Page 1

Information till dig som har en hund eller katt med misstänkt eller påvisad MRSP-infektion

Din hund/katt har MRSP Vad är MRSP? Staphylococcus pseudintermedius är en bakterie som ofta förekommer normalt på huden hos hundar. Den kan även orsaka sjukdom och då framförallt hudinfektioner. Bakterien kan utveckla resistens mot en eller flera typer av antibiotika. Förkortningen MRSP står för meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius. Meticillinresistens innebär att bakterien är motståndskraftig (resistent) mot penicilliner och penicillinbesläktade antibiotika (s.k. betalaktamantibiotika). MRSP är ofta även resistent mot flera andra antibiotikaklasser, och därmed multiresistent, vilket kan göra infektioner med bakterien svårbehandlade. MRSP förekommer i första hand hos hundar men har påvisats även hos t.ex. katter. Bakterien kan, liksom hundens vanliga stafylokockbakterier, orsaka sår- och hudinfektioner, men djuret kan också bära på MRSP utan symtom på sjukdom. Människor blir normalt inte sjuka av MRSP men kan, efter kontakt med infekterade djur, ha bakterien på huden och kan då sprida den till andra djur.

Hur sprids MRSP? Risken för spridning är störst vid pågående infektion. MRSP sprids både genom direkt kontakt mellan individer och genom indirekt kontakt. Med indirekt kontakt menas att bakterierna förs över mellan djur via omgivningen eller olika föremål. Till exempel kan smitta överföras med sådan utrustning som används gemensamt till flera djur eller via händer då en person som vårdar djuren tar på ett infekterat sår och sedan, utan att tvätta händerna eller ta av handskarna, tar på ett annat djur. För den som hanterar ett infekterat djur är god handhygien en av de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning. Det är också viktigt att djurhälsopersonal och andra personer som regelbundet har djurkontakt har bra hygienrutiner för att undvika att sprida smittan vidare.

Anmälningsplikt När MRSP påvisas hos djur ska detta anmälas av det laboratorium som påvisat smittan till Länsstyrelsen och till Jordbruksverket.

SIDAN 1/2 www.jordbruksverket.se


Krav som ställs på dig som djurägare För att hindra spridning av MRSP ställs det särskilda krav1 på dig som djurägare när en MRSP-infektion misstänks eller har påvisats hos din hund eller katt. Syftet med kraven är att minska risken för smittspridning till andra djur under den tid då djuret utsöndrar mest bakterier, vilket är när djuret har synliga symtom på infektion.

1. Informationsplikt Den som ansvarar för djuret är skyldig att berätta att djuret är infekterat med MRSP i samband med kontakter inom djurens hälso- och sjukvård t.ex. veterinär, djurtandläkare och rehabiliteringsverksamhet.

2. Begränsning av var djuret får vistas Under tiden som djuret har en pågående infektion med MRSP får det inte vistas i miljöer där det finns risk för att det sprider smitta till andra djur. Det betyder att djuret inte får delta i t.ex. hunddagisverksamhet, vara på pensionat, vistas i tränings- eller tävlingsmiljöer, hundtrim eller motsvarande typ av verksamhet för katt.Dessa två krav gäller tills din behandlande veterinär bedömer att infektionen har avläkt. Här ställs inga krav på provtagning. Om djuret har haft ett MRSP-infekterat sår innebär detta att såret ska vara helt läkt och inga tecken på infektion ska kunna ses runt detta. Du kommer dessutom att få instruktioner från din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter om djuret. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken för att föra smittan vidare till andra djur. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som gäller. Har du frågor om kraven är det i första hand din behandlande veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Mer om MRSP… www.jordbruksverket.se/mrsp

1

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (Saknummer K112)

SIDAN 2/2 www.jordbruksverket.se

ovr295v3  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you