Page 43

Robinson, J. 2004. Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological Economics 48: 369-384. Rundlöf, M. och Smith, H.G. 2006. The effect of organic farming on butterfly diversity depends on landscape context. Journal of Applied Ecology 43: 1121-1127. Statistiska centralbyrån 2006. Gödselmedel i jordbruket 2004/05. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering och lagring av stallgödsel. Statistiska meddelanden MI 30 SM 0603. Statistiska centralbyrån 2006b. Jordbruksstatistisk årsbok 2006. ISBN 91-618-1331-1. Svensson, J. M., J. Strand, G. Sahlén, och S. Weisner. 2004. Rikare mångfald och mindre kväve. Utvärdering av våtmarker skapade med stöd av lokala investeringsprogram och med landsbygdsutvecklingsstöd. Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad. Naturvårdsverkets rapport 5362. Thornström, C-G. 2006. Genpolitiken i det svenska odlingslandskapet. Biodiverse 22-23. Wissman, J. 2006. Grazing regimes and plant reproduction in semi-natural grasslands. Doktorsavhandling nr. 2006:40, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 2006. Wretenberg, J. 2006. The decline of farmland birds in Sweden. Doktorsavhandling nr. 2006:113, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 2006.

39

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description