Page 17

Jakt och viltvård Viltvård syftar till att på något sätt förbättra förhållandena för en eller flera arter av vilda djur. Det kan handla om åtgärder för att minska risken för rovdjursangrepp genom jakt på rovdjur, förbättra tillgången till föda, skydd och vatten, men även att begränsa storleken på viltstammarna till en hållbar nivå genom jakt. Vilt som älgar och rådjur gynnas av ett varierat landskap. Därför kan odling av energigrödor utgöra ett viktigt inslag i viltvården. Om energiskog odlas i ett landskap som i övrigt domineras av traditionella jordbruksgrödor kan den bidra med skydd för djuren, något som kanske annars saknas. Eftersom vilda djur inte gärna rör sig över öppna ytor för att ta sig till energiskogen, kan det dock vara lämpligt att anlägga odlingar i närheten av skogsområden. Energiskogsodlingar kan också ge foder åt djuren. Olika sorter är olika smakliga. Om man väljer att plantera sorter som viltet gärna betar av kan betet leda till att energiskogens tillväxt blir sämre.

info

I ett landskap som domineras av skog är behovet av det extra skydd som energiskogen kan utgöra inte lika stort. Där skulle däremot odlingar av energiskog som viltet tycker om att äta kunna minska viltskadorna på skogen.

VILL DU GYNNA VILT? • Plantera gärna energiskogen nära en skog. • Välj sorter som är smakliga för viltet. • Skapa ”öar” av energiskog i det öppna landskapet där viltet kan söka skydd.

Även jaktbara fåglar kan gynnas av energiskog. Både fasan och rapphöna trivs i energiskogen och vissa arter, som enkelbeckasin, använder energi­ skogen framför allt som skydd medan andra både häckar och söker föda i energiskogen. Odling av energigräs, som till exempel rörflen, i skogsbygd ger ett mer varierat landskap. Större vilt som älg och rådjur verkar dock inte tycka om att äta rörflen. Rörflensodlingar gynnar därför inte viltvården i någon större omfattning eftersom de varken bidrar med skydd eller foder.

Jakttorn vid salixodling. Foto: Tobias Markensten. Vissa sorter av salix är särskilt smakliga för vilt. Foto: Nils-Erik Nordh. Foto: Nils-Erik Nordh.

17

ovr303  

This is the description