Page 45

Jordbruksverkets rapporter 2007 1.

Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker

Bil. Bilagor till Marknadsöversikt – färska frukter och grönsaker 2.

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hanteringen av EG-stöd 2006

3.

Jordbruksverkets foderkontroll 2006 – Feed control by the Swedish Board of Agriculture 2006

4.

Miljöeffekter av 2003 års jordbruksreform – Projekt från CAP:s miljöeffekter

5.

Landskapselement med miljöersättning – en intervjustudie om regionala och lokala erfarenheter av landskapselementens skötsel i åkermark och betesmark

6.

Sveriges genomförande av förbudet mot icke inredda burar för värphöns

7.

Jordbrukets miljöeffekter 2020 – en framtidsstudie

8.

Motverka olycksfall i lantbruket – rapport från Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

9.

Ökande värden på åker- och betesmark

10.

Översyn av salmonellakontrollprogrammet – färdplan

11.

Uppföljning av gårdsstödsreformen

12.

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2004–2006

13.1 Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter – Landsstudier – Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina (Del 1 av 2) 13.2 Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter – Landsstudier – Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina (Del 2 av 2) 14. Jordbruksverkets miljööversyn 15.

Ett rikt odlingslandskap

16.

En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i Sverige

17.

Svenska och utländska nystartare av mjölkproduktion i Sverige – intervjuundersökning

18.

Marknadsöversikt – genetiskt modifierade organismer, GMO

19.

Veterinära och fytosanitära handelshinder – ett svenskt perspektiv

20.

Bevarande i fokus – verksamhetsberättelse för POM 2006

21.

Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål – rapport från Jordbruksverket och Naturvårdsverket

22.

Riktlinjer för gödsling och kalkning 2008

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description