Page 41

Tillväxtverket. Manual för att mäta företagens administrativa kostnader enligt standardkostnadsmodellen. Trafikverket. Regeringsuppdrag att främja sparsam körning med arbetsmaskiner N2009/5232/TR, Trafikverkets rapport SA 80 A 2009:26935. Muntliga Thor Andersson, Lantmännen maskin, telefon- och mejlkontakt 2011-02-18 och 201104-12. Mats Karlsson, Hardstaff, muntligt, telefonintervju 2011-01-27. Barbro Ljungqvist och Anders Håkansson, it-förvaltare på Jordbruksverket, muntligt 2011-02-22. Internet www.biofuel-express.com/prices_s.6, Pris på RME (biodiesel) 2011-04-20. www.statoil.se/FrontServlet?ds=Statoil&state=Statoil_dynamic&viewid=2115717, Pris på diesel (företagare) 2011-04-20.

41 41

ra11_11  

This is the description

ra11_11  

This is the description