Page 1

Farliga växtskadegörare

Epitrix spp. – jordloppor som angriper potatisväxter Epitrix (eng. flea beetles) är ett släkte jordloppor, som framför allt angriper potatisväxter (Solanaceae). Släktet omfattar ca 180 arter varav de flesta är inhemska i Nord- och Mellanamerika. Som det engelska namnet antyder hoppar skalbaggen iväg ungefär som en loppa, när den blir störd. Tre Nordamerikanska arter, vilka ända in på 1940-talet antogs vara en och samma art, äter på potatis (Solanum tuberosum) och kan orsaka stor skada på potatisodlingar. Alla tre är svarta och ofta behövs det laboratorieutrustning för att artbestämma dem. Dessutom finns det ytterligare två mindre betydelse­fulla arter som är något lättare att artbestämma. I Portugal upptäcktes 2004 att potatisodlingar i norra Portugal hade skador på knölarna. Fyra år senare fastställdes det att det var Epitrix similaris och E. cucumeris. Eventuellt kunde även den tredje och allvarligaste skadegöraren E. tuberis också finnas i Portugal. Larverna till dessa tre skadegörare gör skador i potatisknölarna, vilket ofta gör skörden osäljbar. Dessa båda (eller eventuellt alla tre) skadegörare finns numera i stora delar av Portugal. I nordvästra Spanien (Galicien) har E. similaris konstaterats i potatisodlingar på flera olika platser. I Sverige finns ännu inte någon av ovan nämnda arter av Epitrix.

Skadebild Den vuxna skalbaggen gnager små runda hål (1–1,5 mm i diameter) i bladen på potatisblasten. Dessa hål kan hämma tillväxten på plantan men de verkligt stora skadorna gör larverna på knölarna. Framför allt E. tuberis (och eventuellt E. similaris) gör gångar inuti knölarna. Vissa svampsjukdomar kan också spridas tillsammans med Epitrix spp.

Biologi Utan expertkunskaper och laboratorieutrustning är det praktiskt taget omöjligt att skilja de tre skadegörarna åt. Skalbaggen är 1,5–2 mm lång. Svart, välvd och luden. Den hoppar som en loppa om den blir störd. Antennerna och benen är bruna.

Äggen är små, vita och klotrunda. Larven är ca 5 mm lång, smal, vitaktig och har ett brunt huvud. Den första populationstoppen kommer i mitten på juni, den andra i mitten på augusti och den tredje i slutet på september. Äggen läggs i jorden nära potatisplantan och nykläckta larver börjar äta på rötter och knölar. Under gynnsamma förhållanden i Portugal kan det bli minst tre generationer per år, vilket kan resultera i att från en enda hona kan det bli 20 000 nya individer på en säsong. Troligtvis kan både den vuxna skalbaggen och larven övervintra i jord och växtrester för att komma fram på våren. Klimatmässigt borde Epitrix spp. inte ha några svårig­ heter att etablera sig i Sverige då klimatet i dess naturliga områden i Nordamerika är ungefär samma som i Sverige.


Värdväxter

Bekämpning

E.similaris, E. cucumeris och E. tuberis har i första hand potatis som värdväxt men kan även angripa andra potatis­ växter (t.ex. tomat). Skalbaggen kan även äta på en hel rad andra växter såsom kål och gurka. Många ogräs kan också komma ifråga för den vuxna skalbaggen.

Som alltid är förebyggande åtgärder att föredra. Epritrix spp. trivs bäst i jord som eventuellt kan följa med utsä­ des eller matpotatis. Därför är det viktigt att potatis som importeras är fri från jord. Skulle Epritrix spp. introdu­ ceras i Sverige är den mycket svårt att utrota eftersom skadegöraren har en stor krets av värdväxter och den kan flyga långt. Kemisk bekämpning används i USA för att bekämpa bladlöss och Epitrix. För ca 50 år sedan ledde det till insektresistens och höga restsubstanser i potatis. Nu­ mera används ofta integrerad produktion med noggrann övervakning av populationerna. Periodvis måste likväl mycket bekämpningsmedel användas.

Geografisk utbredning E. similaris, E. cucumeris och E. tuberis finns i de södra provinserna i Kanada och i många delstater i USA från väst till östkust. Dessutom finns den i flera stater i Kari­ bien. I Sydamerika är det endast i Ecuador som dessa tre arter finns rapporterade. Det är först de senaste decennierna som skadegörarna spridit sig från de båda amerikanska kontinenterna. År 1979 konstaterades att Azorerna (Portugal) hade drab­ bats. Det blev 2008 bekräftat att Epitrix även fanns på det portugisiska fastlandet och i Spanien. Till övriga delar av världen har dessa tre skadegörare ännu inte spridits. Sverige är fri från Epitrix spp.

Misstänkta förekomster anmäls till Jordbruksverket.


Skalbaggen gnager små hål bladen på potatis.

Larvens gångar syns tydligt efter skalning.

Foto: Agriculture Canada, Ottawa Archive, Bugwood.org

Foto: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org

Skalbaggen är 1,5 – 2 mm lång.

Larven är ca 5 mm lång.

Foto: Agriculture Canada, Ottawa Archive, Bugwood.org

Foto: Agriculture Canada, Ottawa Archive, Bugwood.org


Referenser

EPPO(2005)Data sheets on quarantine pests Epitrix cucumeris. http://www.eppo.org/QUARANTINE/insects/Epitrix_cucumeris/DS_Epitrix_cucumeris.pdf (2011-10-03) FERA (2010) Plant Pest Factsheet Potato flea beetles Epitrix species. http://www.fera.defra.gov.uk/plants/plantClinic/documents/factsheets/potatoFleaBeetle.pdf (2011-10-03)

Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Oktober 2011 OVR 246

ovr246  

This is the description