Page 25

Salix i landskapet gör nytta I dagens jordbrukslandskap är det ofta brist på blommande växter och för att gynna humlor och andra insektspollinatörer kan man så in särskilda nektar- och pollenproducerande växter i anslutning till sin växtodling. Här kan energiskog vara särskilt betydelsefull eftersom salix blommar tidigt på våren då det i övrigt är ont om blommande växter. Salix är skildkönad vilket betyder att plantorna antingen är honor eller hanar. Honorna producerar nektar i sina blommor och hanarna producerar pollen och nektar. Genom att välja hansorter till sin energiskogsodling bidrar man till att säkra tillgången till proteinrikt pollen till nyvakna humledrottningar på våren.

info

Energiskog kan således vara en viktig födokälla för våra humlor och bin. Energiskogplanteringar som innehåller bestånd med både hon- och han­ sorter kan vara fördelaktig för den biologiska mångfalden eftersom de förutom sin produktion av pollen även ökar tillgången till nektar. Dessutom producerar de pollinerade honblommorna frön och i de fall energiskogen även innehåller andra blommande växter kommer den att bidra med pollen, nektar och frön under större delen av växtsäsongen.

VILL DU GYNNA HUMLOR OCH BIN? • Välj hansorter av salix i första hand, men blanda gärna bestånd med både hanar och honor. • Välj sorter som blommar tidigt på våren. • Så in nektarproducerande blommor på vändteg och längs odlingens kanter.

Biet är viktigt för pollineringen av växterna. Foto: Shutterstock. Humlorna lockas av både vide och andra blommor i och kring odlingen. Foto: Per G Norén. Salixblommor laddade med pollen. Foto: Bioenergiportalen

25

ovr303  

This is the description