Page 11

30 -10

0

10

20

Förändring antal arbetsställen (%)

-10

-5

0 5 Förändring befolkning (%)

10

Gles Landsbygd

Landsbygd

Stadsområden

Storstadsområden

15

Figur 2. Procentuell förändring åren 2005–2010 i antalet arbetsställen i relation till procentuell förändringen i befolkning samt stads- och landsbygdskommuner Källa: rAps, egen bearbetning

Regiontyperna stadsområden och storstadsområden hade generellt under perioden en tillväxt i både antalet arbetsställen och befolkning. I alla stadskommuner ökade antalet arbetsställen under perioden. Kommunerna med högst tillväxt i både antalet arbets­ ställen och befolkningen finns i regiontypen storstadsområden, se tabell 2. Tabell 2. Procentuell förändring åren 2005–2010 i antalet arbetsställen och befolkning, alla kommuner med en procentuell befolkningsökning över 10 procent Kommun

Regiontyp

Arbetsställen %

Befolkning %

Sundbyberg

Storstadsområden

12,9

13,6

Malmö

Storstadsområden

13,9

10,2

Lomma

Storstadsområden

14,2

14,3

Upplands-Bro

Storstadsområden

14,7

11

Nacka

Storstadsområden

15,3

12,3

Solna

Storstadsområden

15,9

12,5

Nykvarn

Storstadsområden

20,3

11,7

Knivsta

Storstadsområden

24,9

10,5

Källa: rAps, egen bearbetning

I kapitel 8 Så här definierar vi landsbygd kan du läsa mer om vår landsbygdsdefinition.

11

Med stadskommuner menar vi alla kommuner i regiontyperna storstads­ områden och stadsområ­ den. Alla kommuner som finns i regiontyperna gles landsbygd och landsbygd är här ihopslagna till landsbygdskommuner.