Page 3

Äggs läggs i första hand på barren. Foto: John H. Ghent, USDA Forest Service, Bugwood.org

Den fullvuxna larven är till största delen svart eller mörkbrun och fläckig. Foto: Natalia Kirichenko, Bugwood.org

Fjärilens färg är vanligen gråbrun men kan variera från nästan vit till mörkbrun. Foto: John H. Ghent, USDA Forest Service, Bugwood.org

Vid utbrott uppstår stora skador på skogar. Foto: John H. Ghent, USDA Forest Service, Bugwood.org

ovr242  

This is the description

ovr242  

This is the description