Page 6

4.4.2

Hur påverkar jordbruket den långsiktiga hållbarheten av resursen? ................ 31

4.4.3

Hållbart nyttjande av husdjursgenetiska resurser............................................. 31

4.4.4

Slutsatser växt- och husdjursgenetiska resurser ............................................... 32

4.5 4.5.1

Hur påverkas förutsättningar för biologisk mångfald? .................................... 33

4.5.2

Slutsatser förutsättningar för biologisk mångfald i odlingslandskapet ............ 35

4.6 5

2

Förutsättningar för biologisk mångfald i odlingslandskapet.................................... 33

Förutsättningar för friluftsliv och turism i odlingslandskapet.................................. 36

Referenser ....................................................................................................................... 37

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description