Page 1

Växtskyddsmedel 2012

– bär

www.jordbruksverket.se 1


Sammanställt av: Magnus Engstedt Trädgårdsrådgivarna Länsstyrelsen 551 86 JÖNKÖPING tfn 036 39 51 93 mobil 070 666 76 18 magnus.engstedt@lansstyrelsen.se Sanja Manduric Jordbruksverket Box 12 230 53 ALNARP tfn 040 41 52 90 mobil 070 589 64 50 sanja.manduric@jordbruksverket.se

Sammanställningen är gjord inom det svenska landsbygdsprogrammet som finansieras gemensamt av Sverige och EU. Materialet ligger på Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se Välj: odling – växtskydd – friland frukt och bär – Växtskyddsmedel i bärodling Omslagsbild: Hallonängerfälla – ett viktigt verktyg för behovsanpassad bekämpning Foto: Sanja Manduric


Innehåll Förord, användbara telefonnummer

5

Värdefulla kontakter

6

JORDGUBBAR Svampmedel

7

Insektsmedel

9

Kvalstermedel

10

Ogräsmedel

12

Snigelmedel

13

HALLON och VINBÄR Hallon – svampmedel

14

Hallon – insektsmedel

15

Hallon – kvalstermedel

15

Ogräsmedel

16

Vinbär – svampmedel

17

Vinbär – insektsmedel

17

Vinbär – kvalstermedel

17

ÖVRIGA BÄR OCH VIN Svampmedel

18

Insektsmedel

18

Kvalstermedel

19

Ogräsmedel

20

ALLA BÄRKULTURER Medel mot sniglar och medel mot vilt

21

preparatalternativ Jordgubbar

22

Hallon

23

Vinbär

24

Skadegörare i bärodling – svenska och latinska namn

25

Registreringsinnehavare eller ombud för de olika bekämpningsmedlen

26

3


Förord Växtskyddsmedel ingår i ett integrerat växtskydds­ koncept som grundas på övervakning i fält, förebyggande och odlingstekniska åtgärder. På följande sidor finns en förteckning över de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen (KemI) för bärodling. Observera att kommersiella standarder som berör certifierad produktion (t.ex. Svenskt Sigill) kan ha ytterligare regler för hur och vilka växtskyddsmedel som får användas.

Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användnings­ områden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat, som tidigare är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten och gäller så länge preparatet är godkänt på samma registreringsnummer. All användning sker på odlarens egen risk. Uppgifterna i häftet gäller i februari 2012, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se

I juni 2011 började en ny förordning om godkännande av växtskyddsmedel (EG 1107/2009) att gälla. Det innebär bland annat att även fysikaliskt verkande växtskyddsmedel behöver registreras (godkännas av KEMI). Eftersom den processen inte är klar ännu, finns inte fysikaliskt verkande växtskyddsmedel med i listan för 2012. För aktuell information se www.jordbruksverket.se eller kontakta Kemikalieinspektionen.

I kolumnen ”Dos” anges rekommenderad dos i procent, kg/ha eller l/ha för bredsprutning om inte annat anges. Dessa får inte överskridas. Radbehandling möjliggör minskade hektardoser.

Medel som är godkända enligt EU:s och KRAV:s regler för ekologisk produktion har markerats under noteringar. KRAV:s regler är i de flesta fall identiska med EU:s, men det finns några fall där KRAV har ytterligare regler. För att underlätta för odlarna har KRAV också en tillåtetbedömning och en mer omfattande KRAV-märkning av produktionshjälpmedel.

Uppgifterna om användning och doser baseras på leverantörernas rekommendationer.

LÄS ETIKETTEN!

ANVÄNDBARA TELEFONNUMMER

Läs alltid bruksanvisningen innan du sprutar för att kontrollera preparatets dos, användbarhet och skyddsföreskrifter. Ring gärna till din säljare eller rådgivare om du är osäker.

Förgiftningar: Larmcentralen Giftinformationscentralen

Under rubriken firmor finner du de firmor som svarar för rådgivning och information om produkterna. Länkar: www.jordbruksverket.se www.svensktsigill.se (IP-regelverk)

tfn: 112 (akut) tfn: 08-33 12 31 (mindre akut)

Övriga frågor: Kemikalieinspektionen tfn: 08-519 411 00 fax: 08-735 76 98 e-post: kemi@kemi.se www.kemi.se

5


Värdefulla kontakter Firma

Telefon

Kontaktperson

BAS BASF AB +45 40 83 51 24 Sören Pagh BAY Bayer CropScience 040-41 81 79 Lisa Rydenheim BIN BINAB Bio-Innovation AB 0708-80 38 36 Thomas Ricard BIO Biobasiq i Sverige AB 0707-94 56 56 Sven Göransson DOW DowAgro Science Sverige AB 076-881 32 80 Darko Kosoderc GAR Garta Sverige/Svenska foder 046-32 58 96 Per Juhlin GBG Gyllebo Gödning AB 0435-44 10 40 Anders Svensson GRO Gröna Näringens Organisation 08-787 53 00 Christina Marmolin GUL Gullviks AB 0705-26 07 09 Tomas Aronsson LAN Lantmännen 040-22 55 65 Katharina Bacharach-Persson LIN Lindesro AB 0705-45 10 53 Örjan Slånberg LRF Lantbrukarnas Riksförbund 051-12 48 29 Christina Marmolin MAB Makteshim-Agan 0730-22 32 27 Kristina Forsberg NA Nordisk Alkali AB 040-680 85 30 Helena Nylund SYN Syngenta Crop Protection AS 0705-23 61 49 Tomas Jacobsen

6

E-post, webbadress soren.pagh@basf.com www.agro.basf.se lisa.rydenheim@bayer.com www.bayercropscience.se thomas.ricard@binab.se www.binab.se sven@biobasiq.se www.biobasiq.se dkosoderc@dow.com www.dowagro.se per.juhlin@svenskafoder.se www.svenskafoder.se gyllebo.plantskydd@telia.com www.gylleboplantskydd.com info@lrf.se www.lrf.se tomas.aronsson@gullviks.se www.gulllviks.se katharina.bacharach-persson@lantmannen.com www.lantmannen.com predator@lindesro.se www.lindesro.se info@gro.se www.lrf.se k.forsberg@mabeno.com www.mabeno.com info@nordiskalkali.se www.nordiskalkali.se tomas.jacobsen@syngenta.com www.syngenta.se


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 Svampmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

BAY

0,2–0,3 % doppning1 4,0 kg/ha bredsprut.

-

2L

F

Doppning före plantering i 15–30 minuter. Radsprutning efter plantering 30 dagar för rotdoppade och 14–20 dagar för icke doppade plantor. Etablerade fält – vår och efter skörd.

Rödröta och kronröta.

Frigoplantor ska tinas. Rötterna får inte torka före plantering. Sprutning max. tre behandlingar.

Aktiv substans Aliette 80 WG fosetylaluminium

42

7

Amistar azoxystrobin

SYN

0,8–1,0 l/ha

7

2L

F

Förebyggande från begynnande blom till början av mognad.

Gråmögel.

Max tre behandlingar inkl. Candit, Signum och Mirador.

BINAB Bär/Vector Trichoderma atroviride T. polysporum

BIN

Bär 0,4 Vect. 0,25 kg/ha

0

-

-

Strax före blom var 3–5:e dag. Tillsätt 1 kg socker per ha.

Gråmögel och läderröta. Sidoeffekt mot svartfläcksjuka. Binab Vector sprids med humlor.

Rovsvamp. Förvaras fryst. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling.

Candit kresoximmetyl

BAS

0,2 kg/ha

14

2L

F

Förebyggande under säsongen.

Mjöldagg. Sidoeffekt mot ögonfläcksjuka och gråmögel.

Max två behandlingar inkl. Amistar och Signum.

Frupica SC mepanipyrim

NA

0,8–0,9 l/ha

7

2L

F

Gråmögel förebyggande i blom. Friland. Gråmögel och mjöldagg. Mjöldagg strax före blom. En viss kurativ verkan. Sidoeffekt mot svartfläcksjuka. Effekt även vid låg temperatur.

Max två behandlingar inkl. Scala och Switch.

Kumulus DF svavel

BAS

4,0–6,0 kg/ha

0

3

Förebyggande under säsongen. Sämre effekt under 20 °C.

Mjöldagg. Sidoeffekt mot spinnoch jordgubbskvalster.

Tillåten i ekologisk odling.

Mirador azoxystrobin

MAK

1,0l/ha

7

2L

F

Förebyggande från begynnande blom till början av mognad.

Gråmögel och mjöldagg.

Max tre behandlingar inkl. Amistar, Candit och Signum.

Prestop Gliocladium catenulatum

LIN

Efter behov

0

-

-

Strax före och under blom.

Gråmögel. Sprids med humlor.

Rovsvamp. Förvaras fryst. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling.

Scala pyrimetanil

BAS

2,0 l/ha

3

2L

F

Förebyggande i blom. Effekt även vid låg temperatur.

Gråmögel.

Max två behandlingar inkl. Frupica och Switch.

Signum boskalid + pyraklostrobin

BAS

1,8 kg/ha

3

2L

F

Förebyggande i blom.

Gråmögel och mjöldagg.

OBS! Endast bandsprutning. Max två behandlingar inkl. Amistar och Candit.

Switch 62,5 WG cyprodinil + fludioxonil

SYN

0,8–1,0 kg/ha

10

2L

F

Förebyggande från första synliga blomklassar i rosetten till synliga frön på bärens yta. Effekt även vid låg temperatur.

Gråmögel. Bra effekt mot läderröta, mjöldagg och svartfläcksjuka vid 1 kg/ha.

OBS! Endast bandsprutning. Max två behandlingar inkl. Frupica och Scala.

Vid doppning av plantor, betraktas överbliven vätska och växtrester som miljöfarligt avfall.

1

Att växla mellan preparaten och att blanda två eller fler, hämmar resistensutveckling (se anvisningar under Noteringar).


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 Svampmedel forts. Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Teldor WG 50 fenhexamid

BAY

1,5 kg/ha

7

2L

F

Förebyggande från begynnande blom.

Gråmögel.

Max tre behandlingar.

Topas 100 EC penkonazol

SYN

0,25–0,5 l/ha

-

2L

BF

Efter skörd.

Mjöldagg.

Systemisk verkan. Max två behandlingar.

Aktiv substans

Att växla mellan preparaten och att blanda två eller fler, hämmar resistensutveckling (se anvisningar under Noteringar).

8


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 insektsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Calypso 480 SC tiakloprid

BAY

0,25 l/ha

3

2L

F

Från strax före blom till strax innan bären börjar mogna. Vid begynnande angrepp.

Mot bladlöss. Sidoeffekt mot jordgubbsvivel, stinkfly och trips.

Endast friland. Max två behandlingar. Tillsätt vätmedel.

Fastac 50 alfacypermetrin

BAS

0,3 l/ha

3

2L

BF

Strax före blom. OBS! Bifarligt.

Jordgubbsvecklare, jordgubsvivel. och stinkflyn.

Pyretroid*. OBS! Avdriftsreducerande utr. (minst 90 %).

Karate 2,5WG lambda-cyhalotrin

SYN

0,3–0,5 kg/ha 14

2L

BF

Från att bladrosetten har utvecklats till full blom. OBS! Bifarligt.

Vivlar, fjärilslarver, stinkflyn, stritar, bladlöss och trips.

Pyretroid*. Max två behandlingar.

Nemasys G/NemaTop Heterorhabditis bacteriophora

BIO LIN GAR

0,5 miljon per kvm

-

-

Jordtemperatur över 12 °C .

Öronvivel.

Jordtemperatur över 5 °C i två veckor.

Öronvivel.

Fuktig jord. Skölj ned med vatten efter behandling. Tillåtna i ekologisk odling.

Pirimor pirimicarb

SYN

0,3 kg/ha

14

1L

F

Under hela säsongen. Bäst effekt vid 15–20 °C.

Bladlöss. Lägre temperaturer kräver mer vatten.

Får användas t.o.m. 2012.

Pyretrum NA Emulsion pyretriner* + piperonylbutoxid1

NA

3,0–6,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. OBS! Bifarligt. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss (lägsta dosen) och andra skadeinsekter.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling men inte i KRAV.

Raptol rapsolja + pyretriner*

BIO GAR LIN

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. OBS! Bifarligt. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling.

1,0 kg/ha

0

-

-

Temperatur >12°C. Spruta inte i starkt solsken.

Unga och aktiva fjärilslarver.

Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling, tillåtet­ bedömd för KRAV.

Aktiv substans

9

Nemasys L Steinernema kraussei

Turex 50 WP NA Bacillus thuringiensis kurstaki/ B. aizawai

-

* Pyretroider och pyretriner är mycket skadliga för nyttoinsekter och får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Rovkvalster kan spridas fyra veckor efter Fastac och Karate.


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 kvalstermedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Amblyseius swirskii rovk. Swirski-Mite Amblyseius swirskii

BIO LIN

50–200 st/m2

0

-

-

Upprepad behandling. Tål inte frost.

Mot trips och kvalster framförallt i växthus och tunnel.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

BioProd A. cucumeris Thripex Trips Rovmider Amblyseius cucumeris

GAR LIN BIO

Alla 0,5–2 miljoner 0

-

-

Upprepad behandling. Tål inte frost.

Mot kvalster på friland. Mot trips och kvalster i växthus.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Danitron 5 SC fenpyroximat

NA

1,5 l/ha

7

2L

F

Fram till sju dagar före skörd samt efter skörd.

Spinnkvalster. Bra effekt mot jordgubbs­ kvalster om vätmedel tillsätts.

God täckning. Endast en behandling.

Floramite 240 SC bifenazat

NA

0,4 l/ha

3

2L

F

Fram till tre dagar före skörd samt efter skörd.

Spinnkvalster. Tillsätt vätmedel.

God täckning. Max två behandlingar.

Nissorun hexytiazox

NA GRO*

0,5–0,75 kg/ha

7

1L

F

Före* eller efter skörd. Endast en behandling.

Spinnkvalster. Kan kombineras med rovkvalster.

God täckning. Tillsätt vätmedel.

Phytoseiulus Persimilis-P Phytoseiulus system Spidex Spinde-Rovmider Phytoseiulus persimilis

BIO GAR LIN

2x 10 000

0 0 0

-

Efter avslutad kemisk bekämpning. Kräver varmt väder för effekt. Tål inte frost. Upprepad behandling.

Spinnkvalster framförallt i tunnel och växthus.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Spical Amblyseius californicus

LIN

25–200 st/m2

0

-

-

Upprepad behandling. Tål inte frost.

Mot kvalster i växthus och på friland.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Vertimec abamectin

SYN

1,0–1,2 l/ha

10

2L

BF

Framförallt efter skörd. OBS! Bifarligt. Inte vätmedel före skörd.

Jordgubbs- och spinnkvalster. Sidoeffekt mot trips. Kan kombineras med rovkvalster.

Enbart på friland. Tillsätt vätmedel efter skörd.

Aktiv substans

10

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO.

De två översta endast i växthus.


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 kvalstermedel forts. Preparat

Vinterägg

Sommarägg

Larver

Fullbildade

X

X

Aktiv substans Danitron 5 SC fenpyroximat Floramite 240 SC bifenazat

X

X

X

X

Nissorun hexytiazox

X

X

X

Blir sterila

X

X

X

X

Vertimec abamectin Rovkvalster Amblyseius cucumeris, A. swirskii, A.californicus, Phytoseiulus persimilis

X

X

11


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 ogräsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning2

Noteringar

Basta glufosinat­ammonium

BAY

3,0 l/ha

-

2L

F

Före blom och efter skörd. Bäst på kvällen – långsam upptorkning. Behandla inte revor efter 15/8 i zon I.

Bladherbicid. Torrt bladverk av ett- och fleråriga ogräs, gräsogräs och revor i gångar. Temperatur >10 °C.

Avskärmad behandling. Skär med skivrist. Brännande effekt. Får användas t.o.m. 2012.

Betanal SC fenmedifam

LRF* BAY

2,0 l/ha (två beh.) 3,0 l/ha (en beh.)

-

2L

F

Före blom och efter skörd.

Bladherbicid.

Bandsprutning i odlingar som angränsar till vattenmiljöer. Dispensen gäller från och med 2012-05-01 till och med 2012-08-29

Boxer prosulfocarb

GRO** SYN

2,5 l/ha

-

2L

F

Efter skörd samt i nyplantering året före skörd.

Jordherbicid.1 Fröogräs.

Max två behandlingar.

Diqua dikvat

MAK

2,0 l/ha

-

1L

BF

Endast efter skörd. Bäst på kvällen – långsam upptorkning. Träffa inte moderplantorna.

Bladherbicid mot ett- och fleråriga ogräs Avskärmad behandling på torrt bladverk. i gångar. Brännande effekt. Har även effekt mot revplantor. Tillsätt vätmedel. Max 1 beh.

Focus Ultra cykloxidin

BAS

2,0–3,0 l/ha

40

2L

F

Före blomning och efter skörd.

Bladherbicid. Kvickrot och spillsäd. Inte vitgröe.

Systemiskt medel. OBS! Är starkt lösande på kemikalierester i tanken.

Gallery isoxaben

DOW

0,3–0,5 l/ha

-

2L

F

Vår/höst före uppkomst. Max 1,0 liter/ha/år.

Jordherbicid.1 Fröogräs. 15–20 mm regn/bevattning inom två dygn.

Gallery med reg. nr. 3886 får användas t.o.m. 2012. Gallery 4978 är nyligen registrerat.

Glyfosatpreparat

Ett flertal praparat. För enskilda preparat se: www.kemi.se

Före plantering eller punktbehandling.

Bladherbicider. Flerårigt ogräs, speciellt kvickrot.

Systemiska medel.

Goltix WG metamitron

NA

0,5–4,0 kg/ha -

2L

F

Vår/höst före uppkomst. Den lägre dosen 14 dagar efter plantering.

Jord- och bladherbicid. Fröogräs. Ingen effekt på tistel och kvickrot.

Max 6,0 kg per säsong.

Kerb flo 400 propyzamid

GRO* DOW

0,5–0,75 l/ha

-

2L

F

Före tjäle (okt–dec). Om bandsprutning max 1,0 l på behandlad yta.

Jordherbicid.1 Gräsogräs. Inte kvickrot.

Kan blandas med andra jordherbicider. Max 1 behandling.

Matrigon klopyralid

DOW

1,2–1,5 l/ha

-

2L

F

Efter skörd vid temperatur >15 °C. 0,3 l/ha i nyplanterat under sommaren.

Matrigon 72SG klopyralid

DOW

0,165 kg/ha

-

2L

F

Bladherbicid. Tistel, maskros, klöver, korgblommigt ogräs i god tillväxt.

Systemiskt medel. Får inte användas planteringsåret om skörd tas. Matrigon med reg. nr. 3273 får användas t.o.m. 2012. Matrigon 72SG 5013 är nyligen registrerat.

Aktiv substans

12

* 120-dagars dispens innehas av LRF. ** Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO. 1 Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd.


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar 2012 ogräsmedel forts. Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara

Tidpunkt för användning

Användning2

Noteringar

Quad-Glob 200 SL dikvat

NA

2,0 l/ha

-

1L

BF

Före begynnande blom. Bäst på kvällen – långsam upptorkning. Träffa inte moderplantorna.

Bladherbicid mot ett- och fleråriga ogräs Avskärmad behandling på torrt bladverk. i gångar. Brännande effekt. Har även effekt mot revplantor. Tillsätt vätmedel. Max 1 beh.

Reglone dikvat

SYN

2–2,5 l/ha 3–4 l/ha Efter skörd

-

1L

BF

Före blom och efter skörd. Bäst på kvällen – långsam upptorkning. Träffa inte moderplantorna.

Bladherbicid mot ett– och fleråriga ogräs i gångar. Har även effekt mot revplantor. Även för nedvissning av odling.

Avskärmad behandling på torrt bladverk. Brännande effekt. Tillsätt vätmedel. Max 1 beh.

Select kletodim

NA

0,3–0,5 l/ha

40

2L

F

Före blom och efter skörd. God effekt även vid låg temp.

Bladherbicid. Kvickrot, spillsäd och vitgröe.

Systemiskt medel. Blandas med lika delar Renol.

Aktiv substans

2

Inga preparat bör användas under blom och skörd.

13 snigelmedel Preparat

Firma

Dos

Klass

Bi/fiskfara

Tidpunkt för användning

Noteringar

Ferramol järn(III)fosfat

BIO GAR LIN

8,0–12,0 kg/ha

3

-

Under säsongen.

Sprids som granulat. Tillåten i ekologisk odling.

Mesurol snigelgift metiokarb

BAY

3,0–5,0 kg/ha

2L

F

Före blom och efter skörd.

Sprids som granulat. Effekt även mot öronvivel. Utgående.

Nemaslug Phasmarhabditis hermaphrodita

BIO GAR LIN

30 milj/100 m2

-

-

Var sjätte vecka enligt ett ”trestegsprogram”.

Nematodpreparat. Endast mindre ytor. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Sluxx järn(III)fosfat

NA

4,0–7,0 kg/ha

2L

-

Mot sniglar.

Sprids som granulat. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Aktiv substans


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Hallon 2012 svampmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Amistar azoxystrobin

GRO* SYN

1,0 l/ha

10

2L

F

På uppväxande nya årsskott samt i blom.

Gråmögel och hallonskottsjuka.

Max två behandlingar.

BINAB Bär Trichoderma atroviride/ T. polysporum

BIN

0,4 kg/ha

0

-

-

Strax före blom var 3–5:e dag. Tillsätt 1 kg socker per ha.

Gråmögel.

Rovsvamp. Förvaras fryst. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling.

Signum boskalid + pyraklostrobin

GRO* BAS

0,75 kg/ha

3

2L

På uppväxande nya årsskott samt i blom.

Gråmögel och hallonskottsjuka. Max två behandlingar inkl. Amistar.

Vindavdriftsreducering minst 25 % krävs. Vindanpassat skyddsavstånd för fläktspruta ska tillämpas.

Teldor WG 50 fenhexamid

BAY

1,5 kg/ha

7

2L

Från begynnande blomning till begynnande mognad.

Gråmögel. Max två behandlingar.

Minst 1 000 l vatten.

Aktiv substans

14

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO.

F


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Hallon 2012 insektsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Calypso 480 SC tiakloprid

GRO* BAY

0,25 l/ha

3

2L

F

Hela säsongen vid begynnande angrepp.

Mot bladlus och hallonblomvivel. Sidoeffekt stinkfly och trips.

Inte växthus. Max 2 behandlingar. Tillsätt vätmedel.

Karate lambdacyhalotrin

SYN

0,3–0,5 l/ha

14

2L

BF

Endast före blom.

Hallonänger och blomvivel. Inte enbart mot bladlöss.

Pyretroid.1

Pyretrum NA Emulsion pyretriner1 + piperonylbutoxid

NA

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. OBS! Bifarligt. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss (lägsta dosen) och andra insekter.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling men inte i KRAV.

Raptol rapsolja + pyretriner1

BIO GAR LIN

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. OBS! Bifarligt. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling.

Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/ aizawai

NA

1,0 kg/ha

0

-

-

Temperatur >12 °C. Spruta inte i starkt solsken.

Unga och aktiva fjärilslarver.

Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Aktiv substans

15

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO. 1 Pyretroider och pyretriner är mycket skadliga för nyttoinsekter och får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning. Rovkvalster sprids minst 4 veckor efter Karate.

kvalstermedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Amblyseius swirskii rovk Swirski-Mite Amblyseius swirskii

BIO LIN

50–100 /m2

0

-

-

Upprepad behandling.

Mot hallongallkvalster i växthus och tunnelodling. Tveksam effekt på friland.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Phytoseiulus Persimilis-P Phytoseiulus system Spidex Spinde-Rovmider Phytoseiulus persimilis

BIO GAR LIN

0 0 0

-

Efter avslutad kemisk bekämpning. Kräver varmt väder för effekt. Tål inte frost. Upprepad behandling.

Spinnkvalster företrädesvis i tunnel och växthus.

2x 10 000

De två översta endast i växthus.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Vertimec abamectin

GRO* SYN

0,5 l/ha

7

2L

OBS! Bifarligt. Utan vätmedel före skörd.

Spinn- och gallkvalster. Sidoeffekt mot trips. Kan kombineras med rovkvalster.

Enbart på friland. Tillsätt vätmedel efter skörd.

Aktiv substans

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO.

BF


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Hallon och vinbär 2012 ogräsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara

Tidpunkt för användning

Användning2

Noteringar

BAY

5,0 l/ha 3,0–5,0 l/ha rotskott

-

2L

F

Före blom och efter skörd. Hallon: Ogräs i raden före skottskjutning om 10°C. Rotskott och ogräs i raden när årsskotten är 5–10 cm. Svarta vinbär: Ogräs i raden före kartbildning.

Bladherbicid. Ett-fleråriga ogräs, gräsogräs i gångar. Vid skottgallring i hallon. Behandla på torrt bladverk.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Får användas t.o.m. 2012.

MAK NA SYN

2,0 2,0 2,0–2,5 l/ha

-

1L 1L 1L

BF BF BF

Före blom i hallon och vinbär. Hallon: Ogräs i raden före skottskjutning. Rotskott och ogräs i raden när årsskotten är 5–10 cm. Svarta vinbär: Ogräs i raden före blom.

Bladherbicid. Ett- och fleråriga ogräs i gångar. Vid skottgallring i hallon. Behandla på torrt bladverk.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Tillsätt vätmedel.

Focus Ultra cykloxidin

BAS

4,0 l/ha

-

2L

BF

Efter skörd mot ogräs i god tillväxt. Inte vitgröe.

Bladherbicid. Kvickrot/spillsäd.

Starkt lösande på kemikalierester i tanken.

Gallery isoxaben

DOW

0,3–0,5 l/ha

120

2L

F

Vår/höst före uppkomst i vinbär (inte i hallon). Max 1 liter/ha/år. 15–20 mm regn/bevattning inom 2 dygn.

Jordherbicid.1 Fröogräs.

Gallery med reg. nr. 3886 får användas t.o.m. 2012. Gallery 4978 är nyligen registrerat.

Glyfosatpreparat

Ett flertal praparat. För enskilda preparat se: www.kemi.se

Före plantering. Punktbehandling.

Bladherbicid. Flerårigt ogräs, spec. kvicrot.

Systemiska medel. Akta rotskott i gångar.

Kerb flo 400 propyzamid

GRO* DOW

Före tjäle (okt–dec). Tidigast efter 1 säsong.

Jordherbicid.1 Gräsogräs. Inte kvickrot.

Kan blandas med Gallery. Bandsprutning på max 50 % av arealen med högst 1,5 l.

Aktiv substans Basta glufosinat­ammonium

Diqua Quad-Glob 200 SL Reglone dikvat

16

0,75 l/ha

-

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO. 1

2

Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet. Inga preparat bör användas under blom och skörd.

2L

F


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Vinbär 2012 svampmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

BINAB Bär Trichoderma atroviride T. polysporum

BIN

0,4 kg/ha

0

-

Candit kresoximmetyl

BAS

0,2 kg/ha

14

2L

Kumulus DF svavel

BAS

4,0–6,0 kg/ha

0

3

Teldor WG 50 fenhexamid

BAY

1,5 kg/ha

7

2L

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Strax före blom var 3–5:e dag. Tillsätt 1 kg socker per ha.

Gråmögel.

Rovsvamp. Förvaras fryst. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling.

Förebyggande under blomning.

Mjöldagg, filtrost och bladfallsjuka.

Max två behandlingar.

Förebyggande. Höga doser kan ge brännskador (Hedda, Öjebyn).

Mjöldagg. Sidoeffekt mot vinbärsgallkvalster.

Tillåten i ekologisk odling.

Förebyggande i blom.

Gråmögel.

Max två behandlingar.

Aktiv substans

F

F

17

insektsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Pyretrum NA Emulsion pyretriner 1 + piperonylbutoxid

NA

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss (lägsta dosen) och andra insekter.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling men inte i KRAV.

Raptol rapsolja + pyretriner1

BIO GAR LIN

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling.

1,0 kg/ha

0

-

Temperatur >12 °C. Spruta inte i starkt solsken.

Unga och aktiva fjärilslarver.

Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Aktiv substans

Turex 50 WP NA Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

* Pyretroider och pyretriner är mycket skadliga för nyttoinsekter och får inte användas under den tid på dygnet då humlor och bin är aktiva på växtplatsen. Läs alltid etikett och bruksanvisning.

kvalstermedel Preparat

Firma

Dos kg/l

Karensdagar

Klass

LIN BIO GAR

2x 10 000

0 0

-

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Spinnkvalster främst i tunnel och växthus.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

Aktiv substans Spidex Spinde-Rovmider Phytoseiulus persimilis

Efter avslutad kemisk bekämpning. Kräver varmt väder för effekt. Tål inte frost. Upprepad behandling.


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Övriga bär och vin 2012 svampmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

BINAB Bär Trichoderma atroviride T. polysporum

BIN

0,4 kg/ha

0

-

Candit kresoximmetyl

BAS FSV*

0,1–0,2 kg/ha

krusbär 14 vin 35

2L

Kumulus DF Svavel

BAS

4,0–6,0 kg/ha

0

3

Signum boskalid + pyraklostrobin

BAS

0,75 kg/ha

3

2L

Svavelkalkvätska 30 Be0 svavelkalkvätska

NA

1,5–2,0 l/ha

-

1L

Teldor WG 50 fenhexamid

FSV* BAY

1,5 kg/ha

21

2L

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Strax före blom var 3–5:e dag. Tillsätt 1 kg socker per ha.

Gråmögel.

Rovsvamp. Förvaras fryst. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling.

Krusbär – blomning Vin – från blomning och fram till veraison.

Mjöldagg i krusbär. Mjöldagg i vinodlingar på friland.

Krusbär – max två behandlingar. Vin – max tre behandlingar.

Förebyggande. Bäst effekt vid 20–25 °C. Risk för brännskador i stark sol.

Mjöldagg. Enbart i krusbärsodling.

Tillåten i ekologisk odling.

På uppväxande nya årsskott samt i blom.

Endast björnbär. Mot svampsjukdomar.

Vindavdriftsreducering minst 25 % krävs. Max två behandlingar.

Före blom. OBS! Har gallrande effekt på blommorna!

Mjöldagg strax efter knoppsprickning.

Tillåten i ekologisk odling. Utgående.

Vid begynnande blomning.

Gråmögel. Vindruvor på friland*.

Max en behandling.

Aktiv substans

F

F

18

F

* Utvidgat produktgodkännande innehas av Föreningen Svenska Vinodlare (FSV), www.svenskavinodlare.se

insektsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Pyretrum NA Emulsion pyretriner + piperonylbutoxid1

NA

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss (lägsta dosen) och andra insekter.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling men inte i KRAV.

Raptol rapsolja + pyretriner1

BIO GAR LIN

3,0–4,0 l/ha

0

2L

BF

Hela säsongen. Bäst effekt vid varmt och mulet väder.

Bladlöss.

Inte i solsken. Tillåten i ekologisk odling.

Turex 50 WP Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai

NA

1,0 kg/ha

0

-

Temperatur >12 °C. Spruta inte i starkt solsken.

Unga och aktiva fjärilslarver.

Bakteriepreparat. OBS! Datummärkt. Tillåten i ekologisk odling, tillåtet­ bedömd för KRAV.

Aktiv substans

Pyretriner är mycket skadliga för nyttoinsekter och får inte användas under den delen av dygnet som pollinerande insekter finns i odlingen.

1


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Övriga bär och vin 2012 kvalstermedel Preparat

Firma

Dos kg/l

Karensdagar

Klass

Phytoseiulus Persimilis-P Phytoseiulus system Spidex Spinde-Rovmider Phytoseiulus persimilis

BIO GAR LIN

2x 10 000

0 0 0

-

Vertimec abamectin

GRO* SYN

0,5 l/ha

7

2L

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning

Noteringar

Efter avslutad kemisk bekämpning. Kräver varmt väder för effekt. Tål inte frost. Upprepad behandling.

Spinnkvalster företrädesvis i tunnel och växthus. De två översta endast i växthus.

Rovkvalster. OBS! Färskvara. Tillåtna i ekologisk odling.

OBS! Bifarligt. Inte vätmedel före skörd.

Endast björnbär. Spinn- och gallkvalster. Sidoeffekt mot trips.

Enbart på friland. Tillsätt vätmedel efter skörd. Kan kombineras med rovkvalster.

Aktiv substans

BF

19


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Övriga bär och vin 2012 ogräsmedel Preparat

Firma

Dos

Karensdagar

Klass

Basta glufosinat­ammonium

BAY

3,0–5,0 l/ha

-

2L

Diqua dikvat

MAK

2,0 l/ha

-

1L

Gallery isoxaben

DOW

0,3–0,5 l/ha

120

2L

Glyfosatpreparat

Bi/fiskfara Tidpunkt för användning

Användning2

Noteringar

Före blom och efter skörd. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Temperatur >10 °C.

Bladherbicid. Ett och fleråriga ogräs, gräsogräs samt rotskott.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Behandla på torrt bladverk. Får användas t.o.m. 2012.

BF

Före blom. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Behandla på torrt bladverk.

I björnbär. Bladherbicid. Ett- och fleråriga ogräs i gångar.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Tillsätt vätmedel.

F

Vår/höst före uppkomst. 15–20 mm regn/bevattning inom 2 dygn.

I krusbär. Jordherbicid.1 Mot fröogräs. Max 1 liter/ha/år.

Gallery med reg. nr. 3886 får användas t.o.m. 2012. Gallery 4978 är nyligen registrerat.

Ett flertal praparat. För enskilda preparat se: www.kemi.se

Före plantering. Punktbehandling.

Bladherbicid. Flerårigt ogräs, speciellt kvickrot.

Systemiska medel. Akta rotskott i gångarna!

Quad-Glob 200 SL dikvat

NA

2,0 l/ha

-

1L

BF

Före begynnande blom. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Behandla på torrt bladverk.

I björnbär och krusbär. Bladherbicid. Ett- och fleråriga ogräs i gångar.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Tillsätt vätmedel.

Kerb flo 400 propyzamid

GRO* DOW

0,75 l/ha

-

2L

F

Före tjäle (okt–dec). Bandsprutning medger högre dos på behandlad yta.

I björnbär och krusbär. Jordherbicid1 mot gräsogräs.

Inte kvickrot. Tidigast efter 1 säsong.

Reglone dikvat

SYN

2,0–2,5 l/ha

-

1L

BF

Före blom. Bäst på kvällen med långsam upptorkning. Behandla på torrt bladverk.

I björnbär och krusbär. Bladherbicid. Ett- och fleråriga ogräs i gångar.

Avskärmad behandling. Brännande effekt. Tillsätt vätmedel.

Aktiv substans

20

* Utvidgat produktgodkännande innehas av GRO. 1 Alla jordherbicider kräver bra markfuktighet. 2 Inga preparat bör användas under blom och skörd.


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Alla bärkulturer 2012 medel mot sniglar och medel mot vilt

21

Preparat

Firma

Dos

Klass

Bi/fiskfara Användning, verkningssätt

Noteringar

Ferramol järn(III)fosfat

BIO GAR LIN

8,0–12,0 kg/ha

3

-

Mot sniglar under säsongen.

Sprids som granulat. Tillåten i ekologisk odling.

Gyllebo plantskydd Pulver Granulat Flytande

GBG

10–20 g/buske 10–20 g/buske 2 l/10 l vatten

-

Alla medel: Viltavskräckande blodlukt. Varaktighet 2–6 månader.

Blodmjöl. Kort hållbarhet för öppnad förpackning.

Nemaslug Phasmarhabditis hermaphrodita

BIO GAR LIN

30 milj/100 m2

-

-

Mot sniglar. Var sjätte vecka enligt ett program i tre steg.

Nematodpreparat. Endast mindre ytor. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Sluxx järn(III)fosfat

NA

4,0–7,0 kg/ha

2L

-

Mot sniglar under säsongen.

Sprids som granulat. Tillåten i ekologisk odling, tillåtetbedömd för KRAV.

Trico Garden fårtalg

NA

10–20 l/ha

3

-

Mot rådjur och älg. Repellerande.

Inte på ätliga växtdelar.

3 3 3


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Jordgubbar – preparatalternativ 2012 Tabellen nedan utgör endast en orientering om tillämpliga preparat med avseende på målskadegörare och bekämpningsperiod. Varje behandling ska vara väl befogad. Utvecklingsstadium

Rödröta Kronröta

Före plantering

Aliette1

Tidig tillväxt

Aliette

Strax före blomning

Mjöldagg2

Gråmögel2 Läderröta2,3

Bladlöss

Jordgubbsvivel

Vecklare

Amistar Candit5 Frupica4 Kumulus Signum4,5,6 Switch4,6

Binab Bär/ Vector Prestop

Calypso Nyttodjur i växthus8 Pirimor Pyretrum Raptol

Calypso Pyretroider7

Pyretroider Turex

Början av blomning 5–10 % utslagna blommor

Binab Bär/V Amistar5 Frupica4 Prestop Scala Signum3,4,5,6 Switch3,4,6 Teldor

22

Full blomning 50 % blommor utslagna 3–6 dagar senare Slutet av blomning 80 % blommor utslagna 3–6 dagar senare

Efter avslutad skörd

Kumulus Aliette

Trips

Candit5 Topas5 Kumulus

7

Turex

Pyretroider

7

Pyretroider Pyretrum Raptol Rovkvalster9 7

Jordgubbskvalster

Rovkvalster9 Vertimec

Rovkvalster9

Floramite Rovkvalster9

Binab Bär Prestop Turex

Doppning i 15 minuter. Koncentration: Aliette 0,2–0,3 %. Använd växtskyddsmedlen aktsamt! Växla mellan preparat som fungerar på olika sätt. Det minskar risken för att skadegörare och ogräs blir resistenta. Frupica, Scala och Switch (anilinopyrimidiner) får var för sig eller tillsammans användas 2 ggr. Samma gäller för Amistar, Candit och Signum (strobiluriner). 3 Signum och Switch har bra effekt mot läderröta. 4 Har bra effekt mot svartfläcksjuka (Frupica och Switch kräver den högre dosen). Binab har sidoeffekt mot svartfläcksjuka. 5 Amistar, Candit, Signum och Topas har bra sidoeffekt mot ögonfläcksjuka. 6 Signum och Switch kräver radsprutning. 7 Fastac och Karate hör till gruppen pyretroider, vilka är mycket skadliga för nyttodjur. Rovkvalster tidigast 4 veckor efter Fastac och Karate. 8 Parasitsteklar, gallmyggor och stinksländor kan sättas in i växthus och tunnlar. Finns med i Jordbruksverkets lista för växthus. Kontakta din leverantör av nyttodjur. 9 Det finns flera arter av rovkvalster. Se preparatlistorna. A. cucumeris mot jordgubbskvalster och Phytoseiulus persimilis mot spinnkvalster. 2

Danitron Floramite Nissorun Rovkvalster9

Rovkvalster9

Preparat med fet stil får användas i ekologisk odling. 1

Spinnkvalster

Vertimec 5

Kartstadium

Stinkfly

Danitron Nissorun Vertimec

Danitron Rovkvalster9 Vertimec


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Hallon – preparatalternativ 2012 Tabellen nedan utgör endast en orientering om tillämpliga preparat med avseende på målskadegörare och bekämpningsperiod. Varje behandling ska vara väl befogad. Utvecklingsstadium

Hallonskottsjuka

Gråmögel

Hallonblomvivel Hallonänger

Hallonbarkgallmygga

Hallongallkvalster

Spinnkvalster

Amistar Signum

Binab Bär

Calypso Karate1 Vita klisterskivor2

Karate1

Vertimec Rovkvalster4

Vertimec Rovkvalster4

Blomning

Amistar Binab Bär Signum Teldor

Calypso Vita klisterskivor2

Kartsättning

Binab Bär Vertimec

Vertimec

Årsskott 10–15 cm Före blomning

23

Efter skörd

Amistar

Preparat med fet stil får användas i ekologisk odling. Karate hör till gruppen pyretroider som är mycket skadliga för nyttodjur. Rovkvalster sätts ut minst 4 veckor efter Karate. Vita klisterskivor är en prognosmetod för hallonänger. 3 Parasitsteklar, gallmyggor och stinksländor kan sättas in i växthus och tunnlar. Finns med i Jordbruksverkets växtskyddsmedelslista för växthus. Kontakta din leverantör av nyttodjur. 4 Det finns flera arter av rovkvalster. Se preparatlistorna för kvalstermedel i respektive bärslag. Phytoseiulus persimilis kan användas mot spinnkvalster i hallon. Vidare kan två A. swirski-produkter användas mot gallkvalster under tak. 1 2

Bladlöss

Calypso Nyttodjur i växthus3 Pyretrum Raptol


Dessa uppgifter gäller i februari 2012 men kan ha ändrats. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande.

Vinbär – preparatalternativ 2012 Tabellen nedan utgör endast en orientering om tillämpliga preparat med avseende på målskadegörare och bekämpningsperiod. Varje behandling ska vara väl befogad. Utvecklingsstadium

Bladfall-/ fläcksjuka

Mjöldagg

Gråmögel

Rostsvampar

Vid knoppsprickning Före blomning

Krusbärsmott Vecklare

Vinbärsstekel Krusbärsstekel

Candit

Candit

Candit Kumulus

Binab Bär

Candit

Binab Bär Teldor

Candit Kumulus1

Binab Bär Teldor

Efter skörd

Candit Turex Turex

Turex

Preparat med fet stil får användas i ekologisk odling.

24

Kan ge kartfall och bladskador på vissa sorter i hög koncentration. Det finns flera arter av rovkvalster. Phytoseiulus persimilis kan användas mot spinnkvalster. Se preparatlistorna för kvalstermedel i respektive bärslag.

1 2

Stinkfly

Bladlöss

Pyretrum Raptol

Pyretrum Raptol

Spinnkvalster

Pyretrum Raptol

Blomning Kartutveckling

Vinbärsknoppmal Vinbärsskottmal

Rovkvalster2


Latinskt namn

Bladfallsjuka Bladfläcksjuka Filtrost Gråmögel Mjöldagg Starrost Vinbärsrost

Gloeosporidiella ribis (Drepanopeziza ribis) Septoria ribis (Mycosphaerella ribis) Cronartium ribicola Botrytis cinerea Sphaerotheca mors-uvae Puccinia caricina Puccinia ribis

Krusbärsmott Zophodia grossulariella Krusbärsstekel Nematus ribesii Mjölktistelbladlus Hyperomyzus lactucae Spinnkvalster Tetranychus urticae Trädgårdsstinkfly Lygocoris pabulinus Vinbärsbarkgallmygga Resseliella ribis Vinbärsbladgallmygga Dasyneura tetensi Vinbärsbladlus Cryptomyzus ribis Vinbärsgallkvalster Cecidophyopsis ribis Vinbärsknoppmal Euhyponomeutoides albithoracellus Vinbärsskottmal Lampronia capitella Vinbärsstekel Pachynematus pumilio Äpplestinkfly Plesiocoris rugicollis

Latinskt namn

Bladbränna Marssonia fragariae (Diplocarpon earliana) Fusarium Fusarium oxysporum Gråmögel Botrytis cinerea Kronröta Phytophtora cactorum Läderröta Phytophtora cactorum Mjöldagg Podosphaera aphanis Rhizoctonia Rhizoctonia fragariae/ solani Rödröta Phytophtora fragariae Svartfläcksjuka Colletotrichum acutatum Vissnesjuka Verticillium dahliae Ögonfläcksjuka Ramularia grevilleana (Mycosphaerella fragariae) Bladlöss Aphis spp. Jordgubbsbladstekel Monophadnoides geniculatus Jordgubbsvivel Anthonomus rubi Jordgubbskvalster Phytonemus pallidus fragariae Jordgubbsstinkfly Plagiognathus arbustorum Jordgubbsvecklare Acleris comariana Linskottvecklare Cnephasia interjectana Ludet ängsstinkfly Lygus rugulipennis Spinnkvalster Tetranychus urticae Trips Thrips spp. samt Frankliniella intonsa Öronvivlar Otiorhynchus sulcatus vanligast. Även O.ovatus och O. nodosus

SVAMPSJUKDOMAR

Latinskt namn

Gråmögel Botrytis cinerea Fläckskorv Elsinoë veneta (Sphaceloma necator) Hallonrotröta Phytophtora fragariae var. Rubi Hallonskottsjuka Didymella applanata eller/ och Leptosphaeria coniothyrium Hallonrost Phragmidium rubi-idaei

INSEKTER

HALLON Svenskt namn

VINBÄR Svenskt namn SVAMPSJUKDOMAR

INSEKTER

SVAMPSJUKDOMAR

JORDGUBBAR Svenskt namn

INSEKTER

Skadegörare i bärodling

Hallongallkvalster Hallonbarkgallmygga Hallonbladlus, mindre resp. större Hallonblomvivel Hallonfluga Hallongallmygga Hallonglasvinge Hallonänger Spinnkvalster Öronvivel

Phyllocoptes gracilis Resseliella theobaldi Aphis idaei och Amphorophora idaei Anthonomus rubi Pegomya rubivora Lasioptera rubi Pennisetia hylaeiformis Byturus tomentosus Tetranychus urticae Otiorrhynchus singularis

25


Registreringsinnehavare eller ombud för de olika bekämpningsmedlen 2012 KEMI reg.nr

Firma

Verkningssätt

Aliette 80 WG

4048

Bayer CropScience

Systemiskt

Amistar

4219

Syngenta Crop Protection

Systemiskt

BINAB Bär/Vector

4420

BINAB Bio-Innovation

-

Candit

4211

BASF

Kontaktverkande + translaminärt

Frupica SC

4781

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Kumulus DF

3022

BASF

Kontaktverkande

Mirador

5021

Makteshim-Agan

Systemiskt

Prestop

4934

Lindesro

-

Scala

4265

BASF

Kontaktverkande + lokalsystemiskt

SVAMPMEDEL

Signum

4884 och 4793

BASF

Kontaktverkande + translaminärt

Svavelkalkvätska 30 Be0

4637

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Switch 62.5 WG

4587

Syngenta Crop Protection

Kontaktverkande + systemiskt

Teldor WG 50

4339

Bayer CropScience

Kontaktverkande + lokalsystemiskt

Topas 100 EC

3740

Syngenta Crop Protection

Systemiskt

Calypso 480 SC

4820

Bayer CropScience

Mag- och nervverkande + systemiskt

Fastac 50

4530

BASF AB

Mag- och kontaktverkande

Karate 2,5 WG

4164

Syngenta Crop Protection

Mag- och kontaktverkande

Nemays G

4892

Garta, Lindesro

-

NemaTop

4953

Biobasiq

-

Pirimor

3815

Syngenta Crop Protection

Kontaktverkande + gasverkan

Pyrethrum NA Emulsion

4559

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Raptol

4866

Biobasiq

Kontaktverkande

Turex 50 WP

4492

Nordisk Alkali

Magverkande

Amblyseius swirskii Rov.

4817

Biobasiq, Garta

-

BioProd A. cucumeris

4576

Garta

-

Danitron 5 SC

4604

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Floramite 240 SC

4832

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Nissorun

3826

Nordisk Alkali

Kontaktverkande

Phytoseiulus persimilis-p.

4986

Garta

-

Phytoseiulus system

4177

Biobasiq, Garta

-

Spidex

4171

Lindesro

-

Spinde-Rovmider

4651

Biobasiq, Garta

-

Swirski-Mite

4784

Lindesro

-

Thripex

4146

Lindesro

-

Trips-Rovmider

4650

Biobasiq, Garta

-

Vertimec

4693

Syngenta Crop Protection

Mag-/kontaktvekande + translaminärt

INSEKTSMEDEL

KVALSTERMEDEL

Preparat med fet stil får användas i ekologisk odling.

26


KEMI reg.nr

Firma

Verkningssätt

Basta

3850

Bayer CropScience

Bladherbicid Kontaktverkande

Boxer

3887

Utvidgat godkännande GRO

Jordherbicid

Diqua

5006

Makteshim-Agan

Bladherbicid Kontaktverkande

Focus Ultra

3987

BASF

Bladherbicid Systemiskt

Gallery

3886 och 4978

DowAgroScience Sverige

Jordherbicid

Goltix WG

3297

Nordisk Alkali

Jord- och bladherbicid

Kerb flo 400

4610

DowAgroScience Sverige

Jordherbicid

Matrigon

3273

DowAgroScience Sverige

Bladherbicid Systemiskt

Matrigon 72SG

5013

DowAgroScience Sverige

Bladherbicid Systemiskt

Quad-Glob 200 SL

5022

Nordisk Alkali

Bladherbicid Kontaktverkande

Reglone

3367

Syngenta Crop Protection

Bladherbicid Kontaktverkande

Select

4376

Nordisk Alkali

Bladherbicid Systemiskt

OGRÄSMEDEL

SNIGELMEDEL och VILTAVSKRÄCKANDE MEDEL Ferramol

4414

Biobasiq

Magverkande

Mesurol Snigelgift

2412

Bayer CropScience

Magverkande

Nemaslug

4824

Biobasiq, Garta, Lindesro

-

Sluxx

4893

Nordisk Alkali

Magverkande

Gyllebo plantskydd

4261–63

Gyllebo Gödning

Repellerande

Trico Garden

4760

Nordisk Alkali

Repellerande

Preparat med fet stil får användas i ekologisk odling.

27


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se OVR 70

ovr70  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you