Page 11

fossil till icke-fossil bränsleanvändning. Stödsystemet med omställningspremien ska innebära ett administrativt enkelt ansökningsförfarande för stödsökarna. Utredningens arbetsgrupp har tolkat uppdraget som att de icke-fossila bränslen som arbetsmaskinerna ska efterkonverteras till, nu och i framtiden ska uppfylla kraven i EU:s hållbarhetsdirektiv, samt att efterkonverteringen genomförs med sådan teknisk kvalitet att de konverterade arbetsmaskinerna fortsätter att uppfylla EU:s emissionskrav1 motsvarande de krav på respektive arbetsmaskin som ställdes innan efterkonverteringen. En ytterligare tolkning av uppdraget som arbetsgruppen gjort är att de konverterade arbetsmaskinerna även ska uppfylla de bestämmelser som finns i EU:s maskindirektiv (EG 2006:42) och traktordirektiv (EG 2003:37) gällande hälsa och säkerhet för maskinoperatören.

1.2.2 Omfattning Det förslag på stödsystem för omställningspremie som jordbruksverket tagit fram till regeringen har fått nedanstående omfattning. Förslaget omfattar: vilka mobila kompressionstända arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruk som är aktuella för omställningspremien vilka förnybara bränslen som är aktuella att ställa om till administrativ utformning av stödet ansvarig myndighet för stödet en definition på efterkonvertering vilka villkor som bör vara kopplade till stödet Förslaget har även tagit hänsyn till och beskrivit: EU:s regler inom statsstödsområdet Nuvarande regelverk för efterkonvertering och typgodkännande EU:s emissionskrav ekonomiska konsekvenser för berörda myndigheter och enskilda varierande konverteringskostnader beroende på bränsleslag förväntade minskningar i utsläpp av klimatgaser och eventuell ökning av antalet arbetstillfällen på landsbygden vilka författningsändringar som måste göras för stödets införande.

1

EG 97/68 (arbetsmaskiner) och EG 2003/37 (traktorer)

11 11

ra11_11  

This is the description

ra11_11  

This is the description