Page 1

I Hedenäset ger skogen värme Lennart Mansikka, som själv är verksam skogsägare, började fundera över det spill som lämnades kvar i skogen efter avverkning. Här låg massor av energi, som ingen tog tillvara. Och idén om ett närvärmeverk i den norrbottniska byn Hedenäset tog fart.

Lönsamt Investeringen har kostat cirka sex och en halv miljoner kronor och har finansierats av del­ ägarna med drygt fem miljoner kronor vilket bland annat är lånade medel. Man har också fått stöd på 1,8 miljoner kronor. Ulf Zakariasson en av de nio del­ ägarna, berättar att stödet ökade lönsamheten för projektet, som idag är helt självgående. – Vår strävan är inte att få en stor vinst, utan att kunna amortera bort skulderna. Men vi som är delägare i Hedenäset närvärme AB kan utöka vår

egen verksamhet i våra befint­ liga företag genom att arbeta med närvärmen, förklarar Ulf.

Effektiv tid Delägarna sköter närvärmever­ ket och närvärmebolaget beta­ lar bara för effektiv arbetstid, vilket håller nere kostnaderna. Ytterligare fördelar är att man ser eventuella problem som kan dyka upp. – Han som flisar brukar säga att det är bättre med en timmes extra arbete med flisningen, än tolv timmars merarbete med pannan för att flisen inte är bra.

Bättre betalt för skogsråvara – Vi mäter fukten och väger flisen, när den levereras och betalar skogsägaren för ener­ givärdet i flisen, säger Ulf som konstaterar att skogsägarna får bättre betalt idag, jämfört med tidigare. Men det är inte bara flis som är intressant. Man kommer även att prova på att blanda in rörflen, som i sin tur bidrar till att landskapet hålls öppet. – Vår pannleverantör har ga­ ranterat att vi ska kunna blanda i cirka 30 procent rörflen. En av delägarna, en före detta mjölk­ producent sår nu in cirka 10 hektar. Rörflenet skördas varje år och sås om vart 20:e!

Så här mycket råvara behöver du för att ersätta olja: 1 ton olja (≈1,2 m3) = 5,4 ton salixflis = 3,1 ton brännved = 3,0 ton rörflen = 2,5 ton träpellets. Det krävs olika mycket av olika biobränslen för att ersätta 1 ton olja. Det beror till största delen på olika fukthalt, vilket påverkar det effektiva värmevärdet per ton råvara. Källa: www.bioenergiportalen.se

Foto: Lennart Mansikka

Hedenäset hade de rätta för­ utsättningarna. Bebyggelsen ligger relativt tätt. Övertorneå kommun var tvungen att reno­ vera sin befintliga panncentral i byn och var intresserad av att ansluta sig till närvärmeverket. Idag har närvärmeverket cirka 60 anslutningar varav cirka 40 är privata och fler som vill ansluta sig. I dagsläget har ut­ byggnaden lagts på is eftersom det blir långa transportsträckor och då blir det inte lönsamt.

Kan leverera mer Närvärmeverket har varit igång sedan 2008 och Ulf konstaterar att de har producerat och leve­ rerat mer energi än vad de hade kalkylerat med. – Vi har inte behövt köra igång våra reservpannor som går på olja och pellets. Fastän det har varit en kall vinter med 20 graders kyla under två och en halv månad. Vi ser också att pannan klarar av ännu mer. Vi har levererat cirka 5 500 MWh

per år och vi har kapacitet för att leverera cirka 2 000 MWh till.

Miljönytta Allt har fungerat bra. Projektet har inneburit miljönytta, med lokalproducerad energi och minskad användning av olja och el. – Men eko står också för ekonomi, som är en nog så viktig del för att man ska satsa, avslutar Ulf Zakariasson.

Hedenäset Närvärme AB Investeringsstöd • Startår 2007 Du kan söka investeringsstöd om • Pannans effekt 2 MW du vill satsa på förnybar energi. • 60 anslutna fastigheter • 8 000 kubikmeter flis på ett år Kontakta din länsstyrelse för mer • Levererad värme 5 500 MWh information: www.lansstyrelsen.se per år Du kan också läsa mer på • Kan producera 7 500 MWh www.jordbruksverket.se/ per år fornybarenergi • 45 kubikmeter vatten i systemet • 3 300 meter ny kulvert Jordbruksverket i samarbete med: • 1–1 500 meter gammal kulvert

www.jordbruksverket.se/fornybarenergi Ovr208 Maj 2010

ovr208  

This is the description