYN

GRO (DP)

Safari 50 DF*** triflusulfuronmetyl

Amistar azoxystrobin

SYN

Firma

Reglone dikvat dibromidsalt

Aktiv substans

Preparat

Rödbeta 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


45

NA

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat

0,24 L

0,2-0,5 kg

60

21

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Fram till slutet av juni.

Fram till bladen täcker 90 % av markytan.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt Använd fällor för prognos vid bekämpning av jordflylarver.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skadeinsekter – inte enbart bladlöss

Skadeinsekter

Användningsområde

Pyretroid* Max 3 behandlingar med minst 30 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall.

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Firma

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

Aktiv substans

Preparat

Rödbeta 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


46

3 ml/m²

2,5 L

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

0,3–0,7 kg/m3

3 kg

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0-2,0 L + vätmedel

2,5–3,75 L

21

14

-

14

14

-

-

40

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

2L

1L

1L

2L

Klass

T.o.m. hjärtbladstadiet.

Från 2-bladsstadiet t.o.m. huvud börjar bildas eller 10 % av förväntad bladmassa har bildats (ej huvudbildande sallat).

2L

2L Från 3-bladsstadiet Huvudbildande sorter: innan huvud börjar bildas. Ej huvudbildande sorter: fram till bladrosettens tillväxt är klar.

2L

2L Från 3-bladsstadiet Huvudbildande sorter: innan huvud börjar bildas. Ej huvudbildande sorter: fram till att bladrosettens tillväxt är klar.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Före grödans uppkomst.

Före, eller omedelbart efter, sådd eller före utplantering.

Behandlingstidpunkt

-

Fisk

Fisk

Fisk

-

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Vattnas ut direkt efter sådd. Upprepa efter uppkomst, 10–14 dagar senare.

Förebyggande behandling.

Förebyggande behandling.

Inblandning i substrat före sådd eller plantering.

Förebyggande behandling eller behandling efter prognos med hjälp av klimatstation.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot sallatsbladmögel och kålbladmögel. Risk för resistens vid upprepade behandlingar. Amistar, Signum och Mirador tillhör samma grupp! Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Mot sallatsbladmögel. Max 2 behandlingar per gröda.

Mot Pythium. Max 2 behandlingar per gröda.

Svampangrepp

Svampangrepp (vid plantuppdragning i växthus)

Mot sallatsbladmögel och kålbladmögel. Risk för resistens vid upprepade behandlingar. Amistar, Signum och Mirador tillhör samma grupp! Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Mot sallatsbladmögel. Max 4 behandlingar.

Svampangrepp

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Bäst effekt under svala och fuktiga förhållanden. Vattna vid behov efter behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Uppkommet ogräs

Ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

BAY

Previcur Energy propamokarb, fosetyl

SYN

Amistar azoxystrobin

MAI

BAY

Aliette 80 WG fosetylaluminium

Mirador 250 SC azoxystrobin

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

SYN

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Apron XL metalaxyl-M

DOW

Firma

Kerb flo 400*** propyzamid

Aktiv substans

Preparat

Sallat & Ruccola 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


47

BAS

NA

NA

Fastac 50 alfacypermetrin

Mospilan SG acetamiprid

Turex 50 WP*** Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

1,0 kg

0,25 kg

0,2 L

3 kg

1,5 kg

0,6 L

1,5 L

1,5–2,0 L

-

14

7

42

-

7

7

7

21

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Huvudbildande sorter: Från huvud börjar bildas. Ej huvudbildande sorter: Från 10 % av förväntad bladmassa har bildats.

Direkt efter plantering.

Vid angrepp.

Behandlingstidpunkt

-

2L

2L

2L

2L

2L

2L

2L

Klass

-

Fisk

Fisk, bi

Fisk

-

Fisk

Fisk

-

-

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Bäst effekt vid behandling av små larver

Första behandling när risken för angrepp är hög. Används förebyggande.

Behandla omedelbart efter utplantering. Senare behandling kan ske efter prognos med hjälp av klimatstation.

Behandla omedelbart efter utplantering. Senare behandling kan ske efter prognos med hjälp av klimatstation.

Rekommenderad tidpunkt för användning

God effekt även vid låga temperaturer. Tillsätt vätmedel vid behov. Max 2 behandlingar per omgång.

Spruta inte i solsken. Sämre verkan vid låga temperaturer då fjärilslarverna är mindre aktiva. Tillåtet i ekologisk odling.

Fjärilslarver

Pyretroid* Max 2 behandlingar per gröda. Skadeinsekter (bladlöss)

Skadeinsekter

UPMA** Max 1 behandling per kultur.

Mot gråmögel och bomullsmögel. Risk för resistens vid upprepad behandling. Amistar, Signum och Mirador tillhör samma grupp. Max 2 behandlingar med minst 7–14 dagars intervall.

Svampangrepp

Bladlöss (vid plantuppdragning i växthus)

Mot sallatsbladmögel. Max 2 behandlingar med minst 7 dagars intervall.

Svampangrepp

Vattnas ut. Tillåtet i ekologisk odling.

Mot sallatsbladmögel. Max 3 behandlingar per kultur med minst 7–10 dagars intervall.

Svampangrepp

Svampangrepp

Mot sallatsbladmögel. Max 2 behandlingar per kultur. Godkännandet för Previcur N har upphört. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Noteringar

Svampangrepp

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

GRO (BAY) (NA)

BAS

Signum boskalid, pyraklostrobin

Confidor WG 70*** Warrant 700 WG*** imidakloprid

SYN

Revus mandipropamid

LIN

NA

Proplant propamokarb

Trianum-P Trichoderma harzianum

BAY

Firma

Previcur N propamokarb

Aktiv substans

Preparat

Sallat & Ruccola 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


48

MAI

SYN

Mirador 250 SC azoxystrobin STJÄLKSELLERI

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin ROTSELLERI

0,3–0,5 kg

0,8–1,0 L

0,8–1,0 L

2,0-2,5 L + vätmedel

4,0 L

2,0–3,0 L upprepa 2,0–3,0 L

2,0–3,0 L

0,83 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Max 4 L

21

14

14

-

60

70

-

80

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Från 3-bladsstadiet fram till att 30 % av förväntad rotdiameter uppnåtts.

Före grödans uppkomst eller före plantering.

Efter grödans uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

1L

2L

2L

1L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Använd fällor för prognos vid bekämpning av jordflylarver och morotsfluga.

Vid kraftig återväxt eller senare behandling av kvickrot.

Återväxten har 2-3 blad.

Kvickroten har 2–4 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Mot kvickrot.

Gräsogräs dock inte mot vitgröe

Registrerat i stjälkselleri. UPMA** i rotselleri. Mot selleribladfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall i stjälkselleri och minst 12 dagars intervall i rotselleri. Mot selleribladfläcksjuka. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Svampangrepp

Skadeinsekter

Max 1 behandling.

Svampangrepp

Uppkommet ogräs

UPMA** Max 3 behandlingar.

Örtogräs

Delad behandling mot kvickrot.

Max 1 behandling.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

Uppkommet ogräs

Ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN GRO

BAS

Focus Ultra cykloxidim

Amistar azoxystrobin

GRO (NA)

Fenix*** aklonifen ROTSELLERI

SYN

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

Reglone dikvat dibromidsalt

GRO (SYN)

Firma

Boxer prosulfokarb ROTSELLERI

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Selleri (rot- och stjälkselleri) 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


49

0,3 L

0,25–0,3 L

1,0-2,0 L + vätmedel

Tredelad beh. 3*0,5 L

Enkel beh. max 1,5 L

Tvådelad beh. 1. 0,75 L 2. 0,75 L

1,15 kg + olja

60

56

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

1-2-bladsstadiet

Fram till då toppen på vippan är synlig.

Före grödans uppkomst.

Senast i majsens 8-bladstadie.

Endast vårbehandling.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

1L

2L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mot fritfluga då majsen har 1,5–2 örtblad.

Mot fritfluga då majsen har 1,5–2 blad.

Enkel behandling: Ogräset har max 3–4 örtblad.

Tvådelad behandling: 1. Ogräset har max 1–2 örtblad. 2. Efter uppkomst av nytt ogräs, vilket har max 1–2 örtblad.

Ogräset har max 4 örtblad oberoende av majsens utvecklingsstadium.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid* Max 2 behandlingar. Pyretroid* Max 1 behandling.

Skadeinsekter Skadeinsekter – inte enbart bladlöss

Max 1 behandling.

Enkel behandling görs om dåligt väder medfört att tidpunkten för delad behandling har överskridits. Rekommendationen för sockermajs är då 1,0 L/ha. Tredelad behandling vid förekomst av åkertistel, gråbo eller spillpotatis. Max dos per år: 1,5 L/ha Max 3 behandlingar.

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Följ oljans dosanvisning.

Noteringar

Örtogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

NA

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

BAS

SYN

Callisto mesotrion

Fastac 50 alfacypermetrin

BAS

Firma

Basagran SG bentazon

Aktiv substans

Preparat

Sockermajs 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


50

MAI

SYN

GRO (BAY)

NA

Diqua dikvat dibromidsalt

Reglone dikvat dibromidsalt

Sencor*** metribuzin

Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt

2,0 L + vätmedel

0,5 kg

2,0-2,5 L + vätmedel

1,0–2,0 L + vätmedel

Max 4 L

-

14

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Före begynnande blomning.

Före grödans uppkomst eller med avskärmad spruta efter uppkomst.

Före grödans uppkomst eller med avskärmad spruta efter uppkomst.

Endast efter skörd.

Behandlingstidpunkt

1L

2L

1L

1L

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Rekommenderad tidpunkt för användning

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Uppkommet ogräs

Ogräs

Användningsområde

Endast mellan raderna. Avskärmad sprututrustning krävs.

UPMA** Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

UPMA** Max dos per år: 4,0 L/ha

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

GRO (SYN)

Firma

Boxer prosulfokarb

Aktiv substans

Preparat

Sparris 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


51

BAS

SYN

SYN

LRF (SYN)

Pyramin DF kloridazon

Reglone dikvat dibromidsalt

Apron XL metalaxyl-M

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

0,3 kg

2,0-2,5 L + vätmedel

2–3 kg

1,0-2,0 L + vätmedel

7

-

-

-

-

Karenstid Dos (kg eller L/ha) (dagar)

Före grödans uppkomst.

Före uppkomst.

Före grödans uppkomst.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

1L

2L

1L

Klass

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mellan sådd och fram till 5 dagar före beräknad uppkomst.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Skadeinsekter

Svampangrepp genom betning Pyretroid* UPMA** Mot stickande och sugande insekter. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall.

Max 1 behandling.

Stora nederbördsmängder + hög temp. kan ge plantbortfall. Lägre dosen används på lättare jordar. Sådjup: minst 3 cm. Godkännandet för Pyramin DF har upphört. Får användas t.o.m. 2014-11-15.

Örtogräs

Uppkommet ogräs

Max 1 behandling.

Noteringar

Uppkommet ogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Firma

Diqua dikvat dibromidsalt

Aktiv substans

Preparat

Spenat 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


52

NA

Alt 2. 0,5–1,0 L

Alt 1. 2,0 L

-

-

7

-

-

-

35

Alt 2. Från 5 cm till 2 utvecklade internoder.

Alt 1. 2–4 dagar före grödans uppkomst.

Efter grödans uppkomst, senast då ärterna har 4 internoder.

2–4 dagar före grödans uppkomst.

Då grödan är skördemogen.

Före grödans uppkomst.

Före uppkomst.

Om två behandlingar ska dessa göras mellan 1/5 och 15/7.

Endast vårbehandling.

Från 2-nodstadiet.

Behandlingstidpunkt

2L

1L

2L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk, bi

-

Fisk

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Strax efter sådd, inte senare än 5–10 dagar före grödans uppkomst.

Ärterna är 3–8 cm höga.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Örtogräs

Nedvissning

Uppkommet ogräs

Örtogräs

Örtogräs

Gräsogräs

Användningsområde

Alt 2. Behandlingen utföres 1–2 gånger med max dos per år: 1,5 L/ha. Basagran SG kan blandas i vid ett tillfälle – 0,6 kg/ha.

UPMA** efter uppkomst. Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

Max 1 behandling.

UPMA** Max 2 behandlingar. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år. Max dos per år: 1,2 kg/ha Basagran SG.

Max 1 behandling. Kan användas i strategi tillsammans med Fenix.

Minst 7 dagar mellan bekämpning med Astrum och Basagran.

Noteringar

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

ÄRTER TILL MOGEN SKÖRD

0,8 L

GRO (NA)

1,0–2,0 L + vätmedel

2,0 L

MAI

Diqua dikvat dibromidsalt

0,25 L

NA

NA

Centium 36 CS*** klomazon

0,6 kg

Fenix*** aklonifen GRÖNA ÄRTER

FIN (BAS)

KONSERVÄRT = GRÖNA ÄRTER

0,6 kg

2,5–3,0 L + vätmedel

BAS

Basagran SG bentazon

1,5–2,0 L

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

ÄRTER TILL MOGEN SKÖRD

BAS

Firma

Astrum tepraloxidim

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Ärter 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


53

SYN

LBA

BAS

MAI

Apron XL metalaxyl-M

Cedress*** Pseudomonas chlororaphis

Kumulus DF *** svavel KONSERVÄRT = GRÖNA ÄRTER

Mirador 250 SC azoxystrobin inte sockerärter

0,5–1,0 L

4–6 kg

0,5–1,0 L

2–3 L + vätmedel

0,3–0,5 L + Renol

0,5 L + Renol

2,0-2,5 L + vätmedel

2,0–3,0 L

14: färska ärter 35: torkade ärter

7

-

-

14: färska ärter 35: torkade ärter

4

-

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

I samband med blomning.

I samband med blomning.

Då grödan är skördemogen.

Före 2-nodstadiet.

Före grödans uppkomst.

Senast i 2-nodstadiet.

Behandlingstidpunkt

2L

3

2L

2L

1L

2L

1L

2L

Klass

Fisk

-

-

Fisk

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Förebyggande behandling eller behandling vid begynnande angrepp.

Ogräset har 3–5 blad, lägre dosen vid 1–3 blad.

Kvickroten ska ha 3–5 blad.

Kvickroten har 3–5 blad.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Bekämpa inte i starkt solsken eller hög temperatur p.g.a. skaderisk. Kallt väder försämrar effekten. Tillåtet i ekologisk odling. Mot ärtbladmögel och ärtfläcksjuka. Max dos per år: 1,0 L/ha. Max 2 behandlingar.

Svampangrepp

Mot ärtbladmögel och ärtfläcksjuka. Max dos per år: 1,0 L/ha. Max 2 behandlingar.

Mot spillsäd, flyghavre och ettåriga gräsogräs. Lika delar Select och Renol. Koncentrationen av Renol får inte överstiga 0,5 %.

Mot kvickrot. Lika delar Select och Renol. Koncentrationen av Renol får inte överstiga 0,5 %.

Max 1 behandling.

Mot kvickrot.

Noteringar

Mjöldagg

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp genom betning

Svampangrepp

Nedvissning

Gräsogräs

Uppkommet ogräs

Gräsogräs

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

SYN

Amistar azoxystrobin

NA

Select kletodim

NA

SYN

Reglone dikvat dibromidsalt

Quad-Glob 200 SL dikvat dibromidsalt ÄRTER TILL MOGEN SKÖRD

BAS

Firma

Focus Ultra cykloxidim KOKÄRTER

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Ärter 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


54

0,15–0,2 L

0,2–0,3 kg

0,25 L

0,3–0,5 L

1 kg

7: färska ärter 28: torkade ärter

3: färska ärter med el. utan skida 14: ärter till mogen skörd

7

7: gröna ärter 21: torkade ärter

14: färska ärter utan skida 21: torkade ärter

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Före blom.

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

Fram till att 10 % av baljorna nått sin fulla längd.

I samband med blomning.

Behandlingstidpunkt

2L

2L

2L

2L

2L

Klass

Fisk

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mot ärtvivel strax efter uppkomst (vid 10-20 % gnagskador). Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – behov bestäms m.h.a. feromonfälla.

Mot ärtvivel i samband med uppkomst. Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – behov bestäms m.h.a. feromonfälla.

Mot ärtvivel i samband med och strax efter uppkomst. Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – behov bestäms m.h.a. feromonfälla.

Förebyggande behandling eller behandling vid begynnande angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Pyretroid* Max 1 behandling för färska ärter utan skida. Max 2 behandlingar med minst 12 dagars intervall för färska ärter med skida. Max 2 behandlingar med minst 4 veckors intervall för ärter till mogen skörd.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Pyretroid* Max 2 behandlingar med 14–21 dagars intervall.

Pyretroid* Max 2 behandlingar.

Skadeinsekter

Skadeinsekter

Max 1 behandling i färska ärter utan skida. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall i torkade ärter.

Noteringar

Svampangrepp

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

MAI

Mavrik 2F tau-fluvalinat

BAS

Fastac 50 alfacypermetrin

SYN

MAI

Beta-Baythroid SC 025 betacyflutrin inte sockerärter

Karate 2,5 WG lambda-cyhalotrin

BAS

Firma

Signum boskalid, pyraklostrobin

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Ärter 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


55

0,3 L

0,3 L

4–8 L

3–6 L

30

14

-

-

Dos Karenstid (kg eller L/ha) (dagar)

Behandlingstidpunkt

2L

2 L/3

2L

Klass

Fisk, bi

Fisk, bi

Fisk, bi

Bi-/fisk-/ fågelgiftigt

Mot trips i nodstadium t.o.m. blomningsstadium. Mot ärtvecklare vid begynnande baljsättning – behov bestäms m.h.a. feromonfälla.

Mot ärtvivel strax efter uppkomst.

Vid angrepp.

Rekommenderad tidpunkt för användning

Pyretroid* Max 2 behandlingar med minst 30 dagars intervall.

Registrerat i trädgårdsgrödor. Olika förpackningsstorlek beroende på behörighetsklass. Bäst effekt vid varmt och mulet väder. Används inte i solsken eller vid temp över 25ºC. Tillåtet i ekologisk odling.

Insekter (bladlöss)

Skadeinsekter – inte enbart bladlöss

Registrerat i trädgårdskulturer. Den lägre dosen används mot bladlöss och mindre larver och den högre dosen mot större larver och skalbaggar. Tillåtet i ekologisk odling men inte enl. KRAV.

Noteringar

Skadeinsekter

Användningsområde

* Pyretroider är bred- och långtidsverkande. Pyretroider är som regel giftiga för pollinerande insekter. Användning i blommande gröda kan endast ske med olika restriktioner, se respektive preparats etikett. ** UPMA: utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden, tidigare kallat off-label. ***Produkten ska omregistreras under 2014. Håll dig uppdaterad om vad som gäller.

ÄRTER TILL MOGEN SKÖRD

NA

BIO LIN SVF

Raptol rapsolja, pyretriner

Sumi-alpha 5 FW esfenvalerat inte sockerärter

NA

Firma

Pyretrum NA Emulsion pyretriner

Aktiv substans Godkänd gröda

Preparat

Ärter 2014

Dessa uppgifter gäller i februari 2014 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Läs alltid etiketten! Se även preparat registrerade i GRÖNSAKER.


Godkända växtskyddsmedel i frilandsgrönsaker 2014 Ogräsmedel Preparat

Reg. nummer

Ansvarig firma

Godkänt i följande grönsakskulturer

Astrum

4780

BASF

Ärter, bönor, kepalök, purjolök, morötter

Basagran SG

4115

BASF

Ärter, åkerböna, majs. UPMA: bruna bönor, konservärt

Betanal Power

4868

Bayer Crop Science

UPMA: rödbetor

Betasana Duo

5058

United Phosphorus Ltd

Rödbetor

Betasana SC

4967

United Phosphorus Ltd

Rödbetor

Boxer

3887

Syngenta

UPMA: kepalök, knipplök, purjolök, morötter, palsternacka, rotselleri, rotpersilja, sparris, bruna bönor

Butisan Top

4634

BASF

UPMA: blomkål, broccoli, grönkål, sallatskål, kålrot, rova, kålrabbi, brysselkål, huvudkål

Callisto

4898

Syngenta

Sockermajs

Centium 36 CS

4778

Nordisk Alkali

Ärter, morötter. UPMA: frilandsgurka , morot efter uppkomst

Diqua

5006

Makhteshim Agan

Lök, schalottenlök, vitlök, vårlök, rabarber, jordärt­ skocka, pepparrot, morot, palsternacka, persiljerot, kålrot, rova, rädisa, broccoli, blomkål, huvud-, savoy-, bryssel-, kina-, grön- och kruskål, spenat, körvel, gräslök, persilja, dill, timjan, legymer, ärter, bönor, sockermajs, fänkål, purjolök, rotselleri, selleri, sallat, sparris

Ethosat 500 SC

5011

Makhteshim Agan

UPMA: rödbetor

Fenix

4123

Nordisk Alkali

Ärter, morötter, satt kepalök, palsternacka, jordärt­ skocka, kummin. UPMA: åkerböna, rotselleri, dill, persilja och frösådd lök, samt ärter, morötter och palsternacka efter uppkomst

Finalsan Ogräs Effekt koncentrat Proffs

4867

Miljöcenter

Trädgårdar och allmänna platser

Focus Ultra

3987

BASF

Blomkål, bönor, kokärter, lök, morötter, selleri, vitkål, rabarber

Goltix WG

3297

Nordisk Alkali

Betor (t ex rödbeta)

Kerb FLO 400

4610

Dow Agro Science

Sallat

Matrigon 72 SG

5013

Dow Agro Science

Betor (t ex rödbeta), blomkål, broccoli, vit-, spets-, röd-, savoy-, brysselkål

”Glyfosatpreparat”

Alla grödor

”Ogräsättika – ättiksyra”

Alla grödor

Pyramin DF

2545

BASF

Rödbetor, kepalök, spenat. Godkännandet har upphört. Får användas t.o.m. 2014-11-15.

Reglone

3367

Syngenta

Blomkål, broccoli, brysselkål, bönor, dill,fänkål, grönkål, lök, gullök, huvdkål, jordärtskocka, kinakål, kronärtskocka, kålrot, morötter, palsternacka, pepparrot, persiljerot, purjolök, rotselleri, rädisa, rödbeta, sallat, schalottenlök, spenat, stjälkselleri, vitlök, vårlök, ärter, gräslök, körvel, persilja, rabarber, sparris

Safari 50 DF

4187

DuPont

UPMA: rödbetor

Select

4376

Nordisk Alkali

Betor (t ex rödbeta), morötter, kepalök, ärter

Sencor

3020

Bayer Crop Science

Morötter. UPMA: sparris

BASF

Lök, purjolök, gräslök, palsternacka, torra trädgårds­ bönor. Får användas på dispens från 2014-03-25 till 2014-07-22.

Stomp SC

Totril EC 225

3390

Bayer Crop Science

Kepalök.

Quad-Glob 200 SL

5022

Nordisk Alkali

Gräslök, persilja, rabarber, sparris, körvel, nedvissning av ärter

56


Svampmedel Preparat

Reg. nummer

Ansvarig firma

Godkänt i följande grönsakskulturer

Acrobat WG

4201

BASF

Kepalök, vitlök

Aliette 80 WG

4048

Bayer Crop Science

Sallat, frilandsgurka

Amistar

4219

Syngenta

Ärter, åkerbönor, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, schalottenlök, vitlök, sallatslök, gräslök, purjolök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, kålrot, rova, sallat, ruccola, rödbeta. UPMA: rotselleri, frilandsgurka

Apron XL

4362

Syngenta

Ärter, bönor, spenat, sallat, morot, rödbetor, kepalök, broccoli, brysselkål, blomkål, kålrabbi, vitkål, rädisa, kummin, dill, persilja och gurka genom betning av utsäde

Binab TF WP

4420

BINAB

Alla grödor

Candit

4211

BASF

UPMA: purjolök

Cedress

4935

Lantmännen BioAgri

Ärter och morötter genom betning av utsäde

Contans WG

4677

Nordisk Alkali

Alla grödor

Kumulus DF

3022

BASF

Frilandsgurka, konservärt, morot, palsternacka, kålrot

Mirador 250 SC

5021

Makhteshim Agan

Ärter, åkerbönor, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, schalottenlök, vitlök, sallatslök, gräslök, purjolök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, kålrot, rova, sallat, ruccola, rödbeta.

Mycostop

4295

Lindesro

Grönsaker genom betning

Prestop

4934

Lindesro

Grönsaker

Previcur Energy

5046

Bayer Crop Science

Sallat på friland. Sallat, huvudkål, blomkål, broccoli, brysselkål vid plantuppdragning.

Previcur N

3471

Bayer Crop Science

Gurka, tomat, sallat. Godkännandet har upphört. Får användas t.o.m. 2014-06-30.

Proplant

4655

Nordisk Alkali

Gurka (vid plantuppdragning), sallat

Ranman

4586

Nordisk Alkali

UPMA: frilandsgurka

Ranman Top

4995

Nordisk Alkali

UPMA: frilandsgurka

Revus

4843

Syngenta

Sallat

Shirlan

3957

Syngenta

Kepalök

Signum

4884

BASF

Morot, palsternacka, persiljerot, ärter, bönor, rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål, broccoli, sallat, ruccola, kepalök . UPMA: Rödbetor

Trianum-P

5041

Lindesro

Sallat

57


Insektsmedel Preparat

Reg. nummer

Ansvarig firma

Godkänt i följande grönsakskulturer

Beta-Baythroid SC 025

4365

Makhteshim Agan

Brysselkål, vitkål, rödkål, salladskål, grönkål, ärter

Biscaya OD 240

4791

Bayer Crop Science

UPMA: åkerböna

Calypso SC 480

4820

Bayer Crop Science

UPMA: frilandsgurka, morot

Confidor WG 70

4455

Bayer Crop Science

UPMA: sallat och salladskål (vid plantuppdragning i växthus)

Conserve

4511

Dow Agro Science

Vit-, röd-, spets- och savoykål (vid plantuppdragning i växthus), på dispens från 2014-03-14 till 2014-07-12. Salladskål, dispens från 2014-06-01 till 2014-09-28.

Du-Dim 48 SC

3962

Nordisk Alkali

Kål. Godkännandet för Du-Dim 48 SC har upphört. Får säljas t.o.m. 2014-06-30 och användas t.o.m. 2015-06-30.

Fastac 50

4530

BASF

Ärter, bönor, majs, röd-, vit-, savoy-, spets- och blomkål, broccoli, sallat, ruccola, purjolök, kepalök

Karate 2,5 WG

4164

Syngenta

Knipplök, kepalök, vitlök, schalottenlök, morot, palsternacka, pepparrot, rotpersilja, rödbeta, rotselleri, huvud-, savoy-, brysseloch blomkål, broccoli, ärter, bönor, åkerbönor, persilja, gräslök och purjolök. UPMA: primörbladgrönsaker ”baby leaf”, spenat

Mavrik 2F

4491

Makhteshim Agan

Ärter. UPMA: morot, palsternacka

Mospilan SG

4739

Nordisk Alkali

Sallat. UPMA: blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoy-, spets-, brysselkål

Nissorun

3826

Nordisk Alkali

UPMA: frilandsgurka

Pyretrum NA Emulsion

4559

Nordisk Alkali

Trädgårdskulturer

Raptol

4573, 4866

Miljöcenter

Trädgårdsgrödor

Sumi-alpha 5 FW

3753

Nordisk Alkali

Sockermajs, rödbetor, ärter (ej färska ärter med skida), blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål

Steward 30 WG

4979

Du Pont

Broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, savoykål, brysselkål

Turex 50 WP

4492

Nordisk Alkali

Köksväxter

Warrant 700 WG

4758

Nordisk Alkali

UPMA: sallat och salladskål (vid plantuppdragning i växthus)

Preparat

Reg. nummer

Ansvarig firma

Godkänt i följande grönsakskulturer

Fazor

4683

Nordisk Alkali

Kepalök

Ferramol Snigel Effekt

4414

Miljöcenter

Alla grödor

Sluxx

4893

Nordisk Alkali

Grönsaker

TRICO Garden

4760

Nordisk Alkali

Grönsaker

Övrigt

58


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se OVR 99

ovr99v3  

This is the description

ovr99v3  

This is the description