Page 13

1.4

Målgrupp

Målgruppen för omställningspremien är maskinägare inom jord- och skogsbruk. Inom denna grupp finns stora skillnader i antalet maskiner och typ av maskiner per maskinägare. Vissa maskinägare äger många stora och nya maskiner, medan andra bara äger någon enstaka äldre arbetsmaskin. För vissa maskinägare är själva maskinägandet centralt för den företags- eller yrkesinriktade verksamhet de bedriver, medan ytterligare andra äger någon enstaka traktor för en mer fritidsinriktad verksamhet. Trots dessa olikheter har Jordbruksverket tolkat att regeringens ambition är att vända sig brett till alla maskinägare i jord- och skogsbruket med den tilltänkta omställningspremien.

13 13

ra11_11  

This is the description

ra11_11  

This is the description