Page 1

Projekt inom åtgärd Leader 1 Leaderområden i Sverige 2007-2013

Leader Östra Skaraborg

Tryffel och ramslök

Odling av tryffel och ramslök förväntas skapa nya jobb och nya spännande produkter i Falbygden. Förutsättningarna finns i de kalkrika markerna – nu behövs intresserade markägare och livsmedelsförädlare!

Tryffel och ramslök Linné hittade tryffel på Kinnekulle på sin Västgötaresa vilket gör det intressant att leta efter denna eftertraktade svamp. Platålandskapet har goda förutsättningar

för odling av tryffel och den har ett mycket högt värde, då kilopriset ligger på ca 5000-8000 kronor. Den stora kostnaden består i att leta rätt på tryffeln, och det är kostsamt att träna hundar som klarar av uppgiften.

Detta är en serie av exempel framtagen för att inspirera och förstärka genomförandet av Leader i landsbygdsprogrammet


Därför satsar projektet på att få igång odlingar, vilket skulle minska denna kostnad, samt öka volymerna. Arrende för tryffelrättigheter ger också ekonomi för lantbrukarna. Ramslöken sägs vara införd av munkar på tolvhundratalet. På Kinnekulle är det populärt att laga till ramslökssoppa under perioden då ramslöken blommar i maj-juni. Projektet vill pröva att starta odlingar och förädling och testa fram olika användningsområden av ramslök. Den anses vara mycket lämplig att använda i matlagning eftersom den har en karaktäristisk smak som påminner om vitlök, och är lämplig för användning både rå och tillredd. På Gotland har kommersiell odling börjat ta fart och i Tyskland finns en lång tradition att ta tillvara ramslöken och göra inläggningar och smaksättningar av bl.a. olja och vinäger.

Projektet förväntas bl.a. att resultera i • 3-5 tryffelodlingar om ca 30-50 plantor vardera. • 2-5 lokala hundar som har påbörjat träning för tryffelsök. • Minst en ramslöksodling • Vild ramslök ska säljas i 5-10 livsmedelsbutiker • Nya produkter som ”äkta” tryffelolja, färsk ramslök, ramslöksolja och ramslöksvinäger

Projektnamn: Tryffel och ramslök i platålandskapet – förädling av områdets naturtillgångar

Projektägare:

Framtida odling

Falbygdens Mat och Kultur

Leaderområde: Leader Östra Skaraborg

Projektets kostnader: 890 000 kronor varav 296 250 ideellt arbete

Projekttid: 2008-10-20 till 2011-06-30

Kontaktpersoner: Gerth Bragnå 0702-81 97 77 gerth@bragna.se

Tfn: +46 36 15 50 00 E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se Webbplats: www.jordbruksverket.se OVR223 mars 2011

Fotograf: xxxxxxxxxxxxx

Falbygdens Mat och Kultur driver projektet tillsammans med markägare, livsmedelsförädlare och hundägare, där de bl.a. anordnar utbildning och informationsträffar för dessa målgrupper. Projektet har gjort en inventering av de marker som kan tänkas vara särskilt lämpliga för odling av tryffel samt inventerat befintliga bestånd. Ramslöken växer oftast i reservat, så därför är det viktigt att få igång odlingar som kan ge tillräckliga volymer för kommersiell produktutveckling. Projektet räknar med att kunna ta fram en rad olika intressanta förädlade produkter från både tryffel och ramslök.

ovr223  

This is the description