Page 37

4.1 Störst ökad omsättning på landsbygden Omsättningen per arbetsställe som redovisar moms har ökat i alla regiontyper, under perioden 2005–2010, se figur 19. Högst procentuell förändring kan observeras för ­landsbygden och regiontypen gles landsbygd. Lägst är den procentuella ­förändringen i stadsområden.

Gles landsbygd

Landsbygd

Stadsområden

Storstadsområden

0

5

10

%

15

20

Figur 19. Procentuell förändring av omsättning i mkr per arbetsställea som redovisar ­mervärdesskatt 2005–2010, i respektive typ av region Omsättning per arbetsställe är här beräknat genom att dividera total omsättning i en given region med antalet arbetsställen som redovisar mervärdesskatt i samma region. a

Källa: rAps, egen bearbetning

Omsättning per arbetsställe varierar under perioden inom och mellan anställnings­ klasser för de olika regiontyperna, se figur 20. Endast i anställningsklasserna 10–49 anställda och 50–249 anställda ökar omsättning per arbetsställe i alla regiontyper. Anställningsklassen 10–49 anställda ökar mest i regiontypen gles landsbygd medan klassen 0 anställda minskar. Landsbygd ökar mest i anställningsklassen 0 anställda och minst i kategorin 1-4 anställda. Regiontyperna stadsområden och storstadsområden ökar mest under perioden i anställningsklasserna 50–249 anställda och 0 anställda. Omsättning per arbetsställe minskar i anställningsklasserna 1-4 anställda och 5-9 anställda för storstadsområden. I anställningsklassen 250 eller fler anställda minskar omsättning per arbetsställe i stadsområden.

37