Page 3

Hållbart nyttjande inom jordbruket

”So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muss sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichte getan hat.”

”Ett sådant arbete blir egentligen aldrig färdigt, man måste förklara det färdigt, när man efter tid och omständigheter har gjort mesta möjliga.”

Johann Wolfgang von Goethe, Italienska resan, 1787

1787

Miljöenheten 2007-12-18 Referens Johan Wallander Håkan Alfredsson

3

ra07_23  

This is the description

ra07_23  

This is the description