Page 1

Anvisningar till ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid!

Var finns blanketter? Alla blanketter och anvisningar finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se Jordbruksverket • Jordbruksverket http:/www.jordbruksverket.se/ Jordbruksverket • Jordbruksverket

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle

Start

Landsbygdsutveckling

Stöd

Skriv ditt sökord

Miljö och klimat Odling

Djur

Handel

Tillsyn

Djurhälsopersonal

Rapporter, broschyrer och blanketter

Självservice (e-tjänster)

Nyheter

Finns din hund i hundregistret?

Sök

Konsument

Mina sidor Remisser

Jobba hos oss

15 januari Jordbruksverket 14 januari Jordbruksverket 13 januari Jordbruksverket 12 januari Jordbruksverket Fler nyheter

Kundtjänst

Mest efterfrågat

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Jordbruksverket

Ring kundtjänst 0771-223 223

Jordbruksverket

Kontakta oss »

Jordbruksverket

Jordbruksverket

Snabblänkar Ta del av statistiken » Läs våra författningar » Matlandet Sverige »

Jordbruksverket Jordbruksverket

Distriktveterinärerna »

Du hittar blanketten och anvisningen på Jordbruksverkets webbutik, se pilen ovan.

Anvisningar till ansökan om

utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer för frukt och grönsaker


Anvisningar till ansökan

Så här fyller du i blanketten A. Producentorganisationens uppgifter Skriv namn, adress och organisationsnummer till producentorganisationen

A. Producentorganisationens uppgifter

Namn och adress

Organisationsnummer

E-postadress

Kontaktperson/er

Telefonnummer (även riktnummer)

1. 2. 3.

Fyll i uppgifter om producentorganisationens kontaktperson/-er

B. Kvartal som du söker förskott för B. Kvartal som du söker förskott för

Från och med - till och med (år, månad, dag)

Här ska du ange den period (kvartal) som du söker förskott för. Producentorganisationen kan bara söka förskottsutbetalning för den del av stödet som motsvarar de förutsedda utgifterna under den period (kvartal) du söker förskott för.

Du som har ett godkänt verksamhetsprogram har möjlighet söka utbetalning av förskott senast: den 31 januari (för perioden 1 januari – 31 mars) den 30 april (för perioden 1 april – 30 juni) den 31 juli (för perioden 1 juli – 30 september) den 31 oktober (för perioden 1 oktober – 31 december)

2


Anvisningar till ansökan

C. Totalt ansökt förskott för kvartalet C.Totalt ansökt förskott för kvartalet kronor

Du ska redovisa det belopp du söker förskott för det aktuella kvartalet. Förskottsbeloppet ska vara minst 100 000 kronor. Jordbruksverket kan bara betala ut förskott under förutsättning att producentorganisationen ställer en säkerhet som motsvarar minst 110 procent av det ansökta förskottsbeloppet. Du ska redovisa säkerheten i form av bankgaranti, det vill säga du ska sätta in pengarna på Jordbruksverkets bankgirokonto nr. 5693-2304. På avin ska du ange företagets organisationsnummer och det verksamhetsområde som säkerheten gäller för.

D. Totalt beviljat förskott hittills för det år du söker stöd D. Totalt beviljat förskott hittills för det år du söker stöd kronor

Här ska du ange hur mycket förskott som producentorganisationen hittills har fått utbetalt av Jordbruksverket för det år producentorganisationen söker stöd.

Producentorganisationen kan inte få mer än 80 procent i förskott av det totala beloppet som Jordbruksverket tidigare har godkänt för det aktuella året i verksamhetsprogrammet

3


Anvisningar till ansökan

E. Utgifter kopplade till verksamhetsprogrammet E. Utgifter kopplade till verksamhetsprogrammet Vilka utgifter söker du förskott för? Ange åtgärdsnummer och beskriv kortfattat de utgifter du söker förskott för:

Här ska du ange och beskriva de utgifter som du söker förskott för. Jordbruksverket kan bara betala ut förskott för de åtgärder som finns i producentorganisationens godkända verksamhetsprogram.

F. Frisläppande av säkerhet F. Frisläppande av säkerhet Jag ansöker om frisläppande av säkerhet för: Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Belopp som du vill att Jordbruksverket ska frisläppa:

Kvartal 4

kronor

Du ansöker om frisläppande av säkerhet under det år du söker stöd för. Du ska styrka de utgifter som du har fått förskott för med fakturor och betalningsbevis. Observera att Jordbruksverket frisläpper säkerheten upp till 80 procent av förskottsbeloppet. Vid slututbetalning av stödet frisläpper Jordbruksverket resterande säkerheter.

4


Anvisningar till ansökan

G. Bifogade handlingar som styrker uppgifterna i ansökan G. Bifogade handlingar som styrker uppgifterna i ansökan Bilaga nr

1

Redovisning av att du har utnyttjat förskott som Jordbruksverket har betalat ut för det år du söker stöd

2

Underlag som styrker att medlemmar i producentorganisationen har betalat sin del av bidrag till driftsfonden

Följande bilagor ska du skicka med ansökan: Redovisning av att du har utnyttjat förskott som Jordbruksverket tidigare har betalat ut för det år du söker stöd (bilaga nr. 1). Vid frisläppande av säkerhet och ansökan om nytt förskott ska du styrka att producent­ organisationen verkligen har använt det förskott som Jordbruksverket tidigare har betalat ut. Du ska bifoga kopia av: • Fakturor • Betalningsbevis • Bokföringsutdrag Underlag som styrker att medlemmar i producentorganisationen har betalat sin del av bidrag till driftsfonden (bilaga nr. 2). Du ska bifoga bokföringsutdrag över finansiering av driftsfonden, som styrker att producentorganisationen eller dess medlemmar har betalat sin del av finansieringen av driftsfonden.

H. Försäkran och underskrift Skriv under ansökan. Det är behörig firmatecknare som ska skriva under ansökan. H. Försäkran och underskrift Jag söker utbetalning av förskott och försäkrar att: • utgifterna som jag har redovisat i denna ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet avser de åtgärder som jag får stöd för i verksamhetsprogrammet • åtgärder som jag får stöd för inte kommer att finansieras med pengar utöver den medfinansiering som framgår av ansökan om verksamhetsprogram eller driftsfonden • alla uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet med bilagor är fullständiga och riktiga. Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Handläggningen av din ansökan går snabbare om din ansökan är komplett.

5


Vart ska du skicka ansökan? Du ska skicka ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer för frukt och grönsaker till: Jordbruksverket Företagsstödsenheten 551 82 Jönköping

När ska du lämna in ansökan? Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast följande datum för kvartalen: Kvartal 1 – senast den 31 januari Kvartal 2 – senast den 30 april Kvartal 3 – senast den 31 juli Kvartal 4 – senast den 31 oktober

Var hittar du mer information? Mer information hittar du här: www.jordbruksverket.se/Marknadsstöd Klicka sedan på Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se LSA17:5

LSA17_5  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you