Page 1

Lathund Så här söker du t e n r e t n I å p t e skolmjölksstöd

www.jordbruksverket.se


skolmjölksstöd

Här kan du läsa om hur du söker skolmjölksstöd i e-tjänsten Skolmjölk.

Innehållsförteckning Så här loggar du in

3

Så här fyller du i beräkningsunderlaget

4

Du kan ändra uppgifter som du har fyllt i 5 När du är klar med registreringen 6 Skicka in ansökan

7

Om du har fyllt i fel uppgifter 7 Skicka ansökan till Jordbruksverket 8 Ändra uppgifter

8

Du kan skriva ut rapporter

10

Anmäl dig till e-tjänsten Innan du börjar använda e-tjänsten måste du anmäla dig till tjänsten. Det gör du enkelt genom att fylla i en blankett och skicka eller faxa den till oss. Blanketten hittar du på www.jordbruksverket.se i vår webbutik.

Om du har frågor Om du har frågor kan du kontakta oss via e-post. Adressen är skolmjolk@jordbruksverket.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer 036–15 50 00.

2


skolmjölksstöd

Så här loggar du in 1. Gå till www.jordbruksverket.se. 2. Klicka på ”Självservice (e-tjänster)”. 3. Då kommer du till en sida med Jordbruksverkets alla tjänster. Du hittar tjänsten Skolmjölk till vänster på den sidan. 4. Logga in genom att klicka på den typ av e-legitimation som du vill logga in med och följ instruktionerna som kommer.

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle Startsida

Möjligheter på landsbygd

Stöd

Miljö och klimat

Odling

Djur

Handel

Tillsyn

Välkommen till Jordbruksverkets självservice E-tjänster

Jordbruksverkets e-tjänster är självservice för dig som vill göra ärenden direkt på webben när det passar dig bäst. Det finns många fördelar med detta. Du ser alltid den senast uppdaterade informationen och det är mindre risk att du gör fel om du rapporterar in uppgifterna direkt via internet.

Lantbrukare med djur

Utveckla företag och landsbygd

Söka stöd för lantbrukare

Handel med länder utanför EU

Djurhälsopersonal

Självservice (e-tjänster) Rapporter, broschyrer och blanketter Mina sidor

Fastighetsdeklaration

Vad är e-legitimation?

Blanketter Kunskap för lantbrukar

klicka

Är du rådgivare? Kontakt

Skolmjölk

Sök uppgifter

Utövar du tillsyn?

3

Konsument


skolmjölksstöd

Så här fyller du i beräkningsunderlaget När du klickar på Beräkningsunderlag kommer du till en sida där alla dina registrerade skolor och förskolor finns i en lista. Behöver du lägga till eller ta bort någon skola eller förskola kan du läsa om hur du gör det på sidan 8 under rubriken Ändra uppgifter. Nu ska du fylla i uppgifter som ligger till grund för stödet. Uppgifterna ska gälla för den termin som du söker stödet för. Klicka på den skola eller förskola som du vill fylla i uppgifter för och gör det här: • Fyll i antal dagar som skolan eller förskolan har haft öppet. Antal skoldagar är redan ifyllt med Skolverkets uppgifter. Uppgifter går att ändra. 1 • Kontrollera antal inskrivna elever. Ändra om det inte stämmer. 2 • Avdraget för mjölk och ost i matlagning är ifyllt i förväg med 10 procent. Det går att ändra till 0 procent men bara om förskolan eller skolan köper mat från ett externt företag. Får förskolan eller skolan mat från ett tillagningskök eller liknande ska avdraget vara 10 procent. 3 • Kontrollera avdraget för andra förbrukare. Som andra förbrukare räknas till exempel personal och fritidsbarn. Se exempel på hur du räknar ut detta längst bak i den här lathunden. 4 • Klicka på ”Bekräfta”. Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlag

STARTSIDA

ÄNDRA UPPGIFTER

ANSÖKAN

ARKIV

KONTAKT

Beräkningsunderlag

BERÄKNINGSUNDERLAG TESTSKOLAN HT 2012

• • 10 • 1 • 83

Antal undervisningsdagar för terminen.

366

Antal inskrivna elever/barn. Avdrag i procent för mjölk/ost i matlagning. Avdrag i procent för andra förbrukare.

1 2 3 4

30 378

Antal dagsresoner.

7 594,50

Max liter mjölk som stöd kan sökas för

BEKRÄFTA

klicka

4


skolmjölksstöd

• Fyll i totalt inköpta kvantiteter för den aktuella skolan eller förskolan i kolumnen längst till vänster. Här ska även matlagningskvantiteterna ingå. 1 • Klicka på ”Spara”. Nu räknar systemet ut alla avdrag som behövs. 2 • Klicka på ”Klar för ansökan”. Knappen ändras då till ”Ej klar för ansökan”. 3 • Klicka på ”Nästa skola/förskola” eller ” Till beräkningsunderlag”. Har du fler skolor eller förskolor fortsätter du att registrera uppgifterna på respektive skola eller förskola. 4

Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlag

BERÄKNINGSUNDERLAG TESTSKOLAN HT 2012 Antal undervisningsdagar för terminen.

78

Antal inskrivna elever/barn.

45

Avdrag i procent för mjölk/ost i matlagning.

10

Avdrag i procent för andra förbrukare.

3

Antal dagsresoner.

3510

Max liter mjölk som stöd kan sökas för

877,50 BEKRÄFTA

Inköpta kvantiteter liter mjölk, kg ost

Avdrag mjölk/ost i matlagning, liter mjölk, kg ost

Avdrag förbr. %

Avdrag andra förbr. liter mjölk, kg ost

Mjölk, oavsett fetthalt

3,00

Naturell youghurt och filmjölk, oavsett fetthalt

3,00

Avdrag 0,25litersregeln liter mjölk, kg ost

Återstående kvantiteter liter mjölk, kg ost

• 1 Hårdost, oavsett fetthalt

3,00 0

Summa återstående kvantiteter i liter:

877,50

Max liter som stöd kan sökas för: Gjorda avdrag för 0,25-litersregeln i liter:

0

Preliminärt stödbelopp SEK:

0

SPARA

TA BORT BER. UNDERLAG

• 2

KLAR FÖR ANSÖKAN

SKRIV UT

• 3 Nästa skola/förskola > >

• 4 Till beräkningsunderlag (lista)

5


skolmjölksstöd

Beräkningsunderlag

Beräkningsunderlag

Du kan ändra uppgifter som du har fyllt i Om du upptäcker att du fyllt i en felaktig uppgift eller om du vill ändra inköpt kvantitet i BERÄKNINGSUNDERLAG TESTSKOLAN HTså 2012här: beräkningsunderlaget gör du 78

Antal undervisningsdagar för terminen.

• Gå till det aktuella beräkningsunderlaget. Antal inskrivna elever/barn.

45

• Klicka påför”Ej klari för ansökan”. 1 Avdrag i procent mjölk/ost matlagning.

10

• Ändra uppgifterna. 2 Avdrag i procent för andra förbrukare.

3

Antal dagsresoner.

3510

• Klicka på ”Spara”. 3

Max liter mjölk som stöd kan sökas för

877,50

• Klicka på ”Klar för ansökan”. 4

BEKRÄFTA

Inköpta kvantiteter liter mjölk, kg ost

Avdrag mjölk/ost i matlagning, liter mjölk, kg ost

Avdrag förbr. %

Mjölk, oavsett fetthalt Naturell youghurt och filmjölk, oavsett fetthalt

Avdrag andra förbr. liter mjölk, kg ost

Avdrag 0,25litersregeln liter mjölk, kg ost

Återstående kvantiteter liter mjölk, kg ost

3,00 3,00

• 2

Hårdost, oavsett fetthalt

3,00 0

Summa återstående kvantiteter i liter:

877,50

Max liter som stöd kan sökas för: Gjorda avdrag för 0,25-litersregeln i liter:

0

Preliminärt stödbelopp SEK:

0

SPARA

TA BORT BER. UNDERLAG

• 3

EJ KLAR FÖR ANSÖKAN

SKRIV UT

• 1• 4 Nästa skola/förskola > >

Till beräkningsunderlag (lista)

klicka

När du är klar med registreringen När du har fyllt i alla uppgifter ska du klicka på Till beräkningsunderlag (lista). På sidan Beräkningsunderlag (lista) ska alla skolor och förskolor som är registrerade och klara ha ett datum och ett X under ”Klar för ansökan”. Uppgifterna för dessa skolor kommer att följa med till sidan ”Ansökan”.

Fattas det ett datum eller ett X på någon skola eller förskola? Om det fattas datum eller X på någon skola eller förskola ska du göra så här: • Gå till skolans eller förskolans beräkningsunderlag. • Kontrollera det här: – Att uppgifter är registrerade. Om uppgifterna saknas ska du fylla i dem och spara. – Att knappen visar ”Ej klar för ansökan”. Om knappen visar ”Klar för ansökan” ska du klicka på knappen. • Är alla uppgifter korrekta ska du klicka på ”Färdigställ ansökan”.

6


skolmjölksstöd

Skicka in ansökan För att skicka in ansökan ska du gå till en sida som heter ”Färdigställ ansökan”. Den kan du komma till antingen från sidan ”Beräkningsunderlag” eller från sidan ”Ansökan”. Färdigställa ansökan

Färdigställa ansökan

STARTSIDA

ÄNDRA UPPGIFTER

ANSÖKAN

ARKIV

KONTAKT

Färdigställa ansökan

Läs in underlag till ansökan via fil

Välj termin:

HT 2010

ANSÖKAN HT 2010 (med kopplade beräkningsunderlag)

Inköpta kvantiteter liter mjölk, kg ost

Avdrag mjölk/ost i matlagning, liter mjölk, kg ost

Avdrag förbr. %

Avdrag andra förbr. liter mjölk, kg ost

Avdrag 0,25litersregeln liter mjölk, kg ost

Mjölk, oavsett fetthalt Naturell youghurt och filmjölk, oavsett fetthalt Hårdost, oavsett fetthalt

000

Summa återstående kvantiteter i liter:

• 1

SPARA

KLAR FÖR ATTEST

På sidan ”Färdigställ ansökan” kan du se uppgifterna från dina beräkningsunderlag. • Klicka på Spara. 1

klicka

• Klicka på ”Klar för attest”. Knappen ändras då till ”Ej klar för attest”.

Om du har fyllt i fel uppgifter Om du upptäcker att du har fyllt i fel uppgifter ska du göra så här: • Klicka på ”Ej klar för attest”. • Gå tillbaka till det beräkningsunderlag som är fel och klicka på ”Ej klar för ansökan”. • Ändra uppgifterna. • Klicka på ”Spara”. • Klicka på ”Klar för ansökan”. • Gå tillbaka till ”Beräkningsunderlag (lista)”. Kontrollera att det finns ett datum och ett X på alla skolor och förskolor. • Klicka på ”Sammanställ ansökan”. • Klicka på ”Klar för attest”.

7


skolmjölksstöd

Skicka ansökan till Jordbruksverket För att attestera och skicka in ansökan till Jordbruksverket ska du göra så här: • Klicka på ”Till attestera ansökan”. • Skriv in ditt lösenord. Nu får du ett meddelande att du har skickat in ansökan. Du får också ett journalnummer. När du har skickat in din ansökan kan du inte ändra något. Upptäcker du några fel kan du kontakta oss via e-post. Adressen är skolmjolk@jordbruksverket.se. Du kan också ringa till oss på telefonnummer 036–15 50 00.

Ändra uppgifter På sidan ”Ändringsanmälan” kan du ta bort och lägga till skolor och förskolor. Så här gör du: • Välj vilken termin ändringen gäller för. • Klicka på pilen till höger om ”Välj skola/förskola”. Då kommer det upp en lista på alla skolor eller förskolor.

Ändringsanmälan Välj skola/förskola Ändringsanmälan Skapa ny skola/förskola

STARTSIDA

[0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan ÄNDRA UPPGIFTERPytteskola ANSÖKAN [0000-00-00][0000-00-00]- Fågelskolan [0000-00-00]- Bergaskolan [0000-00-00]- Lundaskolan [0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan [0000-00-00]- Pytteskola [0000-00-00]- Fågelskolan [0000-00-00]- Bergaskolan [0000-00-00]- Lundaskolan [0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan

ARKIV

KONTAKT

Ändringsanmälan

Välj termin

Välj skola/förskola

Välj skola/förskola

klicka BEKRÄFTA

TA BORT SKOLA/FÖRSKOLA

8

SKRIV UT LISTA


skolmjölksstöd

Ändringsanmälan Välj skola/förskola Ändringsanmälan Skapa ny skola/förskola

• För att ta bort en skola eller förskola ska du klicka på den skola eller förskola som du [0000-00-00]Lindebergsskolan ska ta bort. [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan

[0000-00-00]Katedralsskolan • STARTSIDA Klicka därefter på knappen ”Ta bort skola/förskola”. ÄNDRA UPPGIFTER ANSÖKAN ARKIV KONTAKT

Välj termin

[0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00][0000-00-00]-

Välj skola/förskola

Välj skola/förskola

Ändringsanmälan

Pytteskola Fågelskolan Bergaskolan Lundaskolan Lindebergsskolan Kulladalsskolan Östraportsskolan Katedralsskolan Pytteskola Fågelskolan Bergaskolan Lundaskolan Lindebergsskolan Kulladalsskolan Östraportsskolan Katedralsskolan

BEKRÄFTA

TA BORT SKOLA/FÖRSKOLA

SKRIV UT LISTA

klicka • För att lägga till en skola eller förskola ska du klicka på ”Skapa ny skola/förskola”. • Registrera uppgifterna och klicka på ”Bekräfta”.

Ändringsanmälan Välj skola/förskola Ändringsanmälan Skapa ny skola/förskola

STARTSIDA

[0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan ÄNDRA UPPGIFTERPytteskola ANSÖKAN [0000-00-00][0000-00-00]- Fågelskolan [0000-00-00]- Bergaskolan [0000-00-00]- Lundaskolan [0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan [0000-00-00]- Pytteskola [0000-00-00]- Fågelskolan [0000-00-00]- Bergaskolan [0000-00-00]- Lundaskolan [0000-00-00]- Lindebergsskolan [0000-00-00]- Kulladalsskolan [0000-00-00]- Östraportsskolan [0000-00-00]- Katedralsskolan

cka kliARKIV

KONTAKT

Ändringsanmälan

Välj termin

Välj skola/förskola

Välj skola/förskola

BEKRÄFTA

TA BORT SKOLA/FÖRSKOLA

klicka 9

SKRIV UT LISTA


Så här räknar du ut procentsatsen för andra förbrukare Observera att om det finns fritidsverksamhet på de skolor som du söker stöd för ska fritidsbarnen räknas som ”andra förbrukare”. Andra exempel på andra förbrukare är lärare, förskolepersonal och annan personal. I vissa fall skickar skolor även mat till äldreomsorgen, i sådana fall ska även dessa räknas som andra förbrukare. Så här räknar du fram avdraget för andra förbrukare 1 Räkna ut det totala antalet förbrukare per enhet, det vill säga hur många förskolebarn, skolelever och personal som äter lunch. För grundskolor ska man även lägga till det antal elever och personal som äter frukost och mellanmål på fritidsverksamheten per dag. För att ta fram siffra på antalet förskolebarn och skolbarn som äter lunch varje dag kan man räkna med det antalet barn som är registrerade i förskolan eller skolan. För att ta fram siffra på antalet barn som äter frukost och mellanmål på fritidsverksamheten varje dag kan man räkna med det antalet barn som är inskrivna i fritidsverksamheten. Exempel: I exempelskolan finns 150 grundskolelever registrerade. I lunchmatsalen äter även 10 vuxna ur personalen lunch varje dag. 38 av grundskoleleverna är inskrivna på fritidsverksamheten där de serveras frukost och mellanmål. På fritidsverksamheten äter även 2 vuxna ur personalen frukost och mellanmål varje dag. Det totala antalet förbrukare i exempelskolan är 200 stycken. 2 Räkna ut antalet andra förbrukare per enhet, det vill säga hur många måltider serveras per dag till andra än till förskolebarn eller till skolelever under ordinarie skoltid. Här ska du alltså räkna den personal som äter lunch på förskolan eller skolan per dag. För grundskolor ska du även räkna det antal barn som är inskrivna i fritidsverksamheten och den personal som äter frukost och mellanmål på fritidsverksamheten per dag. Exempel: I exempelskolan serveras lunch till 10 personer ur personalen per dag. Fritidsverksamheten har 38 barn inskrivna, där äter även 2 personer ur personalen frukost och mellanmål varje dag. Antalet andra förbrukare i exempelskolan är alltså 50 personer. 3 Ta siffran du räknat fram för andra förbrukare och dela den med siffran du räknat fram för det totala antalet som skolan serverar måltider till varje dag, den siffra du får fram multiplicerar du sedan med 100. Då får du fram en lämplig storlek på procentavdraget för andra förbrukare. Exempel: I exempelskolan serveras 200 mål mat varje dag, 50 av dessa serveras till andra förbrukare. (50/200)x100=25. Antalet andra förbrukare som exempelskolan ska räkna med i sin ansökan om skolmjölkstöd är 25 %.

10


Lättläst svenska

Du kan skriva ut rapporter I tjänsten kan du skriva ut olika rapporter på papper: • Beräkningsunderlag för varje enhet • Utbetalningsbesked • Utbetalningsbesked per skola eller förskola • Elevförteckning Du hittar rapporterna under ”Arkiv”. Arkiv

Arkiv

STARTSIDA

ÄNDRA UPPGIFTER

ANSÖKAN

ARKIV

KONTAKT

Arkiv

Välj rapport

Välj rapport

Välj termin

Välj termin

• Klicka på den rapport som du vill skriva ut. • Välj termin och eventuellt enhet. • Rapporten öppnas i ett nytt fönster. • Skriv ut.

11


OVR217

Illustration: Bo Nordin

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) 036-15 50 00 (växel) www.jordbruksverket.se

ovr217v2  
ovr217v2  

This is the description