Page 1

Ekonomi i bärodling

Kalkyler för hösthallon

Läs mer om ekologisk bärodling på www.jordbruksverket.se/ekobar 1


Ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2, 3000 m2 tunnelodling Lena Andersson, Jordbruksverket, Christina Winter, Jordbruksverket, Bengt Håkansson, SLU Alnarp, Thilda Håkansson, HIR Malmöhus, Marcus Söderlind, LRF, Jönköping Läs mer om kalkylmodellen och de olika typföretagen i den förklarande texten på www.jordbruksverket.se/ekobar. Tabell 1. Omloppskalkyl, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Hösthallon

Skörd: 800 kg/1 000 m2, kalkylränta 6,0 %, självkostnadspris 17,99 kr/tråg, omloppstid 5 år År 0

År 1-4

År 5

Skörd, 200 g tråg

st

1 800

3 600

3 600

Bärförsäljning, 1:a kvalité

kr

32 375

64 749

64 749

Bärförsäljning, 2:a kvalité

kr

1 000

2 000

2 000

Miljöersättning och gårdsstöd

kr

950

950

950

Summa intäkter

kr

34 325

67 699

67 699

Skördebundna kostnader

kr

17 998

35 842

35 842

Arealbundna kostnader

kr

37 966

11 545

14 099

Summa särkostnader

kr

55 965

47 387

49 941

Administration

kr

500

500

500

Fasta maskinkostnader

kr

2 584

2 584

2 584

Byggnader

kr

2 239

2 239

2 239

Tunnlar

kr

6 220

6 220

6 220

Mark, certifiering

kr

355

355

355

Summa kostnader

kr

67 862

59 284

61 839

Överskott

kr

-33 538

8 415

5 861

1

3,465

0,747

Nuvärde

kr

-33 538

29 159

4 379

Summa nuvärde

kr

-33 538

-4 379

0

Nuvärdesfaktor

Hösthallon Känslighetsanalys för hur skörden påverkar självkostnadspriset för ekologisk odling av hösthallon i tunnel Skörden varierar 35 Självkostnadspris (kr/200g tråg)

33 31 29

27,41

27 25 23

21,13

21 17,99

19

16,10

17

14,84

15 400

500

600

700

800 Skörd (kg/1000 m2)

2

900

1000

1100

1200


Tabell 2. Etableringsår, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor, plantering 3000 m2 Skörd: 400 kg/1 000 m2 Intäkter

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Summa

Kommentar

Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité

st

1 800

17,99

32 375

självkostnadspris

Hallon, 2:a kvalité (10 %)

kg

40

25,00

1 000

Miljöersättning

0,1

7 500

750

Gårdsstöd

0,1

2 000

200

Stöd för kvalitetscertifiering

0

0

Summa intäkter

34 325

Särkostnader Arbete, odling

tim

83

155,00

12 865

Plantor

st

700

18,00

12 600

Termometer, hygrometer

st

1

500,00

500

Stolpar (2 m)

st

90

18,00

1 620

Virke till tvärslån

m

81

8,00

648

Jordankare

st

6

39,00

234

Vajer

m

1 400

1,00

1 400

Trådspännare

st

12

15,00

180

Clips

st

4 000

0,38

1 520

Mypex-väv

m2

490

4,60

2 254

Nötgödsel

ton

3

100,00

300

Växtskydd Drivmedel, traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad) Analyser

kr

1

1 150,00

1 150

tim

15

75,00

1 125

kWh

60

0,80

48

st

0,33

950,00

317

0,1

1000,00

100

36 861

3%

1 106

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa arealbundna kostnader tim

Plockning

tråg

79

155

12 203

tim

2

75,00

150

Tråg

st

1 800

0,70

1 260

Etikett

st

1 800

0,60

1 080

Papplåda

st

113

8,75

984

Drivmedel, traktor, skördebundet

inkl. spridning

1 Spurway + 1 bladanalys / 3 tunnlar

37 966

Arbete, skörd Plockning, sociala avgifter

mikroförökad plugg

36,5%

Transport

st

1 800

0,75

1 350

Försäljningskostnad

%

32 375

3%

971

Summa skördebundna kostnader

17 998

Summa särkostnader

55 965

Täckningsbidrag

-21 640

Samkostnader Maskiner

0,1

Bevattningscentral

0,1

6 614

661

Byggnader

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter

0,01

5 500

Tunnlar Arrende/jorddränta

19 221

1 922

55

Summa samkostnader

11 898

Resultat

-33538 (tabell 2 fortsätter på nästa sida)

3


Hösthallon

(tabell 2 forts.) Arbete Moment Markberedning

Arbete

Traktor

tim

tim

1

1

Uppsättning tunnlar

39

8

Luftning

10

Nedtagning av plast på hösten

3

Bäddläggning

1

Utläggning av Mypex-väv

1

Stolpsättning

3

Uppsättning av tvärslå och tråd

3

Plantering

9

Montering av droppbevattning

2

Växtskydd

2

Bevattning

2

Gräsklippning

1

Handrensning

3

Uppbindning Skörd, plockning

20 ggr á 0,5 tim 1 uppmärkning av bäddar 3

1

i hål

3 73

5,5 kg/tim

4

Skörd, intern transport

2

2

162

17

4

med lastare

1

Skörd, arbetsledning Summa

Kommentar


Tabell 3. Skördeår 1-4, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor Skörd: 800 kg/1 000 m2 Intäkter Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité Hallon, 2:a kvalité (10 %)

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Summa

Kommentar

tråg

3 600

17,99

64 749

självkostnadspris

80

25,00

2 000

Miljöersättning

kg

0,1

7 500

750

Gårdsstöd

0,1

2 000

200

Stöd för kvalitetscertifiering

0

0

Summa intäkter

67 699

Särkostnader Arbete, odling Pelleterad ekogödsel

tim

48

kg

120

4,00

480

1

1 150,00

1 150

samh.

1

1 260,00

1 260

tim

4

75,00

300

Växtskydd Humlor + Binab Drivmedel, traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad)

155,00

7 440

kWh

60

0,80

48

Clips

st

300

0,38

114

10 % svinn per år

Analyser

st

0,33

950,00

317

1 Spurway + 1 bladanalys/3 tunnlar

0,1

1000,00

100

11 209

3%

336

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa arealbundna kostnader

11 545

Arbete, skörd

tim

Plockning

tråg

156

155

24 250

tim

4

75,00

300

Tråg

st

3 600

0,70

2 520

Etikett

st

3 600

0,60

2 160

Papplåda

st

225

8,75

1 969

Transport

st

3 600

0,75

2 700

Försäljningskostnad

%

64 749

3%

Plockning, sociala avgifter Drivmedel, traktor,skördebundet

36,5%

1 942

Summa skördebundna kostnader

35 842

Summa särkostnader

47 387

Täckningsbidrag

20 313

Samkostnader Maskiner

0,1

19 221

1 922

Bevattningscentral

0,1

6 614

661

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

Byggnader Tunnlar Arrende/jorddränta

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter

0,01

5 500

55

1

8 415

8 415

Avskrivning, etablering Summa samkostnader Resultat

20 313 0 (tabell 3 fortsätter på nästa sida)

5


Hösthallon

(tabell 3 forts.) Arbete Arbete

Traktor

tim

tim

Pådragning av plast

12

1

Luftning

10

Moment

20 ggr á 0,5 tim

Nedtagning av plast på hösten

3

1

Gödsling

1

1

Skottgallring

3

Växtskydd

2

Bevattning

1

Gräsklippning

3

Handrensning

8

Skottborttagning, uppbindning

5

Skörd, plockning Skörd, arbetsledning Skörd, intern transport Summa

6

maj 1

145

5,5 kg/tim

7 4

4

204

8


Tabell 4. Skördeår 5, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor Skörd: 800 kg/1 000 m2 Intäkter Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité Hallon, 2:a kvalité (10 %)

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Summa

Kommentar

tråg

3 600

17,99

64 749

självkostnadspris

kg

Miljöersättning Gårdsstöd Stöd för kvalitetscertifiering

kr

80

25,00

2 000

0,1

7 500

750

0,1

2 000

200

0

0

Summa intäkter

67 699

Särkostnader Arbete, odling Pelleterad ekogödsel

tim

64

kg

120

4,00

480

1

1 150,00

1 150

samhälle

1

1 260,00

1 260

tim

4

75,00

300

Växtskydd Humlor + Binab Drivmedel, traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad)

155,00

9 920

kWh

60

0,80

48

Clips

st

300

0,38

114

10 % svinn per år

Analyser

st

0,33

950,00

317

1 Spurway + 1 bladanalys/3 tunnlar

0,1

1000,00

100

13 689

3%

411

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa arealbundna kostnader

14 099

Arbete, skörd

tim

Plockning

tråg

156

155

24 250

Plockning, sociala avgifter

32% tim

4

75,00

300

Tråg

st

3 600

0,70

2 520

Etikett

st

3 600

0,60

2 160

Papplåda

st

225

8,75

1 969

Transport

st

3 600

0,75

2 700

Försäljningskostnad

%

64 749

3%

Drivmedel, traktor, skördebundet

1 942

Summa skördebundna kostnader

35 842

Summa särkostnader

49 941

Täckningsbidrag

17 758

Samkostnader Maskiner

0,1

19 221

1 922

Bevattningscentral

0,1

6 614

661

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

Byggnader Tunnlar Arrende/jorddränta

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter

0,01

5 500

55

1

5 861

5 861

Avskrivning, etablering Summa samkostnader Resultat

17 758 0 (tabell 4 fortsätter på nästa sida)

7


Hösthallon

(tabell 4 forts.) Arbete Arbete

Traktor

tim

tim

Pådragning av plast

12

1

Luftning

10

Moment

20 ggr á 0,5 tim

Nedmontering av tunnlar

5

1

Gödsling

1

1

Skottgallring

3

Växtskydd

2

Bevattning

1

Gräsklippning

2

Handrensning

maj 1

8

Röjning

20

Skörd, plockning

145

Skörd, arbetsledning

5,5 kg/tim

7

Skörd, intern transport Summa

4

4

220

8

Tabell 5. Kostnader för bevattningscentral, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Pump varvtalsreglerad 23 m3/tim

Silfilter 400 l/min

Automatskåp och signalkabel

Stamledning 500 m PE100, 75 mm

Tryckreglerad droppslang och anslutningar på fälten

ha

5

5

5

5

5

Inköpspris

kr

39 000

6 200

10 000

51 000

110 000

Återstående livslängd

år

15

15

15

15

15

Restvärde

kr

0

0

0

0

0

Värdeminskning per år

kr

2 600

413

667

3 400

7 333

Räntesats

%

Odlingsareal

Annuitetsfaktor

8

Hösthallon

6%

6%

6%

6%

6%

0,103

0,103

0,103

0,103

0,103

Årskostnad

kr

4 016

638

1 030

5 251

11 326

Underhåll per år

%

5%

5%

5%

5%

5%

Underhållskostnad per år

kr

1 950

310

500

2 550

5 500

Kostnad per år

kr

5 966

948

1 530

7 801

16 826

Kostnad per ha och år

kr

1 193

190

306

1 560

3 365

Summa bevattningscentral per ha och år

kr

6 614

Summa

216 200


Tabell 6. Kostnader för byggnader, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag)

Hösthallon

Maskinhall, oisolerad plåthall 12 x 18 m

Inredning av personalutrymme i befintlig byggnad

Kyl i befintlig lokal 10,5 m2

Inhyrda bajamajor 5 månadshyror

5

5

5

5

Summa

Kapacitet (ton) Areal som betjänas Plåthall

310 000

Uppsättning

90 000

Markarbete

70 000

Elinstallation

40 000

Investering

510 000

300 000

100 000

25

15

10

20 400

20 000

10 000

6%

6%

6%

Avskrivningstid Värdeminskning per år Räntesats Annuitetsfaktor Årskostnad

0,078

0,103

0,136

39 896

30 889

13 587

Underhåll

1%

2%

5%

Underhåll

5 100

6 000

5 000

Totalkostnad per år

44 996

36 889

18 587

11 500

Årskostnad per ha

8 999

7 378

3 717

2 300

Tabell 7. Kostnader för tunnlar, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag)

Investering Investeringsstöd Investering Avskrivningstid Värdeminskning per år Räntesats Annuitetsfaktor Årskostnad

30%

22 394

Hösthallon

Tunnlar, 3 st, 8,5 x 115 m + stommar

Plast till tunnlar

132 000

19 000

39 600

1 900

92 400

17 100

12

4

7 700

4 275

6%

6%

0,119

0,289

11 021

4 935

Underhåll

2%

5%

Underhåll

1848

855

12 869

5 790

Årskostnad

9


Hösthallon

Tabell 8. Maskinkostnader, ekologisk odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Traktor med frontlastare 50 kW Odlingsareal

Kompakttraktor 50 kW

Plog+harvar + vagn, beg. traktorredskap

Fläktspruta

Bäddläggare

Plastläggare

Gräsklippare Begagnad betesputsare

Gödselspridare som radgödslar

Skördevagnar 40 st

Handredskap

ha

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

tim

200

200

10

30

5

5

20

10

400

2000

Inköpspris

kr

100 000

300 000

40 000

50 000

22 000

25 000

10 000

14 000

12 000

10 000

Återstående livslängd

år

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

Restvärde

kr

30 000

150 000

8 000

10 000

10 000

10 000

2 000

4 000

0

0

Värdeminskning per år

kr

8 750

18 750

4 000

5 000

1 500

1 875

1 600

2 000

2 400

2 000

Räntesats

%

Årlig användningstid

Annuitetsfaktor

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

0,237

0,237

0,237

0,237

Årskostnad

kr

13 073

33 155

5 633

7 041

2 532

3 016

2 019

2 614

2 849

2 374

Nypris

kr

300 000

300 000

150 000

50 000

22 000

25 000

30 000

14 000

12 000

10 000

Underhåll per 1000 kr nypris

kr/tim

0,14

0,14

0,7

1,5

1,5

1

2

1,5

0

0

kr

8 400

8 400

1 050

2 250

165

125

1 200

210

0

0

Kostnad per år

kr

21 473

41 555

6 683

9 291

2 697

3 141

3 219

2 824

2 849

2 374

Kostnad per ha och år

kr

4 295

8 311

1 337

1 858

539

628

644

565

570

475

Underhållskostnad per år

Summa

Redskapskostnad 19 221

10


Konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2, 3000 m2 tunnelodling Tabell 9. Omloppskalkyl, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Hösthallon

Skörd: 1 500 kg/1 000 m2, kalkylränta 6,0 %, självkostnadspris 12,79 kr/tråg, omloppstid 5 år År 0

År 1-4

År 5

Skörd, 200 g tråg

st

3 750

7 500

7 500

Bärförsäljning, 1:a kvalité

kr

47 981

95 962

95 962

Bärförsäljning, 2:a kvalité

kr

0

0

0

Gårdsstöd

kr

200

200

200

Intäkter

kr

48 181

96 162

96 162

Skördebundna kostnader

kr

32 638

64 345

64 345

Arealbundna kostnader

kr

38 793

11 014

13 806

Summa särkostnader

kr

71 431

75 360

78 151

Administration

kr

500

500

500

Fasta maskinkostnader

kr

2 638

2 638

2 638

Byggnader

kr

2 239

2 239

2 239

Tunnlar

kr

6 220

6 220

6 220

Mark, certifiering

kr

354

354

354

Summa kostnader

kr

83 381

87 311

90 102

Överskott

kr

-35 200

8 852

6 060

1

3,465

0,747

Nuvärdesfaktor Nuvärde

kr

-35 200

30 672

4 529

Summa nuvärde

kr

-35 200

-4 529

-0

Hösthallon

Känslighetsanalys för hur skörden påverkar självkostnadspriset för ekologisk odling av hösthallon i tunnel Skörden varierar 20 Självkostnadspris (kr/200g tråg)

19 18 17 16

15,99

15

13,99

14

12,79

13

12,00

12

11,43

11 10 900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

Skörd (kg/1000 m2)

11


Tabell 10. Etableringsår, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor, plantering 3000 m2 Skörd: 750 kg/1 000 m2 Intäkter

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité

st

3 750

Hallon, 2:a kvalité

kg

0

Gårdsstöd Stöd för kvalitetscertifiering

0,1 kr

Summa 12,79

Kommentar 47 981

självkostnadspris

0 2 000

0

200 0

Summa intäkter

48 181

Särkostnader Arbete, odling

tim

86

155,00

13 330

Plantor

st

Termometer, hygrometer

st

700

18,00

12 600

1

500,00

500

Stolpar (2 m) Virke till tvärslån

st

90

18,00

1 620

m

81

8,00

Jordankare

648

st

6

39,00

234

Vajer

m

1 400

1,00

1 400

Trådspännare

st

12

15,00

180

st

4 000

0,38

1 520

m2

490

4,60

2 254 465

Clips Mypex-väv Näringsbevattning

kr

1

465,00

Grundgödsel NPK 11-5-18

kg

25

4,90

123

Växtskydd

kr

1

1 200,00

1 200

Drivmedel, traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad) Analyser

tim

15

75,00

1 125

kWh

60

0,80

48

st

0,33

950,00

317

0,1

1000,00

100

37 663

3%

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa särkostnader tim

Plockning

tråg

Drivmedel, traktor skördebundet

1 Spurway + 1 bladanalys/3 tunnlar

1 130 38 793

Arbete skörd Plockning, sociala avgifter

mikroförökad plugg

137

155

21 235 0

36,5%

0

tim

3

75,00

225

Tråg

st

3 750

0,70

2 625

Etikett

st

3 750

0,60

2 250

Papplåda

st

234

8,75

2 051

Transport

st

3 750

0,75

2 813

Försäljningskostnad

%

47 981

3%

1 439

Summa skördebundna kostnader

32 638

Summa särkostnader

71 431

Täckningsbidrag

-23 250

Samkostnader Maskiner

0,1

Bevattningscentral

0,1

7 287

729

Byggnader

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter, IP

0,01

5 400

Tunnlar Arrende/jorddränta

19 088

1 909

54

Summa samkostnader

11 951

Resultat

-35200 (tabell 10 fortsätter på nästa sida)

12


Hösthallon

(tabell 10 forts.) Arbete Moment Markberedning

Arbete

Traktor

tim

tim

1

1

Uppsättning, tunnlar

39

8

Luftning

10

Nedtagning av plast på hösten

3

Bäddläggning

1

Utläggning av Mypex-väv

1

Stolpsättning

3

Uppsättning av tvärslå och tråd

3

Plantering

9

Montering av droppbevattning

2

Växtskydd

3

Näringsbevattning

4

Gräsklippning

1

Handrensning

3

Uppbindning Skörd, plockning

20 ggr á 0,5 tim 1 uppmärkning av bäddar 3 1 1

i hål

3 125

6 kg/tim

Skörd, arbetsledning

6

Skörd, intern transport

6

3

223

18

Summa

med lastare

13


Tabell 11. Skördeår 1-4, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor Skörd: 1 500 kg/1 000 m2 Intäkter Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité Hallon, 2:a kvalité

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Summa

Kommentar

tråg

7 500

12,79

95 962

självkostnadspris

kg

Gårdsstöd Stöd för kvalitetscertifiering

0 0,1

kr

2 000

0

200 0

Summa intäkter

96 162

Särkostnader Arbete, odling

tim

49

155,00

7 595

Näringsbevattning

1

595,00

595

Växtskydd

1

1 200,00

1 200

samh.

1

500,00

500

tim

3

75,00

225

Humlor Drivm. traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad)

kWh

60

0,80

48

Clips

st

300

0,38

114

10 % svinn per år

Analyser

st

0,33

950,00

317

1 Spurway + 1 bladanalys/3 tunnlar

0,1

1000,00

100

10 694

3%

321

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa arealbundna kostnader

11 014

Arbete, skörd

tim

Plockning

tråg

268

155

41 540

tim

6

75,00

450

Tråg

st

7 500

0,70

5 250

Etikett

st

7 500

0,60

4 500

Papplåda

st

469

8,75

4 102

Transport

st

7 500

0,75

5 625

Försäljningskostnad

%

95 962

3%

Plockning, sociala avgifter Drivm. traktor, skördebundet

36,5%

2 879

Summa skördebundna kostnader

64 345

Summa särkostnader

75 360

Täckningsbidrag

20 802

Samkostnader Maskiner

0,1

19 088

1 909

Bevattningscentral

0,1

7 287

729

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

Byggnader Tunnlar Arrende/jorddränta

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter, IP

0,01

5 400

54

Avskrivning, etablering

1

8 852

8 852

Summa samkostnader Resultat

20 802 0 (tabell 11 fortsätter på nästa sida)

14


Hösthallon

(tabell 11 forts.) Arbete Arbete

Traktor

tim

tim

Pådragning av plast

12

1

Luftning

10

Moment

Nedtagning av plast på hösten

3

Skottgallring

3

Växtskydd

3

Näringsbevattning

4

Gräsklippning

1

Handrensning

8

Skottborttagning, uppbindning Skörd, plockning Skörd, arbetsledning Skörd, intern transport Summa

20 ggr á 0,5 tim 1 maj 1

5 250

6 kg/tim

12 6

6

317

9

15


Tabell 12. Skördeår 1-4, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Areal: 1 000 m2, 700 plantor Skörd: 1 500 kg/1 000 m2 Intäkter Hallon, 200 g tråg, 1:a kvalité Hallon, 2:a kvalité

Hösthallon Enhet

Kvantitet

á-pris

Summa

Kommentar

tråg

7 500

12,79

95 962

självkostnadspris

0,1

2 000

200

kg

Gårdsstöd Stöd för kvalitetscertifiering

kr

0 0

0

Summa intäkter

96 162

Särkostnader Arbete, odling

tim

66

155,00

10 230

1

595,00

595

1

1 200,00

1 200

1

500,00

500

tim

4

75,00

300

kWh

60

0,80

48

Näringsbevattning Växtskydd Humlor Drivmedel, traktor, arealbundet Bevattning (elkostnad)

samhälle

Clips

st

300

0,38

114

10 % svinn per år

Analyser

st

0,33

950,00

317

1 Spurway + 1 bladanalys/3 tunnlar

0,1

1000,00

100

13 404

3%

Rådgivning Ränta, rörelsekapital Summa arealbundna kostnader Arbete, skörd Plockning Plockning, sociala avgifter Drivmedel, traktor,skördebundet

402 13 806

tim

268

155

41 540

tråg 36,5% tim

6

75,00

450

Tråg

st

7 500

0,70

5 250

Etikett

st

7 500

0,60

4 500

Papplåda

st

469

8,75

4 102

Transport

st

7 500

0,75

5 625

Försäljningskostnad

%

95 962

3%

2 879

Summa skördebundna kostnader

64 345

Summa särkostnader

78 151

Täckningsbidrag

18 011

Samkostnader Maskiner

0,1

Bevattningscentral

0,1

7 287

729

Byggnader

0,1

22 394

2 239

0,33

18 659

6 220

0,1

3 000

300

Administration, övriga samkostnader

0,01

50 000

500

Certifieringsavgifter, IP

0,01

5 400

54

Avskrivning, etablering

1

6 060

Tunnlar Arrende/jorddränta

Summa samkostnader Resultat

19 088

1 909

6 060 18 011 0 (tabell 12 fortsätter på nästa sida)

16


Hösthallon

(tabell 12 forts.) Arbete Moment

Arbete

Traktor

tim

tim

Pådragning av plast

12

1

Luftning

10

Nedmontering av tunnlar

20 ggr á 0,5 tim

5

Skottgallring

3

Växtskydd

3

Näringsbevattning

4

Gräsklippning

1

Handrensning

Kommentar

2 maj 1

8

Röjning

20

Skörd, plockning

250

Skörd, arbetsledning

6 kg/tim

12

Skörd, intern transport Summa

6

6

334

10

Tabell 13. Kostnader för bevattningscentral, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag) Pump varvtalsreglerad 23 m3/tim

Silfilter Gödselinjektor 400 l/ vattendriven en min stamlösning 25 m3/tim

Hösthallon

Automatskåp Stamledning Tryckreglerad och signalkabel 500 m PE100, droppslang och 75 mm anslutningar på fälten

Odlingsareal

ha

5

5

5

5

5

5

Inköpspris

kr

39 000

6 200

22 000

10 000

51 000

110 000

Återstående livslängd

år

15

15

15

15

15

15

Restvärde

kr

0

0

0

0

0

1

Värdeminskning per år

kr

2 600

413

1 467

667

3 400

7 333

Räntesats

%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

0,103

0,103

0,103

0,103

0,103

0,103

kr

4 016

638

2 265

1 030

5 251

11 326

Annuitetsfaktor Årskostnad Underhåll per år

%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Underhållskostnad per år

kr

1 950

310

1 100

500

2 550

5 500

Kostnad per år

kr

5 966

948

3 365

1 530

7 801

16 826

Kostnad per ha och år

kr

1 193

190

673

306

1 560

3 365

Summa bevattningscentral per ha och år

kr

7 287

Summa

238 200

17


Tabell 14. Kostnader för byggnader, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag)

Hösthallon

Maskinhall, oisolerad plåthall 12 x 18 m

Inredning av personalutrymme i befintlig byggnad

Kyl i befintlig lokal 10,5 m2

Inhyrda bajamajor 5 månadshyror

5

5

5

5

Summa

Kapacitet (ton) Areal som betjänas Plåthall

310 000

Uppsättning

90 000

Markarbete

70 000

Elinstallation

40 000

Investering

510 000

300 000

100 000

25

15

10

20 400

20 000

10 000

6%

6%

6%

Avskrivningstid Värdeminskning per år Räntesats Annuitetsfaktor Årskostnad

0,078

0,103

0,136

39 896

30 889

13 587

Underhåll

1%

2%

5%

Underhåll

5 100

6 000

5 000

Totalkostnad per år

44 996

36 889

18 587

11 500

Årskostnad per ha

8 999

7 378

3 717

2 300

Tabell 15. Kostnader för tunnlar, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag)

Investering Investeringsstöd Nettoinvestering Avskrivningstid Värdeminskning per år Räntesats Annuitetsfaktor Årskostnad

30%

22 394

Hösthallon

Tunnlar, 3 st, 8,5 x 115 m. Stommar

Plast till tunnlar

132 000

19 000

39 600

1 900

92 400

17 100

12

4

7 700

4 275

6%

6%

0,119

0,289

11 021

4 935

Underhåll

2%

5%

Underhåll

1 848

855

12 869

5 790

Årskostnad

18


Hösthallon

Tabell 16. Maskinostnader, konventionell odling av hösthallon i tunnel, typföretag 2 (större företag)

Odlingsareal Årlig användningstid

ha

Traktor med frontlastare 50 kW

Kompakttraktor 50 kW

Plog+harvar + vagn, beg. traktorredskap

Fläktspruta

Ogrässpruta ombyggd enradig bandspruta, frontmonterad

Bäddläggare

Plastläggare

Gräsklippare Begagnad betesputsare

Skördevagnar 40 st

Handredskap

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

tim

200

200

10

30

20

5

5

20

400

2000

Inköpspris

kr

100 000

300 000

40 000

50 000

10 000

22 000

25 000

10 000

12 000

10 000

Återstående livslängd

år

8

8

8

8

8

8

8

5

5

5

Restvärde

kr

30 000

150 000

8 000

10 000

2 000

10 000

10 000

2 000

0

0

Värdeminskning per år

kr

8 750

18 750

4 000

5 000

1 000

1 500

1 875

1 600

2 400

2 000

Räntesats

%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

0,161

0,237

0,237

0,237

kr

13 073

33 155

5 633

7 041

1 408

2 532

3 016

2 019

2 849

2 374

Annuitetsfaktor Årskostnad Nypris

kr

300 000

300 000

150 000

50 000

25 000

22 000

25 000

30 000

12 000

10 000

kr/tim

0,14

0,14

0,7

1,5

1,5

1,5

1

2

0

0

kr

8 400

8 400

1 050

2 250

750

165

125

1 200

0

0

Kostnad per år

kr

21 473

41 555

6 683

9 291

2 158

2 697

3 141

3 219

2 849

2 374

Kostnad per ha och år

kr

4 295

8 311

1 337

1 858

432

539

628

644

570

475

Underhåll per 1000 kr nypris Underhållskostnad per år

Summa

Redskapskostnad 19 088

19


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se ISSN 1102-8025 OVR 291:3

ovr291_3  

This is the description

ovr291_3  

This is the description